Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Arhiv

Obvestila - Marec

31.3.2014

knjižnica v ponedeljek, 31. marca 2014
Zaradi bolezni v družini, bo v ponedeljek, 31. marca 2014, knjižnica odprta od 10h do 12h.

31.3.2014

OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV (na starih univerzitetnih programih)
Prijave za diplomske izpiteJUNIJSKEM ROKU oddajte od ponedeljka  5. maja 2014, do (vključno) petka 16. maja 2014, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI!
Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom o oceni diplomske oziroma seminarske naloge, ki ga izpolni mentor). Potrebno je predložiti tudi POTRDILO O OPRAVLJENIH IZPITIH, ki ga natisnete sami iz vašega elektronskega indeksa. Za zadnji diplomski izpit prijavi priložite indeks in spričevalo z oceno diplomskega dela.
Pred prijavo morajo biti opravljeni VSI STROKOVNI in eden od OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (filozofija, sociologija ali politologija).  
Ob prijavi na diplomski izpit, ne glede za katero prijavo gre, morate imeti na prijavni mapi zaznamek oddelka o izpolnjevanju pogojev za pristop k diplomskem izpitu ter datum in žig oddelka.
Ob opravljanju zadnje diplomske obveznosti (po zagovoru oziroma diplomskem izpitu) morate  na oddelku poleg indeksa pustiti tudi študentsko izkaznico (v skladu z 10. in 11. členom Pravilnika o študentski izkaznici).
V primeru, da na diplomski izpit niste pristopili, ste se odjavili ali bili negativno ocenjeni, morate ponoviti celoten postopek prijave na diplomski izpit.
Klavzurni izpiti v junijskem roku bodo v ponedeljk 2. junija 2014 ob 8. uri.
Datumi ustnih diplomskih izpitov bodo objavljeni naknadno.
P.S.: Skladno s sklepom UO FF bodo od 1.10.2007 diplomske obveznosti plačevale vse osebe brez statusa (ne glede na čas od izgube statusa), če v času statusa študenta niso opravile vseh izpitnih obveznosti.
Vsi kandidati, ki jim je od izgube statusa preteklo več kot dve leti in imajo sklep o nadaljevanju in dokončanju študija plačajo diplomske obveznosti v višini 613,00 eur. Stroški morajo biti v celoti poravnani pred zaključkom študija.
REFERAT ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

31.3.2014

OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV (na starih univerzitetnih programih)
Prijave za diplomske izpiteJUNIJSKEM ROKU oddajte od ponedeljka  5. maja 2014, do (vključno) petka 16. maja 2014, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI!
Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom o oceni diplomske oziroma seminarske naloge, ki ga izpolni mentor). Potrebno je predložiti tudi POTRDILO O OPRAVLJENIH IZPITIH, ki ga natisnete sami iz vašega elektronskega indeksa. Za zadnji diplomski izpit prijavi priložite indeks in spričevalo z oceno diplomskega dela.
Pred prijavo morajo biti opravljeni VSI STROKOVNI in eden od OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (filozofija, sociologija ali politologija).  
Ob prijavi na diplomski izpit, ne glede za katero prijavo gre, morate imeti na prijavni mapi zaznamek oddelka o izpolnjevanju pogojev za pristop k diplomskem izpitu ter datum in žig oddelka.
Ob opravljanju zadnje diplomske obveznosti (po zagovoru oziroma diplomskem izpitu) morate  na oddelku poleg indeksa pustiti tudi študentsko izkaznico (v skladu z 10. in 11. členom Pravilnika o študentski izkaznici).
V primeru, da na diplomski izpit niste pristopili, ste se odjavili ali bili negativno ocenjeni, morate ponoviti celoten postopek prijave na diplomski izpit.
Klavzurni izpiti v junijskem roku bodo v ponedeljk 2. junija 2014 ob 8. uri.
Datumi ustnih diplomskih izpitov bodo objavljeni naknadno.
P.S.: Skladno s sklepom UO FF bodo od 1.10.2007 diplomske obveznosti plačevale vse osebe brez statusa (ne glede na čas od izgube statusa), če v času statusa študenta niso opravile vseh izpitnih obveznosti.
Vsi kandidati, ki jim je od izgube statusa preteklo več kot dve leti in imajo sklep o nadaljevanju in dokončanju študija plačajo diplomske obveznosti v višini 613,00 eur. Stroški morajo biti v celoti poravnani pred zaključkom študija.
REFERAT ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

31.3.2014

Academic programme "Summer University Prague 2014"
Dear Sir/Madam,

 

             

 

we would like to inform you about our academic programme "Summer University Prague 2014", taking place at Charles University in Prague (Czech Republic) during September 2014 (September 6 – 21). Its topic is „Reconfiguring Europe: an Old Continent in a New Millennium”. This study programme is internationally acknowledged and recognized, successful participants will be given 12 ECTS credits. For detailed information please see our official homepage http://summer-university.fsv.cuni.cz or the attached file.

 

                                       

 

We would appreciate if you could forward this message to your students and colleagues who might be interested in this programme.

 

 

 

Yours sincerely,

 

 

 

Petra Baštová

 

31.3.2014

Zavedam se
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani bo od 5. do 9. maja 2014 prvič potekal projekt z naslovom Zavedam se. Gre za umetniški natečaj, ki se vrti okoli vseh vrst tem. Letos bomo pozornost namenili vprašanju identitete v socialnih medijih. 

Če želite sodelovati pri projektu, nam do 24. aprila pošljite svoje umetniške prispevke: slike, fotografije, videe ali druge umetniške instalacije... karkoli, kar bo obravnavalo, problematiziralo ali se kako drugače nanašalo na letošnjo temo. Izbrani izdelki bodo razstavljeni na fakulteti.
Slike, fotografije in videe nam lahko pošljete na e-naslov: zavedamse@gmail.com.
Prispevke, ki jih ni mogoče poslati po elektronski pošti, lahko odložite v študentski pisarni na Filozofski fakulteti ali jih pošljete na naslov: Filozofska fakulteta UL, Študentska pisarna, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, s pripisom ZAVEDAM SE.

Prosimo vas, da svojim delom priložite tudi kratko razlago in kontaktni naslov. Po želji lahko ostanete anonimni.
V maju bodo izbrani izdelki razstavljeni na fakulteti, razstavo pa bodo spremljala tudi predavanja na temo omenjene problematike.

Vaš prispevek bo objavljen v posebni številki časopisa društva študentov umetnostne zgodovine Slovenija Kunsthisterik, Artfiks ,in na naši FB strani (
https://www.facebook.com/zavedam.se.ff ).
Avtor najboljšega izdelka po presoji ekipe projekta (velja le za študente Filozofske fakultete) si bo prislužil intervju in prav posebno mesto v novi številki Artfiksa. 

Lepo vas pozdravlja
ekipa projekta Zavedam se

 

31.3.2014

Doc. dr. Jože Hudales sporoča, da bodo vaje iz Etnološke muzeologije v aprilu in maju potekale po naslednjem urniku:
Doc. dr. Jože Hudales sporoča, da bodo vaje iz Etnološke muzeologije v aprilu in maju potekale po naslednjem urniku:

 

 

Etnološka muzeologija

 

27.3.    Petek 9.30-13.00 – P4 / uvod za vse projekte

 

4.4.    Petek 9.00-15.00 – terensko delo: ankete o dediščina v muzejih                         

 

16.4. Petek 9.00-15.00 – terensko delo: ankete o dediščina v muzejih                           

 

9.5. Petek 9.00 – 13.00 – pregled opravljenih intervjujev – analiza in razdelitev lokacij za terensko delo       

 

23. – 25.5. 2014 – Terensko delo – JV Slovenija, pripovedna izročila in njihova muzejska prezentacija

 

30.5. petek  9.00 – 13.00 – P4 vaje v kabinetu – poročanje o delu                                             

28.3.2014

zagovor diplomske naloge, Tanja Uršič
V ponedeljek, 31. marca 2014 bo v okviru nekdanjega Seminarja iz sodobnih teorij o družbi in kulturi (tokrat v okviru Epistemologije vsakdanjega življenja) ob 13.00 v P1 zagovarjala diplomsko nalogo kolegica

 

 

 

Tanja Uršič: Angeli v sodobni kulturi: simbol in predstava

 

 

 

 

 

Vabljene in vabljeni!

 

28.3.2014

Vaje iz Sodobne muzeologije in Historične antropologije v aprilu in maju
Doc. dr. Jože Hudales sporoča, da bodo vaje iz Sodobne muzeologije in Historične antropologije v aprilu in maju potekale po naslednjem urniku:

 

 

Sodobna muzeologija

 

 

7.4. Ponedeljek 10.00 – Muzeoforum-participativnost v muzeju (Narodni muzej)      

 

9.4.   Sreda 10.00 – 16.00 MNZ – participativnost v muzeju                                           

 

16. 4.  Sreda 10.00 – 16.00 MNZ – participativnost v muzeju                                        

 

23.4. Sreda 11.40-13.50 – predstavitev projekta Brezno Huda jama                              

 

7. 5.  Sreda 10.00-15.00 MNZ – participativnost v muzeju                                             

 

16.- 18. 4 2014 Teren – Območje premogovnika Laško-Huda jama                             

 

28.5. Sreda 11.40-14.30 v kabinetu – poročanje o delu                                                   

 

 

 

 

Historična antropologija

 

2.4.  Sreda 12.00 – 16.10 – uvod v historične vire + gotica                                             

 

9. 4   Sreda    14.30 – P4 – branje gotice                                                              

 

23.4. Sreda 11.40-14.00 - predstavitve Brezno Huda jama                     

 

23.4. Sreda 14.30-16.10 - branje gotice                                                                            

 

16.- 18. 4 2014 Teren – Območje premogovnika Laško-Huda jama                              

 

ali

 

23. – 25.5. 2014 Teren – JV Slovenija - pripovedna izročila kot vir za Hist. antropologijo                       

 

28 .5. Sreda 14.40 – 16.10 - v P4 – poročanje o delu                                           

 

 

Vse informacije o razvrstitvi v posamezne projekte ste prejeli na vajah in po e-pošti, za dodatne informacije pa se oglasite na govorilnih urah.                

 

27.3.2014

ODSOTNOST DR. MIRJAM MENCEJ

V času od 7. aprila do 3. maja 2014 bom na študijskem izpopolnjevanju na Univerzi v Edinburgu. V tem času odpadejo Seminar iz folkloristike (ure smo že nadomeščali) in govorilne ure, dostopna pa ne bom niti po elektronski pošti. Zadnja ura Seminarja in zadnje govorilne ure bodo potekale v ponedeljek, 31. 3., po urniku.

Mirjam Mencej

27.3.2014

ODSOTNOST DR. MIRJAM MENCEJ

V času od 7. aprila do 3. maja 2014 bom na študijskem izpopolnjevanju na Univerzi v Edinburgu. V tem času odpadejo Seminar iz folkloristike (ure smo že nadomeščali) in govorilne ure, dostopna pa ne bom niti po elektronski pošti. Zadnja ura Seminarja in zadnje govorilne ure bodo potekale v ponedeljek, 31. 3., po urniku.

Mirjam Mencej

24.3.2014

Slovenska identiteta in slovenski nacionalni značaj

VABILO
Slovensko etnološko in antropološko združenje KULA vabi na pogovor
Slovenska identiteta in slovenski nacionalni značaj
Odkar se je slovenska zgodba o uspehu sprevrgla v zgodbo o neuspehu, se pojavljajo takšna in drugačna tolmačenja tega obrata s slovenskim narodnim značajem. Čeprav je pojem narodnega značaja v znanosti izgubil veljavo že pred desetletji, je njegova laična uporaba v časih krize toliko bolj neustavljiva. Z vidika etnologije, antropologije bodo o vsesplošni razpravi o narodnem značaju spregovorili:        
                                                                                                                            

dr.Božidar Jezernik in Miha Zadnikar,

pogovor bo vodila                           

dr. Mateja Habinc.


Potekal bo v četrtek:
27.3.2014 ob 18. 00 h                                                                          

na Oddelku za Etnologijo in kulturno antropologijo,                                v predavalnici P2
Zavetiška 5, 1000 Ljubljana
Vljudno vabljeni!
http://www.kula.si/

24.3.2014

Seminar Razvoj slovenskega kulturnega prostora
V ponedeljek 31. marca 2014 se dobimo v okviru seminarja po urniku (v učilnici) – prosim, pridite pripravljeni z morebitnimi vprašanji v zvezi z vašimi izdelki (seminarske, diplomske naloge) – s prvimi zagovori začnemo 14. 4. T. Struna in A. Krašek, ki ste vpisani, da bosta takrat predstavljali svoji nalogi: dead line oddaje vajinih (natisnjenih) seminarskih nalog je 7. 4. v okviru seminarja

 

doc. dr. Mateja Habinc

 

24.3.2014

Etnologija Azije - predavanja
Ker se moram v četrtek, 27. 3.  odpeljati na konferenco BITCO 2014, predavanj iz Etnologije Azije ta teden ne bom mogel izvesti. Za nadomestilo bomo poskušali poiskati kakšno možnost kasneje.

 

Boštjan Kravanja.

 

24.3.2014

Odpoved predavanj, doc. dr. Sarah Lunaček
Danes zaradi bolezni odapdejo predavanja pri doc. dr. Sarah Lunaček.

24.3.2014

Slovenska identiteta in slovenski nacionalni značaj
VABILO
Slovensko etnološko in antropološko združenje KULA vabi na pogovor
Slovenska identiteta in slovenski nacionalni značaj
Odkar se je slovenska zgodba o uspehu sprevrgla v zgodbo o neuspehu, se pojavljajo takšna in drugačna tolmačenja tega obrata s slovenskim narodnim značajem. Čeprav je pojem narodnega značaja v znanosti izgubil veljavo že pred desetletji, je njegova laična uporaba v časih krize toliko bolj neustavljiva. Z vidika etnologije, antropologije bodo o vsesplošni razpravi o narodnem značaju spregovorili:       
                                                                                                                             dr. Božidar Jezernik in Miha Zadnikar, pogovor bo vodila                           dr. Mateja Habinc.
 Potekal bo v četrtek:
27.3.2014 ob 18. 00 h                                                                           na Oddelku za Etnologijo in kulturno antropologijo,                                v predavalnici P2
Zavetiška 5, 1000 Ljubljana
Vljudno vabljeni!
http://www.kula.si/

24.3.2014

Teden izraelskega apartheida
Vabimo vas na Teden izraelskega apartheida, mednarodni dogodek,v okviru katerega se vsako leto odvija sklop dogodkov v mestih in univerzah po vsem svetu.V sklopu letošnjega dogodka se bo v Sloveniji, na Fakulteti za družbene vede, odvijala razstava, okrogla miza in ogled filma. Projekt je namenjen ozaveščanju javnosti o sistemu apartheida, ki ga Izrael izvaja na zasedenih palestinskih ozemljih, ter iskanju učinkovitih sredstev, s katerimi bi bilo mogoče pritisniti na izraelsko vlado in izzvati spremembe v njihovi politiki ločevanja ter vojnih zločinov.

 

Dogodki se bodo odvijali po naslednjem sporedu:

 

1.      Odprtje razstave Apartheid

 

Vabljeni na odprtje razstave v četrtek,26. marca, ob 12:15, v prostorih Fakultete za družbene vede v Ljubljani.

 

Na otvoritvi bodo spregovorili  ga.Mrčela, vodja galerije na FDV-ju , Nada Pretnar in Barbara Vodopivec, aktivistki in članici BDS kampanje v Sloveniji ter g. Komac iz FDV, strokovnjak za manjšine. Razstava v sedemnajstih panojih prikaže razvoj koncepta apartheid, ki ga poveže tako z apartheidom v Južni Afriki kot na palestinskih ozemljih, ki jih zaseda Izrael.

 

 

 

2.      Okrogla miza na temo konflikta med Izraelom in Palestino

 

Otvoritvi bo sledila okrogla miza, ki se  bo začela ob 12:30 v prostorih Fakultete za družbene vede.  Na okrogli mizi bodo spregovorili sociolog in politologdr. Primož Šterbenc, novinar Boris Vasevter Barbara Vodopivec, aktivistka pri BDS kampanji Slovenija. Okroglo mizo bo vodil in povezoval študent Sandi Paulina.

 

 

 

3.      Ogled filma Our Story

 

Ogled filma bo potekal v torek,8. aprila 2014, ob 10h, prav tako v prostorih Fakultete za družbene vede v predavalnici 2.

 

Film predstavlja zgodbo palestinskega ljudstva v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Pripoveduje Mustafa Barghouti, ki je bil rojen v Jeruzalemu leta 1954 in je vodja palestinske državne pobude, ustanovljene leta 2002, član palestinskega zakonodajnega sveta ter tudi nekdanji minister.

 

 

 

»Če bi tisti, ki so trpeli v času holokavsta, prišli nazaj v življenje, sem prepričan, da bi danes podpirali  boj za palestinske pravice, saj ne bi sprejeli krivce, kateri so bili tudi sami podvrženi«  Dr. Barghouti

 

 

 

Vljudno vabljeni na vse tri dogodke!

 

Dogodek organizirajo študentje in študentke Fakultete za družbene vede v sodelovanjuz Gibanjem za pravice Palestincev BDS Slovenija

 

Več informacij: info@bds.si, www.bds.si

 

19.3.2014

Vljudno vas vabimo na večer pravljic

Vljudno vas vabimo na večer pravljic, ki bo v okviru Pripovedovalskega festivala potekal 26. marca 2014 ob 18.00 v predavalnici P3 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo.

Pripovedovale bodo študentke in diplomantke Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.

Vljudno vabljeni!

Mirjam Mencej

 

PRAVLJIČNI VEČER.

PRIPOVEDUJEJO ŠTUDENTKE IN DIPLOMANTKE ODDELKA ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI

Zavetiška 5, Ljubljana, predavalnica P3, pritličje, 26. 3. 2014 ob 18.00.

Vabljeni na pravljični večer, na katerem nam bodo študentke in diplomantke Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani pripovedovale svoje najljubše ljudske pravljice in povedke. Nekatere so se s pripovedovanjem zgodb začele ukvarjati še pred vstopom na fakulteto, druge so lepoto zgodb spoznale v teku študija in s pripovedovanjem šele začenjajo, nekaterim pa je po končanem študiju pripovedovanje postalo celo poklic. Poslušali bomo lahko slovensko, hrvaško, francosko, angleško, indijansko in japonsko pravljico. O pravljicah in njihovem podajanju se bo s pripovedovalkami ob koncu večera pogovarjala mag. Anja Štefan.

Pripovedovale bodo:

Skupina Pepelka in trije prašički (študentkama Oddelka Niki Kovač in Miri Petek bodo pomagale še Teja Bitenc, Pia Ciuha, Rahela Klopčič in Eva Bezek):  Hvaležni medved (slovenska).

Eva Zibler: Mavrični vran (indijanska)

Ana Svetel: Bela muca (francoska)

Katarina Nahtigal: Yuki-onna – Snežna žena (japonska)

Petra Špehar – Pehtran: Vsaka vreča si najde krpo (hrvaška)

Špela Frlic: Kralj Arthur in čarovnica (angleška)

 

19.3.2014

Vljudno vas vabimo na večer zgodb o strašenju

Vljudno vas vabimo na večer zgodb o strašenju, ki bo v okviru Pripovedovalskega festivala potekal 25. marca 2014 ob 18.00 v predavalnici P3 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo.

Pripovedovali bodo študenti in študentke Seminarja za folkloristiko Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.

Vljudno vabljeni!

Mirjam Mencej

 

ZGODBE O STRAŠENJU.

PRIPOVEDUJEJO ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE ODDELKA ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI

 

Zavetiška 5, Ljubljana, predavalnica P3, pritličje, 25. 3. 2014 ob 18.00.

Študenti in študentke dodiplomskega študija na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, ki so v okviru Seminarja iz folkloristike na različnih koncih Slovenije posneli zgodbe o nadnaravnih doživetjih, bodo pripovedovali o cahnih, duhovih, o smrti, o vračanju umrlih, o strašenju, prikaznih na pokopališčih, klicanju umrlih in še marsičem …

Če vas ni strah, vabljeni, da se nam pridružite!

 

Pripovedovali bodo: Katja Videc, Kristina Seljak, Dejan Plantak, Mirjam Zelenc, Minka Lipičar, Monika Škrlj, Blaž Andoljšek, Maša Demšar Fila, Urška Köveš, Kaja Cigut, Maruša Nartnik, Tina Komac, Nika Kovač, Neža Vodopivec, Ana Jakopin, Ines Tekavčič, Polona Schaubach, Sanja Guček, Jerneja Šubelj in Lucija Gartner.

19.3.2014

Vljudno vas vabimo na večer zgodb o strašenju

Vljudno vas vabimo na večer zgodb o strašenju, ki bo v okviru Pripovedovalskega festivala potekal 25. marca 2014 ob 18.00 v predavalnici P3 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo.

Pripovedovali bodo študenti in študentke Seminarja za folkloristiko Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.

Vljudno vabljeni!

Mirjam Mencej

 

ZGODBE O STRAŠENJU.

PRIPOVEDUJEJO ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE ODDELKA ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI

 

Zavetiška 5, Ljubljana, predavalnica P3, pritličje, 25. 3. 2014 ob 18.00.

Študenti in študentke dodiplomskega študija na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, ki so v okviru Seminarja iz folkloristike na različnih koncih Slovenije posneli zgodbe o nadnaravnih doživetjih, bodo pripovedovali o cahnih, duhovih, o smrti, o vračanju umrlih, o strašenju, prikaznih na pokopališčih, klicanju umrlih in še marsičem …

Če vas ni strah, vabljeni, da se nam pridružite!

 

Pripovedovali bodo: Katja Videc, Kristina Seljak, Dejan Plantak, Mirjam Zelenc, Minka Lipičar, Monika Škrlj, Blaž Andoljšek, Maša Demšar Fila, Urška Köveš, Kaja Cigut, Maruša Nartnik, Tina Komac, Nika Kovač, Neža Vodopivec, Ana Jakopin, Ines Tekavčič, Polona Schaubach, Sanja Guček, Jerneja Šubelj in Lucija Gartner. 

18.3.2014

Zagovor diplomske naloge Jane Drolc SOMALIJSKI PIRATI
Vljudno vabljeni na
zagovor diplomske naloge Jane Drolc SOMALIJSKI PIRATI.
Zagovor bo v torek, 8. 4, ob 11.00 v predavalnici P4.

18.3.2014

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Vito Hazler v tem tednu prestavljene

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Vitu Hazlerju so v tem tednu prestavljene, in sicer bodo namesto jutrišnjega termina izvedene v četrtek, 20. 3. 2014, ob 11.10.

Hvala za razumevanje!

17.3.2014

Gospodarske kulture Slovenije - vaje
Gospodarske kulture Slovenije - vaje

 

Strokovna ekskurzija v Krško in okolico, 21. 3. 2014

 

V okviu vaj Gospodarske kulture Slovenije se bo, kot priprava na terensko delo, v petek, 21. 3. 2014, izvedla strokovna ekskurzija v Krško in okolico.

 

Okviren dnevni red:
Zbor ob 7. 45 pri Intersparu VIČ. Sledi ob 9.30 ogled Krškega ter dediščine povezane z industrijo. Ogled zaključimo v Brestanici. Predviden odhod okoli 17h ure, vrnitev preko Mirnske doline, povratek do predvidoma 19. ure. Zgotovoljen je avtobusni prevoz, malico si udeleženci priskrbijo sami.

 

Udeležba in prijava je obvezna za študente pri omenjenih vajah. Študenti, ki so bili v petek, 28. 2. prisotni na vajah so že prijavljeni na ekskurzijo. Naknadne prijave sprejemam do srede, 19. 3. 2014, na
ana.beno@ff.uni-lj.si.

 

asist. MR Ana Vrtovec Beno

 

17.3.2014

Posvet TERMINAL SEVIQC
Vabimo Vas na posvet TERMINAL SEVIQC, ki bo v petek, 21. marca 2014, ob 12.00 na gradu Slovenska Bistrica. Posvet Terminal Seviqc je organiziran na Evropski dan stare glasbe na katerega prirejamo koncert slovenskega ansambla za staro glasbo Capella Carniola s programom De Arte Saltandi: glasba, poezija, ples. Koncert bo potekal v Viteški dvorani na gradu Slovenska Bistrica ob 20:00 uri in se vključuje v evropsko dogajanje, ki ga ob tem prazniku pripravljamo člani REMA. Video prenos dogodka v živo bo na www.e-concerthouse.com, radijski prenos v živo pa na ARS - 3. programu Radia Slovenija.

 

 

Posvet sklicujemo z namenom, da festival bolje povežemo s turističnimi, kulturnimi, razvojnimi in kmetijskimi organizacijami ter občinsko upravo na področju Vzhodne kohezijske regije, kjer bo v 2014 večina naših koncertov. Festival je v slovenski kulturni zavesti že sedaj močno pozicioniran in programsko, kreativno in partnersko vpet v pomembne evropske integracije na področju stare glasbe. Nova poslovna politika festivala, ki je načeloma do dobršne mere že oblikovana, temelji prav na temeljitem povezovanju festivala z lokalnimi okolji, na zamisli, da lahko festival uspešno participira le pod pogojem lokalnega gostoljubja, hkrati pa lokalni ponudbi prinaša vsebine, s katerimi se ta v sodelovanju z mednarodno močno prepoznavnim programom bistveno bolje oplemeniti.

 

 

Gostje posveta bodo: dr. Miha Kozorog, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo; mag. Barbara Urbanija, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO; mag. Gojko Zupan, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Mateja Lazar, Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Motovila, center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih).

 

Poleg tega bomo predstavili referat Stanke Dešnik, Javni zavod Krajinski park Goričko in referat Elene Begant, Ustanova Gandin Fundacija.

 

 

Vse, ki Vas zavezništvo Terminal Seviqc zanima, vabimo da se prijavite na posvet, in da to povabilo posredujete vsem zainteresiranim posameznikom in organizacijam!

 

 

Vabilo z razporedom tem je v prilogi. Prosimo za potrditev udeležbe na: info@k-ramovs.si ali na telefonsko številko +386 (0)1 242 08 12.

 

17.3.2014

Kabinetne vaje iz Sodobne muzeologije in Historične antropologije (II: stopnja)
Doc. dr. Jože Hudales sporoča, da bodo (kabinetne) vaje iz Sodobne muzeologije in Historične antropologije (II: stopnja)  v sredo 19.3. 2014 ob 11.20 in 14.40. po urniku. Na vajah se boste razvrstili v projekte v katerih boste sodelovali in se dokončno odločili za urnik izvedbe kabinetnih in terenskih vaj do konca semestra.

 

17.3.2014

Etnološki praktikum: Folkloristika, Etnološki praktikum: Etnološko konservatorstvo, Sodobno konservatorstvo

Uvodna ura pri predmetu Etnološki Praktikum: Folkloristika (2. letnik

prve stopnje) v sredo, 19. 3., ob 14:40 v predavalnici P3.
Uvodna ura pri predmetu Etnološki praktikum: Etnološko konservatorstvo

(2. letnik prve stopnje) v petek, 21. 3., ob 13:00 v predavalnici  P3.
Uvodna ura pri vajah iz Sodobnega konservatorstva (2. letnik druge

stopnje) v petek, 21. 3., ob 11:20 v predavalnici P3.

asist. Ambrož Kvartič

17.3.2014

Seminar Razvoj slovenskega kulturnega prostora

Ponovno vas obveščam, da v tem tednu (17. - 21. 3. 2014) seminarja ne

bomo izvedli v učilnici po urniku, ampak v okviru (za javnost odprtega)

srečanja z vsemi vašimi sogovorniki, nekdanjimi prebivalci

ljubljanskega gradu - v četrtek 20. 3. 2014 ob 18.00.
Prihodnji teden pa seminar prav tako ne bo potekal v učilnici po

urniku, ampak v (veliki predavalnici v upravni stavbi) Slovenskem

etnografskem muzeju, in sicer v torek 25. 3. 2014 ob 12.00, kjer se

bomo srečali s prof. Janezom Bogatajem
doc. dr. Mateja Habinc

17.3.2014

Predavanja Gospodarske kulture Slovenije

Namesto predavanja v ponedeljek 24. 3. 2014 po urniku se dobimo v torek

25. 3. 2014 ob 12.00 v veliki predavalnici Slovenskega etnografskega

muzeja (upravna stavba), kjer se bomo srečali s prof. dr. Janezom

Bogatajem
doc. dr. Mateja Habinc

17.3.2014

Odpoved pedagoških obveznosti, 17. 3., pri red. prof. dr. Božidarju Jezerniku

Danes, 17. 3. 2014, zaradi bolezni odpadejo pedagoške obveznosti pri red. prof. dr. Božidarju Jezerniku.

Hvala za razumevanje!

16.3.2014

Odpoved pedagoških obveznosti pri doc. dr. Petru Simoniču v tednu od 17. 3. do 21. 3.
Zaradi bolezni v tednu od 17. 3. do 21. 3., odpadejo vse pedagoške obveznosti pri doc. dr. Petru Simoniču.

 

Hvala za razumevanje!

16.3.2014

Odpoved pedagoških obveznosti pri doc. dr. Petru Simoniču v tednu od 17. 3. do 21. 3.
Zaradi bolezni v tednu od 17. 3. do 21. 3., odpadejo vse pedagoške obveznosti pri doc. dr. Petru Simoniču.

 

Hvala za razumevanje!

13.3.2014

Predavanja in govorilne ure pri prof. dr. Bojanu Baskarju

Predavanja in govorilne ure pri prof. dr. Bojanu Baskarju v tednu od 17. 3. do 21. 3. odpadejo.

Hvala za razumevanje!

13.3.2014

Predavanja in govorilne ure pri prof. dr. Bojanu Baskarju v tednu od 17. 3. do 21. 3.

Predavanja in govorilne ure pri prof. dr. Bojanu Baskarju v tednu od 17. 3. do 21. 3. odpadejo.

Hvala za razumevanje!

13.3.2014

Tajništvo v tednu od 17. 3. 2014 do 21. 3. 2014

Tajništvo bo v sredo, 19. 3., četrtek, 20. 3. in petek, 21. 3., zaradi

nujne zadržanosti, zaprto.
Hvala za razumevanje.

13.3.2014

Nesnovna dediščina: priložnost za regionalni razvoj
Vabilo na zaključno konferenco mednarodnega projekta »Cultural Capital Counts«, ki se izvaja preko programa Srednja Evropa

Nesnovna dediščina: priložnost za regionalni razvoj

20. in 21. marec 2014
Štajerski Vulkanland
Straden, Avstrija

Konferenca bo namenjena predstavitvi strategije, ki odpira nov pogled na regionalni razvoj. Ta sloni na metodologiji, s katero lahko učinkovito ovrednotimo in tržimo najpomembnejše regionalne vire, to so edinstvena strokovna znanja, veščine in socialne mreže ljudi, ki živijo v določeni regiji. Gre za nesnovno kulturno dediščino, ki jo ima vsaka regija, in predstavlja izjemen, pogosto popolnoma neizkoriščen, potencial. Bogastvo smo ljudje!

Vabimo vas, da spoznate to novo metodologijo, s katero lahko dolgoročno vplivamo na celostni razvoj določene občine, območja ali regije, ter delite z nami vaše izkušnje.  

Program:

Četrtek, 20. marec 2014 – Nesnovna dediščina kot strateški vir za regionalni razvoj
9.00 – 12.00   Ogled regije Štajerski Vulkanland
13.30 – 16.30   Predavanja
17.00 – 18.30   Razprava z vsemi predavatelji
18.30   Predstavitev knjige Strategija kulturnih virov za regionalni razvoj

Petek, 21. marec 2014 – Strategija kulturnega kapitala v praksi
9.00 – 12.00    Prikaz primerov dobrih praks iz partnerskih srednjeevropskih regij
13.30 – 17.00   Ogled izbranih primerov uspešnih zgodb v Štajerskem Vulkanlandu

Vožnje iz Ljubljane je le dve uri, tako da morda najdete čas, da se nam pridružite. Za udeležence smo pripravili veliko zanimivih vsebin, nekaj predavanj in nekaj praktičnih ogledov, ki bodo potekali v angleškem in nemškem jeziku. Več informacij boste našli spodaj pa tudi v priponki.


13.3.2014

-nov zapis-

12.3.2014

ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI, KO JO IZREČE MOŠKI
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI, KO JO IZREČE MOŠKI
V Gledališču Glej bo zaživela predstava Alica, v kateri mladi igralci skozi podobe generacije Y in oči ženske interpretirajo  vsem poznano zgodbo o Alici v Čudežni deželi. Igralska zasedba: Benjamin Krnetić, Rok Kravanja in Matic Lukšič, bodo gledalcem predstavili novo podobo Alice, ki si jo slednja v 21. stoletju več kot zasluži.
Gledališče Glej kot prostor gledaliških eksperimentov bo v petek, 14. marca 2014, ob 20. uri,  prizorišče premierno uprizorjene predstave Alica, medtem ko bosta ponovitvi sledili v soboto, 15. marca 2014, in v nedeljo, 16. marca 2014, obe ob 20. uri. Režiserka Tjaša Črnigoj je skupaj z igralci Rokom Kravanjo, Benjaminom Krnetićem, Maticem Lukšičem in dramaturginjo Mašo Jazbec zgodbo Alica v Čudežni deželi uporabila zgolj kot osnovo za svoje delo. Če je še nedavna koprodukcija največjih slovenskih lutkovnih zavodov zgodbo Alice uprizorila kot igrivo, se nova uprizoritev bere skozi podobo Y generacije ter skozi oči ženske.
Bili so trije, 
Ustvarjalna ekipa si je za izhodišče vzela nalogo, da predstavo skuša uprizoriti zgolj s pomočjo igralskih orodij in da s slednjimi ustvari takšno spektakelsko vzdušje, s kakršnim gledališke adaptacije te zgodbe navdušujejo tako mlade kot starejše. Avtorji so želeli pri tem narediti še korak naprej z zavestno odločitvijo, da zgodbe ne želijo adaptirati, temveč iz nje zgolj izhajati in s pomočjo treh »poglavij« zgodbe ter prispevka igralcev vplivati na gledalčevo predstavo o Alici. Prizori s čajanko, srečanje z vojvodinjo ter gosenico so ob pomoči improvizacije pričeli oblikovati podobo nove Alice, ki je za njih »mlada odločna ženska – z jajci … Pred spanjem bere Bukowskega … V očeh – žar Ivane Orleanske … Videti je kot Jennifer Lawrence v Hunger Games … Kot Laura Palmer v Twin Peaks«.
nato le dva,
Z odhodom glavne igralke tekom kreativnega procesa so se mladi ustvarjalci znašli pred izzivom, kako oblikovati Alico, ko pa je, vsaj v ženski podobi, več ni. Odstop igralke oziroma odhod Alice iz Čudežne dežele je pred ekipo postavil nova vprašanja, ki so se nanašala predvsem na identiteto, torej kdo sploh lahko zavzame mesto Alice.
nakar so bili ponovno trije.
S prihodom novega igralca v ustvarjalno ekipo je predstava dobila povsem nov zasuk. Naenkrat so se po besedah ustvarjalcev »namesto ženske z jajci na odru pojavili trije pari jajc« in izrekanje feministično začrtanih tekstov je od takrat dalje tako prepuščeno trem moškim, med katerimi vsaj eden zagovarja trditev, da se kot ženska ne rodiš, temveč ženska šele postaneš. Predstava tako poleg intrigantnega prepleta lastne interpretacije ultimativnega kanona gledališke ponudbe in igralske iznajdljivosti predstavlja prvovrsten vpogled v tolmačenje vprašanja identitet(e), položaja in upravičenosti do izrekanja.
 http://www.veza.sigledal.org/prispevki/alica-kdo-sploh-si
http://www.veza.sigledal.org/prispevki/alica-kaksni-ljudje-pa-zivijo-tod-okoli
http://www.veza.sigledal.org/prispevki/alica-zakaj-je-krokar-podoben-pisalni-mizi

11.3.2014

20 štipendij za udeležbo na četrtem mednarodnem Forumu mlada teologija 2014
Spoštovane gospe, cenjeni gospodje!
Katoliška pedagoška visokošolska ustanova na Koroškem / Katholische Pädagogische Hochschuleinrichtung Kärnten in Marianum Tanzenberg / Plešivec oddajata mladim teologom / teologinjam in religiologom oziroma kulturologom iz regije Alpe-Jadran
20 ŠTIPENDIJ
za udeležbo na četrtem mednarodnem Forumu mlada teologija 2014 od 04. do 06. septembra 2014 na Plešivcu/Koroška.
Forum Mlada teologija (Forum Junge Theologie) je platforma za mlade strokovnjake in strokovnjakinje iz regije Alpe-Jadran, ki se ukvarjajo s teološkimi oziroma veroslovnimi vprašanji. Ta forum je namenjen predvsem doktorandom in doktorandkam ter habilitandom in habilitandkam na teoloških in filozofskih fakultetah v Avstriji, na Hrvaškem, v Sloveniji, na Južnem Tirolskem in v Trentinu. Tema 2014 bo
EKSTAZA
Mejna verska izkustva s teološkega in religiološkega  vidika
 
Skupaj z mednarodnimi strokovnjaki različnih disciplin naj bi se izmenjali in poglobili različni pogledi in inovativni nastavki na to temo. Najboljši prispevki bodo objavljeni v  mednarodni reviji Disputatio philosophica.
Štipendija za zasedanje vsebuje stanovanje in hrano, potne stroške za vlak v 2. razredu (prihod z avtom se obračuna s ceno za vozovnico v 2. razredu). Kriterije za prijavo najdete v prilogi.
Lepo Vas prosimo, da ta razpis razglasite in objavite!
S prijaznimi pozdravi
Dr. Franjo Vidović
Rektor Katoliške pedagoške visokošolske ustanove na Koroškem
Katholische Pädagogische Hochschuleinrichtung Kärnten

11.3.2014

Seminar Razvoj slovenskega kulturnega prostora
Seminar v ponedeljek 17. 3. 2014 (po urniku) odpade. V četrtek 20. 3. 2014 ob 18.00 bo v palaciju na ljubljanskem gradu namreč srečanje z nekdanjimi prebivalci gradu tj. vašimi sogovorniki (dogodek: »Grajski« se predstavijo). Namesto na seminarju v ponedeljek 17. 3. 2014 vas zato pričakujem v četrtek zvečer na dogodku, namenjenem predvsem predstavitvi začasnih rezultatov vašega raziskovalnega dela v okviru seminarja v 1. semestru in zahvali posameznikom, da so pri tem sodelovali.

 

doc. dr. Mateja Habinc

 

11.3.2014

Medfakultetno impro prvenstvo
Dragi študentki!

 

Medtem, ko (ne) hodite na predavanja in se (ne) učite ali (ne) pišete seminarske naloge ipd., si (v vsakem primeru) zaslužite tudi malo zabave. Ta teden se bo odvilo tradicionalno Medfakultetno impro prvenstvo; v sredo in četrtek bodo predtekmovalne tekme, v nedeljo ob 20h pa finale med štirimi ekipami.

Filofaks zastopata Nika Kovač in Jošt Jesenovec, podiplomski študij pa zastopava moja malenkost in carski Tomaž Lapajne, sicer kemik po duši.

Pridte, karte so zastonj! in so na voljo že eno uro pred predstavo :)  Če ste paranoični, pa si lahko karte tud rezervirate, tko da pokličete na blagajno Španskih borcev - vse se bo namreč odvijal v Španskih borcih (desno od tržnice Moste, trole: 2, 9, 11, 20 in 25).

 

1. dan predtekmovanja

 

moderator ob 18h Nejc Šmit; ob 20h Sašo Stare

 

delegat Rok Bohinc

 

2. dan predtekmovanja

 

moderator(ka) ob 18h Sara Šoukal; ob 20h Peter Frankl

 

delegatka Mistral Majer

 

FB eventa:
https://www.facebook.com/events/1556180687939497/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1477896325765456/?fref=ts

 

11.3.2014

Rdeča nit 2014
Rdeča nit 2014

 

 

Študentski svet in Študentska organizacija Filozofske fakultete razpisujeta 

 

Literarni natečaj Rdeča nit 2014.

 

 

Sodelujejo lahko vsi študenti/-ke Univerze v Ljubljani. Posameznik lahko 

 

sodeluje z največ dvema kratkima zgodbama (ki ne presegata dolžine 

 

avtorske pole, torej 30.000 znakov s presledki) in največ petimi pesmimi. 

 

Prispevke se zbira v slovenskem in angleškem jeziku.

 

 

Komisiji, sestavljeni tako iz uveljavljenih strokovnjakov s področja literature 

 

kot študentov, bosta izbrali najboljša dela, ki bodo objavljena v zborniku. 

 

Najboljši trije avtorji z obeh področij pa bodo prejeli tudi nagrado.

 

 

Prispevki morajo biti oddani do vključno 06. 04. 2014, in sicer po elektronski 

 

pošti na naslov rdecanit2014@gmail.com. Elektronsko sporočilo naj ima v 

 

zadevi pripis »Literarni natečaj«, datoteka prispevka naj bo označena zgolj s 

 

šifro, osebni podatki (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska 

 

številka, letnik študija in fakulteta) naj bodo navedeni v samem besedilu 

 

elektronskega sporočila.

 

 

Razglasitev najboljših del bo potekala v okviru Sejma akademske knjige 

 

Liber.ac.

 

10.3.2014

Popularna glasba nekdanje Jugoslavije v primežu socialistične preteklosti in kapitalistične sedanjosti
Vabimo vas na znanstveni posvet Popularna glasba nekdanje Jugoslavije v primežu
socialistične preteklosti in kapitalistične sedanjosti
. S posvetom želimo osvetliti preteklo in sedanjo popularno glasbo z območja nekdanje Jugoslavije, z njo povezane spomine na preteklo socialistično popularno kulturo in njene sodobne oblike ter spodbuditi obravnavo nekaterih ključnih pojmov in tem.

 
Posvet bo potekal v petek, 14. marca 2014, v Muzeju novejše zgodovine Slovenije (Cekinov grad; Celovška cesta 23, Ljubljana).
 

 

V prilogi vam pošiljamo program in povzetke posveta, dostopen je tudi na projektnem blogu: http://transyuformator.wordpress.com/. Obenem vas prosimo, da informacijo o dogodku posredujete vsem, ki bi jih posvet zanimal. Vnaprej najlepša hvala!
 
Lep pozdrav,
Tina Glavič

10.3.2014

Odpoved predavanj, vaj in govorilnih ur pri doc. dr. Jaki Repičuv tednu med 10. in 14. marcem
Doc. dr. Jaka Repič sporoča, da v tednu med 10. in 14. marcem zaradi dopusta odpadejo vsa predavanja, vaje in govorilne ure.
Hvala za razumevanje!

10.3.2014

Odpoved predavanj, vaj in govorilnih ur pri doc. dr. Jaki Repiču, v tednu med 10. in 14. marcem
Doc. dr. Jaka Repič sporoča, da v tednu med 10. in 14. marcem zaradi dopusta odpadejo vsa predavanja, vaje in govorilne ure.
Hvala za razumevanje!

10.3.2014

Odpoved predavanj v ponedeljek, 10. 3. 2014 pri doc. dr. Petru Simoniču
Zaradi bolezni v ponedeljek, 10. 3. 2014, odpadejo vse pedagoške obveznosti pri doc. dr. Petru Simoniču.

 

Hvala za razumevanje!

10.3.2014

KULAss, četrtek, 13. 3. 2014 ob 20.00
KULAss, četrtek, 13. 3. 2014 ob 20.00 v [A] Infoshopu, AKC Metelkova mesto

 

Antropološki združenji ASS in Kula gostita zgodovinarja in sociolingvista dr.Alexandra Maxwella. Srečanje, naslovljeno »Kako dobiti službo na univerzi v angleško govorečem svetu«, bo zastavljeno interaktivno in praktično, zato vas vabimo, da s seboj prinesete svoje življenjepise (natisnjene ali na USB ključku). Skozi delavnico, namenjeno tako diplomskim kot podiplomskim študentom vseh smeri, bomo naslavljali vprašanja nenapisanih pravil zaposlovanja na univerzah, kriterijev, ki jih postavljajo komisije, in poskusili razumeti notranje delovanje tovrstnih komisij. (Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.)   

 

Vabljene in vabljeni!

 

 

 

KULAss, Thursday, 13th of February at 8 pm, [A] Infoshopu, AKC Metelkova mesto

 

On this session ASS and Slovene ethnological and anthropological association KULA will host dr. Alexander Maxwell, historian and sociolinguist, who will give a presentation entitled “Getting a Job at an English-Speaking University”. An interactive and practical session will try to answer questions concerning what are search committees looking for, criteria used, the unwritten rules of the job market in academia and discuss the strategies by putting students in the shoes of a search committee. The session is interactive so you are all – undergrads and post-grads of all disciplines and sciences – welcome to bring along drafts of your CVs for examination (on a USB stick or printed). 

 

Join us!

 

7.3.2014

Etnologija Afrike
ETNOLOGIJA AFRIKE

 

Kot ste bili obveščeni po el.pošti, v ponedeljek, 10.3., začenemo s predavanji ob 11.20. Namesto tega si bomo v torek, 11.3. med 9.30 in 10.50 na Dnevih etnografskega filma (upravna stavba SEM) ogledali dva filma z afriškimi vsebinami, in sicer Predsednik in levi Pietra Bielle in Kadriranje drugega Williema Timmersa in Ilje Kok.

 

Sarah Lunaček

 

VIZUALNA ANTROPOLOGIJA

 

Kot ste bili obveščeni po el.pošti, ponedeljek, 10.3. se dobimo ob 15.00 na Dnevih etnografskega filma (upravna stavba SEM), kjer bo projekcija filma Pogovori o kavi (Coffee talks) in pogovor z avtorico Katarino Frucht (prestavljen zaradi prihoda avtorice) in drugi filmi s sporeda.

 

Sarah Lunaček

 

7.3.2014

Vabljeni na konferenco na temo zaposlovanja mladih: Let’s move the market!

Vabljeni na konferenco na temo zaposlovanja mladih: Let’s move the market!

 

Posamezniki in organizacije iz 6 partnerskih držav, v sodelovanju z javnim sektorjem, smo se odločili, da naredimo korak k premiku na trgu dela: Let’s move the market je projekt, ki poleg izmenjave dobrih praks in mreženja ponuja tudi združevanje mladinskih iniciativ, kjer mladi aktivno prispevamo k rešitvam iz danih situacij.

 

Kakšne so nove možnosti? Kako realno oceniti trenutno stanje? Neformalno pridobivanje izkušenj, podjetništvo mladih, zadružništvo? In kje naj se lotimo vsega skupaj? Kdo nam lahko pomaga pri vstopu na trg dela? O tem se sprašujemo mladi, ki končujemo študij oziroma se že spopadamo z brezposelnostjo. Pogovarjali se bomo, kako preiti iz pasivne v aktivno držo, spoznali nekaj dobrih praks, zato vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružite na konferenci.  Tam lahko skupaj z nami razvijate pobude in ukrepate tudi v prihodnje!

 

Priporočamo, da se nam pridružite v četrtek 13.3.2014 v Trubarjevi hiši literature. Tisti najbolj zagnani pa dobrodošli cel čas konference, od 12.3. do 14.3. Oglejte si program, prijavite se na mail info@zavod-voluntariat.si . Udeležba je brezplačna, mesta so omejena. Vabljeni!

 

7.3.2014

Podaljšanje roka za prijavo na EVS projekt v Indiji
´Podaljšali smo roka za prijavo na EVS projekt v Indiji´ in ´Najavljamo in vabimo na konferenco »Let´s move the market« naslednji petek´

 

 

Podaljšanje roka za prijavo na EVS projekt v Indiji

 

Zavod Voluntariat je podaljšal rok za prijavo, na katerega se lahko prijavite mladi med 18. in 30. letom. Prav tako smo začetek projekta prestavili na julij 2014.

 

Glavni namen projekta je spodbujanje aktivnega globalnega državljanstva in medkulturnega učenja. Glavna naloga prostovoljcev bo sodelovanje pri organizaciji in izvedbi delavnic aktivnega državljanstva, globalnega učenja in socialnega vključevanja mladih z manj priložnostmi v New Delhiju v različne sfere družbeno-ekonomskega življenja.

 

Za šestmesečni projekt, ki se bo pričel julija 2014, trenutno iščemo 2 prostovoljca. Po tem obdobju bosta razpisana še dva razpisna roka po šest mesecev za enako število prostovoljcev. Prijavnico s CV-jem v angleščini pošljite do 16. marca 2014 na naslovglobalno@zavod-voluntariat.si (Katja Celin Yere). Več o projektu najdete tukaj. Intervjuji s kandidati, izbranimi v prvem krogu, bodo potekali v prvi polovici marca.

 

7.3.2014

Scholarships announced for professional performers
Scholarships announced
for professional performers


The scholarship programme supports performers from different countries and various art forms and techniques:

- dancers
- choreographers
- actors (dance theatre, physical theatre, drama theatre, musical theatre)
- contemporary circus performers

The applications are considered on the basis of the candidates background and previous achievements, individual experience and qualifications.

Priority is given to those candidates who are able to show their potential to professional development and motivation to participate in contemporary performing arts processes at international level.

Application details, policy and more information available on:
http://www.artuniverse.org/news

6.3.2014

Nadomeščanje italijanščina
V sredo, 12. 3. 2014, bo izvedeno nadomeščanje za predmet Italijanščina, in sicer v predavalnici P3, med 9.40 in 12.30.

6.3.2014

Zagovor diplomske naloge, Luka Klemen

Vljudno vabljeni na zagovor diplomske naloge z nalovom Kino Bosna,
ki ga bo imel Luka Klemen, in sicer v ponedeljek, 24. marca 2014, ob 13.00.

5.3.2014

Predavanja pri doc. dr. Karmen Šterk (5. 3. 2014)
Danes, 5. 3. 2014, predavanja pri doc. dr. Karmen Šterk zaradi bolezni odpadejo.
Hvala za razumevanje!

4.3.2014

PREDAVANJE CATHERINE SAMARY: »ALTERNATIVE SO!«

“Od leta 1980 globalizirano neo-liberalno politiko je legitimirala Margaret Thatcher s sloganom Tina - There is no alternative. Slogan so zlasti uporabljali v različnih fazah EUjeve “konstrukcije Evrope”. Razpravljala bo o zanikanju demokracije, ki je hkrati psevdo opravičilo za katastrofalne politične odločitve.”

Catherine Samary, profesorica ekonomije na pariški univerzi Dauphine, je oster kritik neoliberalne politike in hkrati odlična poznavalka Slovenije in nekdanje Jugoslavije. O obeh je veliko pisala. Lani je napisala obširno analizo slovenske krize v mednarodnem kontekstu. Dnevnik je objavil povzetek

Več o tem na: http://csamary.free.fr/csamary/Accueil.html

Predavanje bo v angleščini. Po predavanju bo razprava s prisotnimi ekonomisti.

Organizatorji : KOKS (Koordinacijski odbor kulture Slovenije), DSP (Društvo slovenskih pisataljev), Francoski inštitut v Sloveniji.

Sredo 5. marca ob 19. uri,

v prostorih Društva slovenskih pisateljev,

Tomšičeva 12 – Ljubljana.

4.3.2014

Okrogla miza iz cikla Etnologinje in antropologi, antropologinje in etnologi v praksi
VABILO

 

OKROGLA MIZA

 

iz cikla

 

Etnologinje in antropologi,

 

antropologinje in etnologi v praksi

 

Vabilo na pogovor o antropologinjah in antropologih v medijih

Množični mediji so pomemben steber sodobne demokracije. Niso le posredniki informacij, temveč tudi kritična vest celotne družbe. Svobodni in neodvisni mediji so temelj sodobne družbe, odvisni mediji so generator interesov njihovih lastnikov in sponzorjev. Prav tako pomembna je tudi njihova vloga v prenosu strokovnih znanj širšemu občinstvu. Ker se občinstvo o etnološki in antropološki vednosti ne more seznaniti drugače, je informacija o našem znanju v množičnih medijih toliko pomembnejša. Toda etnologinja in antropolog lahko v medijih počneta še marsikaj drugega.

 

O tem se bomo pogovarjali z Uršulo Ano Mrežar (RTV SLO), Markom Dolesom (RŠ), Milanom Voglom (DELO), Boštjanom Kravanjo (OEKA FF UL) in morda še kdo.

Četrtek, 6. 3. 2014, ob 20.00 v Slovenskem etnografskem muzeju (dvorana v drugem nadstropju)

 

Metelkova 2, Ljubljana                                                      

 

Na srečanje!

 

www.kula.si

 

4.3.2014

DNEVI ETNOGRAFSKEGA FILMA

Dragi ljubitelji etnografskega filma,

Z veseljem napovedujemo sedmo izdajo mednarodnega festivala

DNEVI ETNOGRAFSKEGA FILMA 

od ponedeljka, 10. marca, do petka, 14. marca 2014,

v Slovenskem etnografskem muzeju.
V študentskem in rednem programu boste lahko izbirali med 57 filmi; cel petkov program sestavljajo filmi o kulturni dediščini. V slovenščino je prevedenih 6 filmov (podnapisi).

Spored filmov je v priponki.

V okviru festivala bo potekal tudi

ETNOLOŠKI VEČER

v sredo, 12. marca 2014, ob 18.00,

PISMA IZ BENEČIJE, Vizualna produkcija Inštituta za slovensko kulturo

Oddaja Pisma iz Benečije, ki se je rodila kot radijska, je pred dvema letoma razširila svojo ponudbo in jo dopolnila z video posnetki. Ker v oddaji sodelujejo predvsem mladi, je ta postala tudi način približevanja najmlajše generacije kulturnemu življenju Benečije in slovenski besedi,in to v prostoru, kjer je čutiti močan vpliv italijanskih medijev; prispeva torej k omilitvi asimilacije slovenske manjšine.

Katalog DEF je dostopen tukaj http://www.def.si/vsebina/DEF_katalog_2014_web.pdf.

Mednarodni festival Dnevi etnografskega filma pripravljamo Slovensko etnološko društvo,

Slovenski etnografski muzej in Znanstvenoraziskovalni center SAZU.

Prisrčno vabljeni!

Kontaktna oseba:
Nadja Valentinčič Furlan
031 / 844 905
Nadja.Valentincic@etno-muzej.si
Slovensko etnološko društvo,
predsednica Anja Serec Hodžar

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki