Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Arhiv

Obvestila - Avgust

31. 08. 2020

GOVORILNE URE IN INDIVIDUALNE KONZULTACIJE IZVAJALCEV PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 – do 30. 9. 2020

Razpored govporilnih ur v mesecu spetembru 2020: https://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=79&id_informacija=8052

31. 08. 2020

GOVORILNE URE IN INDIVIDUALNE KONZULTACIJE IZVAJALCEV PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 – do 30. 9. 2020

Govorilne ure so edini možni uradni način komunikacije. Elektronska pošta je v uporabi le pri tistih izvajalcih, ki to želijo. (sklep seje sveta oddelka, 12.5.2009)

 

Individualne konzultacije - doktorski študij; izredni študij in tuji študenti. Na individualne konzultacije se morajo študentke in študenti predhodno najaviti.

 

Tekoče odpovedi in spremembe govorilnih ur in konzultacij so objavljene na spletni strani oddelka.

 

     

doc. dr. Alenka Bartulović
torek, 1. 9. 2020, 12.00
ponedeljek, 7. 9. 2020, 12.00
Govorilne ure bodo potekale v kabinetu 001, Zavetiška 5. Dodatni termini: po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

 

red. prof. dr. Bojan Baskar
petek, 11. 9. 2020, 15.00-16.00
Govorilne ure bodo potekale v kabinetu 307, Zavetiška 5.


izr. prof. dr. Mateja Habinc
sreda, 2. 9. 2020, 8.00, po vnaprejšnjem dogovoru preko mejla lahko tudi individualno preko Zoom videokonference
Ostali dnevi v septembru, ko bodo govorilne ure tudi v kabinetu, pa bodo še najavljeni.

 

izr. prof. dr. Jože Hudales
vsako sredo od  9.00-10.00 po Zoom-u (predhodni dogovor po e-pošti)
Po dogovoru so lahko govorilne ure tudi v kabinetu na Zavetiški 5 ali ob individualno dogovorjenih Zoom-srečanjih.

 

asist. Tina Ivnik
torek, 15.00-16.00 (obvezna predhodna najava)

 

red. prof. dr. Božidar Jezernik
govorilne ure potekajo po urniku (četrtek, 9.00) v kabinetu 103 (Zavetiška 5) ali na daljavo - po predhodnem dogovoru

 

doc. dr. Miha Kozorog
Govorilne ure bodo potekale preko Zooma, po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

 

doc. dr. Boštjan Kravanja
torek, 14.45 – 15.45
Obvezna predhodna najava po elektronski pošti
Kraj: po dogovoru

 

izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron
četrtek, 3. 9. 2020, 9.30
četrtek, 10. 9. 2020, 12.00
četrtek, 17. 9. 2020, 9.00
petek, 25. 9.2020, 9.00
Govorilne ure bodo potekale v kabinetu 303, Zavetiška 5.

 

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen

 

red. prof. dr. Mirjam Mencej
vsak petek po dogovoru ali po Zoomu ali osebno – študenti naj se javijo najkasneje 2 dni prej po e-mailu: mirjam.mencej@guest.arnes.si

 

red. prof. dr. Rajko Muršič
torek, 18.00-19.00 (razen 22. 9.)
Govorilne ure bodo potekale v kabinetu 307, Zavetiška 5. Možne so tudi govorilne ure po e-pošti in po dogovoru po Skypu ali Zoomu.

 

asist. Manca Račič
Govorilne ure bodo potekale po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

 

izr. prof. dr. Jaka Repič
vsak torek ob 11.00, obvezna predhodna najava
Govorilne ure bodo potekale v kabinetu 001, Zavetiška 5.

 

izr. prof. dr. Peter Simonič
ponedeljek, 18.00, preko Skypa. Najdete ga v aplikaciji kar pod imenom Peter Simonič (peter.simonic@guest.arnes.si) ali pod Skype imenom: peter.simonic
Klic ali video povezavo morate obvezno najaviti po elektronski pošti.

 

asist. Ana Svetel
ponedeljek, 10.00-11.00 po dogovoru na oddelku ali preko Zooma (obvezna predhodna najava na ana.svetel@ff.uni-lj.si)

 

asist. Veronika Zavratnik
Govorilne ure bodo potekale preko Zooma, po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

 


doc. dr. Blaž Bajič


lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj
Govorilne ure bodo potekale preko Zooma, po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

 

doc. dr. Neža Čebron Lipovec
govorilne ure bom imela po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte neza.ceb.lip@gmail.com; lahko po Zoomu ali v živo na Zavetiški 5

 

Izr. prof. dr. Jurij Fikfak, znanstveni svétnik

 

izr. prof. dr. Vito Hazler
po predhodnem dogovoru na: vito.hazler@gmail.com

 

doc. dr. Marija Klobčar, višja znanstvena sodelavka
Govorilne ure bodo potekale preko Zooma, po predhodnem dogovoru po elektronski pošti.

 

lekt. dr. Saša Podgoršek
četrtek, 3., 10. in 17. 9. ob 15.30 (Aškerčeva 2, soba 324),
obvezen predhodni dogovoru po e-pošti

 

doc. dr. Dan Podjed, znanstveni sodelavec

 

asist. dr. Tadeja Primožič
po predhodnem dogovoru na: tadeja.primozic@guest.arnes.si

 

izr. prof. dr. Karmen Šterk
po predhodnem dogovoru na: karmensterk@gmail.com

 

 

Uredila: Mojca Bele

31. 08. 2020

Naknadni razpis za študijsko izmenjavo Erasmus+ 2020/2021

Za prijavo na naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za leto 2020/2021 morate izpolniti prijavnico preko VISa ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do 2. 10. 2020 posredujete oddelčni koordinatorici ali koordinatorju (svetujemo posredovanje po e-pošti).

Prijava je možna izključno za letni semester 2020/2021.

  • prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
  • dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija,
  • motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.

Prijave so možne v okviru nezasedenih mest. Seznam je objavljen na spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Studij

Prijave preko drugih oddelkov niso mogoče.

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

*Merila za upravičenost izvedbe mobilnosti v Veliki Britaniji se lahko v času trajanja razpisa zaradi izstopa VB iz EU spremenijo.

** Preverite spletne strani oddelkov za morebitne dodatne pogoje.

 

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

  • da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,
  • da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

 

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od vključno drugega letnika 1. stopnje dalje.

Študenti, ki so do leta 2020/2021 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis.

Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Razpis Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021

Objavljen je javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2020/2021.

Upravičeno obdobje financiranja je 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

 

Navodila za prijavo na Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021

Za prijavo na razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021 morate izpolniti prijavnico preko VISa ter naložiti spodaj naštete dokumente Ob prijavi še ni potrebno navesti, kje boste prakso opravljali.

Rok za oddajo popolne prijave preko VISa je  5. 11. 2020. 

Natisnjene vloge za prakso s prilogami ni potrebno posredovati oddelčni koordinatorici oz. koordinatorju.

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

 

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 31. 12. 2021.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje gre lahko študent že v prvem letniku.

Študenti, ki so do leta 2019/20 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

31. 08. 2020

Tajništvo oddelka, 1.9.2020

Tajništvo oddelka bo zaprto v torek, 1. 9. 2020.

28.8.2020

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Uršuli Lipovec Čebron - popravek ure

Izr. prof. Uršula Lipovec Čebron sporoča, da bo imela govorilne ure 3. 9. 2020 ob 9.30

26. 08. 2020

ZAGOVOR diplomske naloge

V torek, 1. septembra 2020, bo

 ob 8.00 uri v predavalnici P2 zagovarjala

diplomsko nalogo kolegica

 

Klara Grilc: 

»Kdo so korejski turisti?«: Vloga stereotipov v turizmu na primeru južnokorejskih gostov v Sloveniji

  


Vabljene in vabljeni!

26. 08. 2020

ZAGOVOR diplomske naloge

V torek, 1. septembra 2020, bo

 ob 8.00 uri v predavalnici P2 zagovarjal

diplomsko nalogo kolega

 

Matija Dolenčić: 

Vrednost samote: Proces transformacije kulturnih vrednot v Južni Koreji skozi dojemanje hon (samotnih) dejavnosti sodobne južnokorejske generacije

 

 


Vabljene in vabljeni!

25. 08. 2020

Izpiti pri izr. prof. dr. Mateji Habinc 2. 9. 2020 in govorilne ure v septembru

Vsi izpiti pri izr. prof. dr. Mateji Habinc dne 2. 9. 2020 bodo potekali na Zavetiški 5 – pisna izpita Etnologija Slovenije 1 in 2 v predavalnici P2, ustni izpiti pri predmetih Etnologija Slovenije 3, Etnologija evropskih posocialističnih dežel in Etnološke regionalne raziskave Slovenije pa v kabinetu. Prosim, da mi za ustne izpite najkasneje do torka 1. 9. 2020 do 12.00 po mejlu posredujete razpored, kako se boste na 15 minut razvrstili na izpitih (najprej izpit Etnologija Slovenije 3, potem ostala dva izpita).

Se vidimo!

 

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Mateji Habinc bodo v septembru potekale v kabinetu 2. 9. 2020 ob 8.00, po vnaprejšnjem dogovoru preko mejla lahko tudi individualno preko Zoom videokonference, ostali dnevi v septembru, ko bodo govorilne ure tudi v kabinetu, pa bodo še najavljeni.

Mateja Habinc

24. 08. 2020

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Uršuli Lipovec Čebron

Izr. prof. Uršula Lipovec Čebron sporoča, da bo imela govorilne ure 3. 9. 2020 ob 11h. 

24. 08. 2020

Praska - izpitni rok

Študentke in študenti skenirano potrdilo mentorja priložite poročilu o praksi in oboje oddate prek ISEKE pet dni pred izpitnim rokom. Na oddelek ni potrebno prihajati, potrdilo mentorja pa hranite kot referenco.

 

21. 08. 2020

Izpiti pri doc. dr. Alenki Bartulović

V ponedeljek, 24.8. bodo vsi izpiti potekali pisno v predavalnici P2. Prosim, da se držite vseh navodil, vstopite v predavalnico z razkuženemi rokami in masko. Spoštujte, prosim, tudi označen sedežni red.

19. 08. 2020

Program globalizacij - izvedba predmetov, jesen 2020

Venice International University (VIU) je obvestila, da bodo predavanja v okviru programa globalizacij v jesenskem semestru 2020/2021 potekala v živo. Zagotovljena bo tudi izvedba predavanj na daljavo za tiste študente, ki ne bodo uspeli priti v Benetke. Spletne izvedbe se lahko udeležijo tudi študenti, ki niso oddali prijave v razpisanih rokih. Predmeti v okviru programa globalizacij so namenjeni študentom dodiplomskega in magistrskega študija in omogočajo pridobitev kreditnih točk. 

Podrobnejše informacije so objavljene na spodnjih povezavah:

-          Razpisani predmeti v jesenskem semestru študijskega leta 2020/2021

-          Prijava: študenti morajo najprej izpolniti predregistracijski obrazec, na podlagi katerega bodo pridobili uporabniško ime in geslo, s katerim se nato lahko prijavijo na predmete preko obrazca na tej povezavi

-          Kontakt: globalization@univiu.org 

Dodatne informacije: na spletni strani Univerze v Ljubljani www.uni-lj.si/studij/partnerji/viu.

18. 08. 2020

Festival Grounded

Vljudno vas vabimo na pogovorni del Festivala Grounded, ki se bo odvijal v Švicariji v parku Tivoli, med 20. in 22. avgustom. 

Grounded je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem na videz nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture. V razpravah, projekcijah, predstavitvah, glasbenih nastopih in druženjih, katerih vrednostna izhodišča so enakost ne glede na osebne okoliščine, solidarnost s šibkejšimi in avtonomija posameznika, udeleženci iščejo informirane, argumentirane in odgovorne odzive na izzive sedanjosti in prihodnosti. 

Prva izvedba festivala je bila leta 2015 na temo Avtonomija migracij, leta 2018 je bila tema Intima v času umetne inteligence, lani (2019) pa Avtomatizacija in oblast. Tema letošnjega festivala Grounded je Resnica. Zaradi izjemnih okoliščin letos prvič festival ne bo potekal novembra, ampak avgusta.

Program in urnik festivala lahko najdete na naslednji povezavi: https://www.grounded.si/program2020/ 

17. 08. 2020

Etnologija Slovenije 3 - 19.8.2020

Spoštovani!

Izpit pri predmetu Etnologija Slovenije 3 bo v sredo 19. 8. 2020 potekal po Zoomu (s pomočjo čakalnice). Prosim, pošljite mi najkasneje v torek 18. 8. 2020 seznam, kako se boste na izpitu zvrstili (na 15 minut). Spodaj je vabilo na videokonferenco.

izr. prof. dr. Mateja Habinc

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/7618247719?pwd=SSttNUlLOHlpTktzclNzSFl5OTg4Zz09

 

Geslo je dostopno na VISu. 

 

17. 08. 2020

Etnologija Slovenije 2 - izpit 19.8.2020

Spoštovani!

Izpit iz Etnologije Slovenije 2 bo v sredo 19. 8. 2020 potekal po Zoomu (s pomočjo Exam.net). Čeprav je ura izpita na Visu zapisana ob 9.00, začnemo z izpiti že ob 8.30 – da jih lahko pišete dlje, tj. do 10.00. Spodaj je link za dostop do Zoom videokonference – prijavljali se bomo na 40 minut.

izr. prof. dr. Mateja Habinc

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/7618247719?pwd=SSttNUlLOHlpTktzclNzSFl5OTg4Zz09

 

Geslo je dostopno na VISu. 

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki