Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Arhiv

Navodila glede vpisov, študentskih prošenj in zaključevanja študija

VPISI V VIŠJI LETNIK IN ŠTUDENTSKE PROŠNJE

Vpis v višji letnik:

Študenti in študentke, ki dosežejo 85 odstotkov obveznosti, torej vsaj 51 KT, izjemno napredujejo v višji letnik. Prošnje za napredovanje v višji letnik z manjkajočimi KT jim ni potrebno oddajati, saj se vsem priznajo posebne okoliščine – epidemije COVID-19, kot razlog za izjemno napredovanje. Pri prehodu iz drugega v tretji letnik pa morajo imeti poleg doseženih 51 KT iz drugega letnika, opravljene vse obveznosti  prvega letnika. 


1. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Vpis_v_visji_letnik_ponovni 

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis 

Za vpis v višji letnik VIS avtomatsko preveri izpolnjevanje pogojev in pripravi vpisni list za vpis v višji letnik. Avtomatsko odpiranje vpisnih listov se bo pričelo 20. 8. 2020


Ponovni vpis: 

1. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Ponovni_vpis_v_isti_letnik

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

Za ponovni vpis v letnik na enopredmetnem študiju preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za vpis v isti letnik (ob izpolnjevanju pogojev za ponovni vpis v letnik pošiljate elektronsko sporočilo na mojca.bele@ff.uni-lj.si).

Študentom dvopredmetnih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za ponovni vpis, v času vpisa vsak torek in četrtek odprejo vpisni list v sobi 013 (računalniška učilnica) med 13. in 14. uro, kjer lahko opravijo vnos podatkov za vpis in pustijo vpisno dokumentacijo.

 

Vpis v dodatno leto in podaljšanje dodatnega leta:

Za vpis v dodatno leto vpisne liste pripravi referat za vse študente, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.

1. Stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Vpis_v_dodatno_leto 

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

 

Podaljšanje  statusa študenta skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (interventni zakon):

Več informacij: http://www.ff.uni-lj.si/node/17615

 

Študentske prošnje:

1. in 2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Studentske_prosnjeOddaja potrdila o opravljanem seminarju:

Študenti, ki ste v 2. letniku prve stopnje opravili Seminar II ne pozabite, da morate v oddelčno tajništvo oddati obrazec Obvestilo o oceni seminarske naloge (http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/71/2/2017/Obvestilo_o_oceni_seminarske_naloge_3048.pdf). Izpolnjen obrazec pustite v poštnem predalčku tajništva pri knjižnici. Spiralno vezano seminarsko nalogo morate oddati v oddelčno knjižnico in na ISEKO.

 

Menjave notranjih in zunanje izbirnih predmetov:

Študenti bodo z novim študijskim letom 2020/2021 v tajništvu oddelka lahko le enkrat zamenjali zunanji in enkrat notranji izbirni predmet, v letniku, v katerem so vpisani, pri čemer so roki za spremembo naslednji:

do 15. oktobra tekočega študijskega leta, ne glede na to, kdaj se predmet izvaja, če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novo izbranem predmetu in če izvedba tega predmeta to omogoča;

- v petnajstih dneh po začetku letnega semestra, če se novi predmet izvaja v letnem semestru (ne glede na čas izvajanja predmeta, ki ga opušča), če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novo izbranem predmetu, in če izvedba tega predmeta to omogoča.

Menjavo izbirnega predmeta je mogoče z izpolnjenim in podpisanim obrazcem (http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestilo_glede_izbirnih_predmetov / na dnu dokumenta) opraviti v oddelčnem tajništvu v navedenih rokih. Kasneje morajo študenti za menjavo izbirnih predmetov napisati prošnjo na OŠVU in jo oddati v referatu.

 

PRIJAVE NA RAZPIS ZA VPIS (2. IN 3. STOPNJA)


Prijava na razpis - 2. prijavni rok (2. stopnja):

Za študij na magistrskem študiju (2. stopnja) morajo vsi kandidati za vpis obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ.

Roki za prijavo na magistrske študijske programe 2. stopnje:

- za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane R Slovenije in EU mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 1. 9. 2020 (rok za prijavo: 31. 8. 2020);

- za prijavo na razpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 17. 7. 2020 (rok za prijavo: 16. 7. 2020);

- za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 22. 9. 2020 (rok za prijavo: 21. 9. 2020);

- na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 16. 9. 2020; prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 15. 9. 2020.

Več informacij: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2020.

 

Prijava na razpis (3. stopnja): 

Rok za prijavo na razpis za vpis v doktorske študijske programe (3. stopnja) za študijsko leto 2020/2021 je:

- 1. rok: do vključno 10. junija 2020 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),

- 2. rok: do vključno 21. avgusta 2020 (državljani Slovenije in državljani EU).

Več informacij: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Doktorski_studij_3_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

 

ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA (1. IN 2. STOPNJA) 

Sledite navodilom, ki so objavljena na naslednjih povezavah:

1.stopnja: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=563.

2.stopnja:  http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=565.

Zadnji dan za izvedbo zagovorov v tekočem študijskem letu je petek, 25. 9. 2020

 

 

Tajništvo oddelka bo zaradi letnega dopusta zaprto od 27. 7. do vključno 14. 8. 2020.

 

Lepe počitnice in veliko uspehov pri študiju!

Mojca Bele

Ljubljana, 20. 7. 2020

 

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki