Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Arhiv

Obvestila - Januar

17. 01. 2020

Vabilo na študijsko prakso

Pri CIPRI Slovenija, društvu za varstvo Alp, ponovno omogočajo možnost opravljanja študentske prakse. Več informacij je v objavi na njihovi spletni strani.

17. 01. 2020

Govorilne ure pri doc. dr. Kozorogu

Dr. Miha Kozorog bo zaradi študijskega dopusta naslednjo govorilno uro izvedel na začetku drugega semestra (26. 2. 2020 ob 13h). Termin govorilnih ur v drugem semestru je ob sredah ob 13h. 

17. 01. 2020

Odprtost tajništva oddelka, 20. in 21. 1. 2020

Obvešča vas, da bodo v ponedeljek, 20. 1. 2020 in torek, 21. 1. 2020, uradne ure v tajništvu oddelka od 13.00 do 15.00.

17. 01. 2020

GOVORILNE URE pri doc. dr. Alenki Bartulović med izpitnim obdobjem

Govorilne ure bodo med izpitnim obdobjem bodo potekale v:

torek, 21. 1. 2020 ob 16.20 in

petek, 14. 2. 2020 ob 14.00.  

V obdobju med 24.1. in 12.2. bom odsotna in nedosegljiva po e-pošti. 

Hvala za razumevanje!

16. 01. 2020

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Hazlerju

Izr. prof. dr. Vito Hazler obvešča študente, da bo imel v času izpitnega obdobja govorilne ure v naslednjih terminih:

-          22. 1. 2020 ob 9.00, v predavalnici P4,

-          29. 1. 2020, po zaključenem izpitu, v predavalnici P4,

-          5. 2. 2020 ob 9.00, v predavalnici P4,

-          12. 2. 2020, po zaključenem izpitu, v predavalnici P4.

15. 01. 2020

Odpoved govorilnih ur pri red. prof. dr. Baskarju

Red. prof. dr. Bojan Baskar obvešča študente, da v torek, 21. 1. 2020, odpadejo govorilne ure.

15. 01. 2020

ODSOTNOST DR. MIRJAM MENCEJ V ČASU OD 1.2.-1.5. 2020

V času od 1. februarja 2020 do 1. maja 2020 bom na študijskem dopustu. Raziskovalno bom delala na Leibnizovem inštitutu za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo v Regensburgu. V tem času govorilne ure odpadejo, za nujna vprašanja bom dosegljiva po elektronski pošti: mirjam.mencej@ff.uni-lj.si .

Mirjam Mencej

 

15. 01. 2020

SPREMEMBA URNIKA GOVORILNIH UR PRI DR. MIRJAM MENCEJ V JANUARJU 2020

V januarju 2020 bodo govorilne ure potekale v naslednjih terminih:

Torek, 21. 1., ob 11.30

Sreda, 29. 1., ob 8.15

Naslednje govorilne ure bodo spet v maju 2020, urnik bo sporočen naknadno.

Mirjam Mencej

10.1.2020

Oddaja dispozicija diplomske naloge na prvi stopnji študija

Za oddajo dispozicije diplomske naloge je v VIS-u razpisan izpitni rok in sicer zadnji dan prvega semestra (17. 1. 2020). Študenti se morajo na razpisan rok pravočasno prijaviti.

Študenti natisnjeno dispozicijo, ki mora biti potrjena s strani mentorja, oddajo v oddelčno tajništvo najkasneje do ponedeljka, 20. 1. 2020. Ocena opravljeno bo vpisana v VIS s strani tajništva oddelka, ko bo oddano in s strani mentorja potrjeno dispozicijo, potrdil še predstojnik oddelka.

Študenti, ki ste na izmenjavi v tujini, morate prav tako kot drugi študenti oddati dispozicijo ter se pravočasno prijaviti v VISu. Predstavitve dispozicij boste po dogovoru z mentorjem opravili po vrnitvi.

14. 01. 2020

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Hudalesu

Izr. prof. dr. Jože Hudales obvešča študente, da bo imel v naslednjem tednu govorilne ure v petek, 24. 1. 2020, od 8.00 do 9.00. Govorilne ure v sredo, 22. 1. 2020, odpadejo.

10. 01. 2020

Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Rezultati kolokvija z dne 8. 1 2020 so dostopni med gradivi za predmet na Visu.

izr. prof. dr. Mateja Habinc

10. 01. 2020

Sorodstvo in socialna struktura - termini predavanj

Izr. prof. dr. Karmen Šterk obvešča študente, da bodo predavanja pri predmetu Sorodstvo in socialna struktura potekala v naslednjih terminih:

19. 2. 2020, 14.40 – 17.55, predavalnica P3
26. 2. 2020, 14.40 – 17.55, predavalnica P3
4. 3. 2020, 14.40 – 17.55, predavalnica P3
18. 3. 2020, 14.40 – 17.55, predavalnica P3
25. 3. 2020, 14.40 – 17.55, predavalnica P3
1. 4. 2020, 14.40 – 17.55, predavalnica P3
8. 4. 2020, 14.40 – 17.55, predavalnica P3
15. 4. 2020, 14.40 – 17.55, predavalnica P3

10. 01. 2020

Oddaja izdelkov pri ES1 in MEKA (pri asist. Veroniki Zavratnik)

Asist. Veronika Zavratnik obvešča, da pred oddajo izdelkov pri vajah Etnologije Slovenije 1 in Metodologije EIKA, zaradi tehničnih težav z ISEKO stopite v kontakt s službo za dokumentacijo (Andraž Magajna, andraz.magajna@ff.uni-lj.si) in se dogovorite glede oddaje. Kot dogovorjeno, vse pisne izdelke oddate tudi na njen e-naslov (veronika.zavratnik@ff.uni-lj.si). 

 

 

10. 01. 2020

VAJE MEIKA - Obisk Mirovnega inštituta

Mirovni inštitut bomo obiskali v petek, 17. 1. Prva skupina (študentje, ki obiskujete vaje ob sredah pri asist. Svetel) se zbere ob 10.55, druga skupina (študentje, ki obiskujete vaje ob četrtkih pri asist. Zavratnik) se zbere ob 11.55. Dobimo se pred hostlom Celica na Metelkovi. Udeležba je obvezna. 

10. 01. 2020

VAJE MEIKA - Obisk Mirovnega inštituta

Mirovni inštitut bomo obiskali v petek, 17. 1. Prva skupina (študentje, ki obiskujete vaje ob sredah pri asist. Svetel) se zbere ob 10.55, druga skupina (študentje, ki obiskujete vaje ob četrtekih pri asist. Zavratnik) se zbere ob 11.55. Dobimo se pred hostlom Celica na Metelkovi. Udeležba je obvezna. 

9. 01. 2020

Tajništvo, 9. 1. 2020

Obveščam vas, da bodo zaradi sestanka na FF v četrtek, 9. 1. 2020, uradne ure v tajništvu oddelka od 10.30 do 12.30.

8. 01. 2020

Izbira mentorja/mentorice in priprava dispozicije magistrskega dela

Študenti po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi delavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno izberejo morebitnega somentorja ali zunanjega mentorja. Glede na lastne raziskovalne interese in v dogovoru z mentorjem, študenti določijo temo magistrske naloge in jo do konca 3. semestra ustrezno razvijejo (opredelijo osrednja raziskovalna vprašanja, metode dela, izberejo temeljno literatura, določijo naslov ipd.). 


Študenti v 3. semestru (najpozneje do 10. januarja tekočega študijskega leta) oddajo popolno in s strani mentorja/mentorjev podpisano dispozicijo magistrske naloge v oddelčnem tajništvu. Dispozicije pregleda tričlanska oddelčna komisija in poda pisne pripombe, ki jih posreduje mentorjem. Do začetka 4. semestra študenti, v kolikor je to potrebno, ustrezno dopolnijo in preoblikujejo dispozicijo. Pravočasno oddana oziroma dopolnjena dispozicija je pogoj za pristop k Magistrskemu seminarju, ki se izvaja v 4. semestru. Glede na 8. člen Pravilnika o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje mora študent, ki želi spremeniti temo prijavljenega magistrskega dela, oddati v tajništvo oddelka novo prijavo. Temo lahko spremeni le, če dobi soglasje mentorja/mentorjev in predstojnika/predstojnikov oddelka/oddelkov.

Navedena pravila veljajo tudi za študente, ki so na študijski izmenjavi v tujini.

 

(Sklep Pedagoškega kolegija EIKA, 7.4.2015)

 

Obrazec za prijavo teme magistrskega dela na programu Etnologija in kulturna antropologija: dispozicija 

8. 01. 2020

Izbira mentorja/mentorice in priprava dispozicije magistrskega dela

Študenti po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi delavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno izberejo morebitnega somentorja ali zunanjega mentorja. Glede na lastne raziskovalne interese in v dogovoru z mentorjem, študenti določijo temo magistrske naloge in jo do konca 3. semestra ustrezno razvijejo (opredelijo osrednja raziskovalna vprašanja, metode dela, izberejo temeljno literatura, določijo naslov ipd.). 


Študenti v 3. semestru (najpozneje do 10. januarja tekočega študijskega leta) oddajo popolno in s strani mentorja/mentorjev podpisano dispozicijo magistrske naloge v oddelčnem tajništvu. Dispozicije pregleda tričlanska oddelčna komisija in poda pisne pripombe, ki jih posreduje mentorjem. Do začetka 4. semestra študenti, v kolikor je to potrebno, ustrezno dopolnijo in preoblikujejo dispozicijo. Pravočasno oddana oziroma dopolnjena dispozicija je pogoj za pristop k Magistrskemu seminarju, ki se izvaja v 4. semestru. Glede na 8. člen Pravilnika o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje mora študent, ki želi spremeniti temo prijavljenega magistrskega dela, oddati v tajništvo oddelka novo prijavo. Temo lahko spremeni le, če dobi soglasje mentorja/mentorjev in predstojnika/predstojnikov oddelka/oddelkov.

Navedena pravila veljajo tudi za študente, ki so na študijski izmenjavi v tujini.

 

(Sklep Pedagoškega kolegija EIKA, 7.4.2015)

 

Obrazec za prijavo teme magistrskega dela na programu Etnologija in kulturna antropologija: dispozicija 

8. 01. 2020

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Mateji Habinc

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Mateji Habinc bodo potekale po naslednjem razporedu:

13. 1. 2020: 11.30-12.30

22. 1. 2020: 10.00-11.00

28. 1. 2020: 11.00-12.00

4. 2. 2020: 10.00-11.00

11. 2. 2020: 11.00-12.00

Od 17. 2. 2020 dalje po ponovno normalno po urniku (ponedeljki 11.30-12.30).   

6. 01. 2020

Vabilo na predavanje

V ponedeljek, 6. 1. 2020, ob 13.00

 

bo imela v okviru predavanj pri predmetu Etnologija evropskih posocialističnih dežel

v predavalnici P1, Zavetiška 5,

  

dr. Tanja Petrović

 

 predavanje z naslovom

  

Politični humor v socializmu in danes: O dvoumnosti in njenem političnem potencialu.

 

Vljudno vabljeni!

6. 01. 2020

Etnologija evropskih posocialističnih dežel

V okviru predavanj bo v ponedeljek 6. 1. 2020 ob 13.00 gostovala dr. Tanja Petrović s predavanjem z naslovom Politični humor v socializmu in danes: O dvoumnosti in njenem političnem potencialu.

izr. prof. dr. Mateja Habinc

6. 01. 2020

Vabilo na predavanje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas

 

 V sredo, 8. 1. 2020 ob 9.40

 

 vabi na predavanje

  

dr. Barbare Turk Niskač

(Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU)

 

Kako misliti (neplačano) delo?

 

  (predavanje bo potekalo v predavalnici P3, Zavetiška 5, okviru predavanj iz Antropologije spola in spolnosti)

 

 

 Vabljeni!

 

 

 

6. 01. 2020

Etnologija evropskih posocialističnih dežel

Namesto v ponedeljek, 13. 1. 2020 bodo predavanja (in kolokvij) v četrtek, 16. 1. 2020, in sicer ob 9.40 (sejna soba oddelka za arheologijo).

izr. prof. dr. Mateja Habinc

6. 01. 2020

Vabilo na predavanje

V torek, 7. 1. 2020, ob 16.20

 

bo imela v okviru predavanj iz Folkloristike

v predavalnici P3, OEIKA, Zavetiška 5,

 

mag. Špela Frlic

 

predavanje z naslovom

 

Organizirano pripovedovalsko dogajanje v slovenskem prostoru

  

Vljudno vabljeni!

6. 01. 2020

-nov zapis-

V torek, 7. 1. 2020, ob 16.20

 

bo imela v okviru predavanj iz Folkloristike

v predavalnici P3, OEIKA, Zavetiška 5,

 

mag. Špela Frlic

 

predavanje z naslovom

 

Organizirano pripovedovalsko dogajanje v slovenskem prostoru

  

Vljudno vabljeni!

6. 01. 2020

Etnologija evropskih posocialističnih dežel

Namesto v ponedeljek 13. 1. 2020 bodo predavanja (in kolokvij) 13. 1. 2020, in sicer ob 9.40 (sejna soba oddelka za arheologijo).

izr. prof. dr. Mateja Habinc

 

Stroški zagovora magistrskega dela


V skladu s Spremembo Statuta UL (4. odstavek 128. člena Statuta UL) z dne 13. ... več »

Šmitkovi večeri


Spoštovani_e študenti in študentke! V študijskem ... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki