Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Arhiv

Obvestila - Julij

26.07.2018

Govorilne ure pri doc. dr. Alenki Bartulović - sprememba ure

Govorilne ure bodo v ponedeljek, 30.7. ob 15.00 uri. Hvala za razumevanje.

17.07.2018

Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija

VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE

Vpis v višji letnik:

1. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Vpis_v_visji_letnik_ponovni 

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis 

Za vpis v višji letnik VIS avtomatsko preveri izpolnjevanje pogojev in pripravi vpisni list za vpis v višji letnik. Avtomatsko odpiranje vpisnih listov se bo pričelo 27. 8. 2018. 


Ponovni vpis: 

Za ponovni vpis v letnik preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za vpis v isti letnik (ob izpolnjevanju pogojev za ponovni vpis v letnik pošiljate elektronsko sporočilo na mojca.bele@ff.uni-lj.si).

1. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Ponovni_vpis_v_isti_letnik

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

 

Vpis v dodatno leto in podaljšanje dodatnega leta:

Za vpis v dodatno leto vpisne liste pripravi referat za vse študente, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.

1. Stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Vpis_v_dodatno_leto 

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

 

Študentske prošnje:

1. in 2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Studentske_prosnjeOddaja potrdila o opravljanem seminarju:

Študenti, ki ste v 2. letniku prve stopnje opravili Seminar II ne pozabite, da morate v oddelčno tajništvo oddati obrazec Obvestilo o oceni seminarske naloge (http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/71/2/2017/Obvestilo_o_oceni_seminarske_naloge_3048.pdf). Izpolnjen obrazec lahko pustite v poštnem predalčku tajništva pri knjižnici. Spiralno vezano seminarsko nalogo morate oddati v oddelčno knjižnico in na ISEKO.

 

PRIJAVE NA RAZPIS (2. IN 3. STOPNJA)


Prijava na razpis (2. stopnja):


http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2018.

Izjema so študijski programi, na katere se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest - za te programe bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 18. 9. 2018, prijavljeni kandidati pa morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 17. 9. 2018

 

Prijava na razpis (3. stopnja): 

http://www.ff.uni-lj.si/studij/Doktorski_studij_3_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

 


ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA (1. IN 2. STOPNJA) 

1. Stopnjahttp://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=496.

Zagovori prvostopenjskih diplom bodo potekali v petek, 7. 9. in v petek, 14. 9. 2018 ali v terminu dogovorjenim z mentorjem. S pripravo seznamov zagovorov bomo pričeli v ponedeljek, 20. 8. 2018.  

Pred zagovorom se obvezno zglasite v tajništvu oddelka ali pa pošljete elektronsko sporočilo (mojca.bele@ff.uni-lj.si), da preverimo ali izpolnjujete pogoje za pristop k zagovoru diplomskega dela!

 

2. stopnja:  http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=515.

Prijavne obrazce (potrjene s strani mentorja) morate oddati v oddelčno tajništvo vsaj deset dni pred zagovorom. Istočasno oddate trdo vezan izvod magistrskega dela in CD za oddelčno knjižnico (na CD-ju naj bosta word in pdf verzija naloge) ter spiralno vezane izvode naloge za člane komisije za zagovor. Nalogo oddate na ISEKO.

 

Tajništvo oddelka bo zaradi letnega dopusta zaprto od 31. 7. 2018 do vključno 17. 8. 2018.

 

Lepe počitnice in veliko uspehov pri študiju!

Mojca Bele

Ljubljana, 17. 7. 2018

17.07.2018

Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija

VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE

Vpis v višji letnik:

1. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Vpis_v_visji_letnik_ponovni 

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis 

Za vpis v višji letnik VIS avtomatsko preveri izpolnjevanje pogojev in pripravi vpisni list za vpis v višji letnik. Avtomatsko odpiranje vpisnih listov se bo pričelo 27. 8. 2018. 


Ponovni vpis: 

Za ponovni vpis v letnik preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za vpis v isti letnik (ob izpolnjevanju pogojev za ponovni vpis v letnik pošiljate elektronsko sporočilo na mojca.bele@ff.uni-lj.si).

1. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Ponovni_vpis_v_isti_letnik

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

 

Vpis v dodatno leto in podaljšanje dodatnega leta:

Za vpis v dodatno leto vpisne liste pripravi referat za vse študente, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.

1. Stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Vpis_v_dodatno_leto

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

 

Študentske prošnje:

1. in 2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Studentske_prosnjeOddaja potrdila o opravljanem seminarju:

Študenti, ki ste v 2. letniku prve stopnje opravili Seminar II ne pozabite, da morate v oddelčno tajništvo oddati obrazec Obvestilo o oceni seminarske naloge (http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/71/2/2017/Obvestilo_o_oceni_seminarske_naloge_3048.pdf). Izpolnjen obrazec lahko pustite v poštnem predalčku tajništva pri knjižnici. Spiralno vezano seminarsko nalogo morate oddati v oddelčno knjižnico in na ISEKO.

 

PRIJAVE NA RAZPIS (2. IN 3. STOPNJA)


Prijava na razpis (2. stopnja):


http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2018.

Izjema so študijski programi, na katere se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest - za te programe bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 18. 9. 2018, prijavljeni kandidati pa morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 17. 9. 2018

 

Prijava na razpis (3. stopnja): 

http://www.ff.uni-lj.si/studij/Doktorski_studij_3_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

 


ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA (1. IN 2. STOPNJA) 

1. Stopnjahttp://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=496.

Zagovori prvostopenjskih diplom bodo potekali v petek, 7. 9. in v petek, 14. 9. 2018 ali v terminu dogovorjenim z mentorjem. S pripravo seznamov zagovorov bomo pričeli v ponedeljek, 20. 8. 2018.  

Pred zagovorom se obvezno zglasite v tajništvu oddelka ali pa pošljete elektronsko sporočilo (mojca.bele@ff.uni-lj.si), da preverimo ali izpolnjujete pogoje za pristop k zagovoru diplomskega dela!

 

2. stopnja:  http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=515.

Prijavne obrazce (potrjene s strani mentorja) morate oddati v oddelčno tajništvo vsaj deset dni pred zagovorom. Istočasno oddate trdo vezan izvod magistrskega dela in CD za oddelčno knjižnico (na CD-ju naj bosta word in pdf verzija naloge) ter spiralno vezane izvode naloge za člane komisije za zagovor. Nalogo oddate na ISEKO.

 

Tajništvo oddelka bo zaradi letnega dopusta zaprto od 31. 7. 2018 do vključno 17. 8. 2018.

 

Lepe počitnice in veliko uspehov pri študiju!

Mojca Bele

Ljubljana, 17. 7. 2018

17.07.2018

Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija

VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE

Vpis v višji letnik:

1. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/
Vpis_v_visji_letnik_ponovni

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/
Razpis_za_vpis_vpis

Za vpis v višji letnik VIS avtomatsko preveri izpolnjevanje pogojev in pripravi vpisni list za vpis v višji letnik. Avtomatsko odpiranje vpisnih listov se bo pričelo 27. 8. 2018. 


Ponovni vpis:

Za ponovni vpis v letnik preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za vpis v isti letnik (ob izpolnjevanju pogojev za ponovni vpis v letnik pošiljate elektronsko sporočilo na mojca.bele@ff.uni-lj.si).

1. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu
/Ponovni_vpis_v_isti_letnik

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/
Razpis_za_vpis_vpis

 

Vpis v dodatno leto in podaljšanje dodatnega leta:

Za vpis v dodatno leto vpisne liste pripravi referat za vse študente, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.

1. Stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu
/Vpis_v_dodatno_leto

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/
Razpis_za_vpis_vpis

 

Študentske prošnje:

1 in 2 stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Studentske_prosnjeOddaja potrdila o opravljanem seminarju:

Študenti, ki ste v 2. letniku prve stopnje opravili Seminar II ne pozabite, da morate v oddelčno tajništvo oddati obrazec Obvestilo o oceni seminarske naloge (http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/71/2/2017/
Obvestilo_o_oceni_seminarske_naloge_3048.pdf). Izpolnjen obrazec lahko pustite v poštnem predalčku tajništva pri knjižnici. Spiralno vezano seminarsko nalogo morate oddati v oddelčno knjižnico in na ISEKO.

 

PRIJAVE NA RAZPIS (2. IN 3. STOPNJA)

Prijava na razpis (2. stopnja):

http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/
Razpis_za_vpis_vpis

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2018.

Izjema so študijski programi, na katere se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest - za te programe bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 18. 9. 2018, prijavljeni kandidati pa morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 17. 9. 2018

 

Prijava na razpis (3. stopnja): 

http://www.ff.uni-lj.si/studij/Doktorski_studij_3_stopnja/
Razpis_za_vpis_vpis

 


ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA (1. IN 2. STOPNJA) 

1. Stopnja: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=496.

Zagovori prvostopenjskih diplom bodo potekali v petek, 7. 9. in v petek, 14. 9. 2018 ali v terminu dogovorjenim z mentorjem. S pripravo seznamov zagovorov bomo pričeli v ponedeljek, 20. 8. 2018.  

Pred zagovorom se obvezno zglasite v tajništvu oddelka ali pa pošljete elektronsko sporočilo (mojca.bele@ff.uni-lj.si), da preverimo ali izpolnjujete pogoje za pristop k zagovoru diplomskega dela!

 

2. stopnja:  http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=515.

Prijavne obrazce (potrjene s strani mentorja) morate oddati v oddelčno tajništvo vsaj deset dni pred zagovorom. Istočasno oddate trdo vezan izvod magistrskega dela in CD za oddelčno knjižnico (na CD-ju naj bosta word in pdf verzija naloge) ter spiralno vezane izvode naloge za člane komisije za zagovor. Nalogo oddate na ISEKO.

 

Tajništvo oddelka bo zaradi letnega dopusta zaprto od 31. 7. 2018 do vključno 17. 8. 2018.

 

Lepe počitnice in veliko uspehov pri študiju!

Mojca BeleLjubljana, 17. 7. 2018

 

17.07.2018

Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija

VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE

Vpis v višji letnik:

1. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Vpis_v_visji_letnik_ponovni

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

Za vpis v višji letnik VIS avtomatsko preveri izpolnjevanje pogojev in pripravi vpisni list za vpis v višji letnik. Avtomatsko odpiranje vpisnih listov se bo pričelo 27. 8. 2018. 


Ponovni vpis:

Za ponovni vpis v letnik preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za vpis v isti letnik (ob izpolnjevanju pogojev za ponovni vpis v letnik pošiljate elektronsko sporočilo na mojca.bele@ff.uni-lj.si).

1. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Ponovni_vpis_v_isti_letnik

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

 

Vpis v dodatno leto in podaljšanje dodatnega leta:

Za vpis v dodatno leto vpisne liste pripravi referat za vse študente, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.

1. Stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Vpis_v_dodatno_leto

2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

 

Študentske prošnje:

1 in 2 stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Studentske_prosnjeOddaja potrdila o opravljanem seminarju:

Študenti, ki ste v 2. letniku prve stopnje opravili Seminar II ne pozabite, da morate v oddelčno tajništvo oddati obrazec Obvestilo o oceni seminarske naloge (http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/71/2/2017/Obvestilo_o_oceni_seminarske_naloge_3048.pdf). Izpolnjen obrazec lahko pustite v poštnem predalčku tajništva pri knjižnici. Spiralno vezano seminarsko nalogo morate oddati v oddelčno knjižnico in na ISEKO.

 

PRIJAVE NA RAZPIS (2. IN 3. STOPNJA)

Prijava na razpis (2. stopnja):

http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2018.

Izjema so študijski programi, na katere se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest - za te programe bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 18. 9. 2018, prijavljeni kandidati pa morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 17. 9. 2018

 

Prijava na razpis (3. stopnja): 

http://www.ff.uni-lj.si/studij/Doktorski_studij_3_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis

 


ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA (1. IN 2. STOPNJA) 

1. Stopnja: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=496.

Zagovori prvostopenjskih diplom bodo potekali v petek, 7. 9. in v petek, 14. 9. 2018 ali v terminu dogovorjenim z mentorjem. S pripravo seznamov zagovorov bomo pričeli v ponedeljek, 20. 8. 2018.  

Pred zagovorom se obvezno zglasite v tajništvu oddelka ali pa pošljete elektronsko sporočilo (mojca.bele@ff.uni-lj.si), da preverimo ali izpolnjujete pogoje za pristop k zagovoru diplomskega dela!

 

2. stopnja:  http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=515.

Prijavne obrazce (potrjene s strani mentorja) morate oddati v oddelčno tajništvo vsaj deset dni pred zagovorom. Istočasno oddate trdo vezan izvod magistrskega dela in CD za oddelčno knjižnico (na CD-ju naj bosta word in pdf verzija naloge) ter spiralno vezane izvode naloge za člane komisije za zagovor. Nalogo oddate na ISEKO.

 

Tajništvo oddelka bo zaradi letnega dopusta zaprto od 31. 7. 2018 do vključno 17. 8. 2018.

 

Lepe počitnice in veliko uspehov pri študiju!

Mojca BeleLjubljana, 17. 7. 2018

 

13.07.2018

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Lipovec Čebron

Izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron obvešča študente, da bo imela naslednje govorilne ure v ponedeljek, 23. 7. 2018 ob 10.00.

13.07.2018

Govorilne ure pri doc. dr. Alenki Bartulović - julij

Naslednje govorilne ure bodo v ponedeljek, 30.7. ob 11. uri. Takrat bom dosegljiva tudi za vse, ki morate urediti priznavanje ocen po izmenjavi. 

Med 1.8. in 15.8. bom odsotna zaradi kolektivnega dopusta.

Lep pozdrav!

13.07.2018

Govorilne ure pri doc. dr. Alenki Bartulović - julij

Naslednje govorilne ure bodo v ponedeljek, 30.7. ob 11. uri. Takrat bom dosegljiva tudi za vse, ki morate urediti priznavanje ocen po izmenjavi. 

Med 1.8. in 15.8. bom odostna zaradi kolektivnega dopusta.

Lep pozdrav!

12.07.2018

Odprtost knjižnice

POLETNI URNIK 

Do petka, 13. julija 2018, bo knjižnica odprta po urniku. 

Od ponedeljka, 16. do torka, 31. julija 2018, bo knjižnica odprta v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 10.00 do 13.00 ure, ob sredah od 11.00 do 15.00.

Od srede, 1. do petka 3. avgusta 2018, bo knjižnica zaprta.
 

Od ponedeljka, 6. do petka, 31. avgusta 2018, bo knjižnica odprta v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 10.00 do 13.00 ure, ob sredah od 11.00 do 15.00 ure.
 

Od  ponedeljka, 3. do petka, 28. septembra 2018, bo knjižnica odprta v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 10.00 do 13.00 ure, ob sredah od 11.00 do 17.00 ure.

12.07.2018

Odprtost tajništva oddelka

Tajništvo oddelka bo zaradi letnega dopusta zaprto od 30. 7. 2018 do vključno 17. 8. 2018.

Mojca Bele

11.07.2018

SPREMEMBA GOVORILNIH UR PRI MIRJAM MENCEJ

Govorilne ure, napovedane za 20.7. 2018, so prestavljene na 23.7. 2018 ob 9.00. 

Hvala za razumevanje. Mirjam Mencej

09.07.2018

Govorilne ure pri doc. dr. Alenki Bartulović

Govorilne ure pri doc. dr. Alenki Bartulović bodo v sredo, 11.7. ob 14. uri. Oglasite se tudi vsi tisti, ki potrebujete pregled in podpis študijskega sporazuma za Erasmus+ izmenjavo. Naslednje govorilne ure bodo predvidoma v drugih polovici avgusta.

06.07.2018

GOVORILNE URE SARAH LUNAČEK

V ponedeljek 9.6. bodo govorilne ure ob 13h (namesto napovedanih ob 8.30). Hvala za razumevanje.

Sarah Lunaček   

04.07.2018

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Lipovec Čebron

Izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron obvešča študente, da premika govorilne ure iz četrtka, 5. 7. 2018 na torek, 10. 7. 2018 ob 10.00.

04.07.2018

Odprtost tajništva

Zaradi bolezni bo tajništvo oddelka zaprto do vključno petka, 6. 7. 2018. Glede nujnih zadev me kontaktirajte po elektronski pošti. Mojca Bele 

03.07.2018

Odprtost tajništva

Zaradi bolezni bo tajništvo oddelka zaprto v torek, 3. 7. 2018. 

02.07.2018

Jugoslovanski spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno (1918–41)

Simpozij, Ljubljana, 18. in 19. oktober 2018  

Danes se spomenike, povezane s 1. svetovno vojno, ki so nastali v medvojni Jugoslaviji, praviloma obravnava ločeno, v okvirih držav naslednic. Simpozij bo poskušal predstaviti čim bolj celovito sliko te produkcije in zarisati njene skupne značilnosti, a obenem tudi razlike, v veliki meri pogojene z zelo raznolikimi lokalnimi tradicijami komemoriranja in postavljanja obeležij.

            Drugi cilj simpozija je razmislek o tem, kako so se v spomenike vpisovale težnje po krepitvi skupne jugoslovanske identitete, vzpostavljanju kolektivnega imaginarija in čim bolj enotni, prepoznavni vizualni podobi mlade države. Jugoslavija je imela na tem področju precejšnje težave, ki jim niso botrovale le notranje mednacionalne in politične napetosti ter nedomišljena državna kulturna politika, temveč tudi pomanjkanje združujočih skupnih zgodb in spominov. Ker so se jugoslovanski narodi pred združitvijo pogosto znašli v antagonističnih političnih taborih, so zgodbe iz preteklosti na mlado državo lahko učinkovale celo skrajno razdiralno.

            Tudi produkcija spomenikov, posvečenih vojnim dosežkom in padlim v 1. svetovni vojni, je bila kočljiva, saj so se v isti državi znašli tako zmagovalci kot poraženci, borce z ene in druge strani se je sočasno pokopavalo in se jih spominjalo. Spomeniki, ki običajno neposredno in glasno pripovedujejo, da mrtvi niso padli zaman in živi živijo vrednote, za katere so se borili, niso bili mogoči. Iskrena ali pragmatična solidarnost je zmagovalce vsaj na začetku omejevala, da bi se prosto razmahnili v evforičnem, zmagoslavnem narativu. Še toliko bolj je bila omejena stran poražencev, saj se je zgodilo ravno obratno od tega, za kar se je borila, in smrti preštevilnih padlih nikakor ni bilo mogoče osmisliti.

***

PROGRAM

 

četrtek, 18. oktober 2018: Produkcija spomenikov, povezanih s 1. svetovno vojno, v različnih delih Jugoslavije

 

10.30 Uvodni nagovori

11.00 Beti Žerovc: Razvoj javnega spomenika na območju bodoče Jugoslavije

11.30 Petra Svoljšak: Kamni spomina: Kako in zakaj so nastajali spomeniki med 1. svetovno vojno – primer slovenskega prostora in soške fronte

 

12.30 Marko Štepec: Spomeniki 1. svetovne vojne v Sloveniji

13.00 Ljiljana Dobrovšak: Prostori spomina na 1. svetovno vojno na Hrvaškem

13.30 Andrea Baotić-Rustanbegović: Spomeniki žrtvam 1. svetovne vojne: Komemorativne prakse v Bosni in Hercegovini

 

15.00 Nenad Lajbenšperger: Spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno, v Srbiji brez pokrajin, v Vojvodini in v tujini

15.30 Danilo Šarenac: Spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno, na ozemlju Makedonije, Kosova in Črne Gore ter spomeniki tujim vojakom v Srbiji in Makedoniji

16.00 Pogovor s predavatelji

 

petek, 19. oktober 2018: Spomeniki v službi države

10.30 Olga Manojlović Pintar: Spomeniki junakom in žrtvam 1. svetovne vojne in politika spominjanja v Jugoslaviji

11.00 Borut Klabjan: Nasilje v prostoru: Markacija obmejnega prostora v severnem Jadranu v prvi polovici 20. stoletja

11.30 Dalibor Prančević: Ivan Meštrović in 1. svetovna vojna: Pot umetnika od izseljenskega aktivizma do državnih naročil

 

12.30 Barbara Vujanović: Oblikovanje naroda: Medvojni spomeniki v kontekstu zagrebške likovne akademije

13.00 Aleksandar Ignjatović: Jugoslovanstvo skozi sintakso klasicizma: Spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno, v Beogradu in Ljubljani, 1931–39

13.30 Pogovor s predavatelji

***

Simpozij je posvečen Špelci Čopič (1922–2014), poznavalki in interpretinji slovenskega in jugoslovanskega kiparstva ter javnih spomenikov v 20. stoletju. Spomnili se je bomo tudi s priložnostno spominsko vitrino.

 

Organizator: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Simpozij je del seminarja Umetnost za skupnostno rabo.

 

Partnerja: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in Moderna galerija.
Simpozij se pridružuje mednarodnemu projektu in razstavi Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (192941), ki se bo v Moderni galeriji odprla spomladi 2019.

 

Prizorišče: Moderna galerija, Cankarjeva 15, Ljubljana

 

Kontakt: info@igorzabel.org

 

02.07.2018

ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete v Ljubljani

Vas vljudno vabi

 

na zagovor magistrskega dela

 

kandidatke Tine Ivnik

 

z naslovom

 

Turkinje v Sloveniji: Vpliv migracij na odnose med spoloma.

 

 

Zagovor bo v četrtek, 5. 7. 2018 ob 18.00,

v predavalnici P3 (Zavetiška 5).

 

 Vljudno vabljeni!

02.07.2018

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Hudalesu

Izr. prof. dr. Jože Hudales obvešča študente, da bo imel v tem tednu dodatne govorilne ure v torek, 3. 7. 2018 ob 11.30. Redne govorilne ure v petek, 6. 7. 2018 bodo potekale normalno in sicer od 13.30 do 15.00.

02.07.2018

Možnost opravljanja prakse

Na Mirovnem inštitutu vabimo študentke_e etnologije in kulturne antropologije, da opravijo delovno prakso v okviru projekta Enakost in raznolikost v naši skupnosti (http://www.mirovni-institut.si/projekti/enakost-in-raznolikost-v-nasi-skupnosti/). Na voljo sta dve mesti, praksa bo potekala septmbra in oktobra. Zajemala bo spoznavanje projektnega dela, sodelovanje pri pripravi delavnic ter opazovanje in evalvacijo delavnic na temo migracij. Kontaktna oseba: iztok.sori@mirovni-institut.si 

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki