Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Arhiv

Obvestila - Maj

31.05.2019

GOVORILNE URE IN INDIVIDUALNE KONZULTACIJE IZVAJALCEV PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 – do 3. 6. do 7. 9. 2019

Tekoče odpovedi in spremembe govorilnih ur in konzultacij so objavljene na spletni strani oddelka.

Kolektivni dopust: 1. 8.-16. 8. 2019!

    

doc. dr. Alenka Bartulović

    

Junij:
10.6. ob 16.00
18.6. ob 16.00
ali po dogovoru po e-pošti

Julij, avgust: po vnaprejšnji najavi in dogovoru po e-pošti

27. 8. ob 12.00

September: ob ponedeljkih, 14.40

red. prof. dr. Bojan Baskar

    

Junij:

4. 6.:  12.00-13.00

18. 6.: 12.00-13.00

26. 6.: 12.00-13.00

Julij, avgust: po vnaprejšnji najavi in dogovoru po e-pošti

27. 8.: 12.00-13.00

September:
3. 9.: 13.00-14.00
17. 9.: 13.00-14.00
24. 9.: 13.00-14.00

doc. dr. Mateja Habinc

Junij:

6. 6. ob 11.00
12. 6. ob 13.30
18. 6. ob 11.30

24.6.: odpoved

Julij, avgust: po vnaprejšnji najavi in dogovoru po e-pošti

September: ob ponedeljkih, 11.30-12.30

izr. prof. dr. Jože Hudales

Junij:

Torek, 4. 6. 2019 od 13.00-14.00

Sreda, 12. 6. 2019 od 14.00-15.00

Sreda, 19. 6. 2019 od 12.00-13.00

Sreda, 26. 6. 2019 od 12.00-13.00

Julij, avgust:

Petek,  5. 7. 2019 od 14.00-15.00

Sreda, 24. 7. 2019 od 12.00-13.00

Sreda, 31. 7. 2019 od 12.00-13.00

Sreda, 21. 8. 2019 od 12.00-13.00

Sreda, 28. 8. 2019 od 12.00-13.00

September:
Petek, 6. 9. 2019 od 14.00-15.00

Sreda, 11. 9. 2019 od 12.00-13.00

Sreda, 18. 9. 2019 od 12.00-13.00

Sreda, 25. 9. 2019 od 12.00-13.00

red. prof. dr. Božidar Jezernik

četrtek, 9.00

odsotnost: do 20.6. in v času kolektivnega dopusta

doc. dr. Miha Kozorog

    

Junij:

7. 6. ob 9.00
14. 6. ob 9.00
21. 6. ob 9.00

Julij, avgust: po vnaprejšnji najavi in dogovoru po e-pošti

September: ob ponedeljkih, 14.00

doc. dr. Boštjan Kravanja

Junij, julij, avgust: po vnaprejšnji najavi in dogovoru po e-pošti (bostjan.kravanja@ff.uni-lj.si)

Odsotnost v času kolektivnega dopusta

izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron

    

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen

Sreda, 9.00-10.00 (sarahlunacek@gmail.com)

izjeme:
12. 6.: 8.00-9.00

namesto sreda, 17. 7., četrtek 18. 7.: 9.00-10.00

Odsotnost:

20. 7. do 18. 8. (dopust), 26. 8. do 31. 8. (konferenca)

red. prof. dr. Mirjam Mencej

    

Enkrat tedensko v juniju in septembru (sprotno obveščanje glede terminov).

Julij, avgust - po vnaprejšnji najavi po elektronski pošti.

red. prof. dr. Rajko Muršič

11. 6.: ob 18.00
18. 6.: ob 18.00
2. 7.: ob 18.00
20. 8.: ob 18.00

Sicer po e-pošti.

izr. prof. dr. Jaka Repič

Junij in september: torek ob 11.00 (razen ob odpovedi zaradi dopusta ipd).

Julij in avgust: po vnaprejšnjem dogovoru po e-pošti.

izr. prof. dr. Peter Simonič

    

asist. Ana Svetel

    

Pred 20. 7. - zaradi študijske odsotnosti le po e-pošti.

Po 20. 7. - v kabinetu 306 po vnaprejšnjem dogovoru prek e-pošte.

lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj

vsako sredo ob 17.00 (Aškerčeva 2, kabinet 402), razen v času kolektivnega dopusta

doc. dr. Neža Čebron Lipovec

    

po predhodnem dogovoru po e-pošti

neza.ceb.lip@gmail.com

izr. prof. dr. Vito Hazler

    

Ob sredah junij, september, med 9.30 in 10.30; v dneh izpitnih rokov po 10.30 oziroma po dogovoru.   

lekt. dr. Saša Podgoršek

 

5., 12., 19. in 26. 6. ob 10.30 na Aškerčevi 2, kabinet 324 in po dogovoru po e-pošti.
Avgusta in septembra GU zaradi študijske odsotnosti le po e-pošti.

doc. dr. Dan Podjed

 

po predhodnem dogovoru na: dan.podjed@ff.uni-lj.si

asist. dr. Tadeja Primožič

 

po predhodnem dogovoru na: tadeja.primozic@guest.arnes.si

izr. prof. dr. Marko Terseglav

 

po predhodni najavi na: marko.terseglav@gmail.com

 

Uredila: Mojca Bele

31. 5. 2019

31.05.2019

RAZPIS MR - Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU iščemo diplomanta_ko ali magistranda_ko družboslovja/humanistike, ki bo raziskoval_a vključevanje prisilnih migrantov_k (nedokumentiranih migrantov_k, prosilcev-k za azil, oseb z mednarodno zaščito). Kandidat_ka bo delo opravljala pod mentorstvom, izr. prof. dr. Jureta Gombača.

Izobraževal_a se bo v okviru raziskovalnega programa Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracijpredvsem preko dela na naših projektih, kot so:

Projekt Urban Diversity obravnava tematike migrantov podjetnikov, kreativnosti in čezmejnega sodelovanja. Zasnovan je na predpostavki, da tako v Ljubljani kot Gradcu živijo, delujejo in ustvarjajo migrantski podjetniki in podjetnice. Mesti jim sicer nudita nekatere programe vzpodbude in pomoči, vendar pa se še vedno soočajo s številnimi administrativnimi, zakonskimi in družbenimi preprekami, ki jih ovirajo pri njihovem delu kot tudi vsakdanjih aktivnostih.

Projekt BEST je skupno prizadevanje 7 partnerjev iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Italije, ki imajo motivacijo za izboljšanje učinkovitega vključevanja državljanov tretjih držav (DTD) na trg dela s spodbujanjem sodelovanja med javnimi in zasebnimi ustanovami. Ideja za projekt BEST je nastala pri delu na projektih, ki se osredotočajo predvsem na ekonomsko in socialno vključevanje migrantov, kjer se je pojavila potreba po pripravi posebnih strategij za državljane tretjih držav, ki bi se želeli samozaposliti in / ali odpreti svoje podjetje. Samozaposlovanje je eno najuspešnejših orodij za ustvarjanje dolgoročne integracije delovne sile, ki ustvarja situacijo, ki koristi vsem, in povečuje integracijo državljanov tretjih držav na različnih ravneh.

Projekt PandPAS se osredotoča na podporo pri prihodu in vključevanju oseb z mednarodno zaščito. Istočasno oblikuje orodja za aktivnosti pred samim odhodom v tujino in pilotne prakse, ki bodo promovirale vključevanje in aktivno sodelovanje državljanov tretjih držav v družbi. Projekt izvira iz Italije,Hrvaške in Slovenije, kjer se nahajajo velika in srednja "vozlišča". Uporablja portugalski pristop "razširjene dobrodošlice in integracije" in ciprske izkušnje pri socialnem podjetništvu in vključevanju državljanov t. i. tretjih držav.

Projekt SIforREF se bo osredotočal na iskanje, evalvacijo in implementacijo socialnih inovacij pri vključevanju prosilcev za azil in beguncev v družbo in na trg dela ter zmanjšanje njihove marginalizacije. V projekt je zajetih 5 evropskih mest, ki imajo svoje izzive pa tudi že razvite inovativne prakse na "grasroots", lokalnem in regionalnem nivoju. Sodelujejo raziskovalne ustavove, nevladne organizacije ter odločevalci na tem področju.

Druge raziskovalne teme vključujejo migrante_ke na trgu dela, vključevanje migrantov v družbo, migrantsko podjetništvo, kriza evropskega mejnega režima, "Balkanska pot", okoljske migracije...

Zaželene so tako raziskovalne izkušnje s področja migracij kot tudi izkušnje dela v različnih iniciativah, nevladnih organizacijah, samoorganiziranih prostorih, socialnih s poudarkom na migracijski situaciji v obdobju po letu 2015.

 

 

https://www.zrc-sazu.si/sl/novice/javni-razpis-mr-2019?fbclid=IwAR13xOrGbqWlwns8w0KXxefDe23clEXy7D64VbR0wA8gUiifaUZ_usoEho8

31.05.2019

RAZPIS MR - Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Več informacij: https://isim.zrc-sazu.si/sl/novice/razpis-za-mlado-raziskovalkomladega-raziskovalca?fbclid=IwAR2B8KwhUVW1Wnxo9HGuhqepdwnh-TotikgzbsH7XKG-Ptb9DFfriYt33ek#v

29.05.2019

GOVORILNE URE PRI DR. MIRJAM MENCEJ

Prihodnji teden bodo govorilne ure potekale v ponedeljek, 3.6. 2019, ob 8.15.

Mirjam Mencej

29.05.2019

Objavljen razpis za mlade raziskovalce v letu 2019

Na spletni strani UL objavljen razpis za mlade raziskovalce na UL v letu 2019. Rok za prijave kandidatov je 17. 6. 2019.

https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/

 

 

Na podlagi MR+ razpisa je ena od raziskovalnih mentoric red. prof. dr. Mirjam Mencej.

Opis usposabljanja pod njenim mentorstvom:
Mladi raziskovalec ali mlada raziskovalka bo raziskoval_a eno od oblik sodobnih vernakularnoreligijskih praks v Sloveniji. Znotraj vernakularne religije, ki jo je potrebno razumeti kot celoto med seboj povezanih komponent uradne religije, ljudske religije (splošno sprejetih in razširjenih praks in verovanj) in religije posameznikov (produkt prevzete tradicije z dodanimi osebnimi verovanji in interpretacijami), sodijo različne oblike različnih religijskih praks – na primer različna novodobniška (New Age) gibanja, magijske prakse, zasebne religijske / duhovne prakse, vizije (svetnikov, Marije), religiozno zdravljenje itd. Terenska raziskava vernakularne religije bo potekala znotraj izbranega specifičnega geografskega in kulturnega konteksta.

Mladi raziskovalec ali mlada raziskovalka bo v teku zaposlitve vključen_a v programsko skupino Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu.

Poleg tega bo z vodenjem vaj iz Metodologije etnologije in kulturne antropologije in/ali Etnologije Slovenije vključen_a v študijski proces na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo (60 ur letno).

29.05.2019

ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete v Ljubljani

Vas vljudno vabi 

na zagovor magistrskega dela

iz socialne in kulturne antropologije (KREOL)

 

kandidatke Ane Višković

 z naslovom

 

Po mestu naokrog: Uporaba geolokacijske aplikacije qando pri odkrivanju mesta /

Getting around in the city: The use of the geolocation based application qando in finding the way

 

Zagovor bo v sredo, 12. 6. 2019 ob 10.30,

v predavalnici P1

Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo

na Zavetiški 5.

 

Vljudno vabljeni!

28.05.2019

Vabilo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

v sredo 29. 5. 2019 ob 13 uri v P1

vabi na

predstavitev in pogovor z

Jano Milovanović

O PISANJU IN IZVEDBI PROJEKTOV DRUŠTVA TERRA VERA

Jana Milovanovič, etnologinja in kulturna antropologinja, bo razgrnila osebne izkušnje pri pisanju in izvedbi projektov nevladne organizacije. Trenutno v društvu Terra Verra  povezuje prosilce za azil, begunce in migrante na podlagi njihovih veščin z lokalnimi ustvarjalci. Poleg domiselnih, estetskih  in uporabnih izdelkov ponujajo tudi vodene oglede Ljubljane MigranTour.

 Istega dne, v sredo 29.5. ob 9. uri vabljeni na ogled Ljubljane s Camilom Acosto Mednozo (zbirno mesto ob hologramu Evropa na križišču Tivolske, Slovenske in Dunajske)

28.05.2019

Vabilo na predavanja prof. dr. Estebana Krotza

UP – Fakulteta za humanistične študije Koper

Oddelek za antropologijo in kulturne študije

 

vabi na predavanja

 

gostujočega predavatelja: prof. dr. Esteban Krotz

Facultad de Antropología, Universidad Autónoma de Yucatán

Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa, Ciudad de Mexico

 

Koper, 30 in 31. maj 2019

 

http://www.fhs.upr.si/sl/novice/cikel-gostujocih-predavanj-prof-dr-estebana-krotza-ciudad-de

28.05.2019

Vabilo na promocijo knjige

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas

v sredo, 29. 5. 2019 ob 19. uri

prijazno vabi

na promocijo knjige

 

BOBANA BATRIĆEVIĆA

 

BOG NAŠEG NACIONALIZMA

Recepcija, reinterpretiranje i korišćenje

Njegoševa lika i djela u političkoj propagandi

i diskursu vlasti u Crnoj Gori

 

v

Klub Daktari

(Krekov trg 7, 1000 Ljubljana).

 

 

O knjigi in sodobnih interpretacijah Njegoša bodo govorili avtor, doc. dr. Boban Batrićević (Fakulteta za črnogorski jezik in književnost, Cetinje), red. prof. dr. Bojan Baskar (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF, Ljubljana) in Ethem Mandić (doktorski študent, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje).

Pogovor povezuje doc. dr. Alenka Bartulović (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF, Ljubljana).

 

Vabljeni!

27.05.2019

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Lipovec Čebron

Izr. prof. Uršula Lipovec Čebron sporoča, da bodo njene govorilne ure iz petka, 31. 5., prestavljene na torek, 28. 5. ob 8.15 do 9.15. 

27.05.2019

Odprtost tajništva, 30. 5. 2019

Obveščam vas, da bo zaradi udeležbe na konferenci tajništvo oddelka zaprto v četrtek, 30. 5. 2019.

27.05.2019

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 12. junija 2019 bo

 ob 14.30 uri v predavalnici P4

zagovarjala diplomsko nalogo kolegica

 

Doroteja Brgant: 

 

 Pot kulturne dediščine Žirovnica - vključenost Poti v turistično ponudbo.

  


Vabljene in vabljeni!

24.05.2019

GOVORILNE URE PRI DR. MIRJAM MENCEJ

Namesto v sredo, 29.5., bodo govorilne ure potekale v torek, 28.5. 2019, ob 9.30.

Od 27. maja do 30. septembra 2019 bodo govorilne ure potekale po spremenjenem urniku. O terminu govorilnih ur boste obveščeni vsak teden sproti, vsakokrat najkasneje do petka v tednu pred tem. Zadnje govorilne ure v juliju bodo predvidoma potekale v tednu med 8.-12. julijem.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav,

Mirjam Mencej

24.05.2019

Etnologija Avstralije in Oceanije

Izr. prof. dr. Jaka Repič obvešča študente, da bo začel v ponedeljek, 27. 6. 2019 s predavanji iz Etnologije Avstralije in Oceanije ob 9.40.

23.05.2019

Odpoved govorilnih ur pri red. prof. dr. Muršiču

V torek, 4. junija odpadejo govorilne ure pri prof. Muršiču zaradi sodelovanja na delavnici v finskem Joensuuju.

23.05.2019

Vabilo na posvet Porodne in poporodne prakse v Sloveniji in na Portugalskem: med domačim in tujim

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas

 

v četrtek, 30. 5. 2019 ob 17.00

(predavalnica P3, Zavetiška 5)

vabi na posvet

 

Porodne in poporodne prakse v Sloveniji in na Portugalskem: med domačim in tujim

Na posvetu bomo razpravljali o porodnih praksah v Sloveniji, tudi v primerjavi s temi praksami na Portugalskem. Zanimalo nas bo, koliko se te prakse spreminjajo v skladu s potrebami in pričakovanji samih porodnic, koliko se te prakse razlikujejo od države do države in od porodnišnice do porodnišnice, kakšno izkušnjo poroda imajo domačinke in priseljenke ter ženske brez slovenskega državljanstva, kakšen pomen ima poporodna skrb in premislek o tem, koliko je to dejavnost mogoče raziskovati tako z zdravstvene kot antropološke perspektive ter kako je mogoče vanjo vključiti tudi družbeno in humanistično znanje, kot je antropološko.

17.00-17.15

Catarina Barata (Inštitut za družbene vede Univerze v Lizboni - ICS-UL)

Contemporary Parturition in Europe: Medicalised Settings, Women’s Experiences And Childbirth Activism. The Case-Study Of Portugal/Sodobni porod v Evropi: okvirji medikalizacije, izkušnje žensk in porodni aktivizem na primeru Portugalske

 17.20-17.30

Mirko Prosen (Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju)

Porodne prakse v institucionalni zdravstveni oskrbi v Sloveniji: perspektiva žensk in zdravstvenih delavcev

17.30-17.40

Uršula Lipovec Čebron (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo) in Lea Bombač (UKC, Porodnišnica Ljubljana)

Izkušnje poroda prosilk za mednarodno zaščito v Sloveniji

17.40-17.50

 Zalka Drglin (Nacionalni inštitut za varovanje zdravja)

Sodobne prakse porodne pomoči: Med tem, kar potrebujemo, da zmoremo in tem, kar moramo

17.50-18.00

Monika Smodiš (diplomantka Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo)

Skrbnost, ki povzroča skrbi

18.15-19.00

Okrogla miza o porodnih praksah, njihovi medikalizaciji in vizijah integralne obravnave rojevanja in rojstva; moderator Rajko Muršič.

 

 Vabljeni!

22.05.2019

Simpozij o ljubiteljskem gledališču

Povezava na vabilo k razpravam: http://www.slogi.si/dogodki/poziv-k-razpravam-amfiteatrov-simpozij-na-temo-ljubiteljsko-gledalisce/ 

Rok za oddajo povzetka in kratke biografije je 10. junij. 

 

Izbrani prispevki bodo po opravljenem recenzentskem postopku objavljeni v reviji Amfiteater - gre za znanstveno revijo, prejšnje številke so prosto dostopne tule: http://www.slogi.si/knjiznica/publikacije-slogi/amfiteater-revija-za-teorijo-scenskih-umetnosti/ 

20.05.2019

Predavanja in govorilne ure pri red. prof. dr. Jezerniku

V ponedeljek, 27. 5. 2019 odpadejo predavanja pri predmetu Socialni spomin in kulturna dediščina. V okviru nadomeščanja se udeležite predavanja red. prof. dr. Jezernika z naslovom Jugoslavija, dežela sanj, ki bo potekalo v sredo, 22. maja 2019, ob 18. uri v avditoriju Moderne galerije.

V ponedeljek, 27. 5. 2019 bo seminar pri red. prof. dr. Jezerniku potekal normalno po urniku (v primeru zamude izvajalca vas prosimo, da počakate v predavalnici).

V četrtek, 30. 5. 2019 odpadejo govorilne ure pri red. prof. dr. Jezerniku.

20.05.2019

Vabilo na predavanje Jugoslavija, dežela sanj v Moderni galeriji

BOŽIDAR JEZERNIK | JUGOSLAVIJA, DEŽELA SANJ
PREDAVANJE
Sreda, 22. maj 2019 | 18:00
Vabimo vas na predavanje v sredo, 22. maja 2019, ob 18. uri v avditoriju Moderne galerije.

Predavanje je del programa razstave Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941).

Mnenja o tem, kaj in kakšna je bila Jugoslavija za časa svojega obstoja, se danes močno razlikujejo, največkrat si medsebojno nasprotujejo ali se celo izključujejo.

Jugoslavija ni (bila) živo bitje, zato tudi ni mrtva. Po drugi strani pa, čeprav ni (bila) živo bitje, je »živela« in še vedno »živi« v glavah in srcih ljudi, bodisi kot prispodoba vsega slabega, bodi kot prispodoba vsega dobrega. Eni in drugi ter tisti vmes, pa to »posmrtno življenje« uporabljamo kot temelj svojega prav in svoje identitete.

Za tehten pogled vase je metoda pozabe (jugoslovanske) preteklosti majhne uporabne vrednosti. Če hočemo zares spoznati, od kod prihajamo, se moramo ozreti nazaj in se skušati vživeti v kožo onih, ki so kar dvakrat na ruševinah svetovne vojne oblikovali Jugoslavijo. S svojimi razmišljanji so namreč sooblikovali sebe in svoj svet – in nas, ki smo njihovi dediči.

Božidar Jezernik je profesor za etnologijo Balkana in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

17.05.2019

Vabilo na predavanje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas

 

v četrtek, 23. 5. 2019 ob 13.00 

 (predavalnica P4, Zavetiška 5)

vabi na predvajanje filma in predavanje

 

Nadje Valentinčič Furlan

(Slovenski etnografski muzej) 

 

 Bivalna kultura v Študentskem naselju v Rožni dolini.

 

 Vabljeni!

 

 

Bivalna kultura v Študentskem naselju v Rožni dolini

Vizualno raziskavo bivalne kulture v Študentskem naselju v Rožni dolini (1988-1990) sem zaključila s filmom Študentsko naselje (1990, 50 minut). V pisnem delu diplomske naloge Oris bivalne kulture v Študentskem naselju v Rožni dolini (1995) sem obravnavala teoretična koncepta stanovanjske in bivalne kulture, potek in metode raziskave, bivalno kulturo v Študentskem naselju, v zaključnem poglavju pa sem izpostavila specifike pisnega in avdiovizualnega modusa sporočanja. Po ogledu filma bomo izpostavili značilnosti bivalne kulture v študentskih domovih kot začasnih oblikah sobivanja mladih ljudi, ki so vključeni v izobraževalne procese. Skozi diskusijo bomo ugotavljali, kako na bivanje študentov in študentk vplivajo spremembe bivalnih standardov, komunikacijskih sredstev in splošne mobilnosti, ki jih je prinesel razvoj v treh desetletjih.  

17.05.2019

Vabilo na predavanje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas

 

v četrtek, 23. 5. 2019 ob 13.00 

 (predavalnica P4, Zavetiška 5)

vabi na predvajanje filma in predavanje

 

Nadje Vantinčič Furlan

(Slovenski etnografski muzej) 

 

 Bivalna kultura v Študentskem naselju v Rožni dolini.

 

 Vabljeni!

 

 

Bivalna kultura v Študentskem naselju v Rožni dolini

Vizualno raziskavo bivalne kulture v Študentskem naselju v Rožni dolini (1988-1990) sem zaključila s filmom Študentsko naselje (1990, 50 minut). V pisnem delu diplomske naloge Oris bivalne kulture v Študentskem naselju v Rožni dolini (1995) sem obravnavala teoretična koncepta stanovanjske in bivalne kulture, potek in metode raziskave, bivalno kulturo v Študentskem naselju, v zaključnem poglavju pa sem izpostavila specifike pisnega in avdiovizualnega modusa sporočanja. Po ogledu filma bomo izpostavili značilnosti bivalne kulture v študentskih domovih kot začasnih oblikah sobivanja mladih ljudi, ki so vključeni v izobraževalne procese. Skozi diskusijo bomo ugotavljali, kako na bivanje študentov in študentk vplivajo spremembe bivalnih standardov, komunikacijskih sredstev in splošne mobilnosti, ki jih je prinesel razvoj v treh desetletjih.  

16.05.2019

Razpis za tutorje študente in oddelčne koorinatorje tutorjev študentov za št. leto 2019/2020

Objavljen je razpis za tutorje študente in oddelčne koorinatorje tutorjev študentov za št. leto 2019/2020. Rok za prijavo je 16. junij 2019.
Tutorstvo študentom že vrsto let pomaga pri vključevanju v univerzitetno okolje in je eden izmed dejavnikov zviševanja kakovosti študija. Po ocenah agencije za kakovost v visokem šolstvu je sistem tutorstva na Filozofski fakulteti UL eden
boljših v državi, saj z vsestranskim spremljanjem študentov skozi študij prispeva k njegovi kakovosti.

 

Več v objavljenem razpisu.

16.05.2019

Vabilo na predavanje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo vabi na predavanje, ki ga bo izvedla gostujoča predavateljica

izr. prof. Hana Horáková

(Metropolitan University Prague)

 

Družbene identifikacije in nacionalistični diskurzi v Južni Afriki

 

v ponedeljek, 20. 5. 2019 ob 13.00 v predavalnici P1 (Zavetiški 5).

 

Predavanje bo v angleškem jeziku.

 

Vabljeni, vabljene!

15.05.2019

Vabilo na lektorske vaje iz nemščine: praktične vaje iz gotice

Pri lektorskih vajah iz nemščine bo četrtek, 16. 5. od 10.30 do 12.00 (v P2) gostovala dr. Mojca Peternel, ki na Oddelku za zgodovino poučuje nemščino in se ukvarja tudi z gotico, ki jo bo predstavila študentom. Naredili bodo nekaj praktičnih vaj transkripcije, tako tiskane kot tudi pisane gotice.

Če vas zapisano zanima, ste dobrodošli, da se pridružite.

10.05.2019

Uradne ure v tajništvu oddelka

V ponedeljek, 13. 5. 2019 bodo zaradi sestanka na FF uradne ure izjemoma od 11.00-12.00.

V torek, 14. 5. 2019 bodo zaradi sestanka na FF uradne ure izjemoma od 13.00-15.00.

10.05.2019

Odprtost knjižnice

Zaradi sestanka Knjižničnega sveta OHK, bo v torek, 14. maja 2019, knjižnica OEIKA odprta od 10.30 dalje.

 

10.05.2019

Vabilo na predavanje

PODIPLOMSKA ŠOLA ZRC SAZU

Doktorski študijski program 3. stopnje

PRIMERJALNI ŠTUDIJ IDEJ IN KULTUR
Slovenske študije – tradicija in sodobnost

 

VABILO

Vabimo vas na predavanje, ki ga bo imela znanstvena svetnica na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU ter koordinatorica modula Slovenske študije – tradicija in sodobnost, izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič:


Zgodbe narobe sveta in biti žival.

V slovenski ljudski baladni tradiciji lahko najdemo tudi tematizacijo zgodb ´narobe sveta´, kjer še posebej izstopa živalska balada Lovčev pogreb, ki prinaša potovanje zgodb iz evropskega v slovenski prostor, in obrat vrstnih razmerij, kjer so vloge človeka in živali zamenjane. Ta obrat pa ne percipiramo zgolj kot »preobrat oblastnih razmerij v družbi« temveč kot etični ali ontološki obrat. Skozi analizo balad, ki govorijo o metamorfozah – preobrazbah človeka v žival in nazaj (npr. Lovec reši ukleti sestri – košuti; Dekle reši v kačo ukletega kraljeviča idr.), se bomo dotaknili vprašanja vrstne določenosti živega bitja in vzporedne realnosti, izhajajoče iz imaginativne. Vprašali se bomo, ali je mogoče trditi, da gre pri teh mitoloških zgodbah za prikaz preseganja dihotomije človek/žival, ali pa gre za omogočanje vključevanja nečloveških subjektivitet v socialno konstrukcijo realnosti in zavedanje, kako je ´biti žival´.

Predavanje bo v četrtek, 16. maja 2019, ob 16. uri, v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana.

 

Vabljeni!

09.05.2019

Spremembe pri izvedbi vaj iz etnološke muzeologije

Zaradi prekrivanj pri terenskih vajah v maju 2019 smo morali narediti nekaj sprememb, ki so navedene spodaj:

  1. Uvodni sestanek za vaje iz etnološke muzeologije v petek, 10. 5. 2019 ob 9.30 zaradi prekrivanja odpade. Udeležite se vaj iz etnološkega konservatorstva (doc. dr. Miha Kozorog, v predavalnici) in/ali terenskih vaj pri predmetu etnološko konservatorstvo (doc. dr. Neža Čebron Lipovec).
  2. Vaje iz etnološke muzeologije bomo zaradi prekrivanja z ostalimi vsebinami lahko izvedli le v enem kosu na terenu v Laškem-Huda jama (vaje na Goričkem čisto odpadejo) in sicer namesto od petka 31. 5. do nedelje 2. 6. od četrtka 30. 5. do nedelje 2. 6. 2019. Vse ostale informacije boste dobili od izvajalca vaj izr. prof. dr. Hudalesa po e- pošti oz. po vrnitvi iz tujine (odsotnost 13. 5.-17. 5. 2019).
  3. Skupni uvodni sestanek vseh udeležencev vaj iz etnološke muzeologije bo v sredo 22. 5. 2019 ob 8.45 (v predavalnici P3). Tisti, ki se sestanka ne boste mogli udeležiti, boste lahko dobili dodatne informacije od izvajalca tudi na njegovih govorilnih urah 22. 5. 2019 od 12.00 – 13.00 ali po e-pošti joze.hudales@ff.uni-lj.si         

09.05.2019

GOVORILNE URE PRI DR. MIRJAM MENCEJ

V sredo, 15.5., bodo zaradi prihoda gostje premaknjene za pol ure; potekale bodo torej od 12.30 – 13.30. 

Mirjam Mencej

08.05.2019

Literarni natečaj Šah mat ali Kralj je mrtev

Kulturno-gledališko društvo Reciklaža vas vljudno vabi k sodelovanju na literarnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo oziroma pesnitev in na zaključno festivalno prireditev Zlet literarnih zavetnikov, katerih razpisna tematika je letos Šah mat ali Kralj je mrtev! Vse podrobnosti o oddaji prispevkov in razpisu najdete na spletni strani: https://www.zavetnik.si/

08.05.2019

Predmet Družbena razmerja v Sloveniji

Predmet bomo maja izvajali po naslednjem urniku: predavanja po urniku (vse preostale torke v maju, po potrebi boste obveščeni o še kakšnem dodatnem terminu), vaje:

sreda 8. 5. med 11.00 in 12.30 ZRC SAZU (obisk Historičnega seminarja), med 13.00 in 14.35 po urniku na OEiKA

sreda 15. 5. med 11.20 in 14.35 (po vnaprejšnji najavi po e-pošti): individualne konsultacije v zvezi z oddajo končnih izdelkov za vaje

sreda 22. 5. 11.30, SEM, pogovor z Janjo Žagar o vašem individualnem raziskovalnem delu in predlogih za vključitev gradiva v nastajajočo razstavo in obrazstavne dejavnosti

sreda 29. 5. 11.30, Alpina Žiri, ogled proizvodnje in pogovor

Sreda 29. 5. 2019 je tudi skrajni rok za oddajo (DVEH NATISNJENIH IZVODOV) končnih izdelkov za vaje. Roki prijav v VISU za vaje so roki vnosa ocene (in ne oddaje izdelkov!). Pogoj za oceno vaj = najmanj 80% udeležba na vajah, pozitivno ocenjen izdelek za vaje. Oceno izdelka za vaje lahko izveste po e-pošti, na gov. urah ali na izpitu s predmeta. Izdelek za vaje popravljam enkrat (poprava vključuje jezikovni pregled in oddajo vsega potrebnega gradiva, soglasij, podatkov).     

doc. dr. Mateja Habinc

08.05.2019

Odpoved pedagoških obveznosti pri izr. prof. dr. Simoniču

Zaradi gostovanja na Univerzi v Zadru, v tednu od 13. do 17. maja 2019 odpadejo vsa predavanja, seminar in govorilne ure pri izr. prof. dr. Petru Simoniču.

07.05.2019

EKSKURZIJA NA DOGODEK O POIGRITVI TRAJNOSTNEGA NAČIN ŽIVLJENJ

V sredo, 8. 5. 2019, se bodo študentke in študenti pri seminarju Epistemologija vsakdanjega življenja odpravili na ekskurzijo v Gradec, kjer se bodo na univerzi za aplikativne vede FH Joanneum udeležili dogodka o poigritvi trajnostnega načina življenja z naslovom »Gamifying Sustainability: Intercultural and Interdisciplinary Solutions«. Na pot bodo z avtobusom odšli ob 7. uri zjutraj izpred nekdanjega Wild West Saloona (sedanje turške restavracije) na začetku Zavetiške ulice, torej blizu Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL. Na isto lokacijo se vrnejo zvečer, predvidoma ob 20.30.

doc. dr. Dan Podjed

07.05.2019

Vabilo na predavanji

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas

 

v torek, 7. 5. 2019 ob 16.00

(predavalnica P1, Zavetiška 5)

 

vabi na predavanji doktorske študentke in študenta z Univerze Vzhodne Finske

 

Sonja Pöllänen: Affect and Likeness in Sensobiographic Walks

 

Sandi Abram: Politics and the Distribution of the Sensible - Laplantine, Rancière and Lefebvre

 

 

Obe predavanji bosta potekali v angleškem jeziku.

07.05.2019

Etnološka muzeologija-vaje

V petek, 10. 5. 2019 bodo ob 9.40 v P2, potekale vaje iz etnološke muzeologije, kjer boste dobili vse uvodne informacije o terenskem delu:

1) terensko delo v KP Goričko od 24.-26. 5. 2019 in

2) terensko delo Laško-Huda jama 30. 5. do 2.6. 2019. 

 

Lep pozdrav,

Izr. prof. dr. Jože Hudales

07.05.2019

Odpoved govorilnih ur pri izr. prof. dr. Hudalesu

Izr. prof. dr. Jože Hudales obvešča študente, da v sredo, 15. 5. 2019 odpadejo njegove govorilne ure zaradi Erasmus+ izmenjave v Brnu. Seminar bo potekal normalno po urniku, izvedel ga bo red. prof. dr. Rajko Muršič.

07.05.2019

Odpoved vseh obveznost pri doc. dr. Alenki Bartulović

Zaradi terenskih vaj študentov in študentk v BiH med 13.5.-18.5. odpadejo vsa predavanja, seminar in govorilne ure pri Alenki Bartulović. Hvala za razumevanje.

06.05.2019

Vabilo na predavanja

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Zavetiška 5

 

doc. dr. Ágnes Hesz

z Oddelka za evropsko etnologijo – kulturno antropologijo Univerze v Pécsu

 

bo v okviru predmeta Etnologija evropskega čarovništva izvedla naslednja predavanja:

 

14. 5. 2019, 16.20-17.55

BEWITCHMENT IN TRANSYLVANIA

 

15. 5. 2019, 14.40-17.55

WITCHCRAFT AS DISCOURSE IN A CONTEMPORARY VILLAGE COMMUNITY

 

16. 5. 2019, 16.20-17.50

ETHICAL ISSUES OF STUDYING CONTEMPORARY WITCHCRAFT

 

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

 

 

Vljudno vabljeni!

06.05.2019

Možnost opravljanja prakse - tržiški muzej

Več informacij: priloženo. 

06.05.2019

Odpoved govorilnih ur pri red. prof. dr. Jezerniku

Red. prof. dr. Božidar Jezernik obvešča študente, da v četrtek, 9. 5. 2019 odpadejo govorilne ure.

06.05.2019

Vabilo na predavanje

Vljudno vas vabimo na predavanje dr. Karin Almasy,

ki bo 13. maja 2019 ob 11.20h v predavalnici P2

na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, Zavetiška 5!

 

»Zgodovina vsakdanjega življenja: Česa se lahko naučimo iz starih razglednic Spodnje Štajerske (1890-1918)«

 

Več informacij: priloženo. 

06.05.2019

Vabilo na predavanje

Vljudno vas vabimo na predavanje dr. Karin Almasy,

ki bo 13. maja 2019 ob 11.20h v predavalnici P2

na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, Zavetiška 5!

 

»Zgodovina vsakdanjega življenja: Česa se lahko naučimo iz starih razglednic Spodnje Štajerske (1890-1918)«

 

Več informacij: priloženo. 

06.05.2019

Vabilo na predavanje

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas

 

v torek, 7. 5. 2019 ob 14.40

(predavalnica P2, Zavetiška 5)

 

vabi na predavanje

 

dr. Maje Lamberger Khatib

 

 Feministična gibanja na Bližnjem vzhodu.

 

 

Vabljeni!

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki