Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Arhiv

Obvestila - November

30.11.2017

Razpis za nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva (izdelana in končana v letih 2016 in 2017)

Lovska zveza Slovenije razpisuje nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja divjadi in lovstva (izdelana in končana v letih 2016 in 2017). Področje je širše in posega tudi na sfere družboslovja, humanistike in informatike.

Obvestilo o objavi razpisa

Razpisno besedilo

Prijavni obrazec 

28.11.2017

Vabilo na predavanje

V sredo, 6. 12. 2017, ob 9.40

 

 bo imel v okviru predavanja iz Kulture stavbarstva in bivanja
v predavalnici P3, OEIKA, Zavetiška 5

 

izr. prof. dr. Vito Hazler 

predavanje z naslovom

 

 Wandelbahni - kulturna prepoznavnost evropskih termalnih zdravilišč.

 

 Vljudno vabljeni!

28.11.2017

Urbana antropologija – seminar

V ponedeljek, 4.12. bo seminar iz Urbane antropologije potekal v obliki individualnih konzultacij. Vse študente in študentke naprošam, da se oglasijo, če imajo dodatna vprašanja in nimajo določenega datuma za zagovor dispozicije. Zagovor je pogoj za oddajo dispozicije.

Alenka Bartulović

28.11.2017

Urbana antropologija – seminar

V ponedeljek, 4.12. bo seminar iz Urbane antropologije potekal v obliki individualnih konzultacij. Vse študente in študentke naprošam, da se oglasijo, če imajo dodatna vprašanja in nimajo določenega datuma za zagovor dispozicije. Zagovor je pogoj za oddajo dispozicije.

28.11.2017

Conference announcement request - Literature and Internet - text in digital age

The international student conference Literature and Internet - text in digital age. Club "K." and the Department of Comparative Literature (Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb) are organizing this conference which will take place in Zagreb, 19th to 21st of April, 2018.

We are calling all BA, MA and PhD students of Comparative Literature and other fields in humanities and social sciences to take part in this international student conference. Call for papers: 
https://drive.google.com/file/d/1lvCjA-LwNFa5JnRWo7hfrPkDeBh6U2-6/view?usp=drivesdk

27.11.2017

PREDAVANJE AJDE PRETNAR O PODATKOVNI ETNOGRAFIJI

Ajda Pretnar, raziskovalka na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani ter doktorska študentka na področju etnologije in kulturne antropologije, bo v okviru seminarja Antropologija kompleksnih sistemov (program Creole) izvedla predavanje z naslovom

 

Data Ethnography: Quantitative Research Approaches in Anthropology.

 

Predavanje bo v četrtek, 30. novembra, ob 16:20, in sicer v predavalnici P3. Ker je namenjeno tudi študentkam in študentom na izmenjavi, bo izvedeno v angleškem jeziku.

16.11.2017

Vabilo na predavanja

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas vabi na predavanja,

ki jih bo v okviru Erasmus+ učiteljske izmenjave izvedel

 

dr. Alessandro Testa,

Lise Meitner Postdoctoral Research Fellow

z Oddelka za evropsko etnologijo Univerze na Dunaju.

 

 

Predavanja bodo potekala po naslednjem razporedu:

 

28. 11. 2017, 11.20-13.00 (predavalnica P1, Zavetiška 5): "European and national “nested identities”: the case of Catalonia"

 

28. 11. 2017, 14.40-16.15 (predavalnica P4, Zavetiška 5): Tradizione, tradition, tradice, and the like: comparative insights into the use, the non-use, or the abuse of a concept (case studies from Italy, France, Catalonia, and Czech Republic)

 

29. 11. 2017, 9.40-11.10 (predavalnica P4, Zavetiška 5): European ethnology’s hot notions: authenticity, tradition, heritage, identity

 

 30. 11. 2017, 9.40-11.10 (predavalnica P4, Zavetiška 5), Public rituality in post-socialist and post-transitional European societies: the state of the art

 

  

Vljudno vabljeni!

27.11.2017

Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Predavanja in seminar pri predmetu bodo do konca semestra potekala po naslednjem urniku/razporedu:

28. 11. 2017: 11.20-13.00 gostujoče predavanje A. Testa z Univerze na Dunaju: European and national “nested identities”: the case of Catalonia OBVEZNA PRISOTNOST!

28. 11. 2017: 13.00-14.35 predavanja (nadaljujemo s snovjo)

5. 12. 2017: 11.20-14.35 predavanja (nadaljujemo s snovjo): za KOLOKVIJ si preberete članka R. Wilka in M. van de Porta, za diskusijo si preberete članke I. Weber, M. Habinc, B. Bajič

12. 12. 2017: 11.20-13.00 predavanja (nadaljujemo s snovjo): za KOLOKVIJ in diskusijo si preberete članka C. Giordana in Z. Skrbiša idr.

12. 12. 2017: 13.00-14.35 predstavitve (Milinkovič, Perne, Zupanič, Andoljšek)

19. 12. 2017:11.20-14.35predstavitve (Cizel, Topić, Veselinovič, Valant)

9. 1. 2018: 11.20-14.35predstavitve (Žnidaršič, Otoničar)

 

doc. dr. Mateja Habinc

23.11.2017

Odpoved govorilnih ur in pedagoških obveznosti pri izr. prof. dr. Hudalesu

Izr. prof. dr. Jože Hudales obvešča študente, da v tednu od 27. 11. do 1. 12. 2017 odpadejo njegove govorilne ure in ostale pedagoške obveznosti zaradi študijske izmenjave. Nadomestne govorilne ure bodo v ponedeljek, 4. 12. 2017 od 12.00 do 13.00.

Govorilne ure v četrtek, 7. 12. 2017 bodo potekale normalno po urniku. 

23.11.2017

Odpoved govorilnih ur pri izr. prof. dr. Hudalesu

Izr. prof. dr. Jože Hudales obvešča študente, da v četrtek, 30. 11. 2017 odpadejo govorilne ure zaradi študijske izmenjave. Nadomestne govorilne ure bodo v ponedeljek, 4. 12. 2017 od 12.00 do 13.00.

Govorilne ure v četrtek, 7. 12. 2017 bodo potekale normalno po urniku. 

23.11.2017

Razpis Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2018/2019

Objavljen je javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019.

 

Navodila za prijavo na Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2018/2019

Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.

Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo. Ob prijavi še ni potrebno navesti, kje boste prakso opravljali.

Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter natisnjene prijavnice z vsemi dokazili na oddelku, je petek 15. 12. 2017

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

 

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

-          Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 30. 9. 2018.

-          Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje gre lahko študent že v prvem letniku.

Študenti, ki so do leta 2017-18 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do petka 15. 12. 2017 v natisnjeni obliki odda tudi na oddelku koordinatorju za izmenjave:

  • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena).
  • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
  • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.

 * morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek, se oddajo direktno na oddelku (preverite na spletni strani oddelka oz. pri oddelčnem koordinatorju).

 

*Razpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani pod aktualno, razpisi : https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/.

23.11.2017

Razpis Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2018/2019

Objavljen je Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019.

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2018/2019

Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.

Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.

Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter natisnjene prijavnice z vsemi dokazili na oddelku, je petek 15. 12. 2017.

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Potrditev kandidatov se opravi na oddelku, preko katerega se prijavljate za izmenjavo

Prijave so možne samo v okviru prostih mest. Seznam je objavljen na naslednji povezavi: seznam pogodb.

PRIJAVE PREKO DRUGIH ODDELKOV NISO MOGOČE!

 

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

-          da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,

-          da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,

-          na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

 

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od drugega letnika dalje.

Študenti, ki so do leta 2017-18 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do petka 15. 12. 2017 v natisnjeni obliki oddate tudi na oddelku koordinatorju za izmenjave:

  • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena).
  • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
  • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh.

 * morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek, se oddajo direktno na oddelku (preverite na spletni strani oddelka ter pri oddelčnem koordinatorju).

 

*Razpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani pod aktualno, razpisi : https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/.

22.11.2017

Dogodki za študente

KAJ: Delavnica ZAKAJ JE PRASKA POMEMBNA?

Na delavnici bo glavni poudarek na trg dela, na katerega boste vstopili po koncu študija ter na kompetencah, ki so pomembne za dobro zaposljivost. Dobili boste ključne napotke pri pripravi CV-jev in motivacijskih pisem. Po delavnici možnost pregleda  vaših CV-jev.

KDAJ:  22. 11. 2017 ob 14.00 uri

KJE: NTF. Snežniška ulica 5, predavalnica P-105

PRIJAVE na tina.premelc@ntf.uni-lj.si

https://www.kc.uni-lj.si/dogodki/zakaj-je-praksa-v-asu-tudija-pomembna-.html

 

KAJ: KOMUNIKACIJA IN VODENJE RAZGOVORA ZA PEDAGOŠKE DELAVKE IN DELAVCE Z ZAHTEVNEJŠIMI STRANKAMI

Vsebina delavnice: Spretnost sporazumevanja – komunikacijski proces, preseganje razlik med sogovornikoma, kaj je težavna komunikacija?, poslušanje in opazovanje, pomen in uporaba neverbalne komunikacije, kako učinkovito komuniciramo pri delu v vzgoji in izobraževanju?, Zakaj pogosto prihaja do konfliktov in nesporazumov?, tehnike reševanja konfliktov: Učinkovita komunikacija v stresnih in konfliktnih situacijah.

Delavnico bo vodila Ana Domenis Cankar, Inštitut za osebnostni razvoj Corpus Anima Ratio/ Inštitut C.A.R. d.o.o.

KDAJ: 22. 11. 2017, od 13.00 – 16.45

KJE: UL PEF, predavalnica 317

PRIJAVITE se na: sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si

https://www.kc.uni-lj.si/dogodki/Komunikacijainvodenjerazgovorazzahtevnejsimistrankamizapeda.html

 

KAJ: ZA UČINKOVITO VODENJE KARIERE LINKEDIN – moje karierno okno v svet, NAJBOLJŠE ORODJE

VAŠ LINKEDIN PROFIL

Naj zaposlitev najde vas! Dajte priložnost rekruterjem in headhunterjem, da vas poiščejo na največjem družbenem omrežju za poslovno povezovanje! Preverite tudi, kje so zaposleni vaši starejši kolegi, katere kompetence imajo ter še veliko več!

KJE: Rektorat UL, Kongresni trg 12, računalniška učilnica

KDAJ: 24. 11. 2017 od 9.00 do 11.00

PRIJAVITE se na: sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si

https://www.kc.uni-lj.si/dogodki/linkedin_moje_karierno_okno_v_svet.html

22.11.2017

Vabilo na predavanje

V sredo, 29. 11. 2017, ob 11.20

 

bo imela v okviru predavanja iz Etnologije Balkana v predavalnici P3, OEIKA, Zavetiška 5

 

dr. Sara Arko 

 

predavanje z naslovom

 

 Antropologija in mednarodno razvojno sodelovanje: Razvojniki v misiji Evropske Unije EULEX na Kosovu.  

 

 

Vljudno vabljeni!

 

20.11.2017

Etnologija evropskih posocialističnih dežel

Na visu je objavljen seznam študentov, ki so uspešno izvedli predstavitve po posameznih državah.

doc. dr. Mateja Habinc

22.11.2017

Etnologija evropskih posocialističnih dežel

Rezultati kolokvija z dne 16. 11. 2017 so objavljeni med gradivi za predmet na visu.

doc. dr. Mateja Habinc

20.11.2017

Etnologija evropskih posocialističnih držav

Na visu je objavljen seznam študentov, ki so uspešno izvedli predstavitve po posameznih državah.

doc. dr. Mateja Habinc

20.11.2017

Odprtost knjižnice

Zaradi seje sveta OEIKA, bo v torek, 21. novembra 2017, knjižnica odprta od 11.20 ure dalje.

20.11.2017

SPREMEMBA GOVORILNIH UR PRI DR. MIRJAM MENCEJ

Od (vključno) ponedeljka, 27.11.2017, bodo govorilne ure pri Mirjam Mencej potekale ob ponedeljkih med 11.30-12.30 (ne več ob torkih!).

 

Hvala za razumevanje.

 

Mirjam Mencej

20.11.2017

SPREMEMBA GOVORILNIH UR PRI DR. MIRJAM MENCEJ

Od (vključno) ponedeljka, 27.11.2017, bodo govorilne ure pri Mirjam Mencej potekale ob ponedeljkih med 11.30-12.30 (ne več ob torkih!).

Hvala za razumevanje.

 

Mirjam Mencej

20.11.2017

Nadomestni termini pri predmetu Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji

Izred. prof. dr. Jaka Repič obvešča, da bodo nadomestni termini pri predmetu Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji naslednji: 21. 11., 28. 11. in 5. 12. 2017 ob 14:40 v P3.

Hvala za razumevanje!

20.11.2017

XVI. Nagradni natečaj Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu razpisuje XVI. Nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in v izseljenstvu.


Natečaj je odprt do 1. decembra 2017.

Več informacij je na voljo v razpisu.

20.11.2017

Etnološke regionalne raziskave Slovenije

Rezultati kolokvija, ki ste ga pisali 14. 11. 2017, so objavljeni med gradivi za predmet na Visu,

doc. dr. Mateja Habinc

20.11.2017

Uradne ure v tajništvu oddelka, 27. 11. 2017

Obveščam vas, da bodo zaradi udeležbe na seji Upravnega odbora FF v ponedeljek, 27. 11. 2017 uradne ure v tajništvu oddelka od 13.00 do 15.00. 

20.11.2017

Obvestilo za vse študente drugega letnika EiKA

Študente drugega letnika vabim na redni pogovor o študijskem programu EiKA.

Prosim, da se srečanja udeležite in prispevate predloge za izboljšanje dela in življenja na oddelku.

Dobimo se jutri, 21. 11. 2017 ob 11.20 v P1.

Nekaj izhodišč za pogovor: 

- doseganja ciljev programa,

- pridobljenih znanj in kompetenc,

- organizacije študijskega procesa in načinov poučevanja,

- ustreznosti praks in drugih oblik praktičnega usposabljanja (vaje),

- materialnih pogojev za delo (prostori, urnik, knjižnica, informacijski sistemi),

- dostopnost učiteljev in asistentov oz. odnos,

- podpora služb (tajništvo, knjižnica, referat),

- študentske dejavnosti (tutorstvo, študentski svet),

- mnenje o internacionalizaciji (študijske izmenjave, predavanja tujih učiteljev).

  

Lep pozdrav.

Izr. prof. dr. Peter Simonič

mentor 2. letnikov

20.11.2017

Obvestilo za vse študente drugega letnika EiKA

Študente drugega letnika vabim na redni pogovor o študijskem programu EiKA.

Prosim, da se srečanja udeležite in prispevate predloge za izboljšanje dela in življenja na oddeku.

Dobimo se jutri, 21. 11. 2017 ob 11.20 v P1.

Nekaj izhodišč za pogovor: 

- doseganja ciljev programa,

- pridobljenih znanj in kompetenc,

- organizacije študijskega procesa in načinov poučevanja,

- ustreznosti praks in drugih oblik praktičnega usposabljanja (vaje),

- materialnih pogojev za delo (prostori, urnik, knjižnica, informacijski sistemi),

- dostopnost učiteljev in asistentov oz. odnos,

- podpora služb (tajništvo, knjižnica, referat),

- študentske dejavnosti (tutorstvo, študentski svet),

- mnenje o internacionalizaciji (študijske izmenjave, predavanja tujih učiteljev).

  

Lep pozdrav.

Izr. prof. dr. Peter Simonič

mentor 2. letnikov

20.11.2017

Odpoved predavanj pri izr. prof. dr. Juriju Fikfaku

Izr. prof. dr. Jurij Fikfak obvešča študente, da v ponedeljek, 20. 11. 2017 in četrtek, 23. 11. 2017 odpadejo njegova predavanja.

20.11.2017

Uradne ure v tajništvu oddelka – 21. 11. 2017

Obveščam vas, da v torek, 21. 11. 2017 ne bo uradnih ur v tajništvu oddelka zaradi seje sveta oddelka in sestanka glede nadgradnje VISa.

20.11.2017

O državnih praznikih na Slovenskem knjižnem sejmu

http://knjiznisejem.si/index.php/domov/za-obiskovalce/program

Povezovalec: dr. Ambrož Kvartič

Prireja: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani

Gostje: dr. Ingrid Slavec Gradišnik, dr. Janez Bogataj, dr. Božidar Jezernik

Sreda, 22. 11. 2017 15.00–16.00 Debatna kavarna

Politični prazniki in rituali govorijo o skupnosti, usmerjajo in nadzorujejo njihovo upravno, gospodarsko, versko in nasploh vsakdanje življenje. Državni prazniki ne izključujejo verskih praznikov, izključujejo pa versko nestrpnost. Prazniki nas (pri)zadevajo. Kaj mislimo o prostih dnevih (2. januar, 2. maj), o tem, kako jih ali kako naj bi jih praznovali in zakaj? 

17.11.2017

Odpoved govorilnih ur pri red. prof. dr. Mencej

Mirjam Mencej sporoča, da bodo zaradi terenskega dela v tujini v času 20-25. 11.2017 odpadle njene govorilne ure dne 21.11.2017.

17.11.2017

Nemščina 1 in 2

V torek, 21. 11. 2017 pouk nemščine in govorilne ure pri lekt. dr. Saši Podgoršek odpadejo. Študenti se namesto vaj udeležijo enega izmed dogodkov, ki so na knjižnem sejmu posvečeni Nemčiji, Avstriji in Švici (več informacij na plakatu in v spletni učilnici).

 

Hvala in lep pozdrav
Saša

17.11.2017

Erasmus Networking Night

Razmišljaš, da bi se podal/podala na Erasmus+ izmenjavo?

Veš kaj vse obsega Erasmus+ izmenjava in kakšne možnosti ti prinaša na področju formalnega in neformalnega učenja?

Mi smo rešili uganko zate!

 

KAJ: Erasmus Netwoking night; neformalno druženje z tujimi Erasmus+ študenti in predstavitev možnosti neformlanega učenja skozi Erasmus+ mednarodno izmenjavo.

KDAJ: torek, 21. november 2107

KJE: Centralna postaja, Trubarjeva 23

KDOMednarodni odbor Zveze ŠKIS

 

Dogodek je brezplačen!

 

Za hrano in pijačo poskrbimo mi, bogat nabor praktičnih informacij na enem mestu pa je zagotovljen

 

Več informacij najdete tukaj ali preko elektronske pošte

16.11.2017

Metodologija EIKA - vaje

V petek, 17. 11. je za študente MEIKA obvezen ogled Arhiva Republike Slovenije (Zvezdarska 1) in NUKa (Turjaška 1). Prva skupina (sreda): zbor ob 11.55 pred Arhivom RS in ob 13.25 pred NUKom. Druga skupina (četrtek): zbor ob 11.55 pred NUKom in ob 13.25 pred Arhiv RS.  

16.11.2017

Razpis nagrade za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja nevladnih organizacij

ISKRA (Stičišče NVO Istre in Krasa) razpisuje nagrado za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo, vezano na delo nevladnih organizacij za leto 2017.
ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa na koncu vsakega koledarskega leta podeljuje denarni nagradi za najboljše diplomsko in magistrsko nalogo v višini 250,00 evrov bruto, in sicer za naloge, ki obravnavajo delo nevladnih organizacij.

Razpis je namenjen študentkam/-om Univerze na Primorskem (ne glede na stalno prebivališče) in študentkam/-om drugih univerz v Sloveniji, s stalnim bivališčem v Obalno-kraški regiji, ki so v tekočem letu:
1) magistrirale/-i po t. i. bolonjskem sistemu ali diplomirale/-i po starem sistemu ali
2) diplomirale/-i po bolonjskem sistemu.
Prijave so mogoče do 27. novembra 2017.

Več informacij je na voljo tukaj.
Obrazec za prijavo pa tukaj.
Za več informacij so vam na voljo na info@sticisce-iskra.si in kontaktni številki Kulturno izobraževalnega društva PiNA (05 63 00 320).

16.11.2017

Vabilo na predavanja

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vas vabi na predavanja,

ki jih bo v okviru Erasmus+ učiteljske izmenjave izvedel

 

dr. Alessandro Testa,

Lise Meitner Postdoctoral Research Fellow

z Oddelka za evropsko etnologijo Univerze na Dunaju.

 

 

Predavanja bodo potekala po naslednjem razporedu:

 

28. 11. 2017, 11.20-13.00 (predavalnica P1, Zavetiška 5): European and national “nested identities”: new theoretical and methodological problems in a problematic Europe

 

28. 11. 2017, 14.40-16.15 (predavalnica P4, Zavetiška 5): Tradizione, tradition, tradice, and the like: comparative insights into the use, the non-use, or the abuse of a concept (case studies from Italy, France, Catalonia, and Czech Republic)

 

29. 11. 2017, 9.40-11.10 (predavalnica P4, Zavetiška 5): European ethnology’s hot notions: authenticity, tradition, heritage, identity

 

 30. 11. 2017, 9.40-11.10 (predavalnica P4, Zavetiška 5), Public rituality in post-socialist and post-transitional European societies: the state of the art

 

  

Vljudno vabljeni!

16.11.2017

Uradne ure v tajništvu oddelka

Na podlagi sklepa dekana, red. prof. dr. Romana Kuharja, vas obveščamo, da bo imelo tajništvo oddelka uradne ure med ponedeljkom in četrtkom (od 11.00 do 13.00, ob sredah do 15.00 ). Ob petkih ni uradnih ur za študente ali zaposlene na oddelku, razen v nujnih primerih.

 

Izr. prof. dr. Jaka Repič,

predstojnik oddelka  

15.11.2017

Vabilo na predavanje

V okviru seminarja Etnologija Slovenije / Folkloristika

bo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF


v ponedeljek 20. 11. 2017 gostoval

 

dr. Bojan Knific
višji kustos Tržiškega muzeja


s predavanjem

Gregorjevo - šega, ob kateri se razvija identiteta Tržičanov.

 

Predavanje bo potekalo ob 13.00 v predavalnici P4 (Zavetiška 5). 

 

Vabljeni! 

 

doc. dr. Mateja Habinc 

15.11.2017

Oddaji dispozicij diplomske naloge na prvi stopnji študija

Za oddajo dispozicije diplomske naloge je v VIS-u razpisan izpitni rok in sicer zadnji dan prvega semestra (19. 1. 2018). Študenti se morajo na razpisan rok pravočasno prijaviti. Natisnjeno dispozicijo, ki mora biti potrjena s strani mentorja, oddajo v oddelčno tajništvo najkasneje do ponedeljka 22. 1. 2018. Ocena opravljeno bo vpisana v VIS s strani tajništva oddelka, ko bo oddano in s strani mentorja potrjeno dispozicijo, potrdil še predstojnik oddelka.

Sklep seje sveta oddelka, 24. 10. 2017

15.11.2017

Vabilo na predavanje

V okviru seminarja Etnologija Slovenije / Folkloristika

bo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF


v ponedeljek 20. 11. 2017 gostoval

 

dr. Bojan Knific
višji kustos Tržiškega muzeja


s predavanjem

Gregorjevo - šega, ob kateri se razvija identiteta Tržičanov.

 

Vabljeni! 

 

doc. dr. Mateja Habinc 

15.11.2017

Odpoved pedagoških obveznosti pri doc. dr. Mateji Habinc

Med 21. 11. in 24. 11. pri doc. dr. Mateji Habinc odpadejo vse obveznosti zaradi gostovanja na Univerzi na Dunaju v okviru Erasmus + izmenjave.

doc. dr. Mateja Habinc

14.11.2017

Vabilo na predavanje

V torek, 21. 11. 2017, ob 16.00

 

bo imel v predavalnici P3, OEIKA, Zavetiška 5

 

prof. dr. Borut Telban

 

predavanje z naslovom

 

Brez povratne karte: pogovor z dr. Borutom Telbanom o njegovem dolgoletnem raziskovanju na Papui Novi Gvineji.

 

Vljudno vabljeni!

 

13.11.2017

Uradne ure tajništva oddelka, 14. 11. 2017

Obveščam vas, da bodo zaradi udeležbe na kolegiju dekana v torek, 14. 11. 2017 potekale uradne ure izjemoma od 13.00 do 15.00. 

13.11.2017

Metodologija etnologije in kulturne antropologije 14. 11. 2017

Izred. prof. dr. Jaka Repič obvešča, da se bodo predavanja iz Metodologija etnologije in kulturne antropologije 14. 11. 2017 začele ob 12:00, zaradi dopoldanskega sestanka na dekanatu.

Hvala za razumevanje!

13.11.2017

Predstojniške govorilne ure 14. 11. 2017

Izred. prof. dr. Jaka Repič obvešča, da bodo predstojniške govorilne ure 14. 11. 2017 ob 13h uri, zaradi dopoldanskega sestanka na dekanatu.

Hvala za razumevanje!

10.11.2017

Vabila na dogodke kariernega centra

https://www.kc.uni-lj.si/dogodki/povezujemo-se-.html

https://www.kc.uni-lj.si/dogodki/humanistivnvo.html  

https://www.kc.uni-lj.si/dogodki/vodenjeprojektovvkulturi.html

10.11.2017

Vabilo na predavanje

V sredo, 15. 11. 2017, ob 14.40

 

 bo imel v okviru predavanj iz Folkloristike v predavalnici P3, OEIKA, Zavetiška 5,

 

dr. Ambrož Kvartič

 

 predavanje z naslovom

 

 Zakaj so sodobne povedke sodobne in zakaj to niso: metodološka izkušnja raziskovanja sodobnih povedk

 

 Vljudno vabljeni!

09.11.2017

Odpoved predavanj in prestavitev govorilnih ur pri izr. prof. dr. Hudalesu

Izr. prof. dr. Jože Hudales obvešča študente, da zaradi udeležbe na seji KDŠ FF odpadejo v četrtek, 16. 11. 2017 predavanja iz Sodobne muzeologije. Govorilne ure v četrtek, 16. 11. 2017 odpadejo. Potekale bodo v ponedeljek, 13. 11. 2017 od 11.30 do 13.00. 

09.11.2017

Odpoved predavanj in prestavitev govorilne ur pri izr. prof. dr. Hudalesu

Izr. prof. dr. Jože Hudales obvešča študente, da zaradi udeležbe na seji KDŠ FF odpadejo v četrtek, 16. 11. 2017 predavanja iz Sodobne muzeologije. Govorilne ure v četrtek, 16. 11. 2017 odpadejo. Potekale bodo v ponedeljek, 13. 11. 2017 od 11.30 do 13.00. 

09.11.2017

Vabilo na Besedno postajo

Na Besedni postaji

 

v sredo, 15. novembra, ob 17.00 uri (Modra soba / 5. nad. Filozofske fakultete)

 

Noam Chomsky, Kdo vlada svetu?  

(Modrijan, 2017)

 

Knjiga Kdo vlada svetu? v 23 ›slikah‹ prikaže zgodovinske korenine in aktualne posledice ameriškega intervencionizma povsod tam, kjer je politika v zadnjih dveh stoletjih prepoznavala strateške politične ali ekonomske prednosti, katerih Američani niso želeli prepuščati drugim – drugim (konkurenčnim) dejavnikom ali preprosto domačinom. Ker pa je svet nadvse raznobarven in je v njem težko totalitarno ohranjati eno sámo linijo hegemonije, ni treba veliko, da se iz začetne odločne in brezkompromisne obrambe ›tekovin‹ brutalnega kapitalizma rojevajo čudna protislovja.

Vprašanje ›kdo vlada svetu‹ je tako v precejšnji meri naslovljeno tudi na intelektualno, humanistično, racionalno ›elito‹ globalne javnosti. Navsezadnje so ›dobro misleče množice‹ tiste, ki v demokratičnih družbah podeljujejo politični mandat ponorelim sociopatom in megalomanom, ki si umišljajo, da prav oni vladajo svetu; če mu že ne morejo povsem, si ga pa vsaj lastijo. A nič več kot to. Pravi ›lastniki‹ bi morali biti namreč tudi dobri gospodarji. Če bi bili globalni hegemoni taki, denimo ne bi izstopali iz podnebnih paktov in zapuščali potomcem uničenega okolja. (založba Modrijan)

 

Vabljeni na pogovor s prof. ddr. Rudijem Rizmanom in prof. dr. Žigo Vodovnikom. Z njima se bo pogovarjal študent sociologije in novinar Mladine Igor Jurekovič

06.11.2017

Odprtost tajništva

Obveščam vas, da bo v sredo, 8. 11. 2017 tajništvo oddelka zaprto zaradi sestanka na FF in urejanja podatkov za pripravo najav za študijsko leto 2017/18. 

07.11.2017

Odpoved predavanj iz Kulture stavbarstva in bivanja

Zaradi terenskih vaj študentov in študentk 1. letnika predavanje iz Kulture stavbarstva in bivanja v sredo, 8.11.2017 odpade.  Datum nadomeščanja bo objavljen naknadno. Hvala za razumevanje.

07.11.2017

Vabilo na predavanje

V ponedeljek, 13. 11. 2017, ob 13.00

 

 bo imel v okviru seminarja Urbana antropologija v predavalnici P1, OEIKA, Zavetiška 5

 

dr. Aleksander Takovski (South East European University)

 

predavanje z naslovom

 

Relevance and applicability of (Critical) discourse studies to Applied anthropology.

 

 

 

Vljudno vabljeni!

 

The lecture aims to introduce students of Anthropology to the formative traditions and the key ideas, concepts and methods of Critical Discourse Studies and few other closely related fields of discourse analysis in order to approximate the relevance and potential use of this interdisciplinary pool of problem oriented studies to the practices and needs of future applied anthropology professionals.

 

Dr. Aleksandar Takovski currently works as an Assistant Professor of Discourse Analysis at the SEE University, Macedonia. His research spans across several interdisciplinary areas of study such as political discourse analysis, critical discourse analysis, social and landscape semiotics, multimodality, as well as humour. Within this array of areas, he is principally interested in the discursive structures and strategies of social actors´ representation, discursive means of argumentation and legitimization, spatial and discursive construction of national narratives, pragmatics of political humour, construction of national identity through humor, use of multimodality and humour in teaching, and use of images in political communication.

06.11.2017

Odprtost tajništva

Obveščam vas, da bo v četrtek, 8. 11. 2017 tajništvo oddelka zaprto zaradi sestanka na FF in urejanja podatkov za pripravo najav za študijsko leto 2017/18. 

06.11.2017

ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Filozofske fakultete v Ljubljani

Vas vljudno vabi

 

na zagovor magistrskega dela

 

kandidatke Tamare Selko

 

z naslovom

 

Vloga in podoba žensk v trboveljskih rudarskih družinah med in po drugi svetovni vojni.

 

 

Zagovor bo v ponedeljek, 13. 11. 2017 ob 8.30,

v predavalnici P3 (Zavetiška 5).

 

 

Vljudno vabljeni!

06.11.2017

Odpoved predavanj in govorilnih ur pri red. prof. dr. Baskarju

Red. prof. dr. Bojan Baskar obvešča študente, da zaradi udeležbe na konferenci v Zagrebu v sredo, 8. 11. 2017 odpadejo predavanja pri predmetu Antropologija Mediterana in govorilne ure. 

03.11.2017

Odpoved govorilnih ur pri doc. dr. Kozorogu

Miha Kozorog zaradi oddelčnih terenskih vaj odpoveduje govorilne ure 10. 11. in 24. 11. 2017.

02.11.2017

Vabilo na predavanje

HISTORIČNI SEMINAR

Znanstvenoraziskovalnega centra

Slovenske akademije znanosti in umetnosti

 

 

vabi na predavanje

 

 

Politika junakov in zlikovcev v času in prostoru

Junaki in zlikovci, ki so jih tradicionalno ustvarjali žanri kakor mit, legenda, pripovedka in folklorna pesem, so vedno utelešali univerzalne človeške skrbi in potrebe, na primer potrebo po preživetju, osmišljanju in pripadnosti. Ti liki so tudi politične in politizirajoče strukture, ki simbolizirajo skupnost, ohranjajo njen red in blagostanje, hkrati pa ji pomagajo pri spopadu s skrbmi, strahovi in dvoumnostmi, tako da ji ponudijo strnjen model razumevanja sveta in sporazumevanja z njim. Družbenozgodovinske spremembe od prvega pojava mitskih junakov do danes niso temeljno spremenile sistema junaštva in njegovih družbenopolitičnih funkcij, prav tako ne dejstva, da sistem junaštva odraža kulturne okoliščine, ki so podlaga za njegovo kreiranje. Sodobni sistemi junaštva niso le izraz družbeno oblikovanih potreb, skrbi in strahov, temveč tudi kazalniki spreminjajočih se navad v današnjih družbah. Predavanje bo najprej orisalo nekaj ključnih funkcij različnih tipov junaštva (mitsko, folklorno in nacionalno), nato pa se bo osredotočilo na procese heroizacije kultne jugoslovanske osebnosti – Josipa Broza Tita. Kot osrednji primer v tem kontekstu bo predstavljena politika postjugoslovanske Makedonije v primerjavi z drugimi državami, nastalimi po razpadu Jugoslavije. S pregledom diskurzivnih struktur in strategij kreiranja junakov na tem območju bo predavanje poskušalo odgovoriti na dve ključni vprašanji: kakšen vpliv sta imela razpad Jugoslavije in pojav novih tehnologij na ustvarjanje junakov in zlikovcev in kako te spremembe kažejo drugačno družbenopolitično realnost in človeške odnose.

 

 

Predaval bo

 

dr. Aleksandar Takovski

Aleksandar Takovski trenutno predava analizo diskurza na Jugovzhodnoevropski univerzi v Skopju. Njegovo raziskovalno področje obsega analizo političnega diskurza, analizo kritičnega diskurza, socialno in krajinsko semiotiko, multimodalnost in obravnavo humorja. V tem okvirju ga zanimajo predvsem diskurzivne strukture in strategije reprezentacij socialnih akterjev, diskurzivna sredstva argumentacije in legitimizacije, prostorske in diskurzivne konstrukcije nacionalnih narativov, politični humor, konstrukcije nacionalne identitete skozi humor, uporaba multimodalnosti in humorja v poučevanju ter uporaba slik v politični komunikaciji.

 

Predavanje bo

v petek, 10. novembra 2017, ob 11. uri

v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.

Predavanje bo v angleščini.

 

Vljudno vabljeni!

01.11.2017

Odprtost tajništva

Obveščam vas, da bo v četrtek, 2. 11. in petek, 3. 11. 2017 tajništvo oddelka zaprto zaradi bolezni v družni. 

Mojca Bele

01.11.2017

Govorilne ure pri doc. dr. Mateji Habinc

Doc. dr. Mateja Habinc obvešča študente, da bo imela v naslednjem tednu govorilne ure izjemoma v četrtek, 9. 11. od 11.30 do 12.30. 

01.11.2017

ODPOVED PREDAVANJ PRI MIRJAM MENCEJ

8.11. 2017 zaradi udeležbe na konferenci v Zagrebu odpadejo vsa predavanja pri Mirjam Mencej. Nadomestna predavanja bodo potekala 16.11. 2017 po urniku.

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki