Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Arhiv

Obvestila - Julij

28.07.2016

Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija

VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE

Vpis novincev: 
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/ObvestilaVpis/VpisNovincev.aspx


Vpis v višji letnik in ponovni vpis:
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/ObvestilaVpis/VpisVisjiLetnik.aspx


Za vpis v višji letnik VIS avtomatsko preveri izpolnjevanje pogojev in pripravi vpisni list za vpis v višji letnik. Avtomatsko odpiranje vpisnih listov se bo pričelo 22. 8. 2016. 

Za ponovni vpis v letnik preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za vpis v isti letnik (ob izpolnjevanju pogojev pošiljate elektronsko sporočilo na mojca.bele@ff.uni-lj.si).

Za vpis v dodatno leto vpisne liste pripravi referat za vse študente, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.

 

Študenti, ki ste opravili Seminar II (v 2. letniku) ne pozabite, da morate v oddelčno tajništvo oddati obrazec Obvestilo o oceni seminarske naloge (kupite ga v knjigarni FF). Izpolnjen obrazec lahko pustite v poštnem predalčku tajništva pri knjižnici. Seminarsko nalogo morate oddati v oddelčno knjižnici in na ISEKO.

 

Vpis v dodatno leto in podaljšanje dodatnega leta:
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/ObvestilaVpis/VpisDodatnoLeto.aspx


Študentske prošnje:
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/Studentske-prosnje.aspx

 

PRIJAVE NA RAZPIS (2. IN 3. STOPNJA)

Prijava na razpis (2. stopnja):
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Magistrski-studij/Razpis-za-vpis-in-vpis.aspx

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2016.

Izjema so študijski programi, na katere se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest - za te programe bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 20. 9. 2016, prijavljeni kandidati pa morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 19. 9. 2016.

Pogosta vprašanja (2. stopnja): http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/POGOSTA_VPRASANJA.pdf

 

Prijava na razpis (3. stopnja): 
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Doktorski-studj/Razpis-za-vpis-in-vpis.aspx

 

ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA (1. IN 2. STOPNJA) 

V primeru zaključevanja študija na 1. stopnji so objavljena navodila na povezavi: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=496.

Zagovori prvostopenjskih diplom bodo potekali v petek, 2. 9. in v petek, 9. 9. 2017 ali v terminu dogovorjenim z mentorjem. S pripravo seznamov zagovorov bomo pričeli v ponedeljek, 22. 8. 2016.  

Pred zagovorom se zglasite v tajništvu oddelka ali pa pošljete elektronsko sporočilo (mojca.bele@ff.uni-lj.si), da preverimo ali izpolnjujete pogoje za pristop k zagovoru diplomskega dela!

 

V primeru zaključevanja študija na 2. stopnji so objavljena navodila na povezavi: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=515.

Prijavne obrazce (potrjene s strani mentorja) morate oddati v oddelčno tajništvo vsaj deset dni pred zagovorom. Istočasno oddate trdo vezan izvod magistrskega dela in CD za oddelčno knjižnico (na CD-ju naj bosta word in pdf verzija naloge) ter spiralno vezane izvode naloge za člane komisije za zagovor. Nalogo oddate na ISEKO.

 

Tajništvo oddelka bo zaradi letnega dopusta zaprto od 1. 8. 2016 do vključno 19. 8. 2016.

 

Lepe počitnice, Mojca Bele

Ljubljana, 28. 7. 2016

 

 

 

 

28.07.2016

Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija

VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE


Vpis novincev: 
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/ObvestilaVpis/VpisNovincev.aspx


Vpis v višji letnik in ponovni vpis:
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/ObvestilaVpis/VpisVisjiLetnik.aspx


Za vpis v višji letnik VIS avtomatsko preveri izpolnjevanje pogojev in pripravi vpisni list za vpis v višji letnik. Avtomatsko odpiranje vpisnih listov se bo pričelo 22. 8. 2016. 

Za ponovni vpis v letnik preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za vpis v isti letnik (ob izpolnjevanju pogojev pošiljate elektronsko sporočilo na mojca.bele@ff.uni-lj.si).

Za vpis v dodatno leto vpisne liste pripravi referat za vse študente, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.

 

Študenti, ki ste opravili Seminar II (v 2. letniku) ne pozabite, da morate v oddelčno tajništvo oddati obrazec Obvestilo o oceni seminarske naloge (kupite ga v knjigarni FF). Izpolnjen obrazec lahko pustite v poštnem predalčku tajništva pri knjižnici. Seminarsko nalogo morate oddati v oddelčno knjižnici in na ISEKO.

 

Vpis v dodatno leto in podaljšanje dodatnega leta:
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/ObvestilaVpis/VpisDodatnoLeto.aspx


Študentske prošnje:
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/Studentske-prosnje.aspx

 

PRIJAVE NA RAZPIS (2. IN 3. STOPNJA)


Prijava na razpis (2. stopnja):
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Magistrski-studij/Razpis-za-vpis-in-vpis.aspx

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2016.

Izjema so študijski programi, na katere se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest - za te programe bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 20. 9. 2016, prijavljeni kandidati pa morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 19. 9. 2016.

Pogosta vprašanja (2. stopnja): http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/POGOSTA_VPRASANJA.pdf

 

Prijava na razpis (3. stopnja): 
http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Doktorski-studj/Razpis-za-vpis-in-vpis.aspx

 

ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA (1. IN 2. STOPNJA) 

V primeru zaključevanja študija na 1. stopnji so objavljena navodila na povezavi: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=496.

Zagovori prvostopenjskih diplom bodo potekali v petek, 2. 9. in v petek, 9. 9. 2017 ali v terminu dogovorjenim z mentorjem. S pripravo seznamov zagovorov bomo pričeli v ponedeljek, 22. 8. 2016.  

Pred zagovorom se zglasite v tajništvu oddelka ali pa pošljete elektronsko sporočilo (mojca.bele@ff.uni-lj.si), da preverimo ali izpolnjujete pogoje za pristop k zagovoru diplomskega dela!

 

V primeru zaključevanja študija na 2. stopnji so objavljena navodila na povezavi: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=515.

Prijavne obrazce (potrjene s strani mentorja) morate oddati v oddelčno tajništvo vsaj deset dni pred zagovorom. Istočasno oddate trdo vezan izvod magistrskega dela in CD za oddelčno knjižnico (na CD-ju naj bosta word in pdf verzija naloge) ter spiralno vezane izvode naloge za člane komisije za zagovor. Nalogo oddate na ISEKO.

 

Tajništvo oddelka bo zaradi letnega dopusta zaprto od 1. 8. 2016 do vključno 19. 8. 2016.

 

Lepe počitnice, Mojca Bele

Ljubljana, 28. 7. 2016

 

 

 

 

25.07.2016

Odprtost tajništva

Obveščam vas, da bo tajništvo oddelka zaradi letnega dopusta zaprto od 1. 8. 2016 do vključno 19. 8. 2016.

22.07.2016

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 27. julija 2016 bo

 

ob 12.00 v predavalnici P1

 

 zagovarjal diplomsko nalogo kolega

 

 Mitja Gorjup

 

Sodobne migracije Portugalcev v Angolo.

 

 

Vabljene in vabljeni!

 

22.07.2016

Izobraževalni seminar za muzejskega vodnika

Vodnice in vodniki!

Slovenski planinski muzej Mojstrana vabi k sodelovanju vse, ki jih veseli delo v muzeju, predvsem vodenje obiskovalcev.

Zato prirejamo izobraževalni seminar, kjer vam bomo predstavili potrebna teoretična in praktična znanja. Od udeležencev seminarja pričakujemo zanimanje za planinsko zgodovino, varovanje kulturne dediščine, aktualne dogodke s področja planinstva in alpinizma ter veselje do dela z ljudmi različnih starostnih skupin. Zaželeno je znanje vsaj enega tujega jezika.

Večdnevni seminar, ki bo sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela bo potekal 23., 24. in 30. 9. 2016.

Kotizacija: 50 eur / udeleženca, ki jo lahko poravnate s plačilom na TRR: SI56 0124 1603 0375 939, NAMEN PLAČILA: IZPIT ZA MUZEJSKEGA VODNIKA

(vključuje izobraževanje s potrdilom o opravljenem izpitu in izkaznico, možnost izposoje študijskega gradiva ter prigrizke)

Informacije in prijave zbiramo do 9. 9. 2016 po elektronski pošti na naslov: neli.stular@planinskimuzej.si. Podrobnejši razpis si lahko ogledate na spletni strani www.planinskimuzej.si ali pokličete 08 380 67 30.

 

Natalija Štular, kustosinja pedagoginja,

vodja seminarja

19.07.2016

Govorilne ure pri doc. dr. Lipovec Čebron

Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron bo imela naslednje govorilne ure v petek, 22. 7., ob 10h. Odpadejo pa njene govorilne ure 19. 7.. 

18.07.2016

Odpoved govorilnih ur pri izr. prof. dr. Simoniču

Izr. prof. dr. Peter Simonič obvešča študente, da v ponedeljek, 18. 7. 2016 odpadejo njegove govorilne ure. 

18.07.2016

Odpoved govorilnih ur pri izr. prof. dr. Simoniču

Izr. prof. dr. Peter Simonič obvešča študente, da v ponedeljek, 18. 7. 2016 odpadejo njegovo govorilne ure. 

18.07.2016

GOVORILNE URE PRI MIRJAM MENCEJ

NASLEDNJE GOVORILNE URE PRI MIRJAM MENCEJ BODO POTEKALE V PONEDELJEK, 25. JULIJA 2016, OB 9.00.

13.07.2016

Prestavitev terminov poletnih govorilnih ur - izr. prof. dr. Hudales

Bodite pozorni na spremembo že napovedanih terminov poletnih govorilnih ur pri izr. prof. dr. Hudalesu: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=79&id_informacija=5814 

10.06.2016

GOVORILNE URE IN INDIVIDUALNE KONZULTACIJE IZVAJALCEV PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 – v terminu od 13. 6. 2016 do 30. 9. 2016

Govorilne ure so edini možni uradni način komunikacije. Elektronska pošta je v uporabi le pri tistih izvajalcih, ki to želijo. (sklep seje sveta oddelka, 12.5.2009)

 

Individualne konzultacije - doktorski študij; izredni študij in tuji študenti. Na individualne konzultacije se morajo študentke in študenti predhodno najaviti.

 

Tekoče odpovedi in spremembe govorilnih ur in konzultacij so objavljene na spletni strani oddelka.

 

Kolektivni dopust bo potekal od 1. 8. do 12. 8. 2016.

 

 

Doc. dr. Alenka Bartulović

po predhodnem dogovoru na: alenka.bartulovic@ff.uni-lj.si

 

Red. prof. dr. Bojan Baskar

torek, 13.00-14.00

torek, 14.00-14.30 (predstojniške ure - obvezna najava)

torek, 14.30-15.00 (doktorski, izredni študij – obvezna najava)

izvedba v terminih: 14.6., 21.6., 28.6., 6.7. (sreda, ob istih urah), 26.7., 16.8., 7.9. (sreda, ob istih urah), 13.9., 20.9., 27.9.

 

Doc. dr. Mateja Habinc
13. 6.: ob 11.30, 23. 6.: ob 11.00

Ostali termini v juniju, juliju in avgustu po vnaprejšnji najavi in dogovoru na mateja.habinc@ff.uni-lj.si

Od 5. 9. naprej ob ponedeljkih ob 11.30

 

Izr. prof. dr. Vito Hazler
zaradi bolezni do nadaljnjega odsoten (Če imate kakšna vprašanja glede seminarskih, diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog pri izr. prof. dr. Hazlerju se obrnite na oddelčno tajništvo.) 

Izr. prof. dr. Jože Hudales

Sreda, 29. 6. in sreda, 6. 7. 2016: odpoved
četrtek, 7.7. 2016 od 12.00-13.00 
Sreda, 13. 7. 2016 ob 14.30
torek, 19. 7. in 26. 7. 2016 ob 11.00 – 13.00
torek, 16. 8. 2016 ob 11.30 (enako do konca septembra: torek, 11.30)


Red. prof. dr. Božidar Jezernik
četrtek, 9.00- 10.00
četrtek, 10.00 (doktorski študij – obvezna najava)


doc. dr. Miha Kozorog

13. 6., 20. 6., 27. 6., 4. 7., 18. 7., 25. 7. in 29. 8., vsakič ob 17.00.

Obvezna je predhodna najava 5 dni vnaprej (miha.kozorog@ff.uni-lj.si)!

 

doc. dr. Boštjan Kravanja
po predhodni najavi in dogovoru na bostjan.kravanja@guest.arnes.si


Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron
od 13. do 24. junija in od 1. 9. do 30. 9. v ponedeljek, od 8.30 do 10.00; 

sicer pa od 5. 7. do 31. 7. ter od 16. do 31. 8. v torek od 10.00 do 11.30.

 

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen

V poletnem času so govorilne ure enako kot v drugem semestru ob sredah od 10-11h, razen 12.7., ko so v torek. Na daljše konzultacije se raje predhodno najavite, da se zmenimo pred ali po govorilnih urah.

Govorilne ure odpadejo zaradi rednega letnega dopusta med 18.7. in 23.7 in med 18.8. in 31.8.

Najdete me torej 6.7., 12.7. (torek) , 27.7. ter 17.8., 4.9. (ponedeljek) in potem v septembru spet ob sredah.

V času kolektivnega dopusta med 1.8. in 12.8. so govorilne ure možne ob predhodni najavi.


Red. prof. dr. Mirjam Mencej

V juniju in juliju bodo govorilne ure potekale v naslednjih terminih:

16. 6. ob 8.30

22. 6. ob 8.00

27.6. ob 9.00

6.7. ob 8.00

Do 30. julija sem dostopna na govorilnih urah enkrat na teden po vnaprejšnjem dogovoru po elektronski pošti mirjam.mencej@ff.uni-lj.si

Za pogovore o seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah se prosim naročite vnaprej po elektronski pošti, da si za vas rezerviram več časa.

Po koncu julija bom z govorilnimi urami pričela 29. avgusta. Razpored za avgust in september je dostopen na naslednji povezavi: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=79&id_informacija=5844 


Red. prof. dr. Rajko Muršič
sreda, 9.30-10.30

Zadnje poletne govorilne ure bodo v sredo, 13. julija 2016. Naslednje govorilne ure bodo v sredo, 31. avgusta 2016. Za nujno komunikacijo s študenti bo dostopen po elektronski pošti. 

 

Izr. prof. dr. Jaka Repič
Do 1. 7. potekajo po urniku.

Od 1. 7. do 30. 8. po urniku s prednajavo po elektronski pošti, razen:

Od 1. 7. do 20. 7. odpadejo zaradi letnega dopusta in udeležbe na Intenzivnem programu v Barceloni.

Od 1. 8. do 15. 8. odpadejo zaradi kolektivnega dopusta.


izr. prof. dr. Peter Simonič
Redni - Ponedeljek, 13.30-15.00

Kreol - Ponedeljek, 15.00-16.00 (ob predhodni najavi)


doc. dr. Dan Podjed
po predhodnem dogovoru na: dan.podjed@ff.uni-lj.si

 

Lektorica mag. Kaja Katarina Brecelj
16. 6. - 17.30

30. 6. - 11.00

30. 8.- 11.00

13. 8. - 11.00

 

Lektorica mag. Saša Podgoršek
14. 6. ob 10.30 v P3

28. 6. ob 10.30 v P3

ter po predhodnem dogovoru po e-pošti, ter ob četrtkih ob 9h na Aškerčevi 2 v sobi 324.

Letni dopust: 27. 7. do 12. 8.


Asist. dr. Tadeja Primožič
po predhodnem dogovoru na: tadeja.primozic@guest.arnes.si


Izr. prof. dr. Marko Terseglav
junij, september in prva polovica julija-kadarkoli po prejšnjem dogovoru po e-mailu.

 

Doc. dr. Katja Hrobat Virloget

Po predhodnem dogovoru in najavi na katja.hrobat@fhs.upr.si

 

 

Datum zadnje spremembe: 13. 7. 2016
Uredila: Mojca Bele 

12.07.2016

Razpis za študentsko delo na FF

Rok za oddajo prijav je 18. 7. 2016, vse ostale informacije pa so v razpisu.

Lep pozdrav,

Tomaž Kek,
predsednik ŠSFF

11.07.2016

Odprtost tajništva – 13. 7. 2016

Obveščam vas, da bodo v sredo, 13. 7. 2016 uradne ure v oddelčnem tajništvu izjemoma od 10.00 do 14.00 ure. 

11.07.2016

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V torek, 30. avgusta 2016

bo v okviru Seminarja iz teorij kulture ob 12.00

v P3 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica

 

 Katja Žunec Stritar

 

Kulturna umestitev popularnoglasbenega mainstreama v Sloveniji

 

 Vabljene in vabljeni!

 

10.06.2016

GOVORILNE URE IN INDIVIDUALNE KONZULTACIJE IZVAJALCEV PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 – v terminu od 13. 6. 2016 do 30. 9. 2016

Govorilne ure so edini možni uradni način komunikacije. Elektronska pošta je v uporabi le pri tistih izvajalcih, ki to želijo. (sklep seje sveta oddelka, 12.5.2009)

 

Individualne konzultacije - doktorski študij; izredni študij in tuji študenti. Na individualne konzultacije se morajo študentke in študenti predhodno najaviti.

 

Tekoče odpovedi in spremembe govorilnih ur in konzultacij so objavljene na spletni strani oddelka.

 

Kolektivni dopust bo potekal od 1. 8. do 12. 8. 2016.

 

 

Doc. dr. Alenka Bartulović

po predhodnem dogovoru na: alenka.bartulovic@ff.uni-lj.si

 

Red. prof. dr. Bojan Baskar

torek, 13.00-14.00

torek, 14.00-14.30 (predstojniške ure - obvezna najava)

torek, 14.30-15.00 (doktorski, izredni študij – obvezna najava)

izvedba v terminih: 14.6., 21.6., 28.6., 6.7. (sreda, ob istih urah), 26.7., 16.8., 7.9. (sreda, ob istih urah), 13.9., 20.9., 27.9.

 

Doc. dr. Mateja Habinc
13. 6.: ob 11.30, 23. 6.: ob 11.00

Ostali termini v juniju, juliju in avgustu po vnaprejšnji najavi in dogovoru na mateja.habinc@ff.uni-lj.si

Od 5. 9. naprej ob ponedeljkih ob 11.30

 

Izr. prof. dr. Vito Hazler
zaradi bolezni do nadaljnjega odsoten (Če imate kakšna vprašanja glede seminarskih, diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog pri izr. prof. dr. Hazlerju se obrnite na oddelčno tajništvo.) 

Izr. prof. dr. Jože Hudales

Sreda, 29. 6. in sreda, 6. 7. 2016: odpoved
četrtek, 7.7. 2016 od 12.00-13.00 
Sreda, 13. 7. 2016 ob 14.30
Sreda, 20. 7. in 27. 7. 2016 ob 11.00 – 13.00
Sreda, 17. 8. 2016 ob 11.00 (enako do konca septembra: sreda, 11.00)


Red. prof. dr. Božidar Jezernik
četrtek, 9.00- 10.00
četrtek, 10.00 (doktorski študij – obvezna najava)


doc. dr. Miha Kozorog

13. 6., 20. 6., 27. 6., 4. 7., 18. 7., 25. 7. in 29. 8., vsakič ob 17.00.

Obvezna je predhodna najava 5 dni vnaprej (miha.kozorog@ff.uni-lj.si)!

 

doc. dr. Boštjan Kravanja
po predhodni najavi in dogovoru na bostjan.kravanja@guest.arnes.si


Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron
od 13. do 24. junija in od 1. 9. do 30. 9. v ponedeljek, od 8.30 do 10.00; 

sicer pa od 5. 7. do 31. 7. ter od 16. do 31. 8. v torek od 10.00 do 11.30.

 

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen

V poletnem času so govorilne ure enako kot v drugem semestru ob sredah od 10-11h, razen 12.7., ko so v torek. Na daljše konzultacije se raje predhodno najavite, da se zmenimo pred ali po govorilnih urah.

Govorilne ure odpadejo zaradi rednega letnega dopusta med 18.7. in 23.7 in med 18.8. in 31.8.

Najdete me torej 6.7., 12.7. (torek) , 27.7. ter 17.8., 4.9. (ponedeljek) in potem v septembru spet ob sredah.

V času kolektivnega dopusta med 1.8. in 12.8. so govorilne ure možne ob predhodni najavi.


Red. prof. dr. Mirjam Mencej

V juniju in juliju bodo govorilne ure potekale v naslednjih terminih:

16. 6. ob 8.30

22. 6. ob 8.00

27.6. ob 9.00

6.7. ob 8.00

Do 30. julija sem dostopna na govorilnih urah enkrat na teden po vnaprejšnjem dogovoru po elektronski pošti mirjam.mencej@ff.uni-lj.si

Za pogovore o seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah se prosim naročite vnaprej po elektronski pošti, da si za vas rezerviram več časa.

Po koncu julija bom z govorilnimi urami pričela 29. avgusta. Razpored za avgust in september je dostopen na naslednji povezavi: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=79&id_informacija=5844 


Red. prof. dr. Rajko Muršič
sreda, 9.30-10.30

Zadnje poletne govorilne ure bodo v sredo, 13. julija 2016. Naslednje govorilne ure bodo v sredo, 31. avgusta 2016. Za nujno komunikacijo s študenti bo dostopen po elektronski pošti. 

 

Izr. prof. dr. Jaka Repič
Do 1. 7. potekajo po urniku.

Od 1. 7. do 30. 8. po urniku s prednajavo po elektronski pošti, razen:

Od 1. 7. do 20. 7. odpadejo zaradi letnega dopusta in udeležbe na Intenzivnem programu v Barceloni.

Od 1. 8. do 15. 8. odpadejo zaradi kolektivnega dopusta.


izr. prof. dr. Peter Simonič
Redni - Ponedeljek, 13.30-15.00

Kreol - Ponedeljek, 15.00-16.00 (ob predhodni najavi)


doc. dr. Dan Podjed
po predhodnem dogovoru na: dan.podjed@ff.uni-lj.si

 

Lektorica mag. Kaja Katarina Brecelj
16. 6. - 17.30

30. 6. - 11.00

30. 8.- 11.00

13. 8. - 11.00

 

Lektorica mag. Saša Podgoršek
14. 6. ob 10.30 v P3

28. 6. ob 10.30 v P3

ter po predhodnem dogovoru po e-pošti, ter ob četrtkih ob 9h na Aškerčevi 2 v sobi 324.

Letni dopust: 27. 7. do 12. 8.


Asist. dr. Tadeja Primožič
po predhodnem dogovoru na: tadeja.primozic@guest.arnes.si


Izr. prof. dr. Marko Terseglav
junij, september in prva polovica julija-kadarkoli po prejšnjem dogovoru po e-mailu.

 

Doc. dr. Katja Hrobat Virloget

Po predhodnem dogovoru in najavi na katja.hrobat@fhs.upr.si

 

 

Datum zadnje spremembe: 7. 7. 2016
Uredila: Mojca Bele 

10.06.2016

GOVORILNE URE IN INDIVIDUALNE KONZULTACIJE IZVAJALCEV PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 – v terminu od 13. 6. 2016 do 30. 9. 2016

Govorilne ure so edini možni uradni način komunikacije. Elektronska pošta je v uporabi le pri tistih izvajalcih, ki to želijo. (sklep seje sveta oddelka, 12.5.2009)

 

Individualne konzultacije - doktorski študij; izredni študij in tuji študenti. Na individualne konzultacije se morajo študentke in študenti predhodno najaviti.

 

Tekoče odpovedi in spremembe govorilnih ur in konzultacij so objavljene na spletni strani oddelka.

 

Kolektivni dopust bo potekal od 1. 8. do 12. 8. 2016.

 

 

Doc. dr. Alenka Bartulović

po predhodnem dogovoru na: alenka.bartulovic@ff.uni-lj.si

 

Red. prof. dr. Bojan Baskar

torek, 13.00-14.00

torek, 14.00-14.30 (predstojniške ure - obvezna najava)

torek, 14.30-15.00 (doktorski, izredni študij – obvezna najava)

izvedba v terminih: 14.6., 21.6., 28.6., 6.7. (sreda, ob istih urah), 26.7., 16.8., 7.9. (sreda, ob istih urah), 13.9., 20.9., 27.9.

 

Doc. dr. Mateja Habinc
13. 6.: ob 11.30, 23. 6.: ob 11.00

Ostali termini v juniju, juliju in avgustu po vnaprejšnji najavi in dogovoru na mateja.habinc@ff.uni-lj.si

Od 5. 9. naprej ob ponedeljkih ob 11.30

 

Izr. prof. dr. Vito Hazler
zaradi bolezni do nadaljnjega odsoten (Če imate kakšna vprašanja glede seminarskih, diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog pri izr. prof. dr. Hazlerju se obrnite na oddelčno tajništvo.) 

Izr. prof. dr. Jože Hudales

Sreda, 29. 6. in sreda, 6. 7. 2016: odpoved
četrtek, 7.7. 2016 od 12.00-13.00 
Sreda, 13. 7. 2016 ob 14.30
Sreda, 20. 7. in 27. 7. 2016 ob 11.00 – 13.00
Sreda, 17. 8. 2016 ob 11.00 (enako do konca septembra: sreda, 11.00)


Red. prof. dr. Božidar Jezernik
četrtek, 9.00- 10.00
četrtek, 10.00 (doktorski študij – obvezna najava)


doc. dr. Miha Kozorog

13. 6., 20. 6., 27. 6., 4. 7., 18. 7., 25. 7. in 29. 8., vsakič ob 17.00.

Obvezna je predhodna najava 5 dni vnaprej (miha.kozorog@ff.uni-lj.si)!

 

doc. dr. Boštjan Kravanja
po predhodni najavi in dogovoru na bostjan.kravanja@guest.arnes.si


Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron
od 13. do 24. junija in od 1. 9. do 30. 9. v ponedeljek, od 8.30 do 10.00; 

sicer pa od 5. 7. do 31. 7. ter od 16. do 31. 8. v torek od 10.00 do 11.30.

 

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen

V poletnem času so govorilne ure enako kot v drugem semestru ob sredah od 10-11h, razen 12.7., ko so v torek. Na daljše konzultacije se raje predhodno najavite, da se zmenimo pred ali po govorilnih urah.

Govorilne ure odpadejo zaradi rednega letnega dopusta med 18.7. in 23.7 in med 18.8. in 31.8.

Najdete me torej 6.7., 12.7. (torek) , 27.7. ter 17.8., 4.9. (ponedeljek) in potem v septembru spet ob sredah.

V času kolektivnega dopusta med 1.8. in 12.8. so govorilne ure možne ob predhodni najavi.


Red. prof. dr. Mirjam Mencej

V juniju in juliju bodo govorilne ure potekale v naslednjih terminih:

16. 6. ob 8.30

22. 6. ob 8.00

27.6. ob 9.00

6.7. ob 8.00

Do 30. julija sem dostopna na govorilnih urah enkrat na teden po vnaprejšnjem dogovoru po elektronski pošti mirjam.mencej@ff.uni-lj.si

Za pogovore o seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah se prosim naročite vnaprej po elektronski pošti, da si za vas rezerviram več časa.

Po koncu julija bom z govorilnimi urami pričela 29. avgusta. Razpored za avgust in september je dostopen na naslednji povezavi: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=79&id_informacija=5844 


Red. prof. dr. Rajko Muršič
sreda, 9.30-10.30

Zadnje poletne govorilne ure bodo v sredo, 13. julija 2016. Naslednje govorilne ure bodo v sredo, 31. avgusta 2016. Za nujno komunikacijo s študenti bo dostopen po elektronski pošti. 

 

Izr. prof. dr. Jaka Repič
Do 1. 7. potekajo po urniku.

Od 1. 7. do 30. 8. po urniku s prednajavo po elektronski pošti, razen:

Od 1. 7. do 20. 7. odpadejo zaradi letnega dopusta in udeležbe na Intenzivnem programu v Barceloni.

Od 1. 8. do 15. 8. odpadejo zaradi kolektivnega dopusta.


izr. prof. dr. Peter Simonič
Redni - Ponedeljek, 13.30-15.00

Kreol - Ponedeljek, 15.00-16.00 (ob predhodni najavi)


doc. dr. Dan Podjed
po predhodnem dogovoru na: dan.podjed@ff.uni-lj.si

 

Lektorica mag. Kaja Katarina Brecelj
16. 6. - 17.30

30. 6. - 11.00

30. 8.- 11.00

13. 8. - 11.00

 

Lektorica mag. Saša Podgoršek
14. 6. ob 10.30 v P3

28. 6. ob 10.30 v P3

ter po predhodnem dogovoru po e-pošti, ter ob četrtkih ob 9h na Aškerčevi 2 v sobi 324.

Letni dopust: 27. 7. do 12. 8.


Asist. dr. Tadeja Primožič
po predhodnem dogovoru na: tadeja.primozic@guest.arnes.si


Izr. prof. dr. Marko Terseglav
junij, september in prva polovica julija-kadarkoli po prejšnjem dogovoru po e-mailu.

 

Doc. dr. Katja Hrobat Virloget

Po predhodnem dogovoru in najavi na katja.hrobat@fhs.upr.si

 

 

Datum zadnje spremembe: 5. 7. 2016
Uredila: Mojca Bele 

07.07.2016

GOVORILNE URE PRI MIRJAM MENCEJ V AVGUSTU IN SEPTEMBRU BODO POTEKALE OB NASLEDNJIH TERMINIH:

29. avgust ob 8.00

9. september ob 8.00

12. september ob 9.00

V času od 19.-29. septembra bom na Erasmus izmenjavi v tujini in ne bom dostopna.

Prosim, bodite pozorni na eventualne sprotne spremembe urnika.

Mirjam Mencej

10.06.2016

GOVORILNE URE IN INDIVIDUALNE KONZULTACIJE IZVAJALCEV PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 – v terminu od 13. 6. 2016 do 30. 9. 2016

Govorilne ure so edini možni uradni način komunikacije. Elektronska pošta je v uporabi le pri tistih izvajalcih, ki to želijo. (sklep seje sveta oddelka, 12.5.2009)

 

Individualne konzultacije - doktorski študij; izredni študij in tuji študenti. Na individualne konzultacije se morajo študentke in študenti predhodno najaviti.

 

Tekoče odpovedi in spremembe govorilnih ur in konzultacij so objavljene na spletni strani oddelka.

 

Kolektivni dopust bo potekal od 1. 8. do 12. 8. 2016.

 

 

Doc. dr. Alenka Bartulović

po predhodnem dogovoru na: alenka.bartulovic@ff.uni-lj.si

 

Red. prof. dr. Bojan Baskar

torek, 13.00-14.00

torek, 14.00-14.30 (predstojniške ure - obvezna najava)

torek, 14.30-15.00 (doktorski, izredni študij – obvezna najava)

izvedba v terminih: 14.6., 21.6., 28.6., 6.7. (sreda, ob istih urah), 26.7., 16.8., 7.9. (sreda, ob istih urah), 13.9., 20.9., 27.9.

 

Doc. dr. Mateja Habinc
13. 6.: ob 11.30, 23. 6.: ob 11.00

Ostali termini v juniju, juliju in avgustu po vnaprejšnji najavi in dogovoru na mateja.habinc@ff.uni-lj.si

Od 5. 9. naprej ob ponedeljkih ob 11.30

 

Izr. prof. dr. Vito Hazler
zaradi bolezni do nadaljnjega odsoten (Če imate kakšna vprašanja glede seminarskih, diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog pri izr. prof. dr. Hazlerju se obrnite na oddelčno tajništvo.) 

Izr. prof. dr. Jože Hudales

Sreda, 29. 6. in sreda, 6. 7. 2016: odpoved
četrtek, 7.7. 2016 od 12.00-13.00 
Sreda, 13. 7. 2016 ob 14.30
Sreda, 20. 7. in 27. 7. 2016 ob 11.00 – 13.00
Sreda, 17. 8. 2016 ob 11.00 (enako do konca septembra: sreda, 11.00)


Red. prof. dr. Božidar Jezernik
četrtek, 9.00- 10.00
četrtek, 10.00 (doktorski študij – obvezna najava)


doc. dr. Miha Kozorog

13. 6., 20. 6., 27. 6., 4. 7., 18. 7., 25. 7. in 29. 8., vsakič ob 17.00.

Obvezna je predhodna najava 5 dni vnaprej (miha.kozorog@ff.uni-lj.si)!

 

doc. dr. Boštjan Kravanja
po predhodni najavi in dogovoru na bostjan.kravanja@guest.arnes.si


Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron
od 13. do 24. junija in od 1. 9. do 30. 9. v ponedeljek, od 8.30 do 10.00; 

sicer pa od 5. 7. do 31. 7. ter od 16. do 31. 8. v torek od 10.00 do 11.30.

 

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen

V poletnem času so govorilne ure enako kot v drugem semestru ob sredah od 10-11h, razen 12.7., ko so v torek. Na daljše konzultacije se raje predhodno najavite, da se zmenimo pred ali po govorilnih urah.

Govorilne ure odpadejo zaradi rednega letnega dopusta med 18.7. in 23.7 in med 18.8. in 31.8.

Najdete me torej 6.7., 12.7. (torek) , 27.7. ter 17.8., 4.9. (ponedeljek) in potem v septembru spet ob sredah.

V času kolektivnega dopusta med 1.8. in 12.8. so govorilne ure možne ob predhodni najavi.


Red. prof. dr. Mirjam Mencej

V juniju in juliju bodo govorilne ure potekale v naslednjih terminih:

16. 6. ob 8.30

22. 6. ob 8.00

27.6. ob 9.00

6.7. ob 8.00

Do 30. julija sem dostopna na govorilnih urah enkrat na teden po vnaprejšnjem dogovoru po elektronski pošti mirjam.mencej@ff.uni-lj.si

Za pogovore o seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah se prosim naročite vnaprej po elektronski pošti, da si za vas rezerviram več časa.

Po koncu julija bom z govorilnimi urami pričela po 20. avgustu, o urniku v avgustu in septembru pa boste obveščeni pravočasno.


Red. prof. dr. Rajko Muršič
sreda, 9.30-10.30

Zadnje poletne govorilne ure bodo v sredo, 13. julija 2016. Naslednje govorilne ure bodo v sredo, 31. avgusta 2016. Za nujno komunikacijo s študenti bo dostopen po elektronski pošti. 

 

Izr. prof. dr. Jaka Repič
Do 1. 7. potekajo po urniku.

Od 1. 7. do 30. 8. po urniku s prednajavo po elektronski pošti, razen:

Od 1. 7. do 20. 7. odpadejo zaradi letnega dopusta in udeležbe na Intenzivnem programu v Barceloni.

Od 1. 8. do 15. 8. odpadejo zaradi kolektivnega dopusta.


izr. prof. dr. Peter Simonič
Redni - Ponedeljek, 13.30-15.00

Kreol - Ponedeljek, 15.00-16.00 (ob predhodni najavi)


doc. dr. Dan Podjed
po predhodnem dogovoru na: dan.podjed@ff.uni-lj.si

 

Lektorica mag. Kaja Katarina Brecelj
16. 6. - 17.30

30. 6. - 11.00

30. 8.- 11.00

13. 8. - 11.00

 

Lektorica mag. Saša Podgoršek
14. 6. ob 10.30 v P3

28. 6. ob 10.30 v P3

ter po predhodnem dogovoru po e-pošti, ter ob četrtkih ob 9h na Aškerčevi 2 v sobi 324.

Letni dopust: 27. 7. do 12. 8.


Asist. dr. Tadeja Primožič
po predhodnem dogovoru na: tadeja.primozic@guest.arnes.si


Izr. prof. dr. Marko Terseglav
junij, september in prva polovica julija-kadarkoli po prejšnjem dogovoru po e-mailu.

 

Doc. dr. Katja Hrobat Virloget

Po predhodnem dogovoru in najavi na katja.hrobat@fhs.upr.si

 

 

Datum zadnje spremembe: 5. 7. 2016
Uredila: Mojca Bele 

05.07.2016

Govorilne ure pri red. prof. dr. Muršiču

Zadnje poletne govorilne ure bodo v sredo, 13. julija 2016. Naslednje govorilne ure bodo potem v sredo, 31. avgusta 2016. Za nujno komunikacijo s študenti bo dostopen po elektronski pošti. 

04.07.2016

Prestavitev govorilnih ure pri red. prof. dr. Baskarju

Red. prof. dr. Bojan Baskar obvešča študente, da bo imel v tem tednu govorilne ure v sredo, 6. 7. 2016, od 13.00 do 14.00. 

10.06.2016

GOVORILNE URE IN INDIVIDUALNE KONZULTACIJE IZVAJALCEV PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 – v terminu od 13. 6. 2016 do 30. 9. 2016

Govorilne ure so edini možni uradni način komunikacije. Elektronska pošta je v uporabi le pri tistih izvajalcih, ki to želijo. (sklep seje sveta oddelka, 12.5.2009)

 

Individualne konzultacije - doktorski študij; izredni študij in tuji študenti. Na individualne konzultacije se morajo študentke in študenti predhodno najaviti.

 

Tekoče odpovedi in spremembe govorilnih ur in konzultacij so objavljene na spletni strani oddelka.

 

Kolektivni dopust bo potekal od 1. 8. do 12. 8. 2016.

 

 

Doc. dr. Alenka Bartulović

po predhodnem dogovoru na: alenka.bartulovic@ff.uni-lj.si

 

Red. prof. dr. Bojan Baskar

torek, 13.00-14.00

torek, 14.00-14.30 (predstojniške ure - obvezna najava)

torek, 14.30-15.00 (doktorski, izredni študij – obvezna najava)

izvedba v terminih: 14.6., 21.6., 28.6., 6.7. (sreda, ob istih urah), 26.7., 16.8., 7.9. (sreda, ob istih urah), 13.9., 20.9., 27.9.

 

Doc. dr. Mateja Habinc
13. 6.: ob 11.30, 23. 6.: ob 11.00

Ostali termini v juniju, juliju in avgustu po vnaprejšnji najavi in dogovoru na mateja.habinc@ff.uni-lj.si

Od 5. 9. naprej ob ponedeljkih ob 11.30

 

Izr. prof. dr. Vito Hazler
zaradi bolezni do nadaljnjega odsoten (Če imate kakšna vprašanja glede seminarskih, diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog pri izr. prof. dr. Hazlerju se obrnite na oddelčno tajništvo.) 

Izr. prof. dr. Jože Hudales

Sreda, 29. 6. in sreda, 6. 7. 2016: odpoved
četrtek, 7.7. 2016 od 12.00-13.00 
Sreda, 13. 7. 2016 ob 14.30
Sreda, 20. 7. in 27. 7. 2016 ob 11.00 – 13.00
Sreda, 17. 8. 2016 ob 11.00 (enako do konca septembra: sreda, 11.00)


Red. prof. dr. Božidar Jezernik
četrtek, 9.00- 10.00
četrtek, 10.00 (doktorski študij – obvezna najava)


doc. dr. Miha Kozorog

13. 6., 20. 6., 27. 6., 4. 7., 18. 7., 25. 7. in 29. 8., vsakič ob 17.00.

Obvezna je predhodna najava 5 dni vnaprej (miha.kozorog@ff.uni-lj.si)!

 

doc. dr. Boštjan Kravanja
po predhodni najavi in dogovoru na bostjan.kravanja@guest.arnes.si


Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron
od 13. do 24. junija in od 1. 9. do 30. 9. v ponedeljek, od 8.30 do 10.00; 

sicer pa od 5. 7. do 31. 7. ter od 16. do 31. 8. v torek od 10.00 do 11.30.

 

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen

V poletnem času so govorilne ure enako kot v drugem semestru ob sredah od 10-11h, razen 12.7., ko so v torek. Na daljše konzultacije se raje predhodno najavite, da se zmenimo pred ali po govorilnih urah.

Govorilne ure odpadejo zaradi rednega letnega dopusta med 18.7. in 23.7 in med 18.8. in 31.8.

Najdete me torej 6.7., 12.7. (torek) , 27.7. ter 17.8., 4.9. (ponedeljek) in potem v septembru spet ob sredah.

V času kolektivnega dopusta med 1.8. in 12.8. so govorilne ure možne ob predhodni najavi.


Red. prof. dr. Mirjam Mencej

V juniju in juliju bodo govorilne ure potekale v naslednjih terminih:

16. 6. ob 8.30

22. 6. ob 8.00

27.6. ob 9.00

6.7. ob 8.00

Do 30. julija sem dostopna na govorilnih urah enkrat na teden po vnaprejšnjem dogovoru po elektronski pošti mirjam.mencej@ff.uni-lj.si

Za pogovore o seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah se prosim naročite vnaprej po elektronski pošti, da si za vas rezerviram več časa.

Po koncu julija bom z govorilnimi urami pričela po 20. avgustu, o urniku v avgustu in septembru pa boste obveščeni pravočasno.


Red. prof. dr. Rajko Muršič
sreda, 9.30-10.30

torek, 18.00-20.00 (individualne konzultacije – obvezna najava na email. Potekale bodo v terminih predavanj na doktorskem študiju: http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/71/2/2015/URNIK_BOLONJSKEGA_DOKTORSKEGA_STUDIJA_NA_OEIKA_V_STUDIJSKEM_LETU_2015-16_2760.pdf)

 

Izr. prof. dr. Jaka Repič
Do 1. 7. potekajo po urniku.

Od 1. 7. do 30. 8. po urniku s prednajavo po elektronski pošti, razen:

Od 1. 7. do 20. 7. odpadejo zaradi letnega dopusta in udeležbe na Intenzivnem programu v Barceloni.

Od 1. 8. do 15. 8. odpadejo zaradi kolektivnega dopusta.


izr. prof. dr. Peter Simonič
Redni - Ponedeljek, 13.30-15.00

Kreol - Ponedeljek, 15.00-16.00 (ob predhodni najavi)


doc. dr. Dan Podjed
po predhodnem dogovoru na: dan.podjed@ff.uni-lj.si

 

Lektorica mag. Kaja Katarina Brecelj
16. 6. - 17.30

30. 6. - 11.00

30. 8.- 11.00

13. 8. - 11.00

 

Lektorica mag. Saša Podgoršek
14. 6. ob 10.30 v P3

28. 6. ob 10.30 v P3

ter po predhodnem dogovoru po e-pošti, ter ob četrtkih ob 9h na Aškerčevi 2 v sobi 324.

Letni dopust: 27. 7. do 12. 8.


Asist. dr. Tadeja Primožič
po predhodnem dogovoru na: tadeja.primozic@guest.arnes.si


Izr. prof. dr. Marko Terseglav
junij, september in prva polovica julija-kadarkoli po prejšnjem dogovoru po e-mailu.

 

Doc. dr. Katja Hrobat Virloget

Po predhodnem dogovoru in najavi na katja.hrobat@fhs.upr.si

 

 

Datum zadnje spremembe: 27. 6. 2016
Uredila: Mojca Bele 

10.06.2016

GOVORILNE URE IN INDIVIDUALNE KONZULTACIJE IZVAJALCEV PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 – v terminu od 13. 6. 2016 do 30. 9. 2016

Govorilne ure so edini možni uradni način komunikacije. Elektronska pošta je v uporabi le pri tistih izvajalcih, ki to želijo. (sklep seje sveta oddelka, 12.5.2009)

 

Individualne konzultacije - doktorski študij; izredni študij in tuji študenti. Na individualne konzultacije se morajo študentke in študenti predhodno najaviti.

 

Tekoče odpovedi in spremembe govorilnih ur in konzultacij so objavljene na spletni strani oddelka.

 

Kolektivni dopust bo potekal od 1. 8. do 12. 8. 2016.

 

 

Doc. dr. Alenka Bartulović

po predhodnem dogovoru na: alenka.bartulovic@ff.uni-lj.si

 

Red. prof. dr. Bojan Baskar

torek, 13.00-14.00

torek, 14.00-14.30 (predstojniške ure - obvezna najava)

torek, 14.30-15.00 (doktorski, izredni študij – obvezna najava)

izvedba v terminih: 14.6., 21.6., 28.6., 5.7., 26.7., 16.8., 7.9. (sreda, ob istih urah), 13.9., 20.9., 27.9.

 

Doc. dr. Mateja Habinc
13. 6.: ob 11.30, 23. 6.: ob 11.00

Ostali termini v juniju, juliju in avgustu po vnaprejšnji najavi in dogovoru na mateja.habinc@ff.uni-lj.si

Od 5. 9. naprej ob ponedeljkih ob 11.30

 

Izr. prof. dr. Vito Hazler
zaradi bolezni do nadaljnjega odsoten (Če imate kakšna vprašanja glede seminarskih, diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog pri izr. prof. dr. Hazlerju se obrnite na oddelčno tajništvo.) 

Izr. prof. dr. Jože Hudales

Sreda, 29. 6. in sreda, 6. 7. 2016: odpoved
četrtek, 7.7. 2016 od 12.00-13.00 
Sreda, 13. 7. 2016 ob 14.30
Sreda, 20. 7. in 27. 7. 2016 ob 11.00 – 13.00
Sreda, 17. 8. 2016 ob 11.00 (enako do konca septembra: sreda, 11.00)


Red. prof. dr. Božidar Jezernik
četrtek, 9.00- 10.00
četrtek, 10.00 (doktorski študij – obvezna najava)


doc. dr. Miha Kozorog

13. 6., 20. 6., 27. 6., 4. 7., 18. 7., 25. 7. in 29. 8., vsakič ob 17.00.

Obvezna je predhodna najava 5 dni vnaprej (miha.kozorog@ff.uni-lj.si)!

 

doc. dr. Boštjan Kravanja
po predhodni najavi in dogovoru na bostjan.kravanja@guest.arnes.si


Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron
od 13. do 24. junija in od 1. 9. do 30. 9. v ponedeljek, od 8.30 do 10.00; 

sicer pa od 5. 7. do 31. 7. ter od 16. do 31. 8. v torek od 10.00 do 11.30.

 

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen

V poletnem času so govorilne ure enako kot v drugem semestru ob sredah od 10-11h, razen 12.7., ko so v torek. Na daljše konzultacije se raje predhodno najavite, da se zmenimo pred ali po govorilnih urah.

Govorilne ure odpadejo zaradi rednega letnega dopusta med 18.7. in 23.7 in med 18.8. in 31.8.

Najdete me torej 6.7., 12.7. (torek) , 27.7. ter 17.8., 4.9. (ponedeljek) in potem v septembru spet ob sredah.

V času kolektivnega dopusta med 1.8. in 12.8. so govorilne ure možne ob predhodni najavi.


Red. prof. dr. Mirjam Mencej

V juniju in juliju bodo govorilne ure potekale v naslednjih terminih:

16. 6. ob 8.30

22. 6. ob 8.00

27.6. ob 9.00

6.7. ob 8.00

Do 30. julija sem dostopna na govorilnih urah enkrat na teden po vnaprejšnjem dogovoru po elektronski pošti mirjam.mencej@ff.uni-lj.si

Za pogovore o seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah se prosim naročite vnaprej po elektronski pošti, da si za vas rezerviram več časa.

Po koncu julija bom z govorilnimi urami pričela po 20. avgustu, o urniku v avgustu in septembru pa boste obveščeni pravočasno.


Red. prof. dr. Rajko Muršič
sreda, 9.30-10.30

torek, 18.00-20.00 (individualne konzultacije – obvezna najava na email. Potekale bodo v terminih predavanj na doktorskem študiju: http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/71/2/2015/URNIK_BOLONJSKEGA_DOKTORSKEGA_STUDIJA_NA_OEIKA_V_STUDIJSKEM_LETU_2015-16_2760.pdf)

 

Izr. prof. dr. Jaka Repič
Do 1. 7. potekajo po urniku.

Od 1. 7. do 30. 8. po urniku s prednajavo po elektronski pošti, razen:

Od 1. 7. do 20. 7. odpadejo zaradi letnega dopusta in udeležbe na Intenzivnem programu v Barceloni.

Od 1. 8. do 15. 8. odpadejo zaradi kolektivnega dopusta.


izr. prof. dr. Peter Simonič
Redni - Ponedeljek, 13.30-15.00

Kreol - Ponedeljek, 15.00-16.00 (ob predhodni najavi)


doc. dr. Dan Podjed
po predhodnem dogovoru na: dan.podjed@ff.uni-lj.si

 

Lektorica mag. Kaja Katarina Brecelj
16. 6. - 17.30

30. 6. - 11.00

30. 8.- 11.00

13. 8. - 11.00

 

Lektorica mag. Saša Podgoršek
14. 6. ob 10.30 v P3

28. 6. ob 10.30 v P3

ter po predhodnem dogovoru po e-pošti, ter ob četrtkih ob 9h na Aškerčevi 2 v sobi 324.

Letni dopust: 27. 7. do 12. 8.


Asist. dr. Tadeja Primožič
po predhodnem dogovoru na: tadeja.primozic@guest.arnes.si


Izr. prof. dr. Marko Terseglav
junij, september in prva polovica julija-kadarkoli po prejšnjem dogovoru po e-mailu.

 

Doc. dr. Katja Hrobat Virloget

Po predhodnem dogovoru in najavi na katja.hrobat@fhs.upr.si

 

 

Datum zadnje spremembe: 27. 6. 2016
Uredila: Mojca Bele 

04.07.2016

Termin dodatnih govorilnih ur – izr. prof. dr. Jože Hudales

Izr. prof. dr. Jože Hudales obvešča študente, da bo imel govorilne ure v četrtek, 7.7. 2016 od 12.00-13.00. 

04.07.2016

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Simoniču

Zaradi bolezni v družini, 4. 7. 2016 odpadejo govorilne ure pri izr. prof. dr. Petru Simoniču.

10.06.2016

GOVORILNE URE IN INDIVIDUALNE KONZULTACIJE IZVAJALCEV PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/2016 – v terminu od 13. 6. 2016 do 30. 9. 2016

Govorilne ure so edini možni uradni način komunikacije. Elektronska pošta je v uporabi le pri tistih izvajalcih, ki to želijo. (sklep seje sveta oddelka, 12.5.2009)

 

Individualne konzultacije - doktorski študij; izredni študij in tuji študenti. Na individualne konzultacije se morajo študentke in študenti predhodno najaviti.

 

Tekoče odpovedi in spremembe govorilnih ur in konzultacij so objavljene na spletni strani oddelka.

 

Kolektivni dopust bo potekal od 1. 8. do 12. 8. 2016.

 

 

Doc. dr. Alenka Bartulović

po predhodnem dogovoru na: alenka.bartulovic@ff.uni-lj.si

 

Red. prof. dr. Bojan Baskar

torek, 13.00-14.00

torek, 14.00-14.30 (predstojniške ure - obvezna najava)

torek, 14.30-15.00 (doktorski, izredni študij – obvezna najava)

izvedba v terminih: 14.6., 21.6., 28.6., 5.7., 26.7., 16.8., 7.9. (sreda, ob istih urah), 13.9., 20.9., 27.9.

 

Doc. dr. Mateja Habinc
13. 6.: ob 11.30, 23. 6.: ob 11.00

Ostali termini v juniju, juliju in avgustu po vnaprejšnji najavi in dogovoru na mateja.habinc@ff.uni-lj.si

Od 5. 9. naprej ob ponedeljkih ob 11.30

 

Izr. prof. dr. Vito Hazler
zaradi bolezni do nadaljnjega odsoten (Če imate kakšna vprašanja glede seminarskih, diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog pri izr. prof. dr. Hazlerju se obrnite na oddelčno tajništvo.) 

Izr. prof. dr. Jože Hudales

Sreda, 29. 6. in sreda, 6. 7. 2016: odpoved
Sreda, 13. 7. 2016 ob 14.30
Sreda, 20. 7. in 27. 7. 2016 ob 11.00 – 13.00
Sreda, 17. 8. 2016 ob 11.00 (enako do konca septembra: sreda, 11.00)


Red. prof. dr. Božidar Jezernik
četrtek, 9.00- 10.00
četrtek, 10.00 (doktorski študij – obvezna najava)


doc. dr. Miha Kozorog

13. 6., 20. 6., 27. 6., 4. 7., 18. 7., 25. 7. in 29. 8., vsakič ob 17.00.

Obvezna je predhodna najava 5 dni vnaprej (miha.kozorog@ff.uni-lj.si)!

 

doc. dr. Boštjan Kravanja
po predhodni najavi in dogovoru na bostjan.kravanja@guest.arnes.si


Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron
od 13. do 24. junija in od 1. 9. do 30. 9. v ponedeljek, od 8.30 do 10.00; 

sicer pa od 5. 7. do 31. 7. ter od 16. do 31. 8. v torek od 10.00 do 11.30.

 

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen

V poletnem času so govorilne ure enako kot v drugem semestru ob sredah od 10-11h, razen 12.7., ko so v torek. Na daljše konzultacije se raje predhodno najavite, da se zmenimo pred ali po govorilnih urah.

Govorilne ure odpadejo zaradi rednega letnega dopusta med 18.7. in 23.7 in med 18.8. in 31.8.

Najdete me torej 6.7., 12.7. (torek) , 27.7. ter 17.8., 4.9. (ponedeljek) in potem v septembru spet ob sredah.

V času kolektivnega dopusta med 1.8. in 12.8. so govorilne ure možne ob predhodni najavi.


Red. prof. dr. Mirjam Mencej

V juniju in juliju bodo govorilne ure potekale v naslednjih terminih:

16. 6. ob 8.30

22. 6. ob 8.00

27.6. ob 9.00

6.7. ob 8.00

Do 30. julija sem dostopna na govorilnih urah enkrat na teden po vnaprejšnjem dogovoru po elektronski pošti mirjam.mencej@ff.uni-lj.si

Za pogovore o seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah se prosim naročite vnaprej po elektronski pošti, da si za vas rezerviram več časa.

Po koncu julija bom z govorilnimi urami pričela po 20. avgustu, o urniku v avgustu in septembru pa boste obveščeni pravočasno.


Red. prof. dr. Rajko Muršič
sreda, 9.30-10.30

torek, 18.00-20.00 (individualne konzultacije – obvezna najava na email. Potekale bodo v terminih predavanj na doktorskem študiju: http://etnologija.etnoinfolab.org/dokumenti/71/2/2015/URNIK_BOLONJSKEGA_DOKTORSKEGA_STUDIJA_NA_OEIKA_V_STUDIJSKEM_LETU_2015-16_2760.pdf)

 

Izr. prof. dr. Jaka Repič
Do 1. 7. potekajo po urniku.

Od 1. 7. do 30. 8. po urniku s prednajavo po elektronski pošti, razen:

Od 1. 7. do 20. 7. odpadejo zaradi letnega dopusta in udeležbe na Intenzivnem programu v Barceloni.

Od 1. 8. do 15. 8. odpadejo zaradi kolektivnega dopusta.


izr. prof. dr. Peter Simonič
Redni - Ponedeljek, 13.30-15.00

Kreol - Ponedeljek, 15.00-16.00 (ob predhodni najavi)


doc. dr. Dan Podjed
po predhodnem dogovoru na: dan.podjed@ff.uni-lj.si

 

Lektorica mag. Kaja Katarina Brecelj
16. 6. - 17.30

30. 6. - 11.00

30. 8.- 11.00

13. 8. - 11.00

 

Lektorica mag. Saša Podgoršek
14. 6. ob 10.30 v P3

28. 6. ob 10.30 v P3

ter po predhodnem dogovoru po e-pošti, ter ob četrtkih ob 9h na Aškerčevi 2 v sobi 324.

Letni dopust: 27. 7. do 12. 8.


Asist. dr. Tadeja Primožič
po predhodnem dogovoru na: tadeja.primozic@guest.arnes.si


Izr. prof. dr. Marko Terseglav
junij, september in prva polovica julija-kadarkoli po prejšnjem dogovoru po e-mailu.

 

Doc. dr. Katja Hrobat Virloget

Po predhodnem dogovoru in najavi na katja.hrobat@fhs.upr.si

 

 

Datum zadnje spremembe: 27. 6. 2016
Uredila: Mojca Bele 

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki