Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Arhiv

Obvestila - December

28.12.2012

Možnosti izmenjave

Na spletnih straneh UL http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=8019 objavljen razpis AEN za izmenjavo z 8 avstralskimi univerzami v letu 2013/2014.

28.12.2012

Rezultati kolokvija pri Nemščini I z dne 18. 12. 2012

18121320  5
18111376 6
18120517  9
18121323  7
18101294 6
18120520  5
18121328  9
18120522  6
18110332 6
18120524  9
18111479  5
18121330  8
18121639  6
18121331  10
18121333  6
18121600  9
18121334  8
18121336  5
18111570 6
18120534  10
18121032  6
18121337 5
18120537  9

28.12.2012

SPREMEMBA URNIKA PREDAVANJ PRI MIRJAM MENCEJ 2. 1. 2013

V sredo, 2. 1. 2013, bo predavanje iz Folkloristike potekalo od 8.00 do 11.15 (= dvojna ura, nadomeščanje odpadlih predavanj 7.11.2012!). V sredo, 2. 1. 2013, se bo predavanje iz Primerjalne evropske mitologije namesto ob 9.40 začelo ob 14.30.

Hvala za razumevanje. Mirjam Mencej

28.12.2012

Etnološke regionalne raziskave Slovenije

V torek 8.1.2013 bo na seminarju Etnološke regionalne raziskave Slovenije gostovala dr. Janja Žagar s predavanejm z naslovom "Osebni videz: med teoretskim pojmom in (i)zbiralnim vodilom".

19.12.2012

Odprtost tajništva

Obveščam vas, da bo tajništvo Oddelka zaprto od 24.12.2012 do vključno 1.1.2013 zaradi praznikov in letnega dopusta.
Želim vam lepe praznike! Mojca Bele

19.12.2012

Odpoved govorilnih ur in predavanj pri doc. dr. Jaki Repiču

Današnje govorilne ure in predavanja Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji pri Jaki Repiču odpadejo zaradi bolezni. Hvala za razumevanje.

18.12.2012

Odpoved pedagoških obveznosti pri red. prof. dr. Jezerniku

Red. prof. dr. Božidar Jezernik obvešča študente, da danes 18.12.2012 odpadejo njegove pedagoške obveznosti zaradi bolezni.

18.12.2012

Pedagoške obveznosti, sreda 19.12.2012

Bodite pozorni, da bodo v sredo 19.12.2012 določene pedagoške obveznosti potekale na lokacijah izven Oddelka. Razporeditev teh predavanj je objavljena na povezavi: http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Aktualno/Aktualno.html (glej program)

17.12.2012

POZOR, ZNANJE NA CESTI!

Protestna javna predavanja zunaj prostorov FF v sredo, 19. 12. 2012

Filozofska fakulteta bo v sredo, 19. 12. 2012,
protestno izvedla najmanj 83 svojih rednih in posebnih predavanj zunaj prostorov FF. Predavanja bodo potekala na 36 različnih lokacijah po Ljubljani: na trgih, v knjižnicah, knjigarnah, galerijah, muzejih, gledališčih in kavarnah v središču Ljubljane. Predavanja bodo javna in poleg študentov pri posameznih predmetih k udeležbi vabimo vse zainteresirane. Akciji se pridružujejo tudi Fakulteta za družbene vede, Pedagoška fakulteta in AGRFT UL.

Z akcijo protestiramo zoper uničujočo visokošolsko politiko vlade, ki še vedno traja. Ta nerazumno in netransparentno krči proračunska sredstva za javno visoko šolstvo in znanost. Poleg tega namerava z vsiljenim zvišanjem normativa neposredne pedagoške obveznosti univerzitetnih učiteljev z novelo Zakona o visokem šolstvu sprožiti odpuščanja pedagoškega kadra. Vlada javne univerze sili v slabo izbiro med nižanjem kakovosti študija in med uvedbo šolnin.

Zato bomo v sredo, 19. 12. 2012, akademsko protestirali,
tako da bomo na cesti demonstrirali kakovost znanja, ki ga vlada omalovažuje in ga meče na cesto.

Tiskovna konferenca bo v torek, 18. 12. 2012 ob 11.00 v Modri sobi v 5. nadstropju FF UL.
 
Vabljeni k ogledu programa predavanj, manifesta  in komunikeja z razlogi za protest. In vsi vabljeni na čim več predavanj!

 Organizacijski odbor in
Dekan FF, red. prof. dr. Andrej Černe


Več informacij: http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Aktualno/Aktualno.html

17.12.2012

POZOR, ZNANJE NA CESTI!

Protestna javna predavanja zunaj prostorov FF v sredo, 19. 12. 2012

Filozofska fakulteta bo v sredo, 19. 12. 2012,
protestno izvedla najmanj 83 svojih rednih in posebnih predavanj zunaj prostorov FF. Predavanja bodo potekala na 36 različnih lokacijah po Ljubljani: na trgih, v knjižnicah, knjigarnah, galerijah, muzejih, gledališčih in kavarnah v središču Ljubljane. Predavanja bodo javna in poleg študentov pri posameznih predmetih k udeležbi vabimo vse zainteresirane. Akciji se pridružujejo tudi Fakulteta za družbene vede, Pedagoška fakulteta in AGRFT UL.

Z akcijo protestiramo zoper uničujočo visokošolsko politiko vlade, ki še vedno traja. Ta nerazumno in netransparentno krči proračunska sredstva za javno visoko šolstvo in znanost. Poleg tega namerava z vsiljenim zvišanjem normativa neposredne pedagoške obveznosti univerzitetnih učiteljev z novelo Zakona o visokem šolstvu sprožiti odpuščanja pedagoškega kadra. Vlada javne univerze sili v slabo izbiro med nižanjem kakovosti študija in med uvedbo šolnin.

Zato bomo v sredo, 19. 12. 2012, akademsko protestirali,
tako da bomo na cesti demonstrirali kakovost znanja, ki ga vlada omalovažuje in ga meče na cesto.

Tiskovna konferenca bo v torek, 18. 12. 2012 ob 11.00 v Modri sobi v 5. nadstropju FF UL.
 
Vabljeni k ogledu programa predavanj, manifesta  in komunikeja z razlogi za protest. In vsi vabljeni na čim več predavanj!

 Organizacijski odbor in
Dekan FF, red. prof. dr. Andrej Černe


Manifest

Program

Vabilo na novinarsko konferenco

17.12.2012

POZOR, ZNANJE NA CESTI!

Protestna javna predavanja zunaj prostorov FF v sredo, 19. 12. 2012

Filozofska fakulteta bo v sredo, 19. 12. 2012,
protestno izvedla najmanj 83 svojih rednih in posebnih predavanj zunaj prostorov FF. Predavanja bodo potekala na 36 različnih lokacijah po Ljubljani: na trgih, v knjižnicah, knjigarnah, galerijah, muzejih, gledališčih in kavarnah v središču Ljubljane. Predavanja bodo javna in poleg študentov pri posameznih predmetih k udeležbi vabimo vse zainteresirane. Akciji se pridružujejo tudi Fakulteta za družbene vede, Pedagoška fakulteta in AGRFT UL.

Z akcijo protestiramo zoper uničujočo visokošolsko politiko vlade, ki še vedno traja. Ta nerazumno in netransparentno krči proračunska sredstva za javno visoko šolstvo in znanost. Poleg tega namerava z vsiljenim zvišanjem normativa neposredne pedagoške obveznosti univerzitetnih učiteljev z novelo Zakona o visokem šolstvu sprožiti odpuščanja pedagoškega kadra. Vlada javne univerze sili v slabo izbiro med nižanjem kakovosti študija in med uvedbo šolnin.

Zato bomo v sredo, 19. 12. 2012, akademsko protestirali,
tako da bomo na cesti demonstrirali kakovost znanja, ki ga vlada omalovažuje in ga meče na cesto.

Tiskovna konferenca bo v torek, 18. 12. 2012 ob 11.00 v Modri sobi v 5. nadstropju FF UL.
 
Vabljeni k ogledu programa predavanj, manifesta  in komunikeja z razlogi za protest. In vsi vabljeni na čim več predavanj!

 Organizacijski odbor in
Dekan FF, red. prof. dr. Andrej Černe


Manifest

Program

Vabilo na novinarsko konferenco

17.12.2012

POZOR, ZNANJE NA CESTI!

Protestna javna predavanja zunaj prostorov FF v sredo, 19. 12. 2012

Filozofska fakulteta bo v sredo, 19. 12. 2012,
protestno izvedla najmanj 83 svojih rednih in posebnih predavanj zunaj prostorov FF. Predavanja bodo potekala na 36 različnih lokacijah po Ljubljani: na trgih, v knjižnicah, knjigarnah, galerijah, muzejih, gledališčih in kavarnah v središču Ljubljane. Predavanja bodo javna in poleg študentov pri posameznih predmetih k udeležbi vabimo vse zainteresirane. Akciji se pridružujejo tudi Fakulteta za družbene vede, Pedagoška fakulteta in AGRFT UL.

Z akcijo protestiramo zoper uničujočo visokošolsko politiko vlade, ki še vedno traja. Ta nerazumno in netransparentno krči proračunska sredstva za javno visoko šolstvo in znanost. Poleg tega namerava z vsiljenim zvišanjem normativa neposredne pedagoške obveznosti univerzitetnih učiteljev z novelo Zakona o visokem šolstvu sprožiti odpuščanja pedagoškega kadra. Vlada javne univerze sili v slabo izbiro med nižanjem kakovosti študija in med uvedbo šolnin.

Zato bomo v sredo, 19. 12. 2012, akademsko protestirali,
tako da bomo na cesti demonstrirali kakovost znanja, ki ga vlada omalovažuje in ga meče na cesto.

Tiskovna konferenca bo v torek, 18. 12. 2012 ob 11.00 v Modri sobi v 5. nadstropju FF UL.
 
Vabljeni k ogledu programa predavanj, manifesta  in komunikeja z razlogi za protest. In vsi vabljeni na čim več predavanj!

 Organizacijski odbor in
Dekan FF, red. prof. dr. Andrej Černe


Manifest

Program

Vabilo na novinarsko konferenco

18.12.2012

Govorilne ure pri red. prof. dr. Muršiču
Rajko Muršič bo imel v sredo 19.12.2012 govorilne ure v Rog-u.

1.10.2012

GOVORILNE URE PEDAGOŠKIH SODELAVCEV V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013

Govorilne ure so edini možni uradni način komunikacije. Elektronska pošta je v uporabi le pri tistih izvajalcih, ki to želijo. (sklep seje sveta oddelka, 12.5.2009)

Individualne konzultacije - doktorski študij; izredni študij in tuji študenti
Na individualne konzultacije se morajo študentke in študenti predhodno najaviti.

Tekoče odpovedi in spremembe govorilnih ur so objavljene na povezavi obvestila.

Red. prof. dr. Bojan Baskar
Dodiplomski študij:
torek, 11.00-12.00
Magistrski študij: torek, 11.00-12.00
Kreol: torek, 13.00 – obvezna najava
Doktorski študij: torek, 12.00 – obvezna najava

Asist. mag. Eva Batista
Magistrski študij:
po predhodnem dogovoru na el. naslov: eva.batista@ff.uni-lj.si
Kreol: po predhodnem dogovoru na el. naslov: eva.batista@ff.uni-lj.si

Asist. Ana Beno

Doc. dr. Mateja Habinc
Dodiplomski študij:
ponedeljek, 11.30 - 12.30 
Magistrski študij: ponedeljek, 11.30 - 12.30 
Doktorski študij: ponedeljek, 11.30 - 12.30 

Izr. prof. dr. Vito Hazler
Dodiplomski študij:
sreda, 9.40 – 11.30
Magistrski študij: sreda, 9.40 – 11.30
Predstojniške ure: sreda, 13.00 - 14.00
Kreol: četrtek, 11.20 (prvi semester), četrtek, 9.40 (drugi semester) – obvezna najava
Doktorski študij: četrtek 11.20 (prvi semester), četrtek 9.40 (drugi semester) – obvezna najava

Doc. dr. Jože Hudales
Dodiplomski študij:
ponedeljek, 14.00 - 15.30
Magistrski študij: ponedeljek, 14.00 – 15.30
Kreol: ponedeljek, 15.30 – 16.30 – obvezna najava
Doktorski študij: ponedeljek, 15.30 – 16.30 – obvezna najava

Red. prof. dr. Božidar Jezernik
Dodiplomski študij:
četrtek, 9.00 - 10.00
Magistrski študij: četrtek, 9.00 – 10.00
Doktorski študij: četrtek, 10.00 – obvezna najava

Asist. dr. Boštjan Kravanja
Dodiplomski študij:
sreda, 14.30 - 16.00
Magistrski študij: sreda, 14.30 - 16.00
Kreol: sreda, 13.30 - 14.30 – po predhodnem dogovoru (bostjan.kravanja@guest.arnes.si)

Asist. Ambrož Kvartič
Dodiplomski študij:
po predhodnem dogovoru na el. naslov: ambroz.kvartic@ff.uni-lj.si (samo v prvem semestru)

Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron
Dodiplomski študij:
ponedeljek, 13.00 – 14.30
Magistrski študij: ponedeljek, 13.00 – 14.30
Kreol: ponedeljek, 13.00 – 14.30 – obvezna najava
Doktorski študij: ponedeljek, 13.00 – 14.30 – obvezna najava
Izredni študij: ponedeljek, 13.00 – 14.30 – obvezna najava
 

Asist. dr. Sarah Lunaček Brumen
Prvi semester
Dodiplomski in podiplomski študij:
sreda, 14.00 - 14.50
Erasmus in Kreol: sreda, 14.50 - 15.40 

Red. prof. dr. Mirjam Mencej
Dodiplomski študij:
torek, 9.00
Magistrski študij: torek, 9.00
Kreol: sreda, 14.45 – obvezna najava
Doktorski študij: sreda, 14.45 – obvezna najava
Izredni študij: sreda, 14.45 – obvezna najava
 

Red. prof. dr. Rajko Muršič
torek, 18.00 in sreda, 9.30 - 10.30
Individualne konzultacije (obvezna najava)
Doktorski študij:
vsak drugi torek v mesecu od 19.00-20.00.
Kreol in magistrski študij: vsak tretji torek v mesecu od 19.00-20.00.
Dodiplomski in izredni študij: vsak zadnji torek v mesecu od 19.00-20.00

Doc. dr. Jaka Repič
Dodiplomski študij:
sreda, 9.00-10.30
Magistrski študij: sreda, 9.00-10.30
Kreol: sreda, 10.30 – obvezna najava
Doktorski študij: sreda, 10.30 – obvezna najava
Izredni študij: sreda, 10.30 – obvezna najava

Doc. dr. Peter Simonič
Prvi semester
Dodiplomski študij:
sreda, 11.30 - 13.00
Magistrski študij: sreda, 11.30 – 13.00
Kreol: sreda, 13.00 - 14.00

Drugi semester
Dodiplomski študij:
ponedeljek, 13.00 - 14.30
Magistrski študij: ponedeljek, 13.00 - 14.30
Kreol: ponedeljek, 18.00 – 19.00

asist. Barbara Turk Niskač
Dodiplomski študij:
po predhodnem dogovoru na el. naslov: barbara.turkniskac@ff.uni-lj.si  (v drugem semestru)

____________________________________________________

doc. dr. Dan Podjed
Prvi semester
Kreol:
petek, 12.00 – 13.00

Drugi semester
po predhodnem dogovoru na el. naslov: dan.podjed@ff.uni-lj.si 

Lektorica Kaja Katarina Brecelj
Dodiplomski študij:
torek, 11.20 in četrtek, 12.50

Lektorica Christiane Leskovec Redek
Prvi semester
Dodiplomski študij:
torek, 10.30 - 12.00, FF, 118

Lektorica Saša Podgoršek
Dodiplomski študij:
torek, 8.45 - 9.30 (na EIKA) – obvezna najava, torek, 13.50 - 14.40 (na FF)

Asist. dr. Tadeja Primožič
po predhodnem dogovoru na el. naslov: tadeja.primozic@guest.arnes.si

Doc. dr. Karmen Šterk
po predhodnem dogovoru na el. naslov: karmen.sterk@fdv.uni-lj.si

Izr. prof. dr. Marko Terseglav
Dodiplomski študij:
ponedeljek, 17.00 – obvezna najava


Datum zadnje spremembe: 18.10.2012
Ureja: Mojca Bele

18.12.2012

Odpoved pedagoških obveznosti pri red. prof. dr. Jezerniku

Red. prof. dr. Božidar Jezernik obvešča študente, da danes 18.12.2012 odpadejo njegove pedagoške obveznosti zaradi bolezni.

18.12.2012

Mediterranee 16 - Bienala mladih umetnikov

Spoštovani!

Društvo ŠKUC vabi slovenske ustvarjalke in ustvarjalce, da se udeležijo Mediterranee 16 - Bienala mladih umetnikov.

ŠKUC je v zadnjih 25 letih na bienalu predstavil več kot sto slovenskih ustvarjalcev, ki so kasneje postali mednarodno priznani ustvarjalci na različnih področjih. Mediterranea 16 – Bienale mladih umetnikov, bo v Anconi v Italiji med 6. junijem in 7. julijem 2013. Osredotočena na režime znanja in mehanizme oblikovanja na polju umetnosti, analizirana preko študije neformalnih strategij učenja in praks samoizobraževanja, je Mediterranea 16 multidisciplinarni dogodek, odprt umetnikom z vsega sveta, mlajšim od 35 let. Naslov tokratnega bienala je Napake dovoljene, kot referenca na različne poglede na mesto, ki ga imajo »napake« v procesu izobraževanja.
Vabilo k prijavam za sodelovanje je zdaj odprto. Prijave se lahko vlagajo še najkasneje do 27. januarja 2013.

S spoštovanjem!

Jernej Škof
ŠKUC

18.12.2012

Anthropology Student Sessions (ASS)

Antropologija znanstvene fantastike

Projekcija filma Children of Men

Sreda, 19. december 2012 ob 18h, [A]Infoshop, AKC Metelkova Mesto

Tokrat si bomo ogledali znanstveno-fantastični film Children of Men (Cuarón, 2006), ki temelji na istoimenskem distopičnem romanu angleške pisateljice Phyllis D. James. Film prikazuje družbo, ki se je zaradi neplodnosti populacije in posledično nezmožnosti reprodukcije, znašla na robu kolapsa. V tem kaotičnem svetu, ki ga zaznamujejo brezup, vojna in represivna vladna politika, poskuša skupina posameznikov zagotoviti prihodnost za človeštvo.

Children of Men s svojim realističnim in dokumentarističnim stilom vzpostavlja kritičen komentar na sodobno imigrantsko politiko, vojne na bližnjem vzhodu, koncentracijska taborišča ipd. ter, prej kot na kataklizmičen konec, namiguje na bolj subtilen propad človeške družbe, ki je srhljivo podoben svetu, v katerem danes živimo. Film je dolg 109 minut. Projekciji bo, kot vedno, sledila diskusija.

Vabljene in vabljeni!

18.12.2012

Bralni krožek - Sodobna antropologija

20. XII.2012 ob 13h v dvorani Zemljepisnega muzeja

Pripenjam 2. del Sahlinsovega članka "What Kinship Is (part 2)" o katerem bomo diskutirali naslednji četrtek, 20. decembra ob 13h. Srečali se bomo v dvorani v dvorani Zemljepisnega muzeja (Gosposka 16).

18.12.2012

Odprtost knjižnice
Zaradi praznikov in kolektivnega dopusta, bo knjižnica OEiKA zaprta od 24. 12. 2012 do 1.1.2013.

18.12.2012

AngartFilm

V četrtek, 20. 12. 2012, ob 20h zvečer, na AngartFilmu v Infoshopu na Metelkovi, bomo pogledali različne posnetke, ki so se pojavili na spletnih portalih, kot so youtube in vimeo ob ljudskih vstajah v Mariboru in drugje.
Nasilje je eno od najbolje predvidljivih načinov komunikacij, kjer iz etnografskih virov iz različnih uporov in protestov vemo, da vedno poženejo novo nasilje. Do sedaj je veljalo, da se policijski aparat v Republiki Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji ni represivno odzval proti ljudem. Na Mariborski vstaji smo prvič v sodobni zgodovini videli takšen brutalni odziv proti ljudstvu. Uporabila so vsa sredstva policijske represije od vodnega topa, specialcev, helikopterja in fizičnega pridržanja.
Pogledali si bomo posnetke prvih fizičnih kontakov in kako so se dogodki odvijali. Vabljeni vsi, ki ste bili udeleženi v zadnjih vstajah, kjer bomo analizirali zakaj in kako je do teh dogodkov prišlo. Potekala bo odprta diskusija. Dogodek bo vodil absolvent na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF, Miha Novak.

Vljudno vabljene in vabljeni!

17.12.2012

Odprtost fakultete

Spoštovani,
sporočamo vam da bo fakulteta  v času:
• od 24. 12. 2012 do 26. 12. 2012  zaprta;
• od 27. 12. 2012 do 28. 12. 2012 odprta od 06:00 do 22:00 ure
• od 29. 12. 2012 do 01. 01. 2013 zaprta.

Izven odpiralnega časa je alarmni sistem vklopljen  in dostop ne bo možen.

Želimo vam lepe in vesele praznike!

Tehnično gospodarski sektor FF

17.12.2012

Odpoved obveznosti pri doc. dr. Lipovec Čebron

Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron sporoča, da zaradi bolezni v družini v ponedeljek 17.12.2012 odpadejo predavanja medicinske antropologije,
govorilne ure in kolokvij iz metodologije - študenti in študentke 1. letnika (2. skupina), ki kolokvija še niso opravili bodo (namesto v ponedeljek) kolokvij pisali v četrtek, 20.12., ob 11.30. Takrat naj pridejo tudi študentje, ki niso prejeli komentarjev svojih poročil.

17.12.2012

Odpoved predavanj in seminarja pri doc. dr. Jaki Repiču

Spoštovani,
Danes (ponedeljek 17. 12. 2012) moram zaradi bolezni otrok odpovedati predavanja in seminar pri Urbani antropologiji.
Hvala za razumevanje, Jaka Repič

17.12.2012

POZOR, ZNANJE NA CESTI!

Protestna javna predavanja zunaj prostorov FF v sredo, 19. 12. 2012

Filozofska fakulteta bo v sredo, 19. 12. 2012,
protestno izvedla najmanj 83 svojih rednih in posebnih predavanj zunaj prostorov FF. Predavanja bodo potekala na 36 različnih lokacijah po Ljubljani: na trgih, v knjižnicah, knjigarnah, galerijah, muzejih, gledališčih in kavarnah v središču Ljubljane. Predavanja bodo javna in poleg študentov pri posameznih predmetih k udeležbi vabimo vse zainteresirane. Akciji se pridružujejo tudi Fakulteta za družbene vede, Pedagoška fakulteta in AGRFT UL.

Z akcijo protestiramo zoper uničujočo visokošolsko politiko vlade, ki še vedno traja. Ta nerazumno in netransparentno krči proračunska sredstva za javno visoko šolstvo in znanost. Poleg tega namerava z vsiljenim zvišanjem normativa neposredne pedagoške obveznosti univerzitetnih učiteljev z novelo Zakona o visokem šolstvu sprožiti odpuščanja pedagoškega kadra. Vlada javne univerze sili v slabo izbiro med nižanjem kakovosti študija in med uvedbo šolnin.

Zato bomo v sredo, 19. 12. 2012, akademsko protestirali,
tako da bomo na cesti demonstrirali kakovost znanja, ki ga vlada omalovažuje in ga meče na cesto.

Tiskovna konferenca bo v torek, 18. 12. 2012 ob 11.00 v Modri sobi v 5. nadstropju FF UL.
 
Vabljeni k ogledu programa predavanj, manifesta  in komunikeja z razlogi za protest. In vsi vabljeni na čim več predavanj!

 Organizacijski odbor in
Dekan FF, red. prof. dr. Andrej Černe


Manifest
Program
Vabilo na novinarsko konferenco

17.12.2012

Odpoved predavanj in seminarja pri doc. dr. Jaki Repiču

Spoštovani,
Danes (ponedeljek 17. 12. 2012) moram zaradi bolezni otrok odpovedati predavanja in seminar pri Urbani antropologiji.
Hvala za razumevanje, Jaka Repič

17.12.2012

Študijski program

Spoštovani,

preko Stalnega predstavništva RS pri OZN v Ženevi smo prejeli dopis Informacijske službe urada OZN v Ženevi, v katerem obveščajo o študijskem programu na temo enakosti spolov in krepitve položaja žensk, ki bo potekal v letu 2013 za podiplomske študente. Dopis pripenjam.

Kandidate za omenjeni študijski program lahko predlajo vlade, univerze in visokošolski inštituti. Več informacij o programu in prijavah je dostopnih na spletni strani: www.unog.ch/gsp_en

17.12.2012

Odpoved obveznosti pri doc. dr. Lipovec Čebron

Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron sporoča, da zaradi bolezni v družini v ponedeljek 17.12.2012 odpadejo predavanja medicinske antropologije,
govorilne ure in kolokvij iz metodologije - študenti in študentke 1. letnika (2. skupina), ki kolokvija še niso opravili bodo (namesto v ponedeljek) kolokvij pisali v četrtek, 20.12., ob 11.30. Takrat naj pridejo tudi študentje, ki niso prejeli komentarjev svojih poročil.

17.12.2012

Odpoved obveznosti pri doc. dr. Lipovec Čebron

Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron sporoča, da zaradi bolezni v družini jutri odpadejo predavanja medicinske antropologije,
govorilne ure in kolokvij iz metodologije - študenti in študentke 1. letnika (2. skupina), ki kolokvija še niso opravili bodo (namesto v ponedeljek) kolokvij pisali v četrtek, 20.12., ob 11.30. Takrat naj pridejo tudi študentje, ki niso prejeli komentarjev svojih poročil.

14.12.2012

Medkulturna komunikacija – vaje

V sredo, 19. 12., bomo v skladu z vašo željo in s pozivom Filozofske fakultete za izvedbo pedagoškega proces izven FF (opozarjanje javnosti, Vlade in Državnega zbora na slab položaj javne univerze), izvedli vaje v hostlu Celica na Metelkovi, od 15 do 18.30h. Vaje bodo potekale normalno, projektor in računalnik bosta na voljo, tako da bo prva skupina lahko izvedla prezentacije.
Asist. B. Kravanja

13.12.2012

GOVORILNE URE - MIRJAM MENCEJ

Govorilne ure bodo v torek, 18.12. 2012, zaradi seje sveta Oddelka potekale od 8.15-9.00. Mirjam Mencej

12.12.2012

Odprtost tajništva, knjižnice in dokumentacije

Obveščamo vas, da bo v petek 14.12.2012 zaradi oddelčne strokovne ekskurzije zaprto oddelčno tajništvo, dokumentacija in knjižnica.

12.12.2012

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V četrtek, 20. decembra 2012

bo v okviru Seminarja iz Teorij kulture, načinov življenja in identitet

ob 17.00 v mariborski dvorani Gustaf (Pekarna)

zagovarjala diplomsko nalogo kolegica


Nežka Struc:


Kaj je s prihajajočimi v Gustaf(a)?
Bolj ali manj neposredna patetično-raziskovalna razglabljanja o občinstvu dvorane, pretežno namenjene koncertnim
oziroma glasbenim dejavnostim


Vabljene in vabljeni!

12.12.2012

Etnološke regionalne raziskave Slovenije

V torek 18.12.2012 bo na seminarju Etnološke regionalne raziskave Slovenije gostoval dr. Jernej Mlekuž  s predavanjem z naslovom Kranjsko klobasanje.

12.12.2012

ASS

[A]Infoshop, ob 18.00 tokrat IZJEMOMA v četrtek, 13.12.2012

Tokrat si bomo ogledali dokumentarec The Light Bulb Conspiracy (2010). Film kombinira raziskovalno novinarstvo in arhivski material, da pove ne(za)slišano zgodbo načrtno vgrajene življenjske dobe potrošniških izdelkov. Skozi prikaz kartelnih dogovorov o življenjski dobi žarnic v dvajsetih letih preteklega stoletja pa do najnovejših produktov orisuje enega pomembnejših generatorjev potrošništva ter mimogrede pokaže uporne prakse nekaterih posameznikov in posameznic ter skupin. Dokumentarec govori zgodbe o sodobnih poslovnih praksah (in praksah upora) v Franciji, Nemčiji, Španiji in ZDA ter prinaša prizore kupov odpadkov, ki se nabirajo v nekaterih afriških državah.
Filmski projekciji bo sledila diskusija.

Vabljene in vabljeni!

10.12.2012

Bralni krožek

V priponki boste našli članek o katerem se bomo pogovarjali prihodnji četrtek 06. decembra 2012. Gre za tekst Marshall Sahlinsa "What Kinship Is?" iz leta 2011. Srečali se bomo v četrtek ob 13h v dvorani Zemljepisnega muzeja (nekoč trgovina Kod in Kam). Dvorana Zemljepisnega muzeja se nahaja na Gosposki 16, nasproti Križank. Vhod je iz Gosposke.

10.12.2012

Raziskava

Sem nekdanji študent slovenskega jezika s književnostjo in delam raziskavo o rabi besede PRSI. Prosim vas, da anketo objavite na spletni strani (obvestila), da bo dostopna študentom. Povezava: http://www.mojaanketa.si/anketa/250018363/
 
Najlepša hvala in lep pozdrav, Rok Dovjak

10.12.2012

Odpoved govorilnih ure pri doc. dr. Hudalesu

Doc. dr. Jože Hudales obvešča študente, da danes 10.12.2012 odpadejo njegove govorilne ure. nadomestne govorilne ure bodo v petek 14.12.2012 od 8.30 do 9.30 ure.

7.12.2012

Težave z ISEKO
V primeru, da imate težave z vstopom v ISEKO in delom v njej, je potrebno uporabiti gumb refresh ali F5 (če vstopate preko Internet Explorerja). Pri vstopu preko Firefox-a težav ni.

Težave bodo kratkotrajne zaradi spremembe IP naslovov.
Prosimo za razumevanje!

7.12.2012

Odprtost tajništva
Obveščam vas, da bo tajništvo Oddelka v torek 11.12.2012 zaprto zaradi letnega dopusta.

7.12.2012

PREDSTAVITEV FILMOV ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ODDELKA ZA ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO V LETU 2011/2012

Petek, 7.12.2012
Na Filozofski fakulteti, didaktična učilnica, prvo nadstropje prizidka

9.00-11.45 (filmi: 139min, plus 35 min za pogovor)

Secret Discovery
Angie Vovk, 2012, 17 min
Idealizirano odkritje Ljubljane kot mesta umetnosti skozi oči Erasmusove študentke
https://vimeo.com/48853566

Ulični umetniki
Maja Strehar in Mojca Teržan, 2012, 6 min
Pogled na nekaj uličnih umetnikov skozi razgovor

Ribolovni dan na Lastovki
Katia Štefanič in Aleš Grlj (geografija), 2012, 24 min
Kot pove naslov: dan ribarjenja na ribiški ladji.    

Haloške folklorne pripovedi
Eva Babič, 2012, 26 min
Nekaj izbranih pripovedi o umrlih in čarovništvu, izseki iz pogovorov v Halozah

Obsessions
Antje Perlich in Marina Pretković, 2012, 7 min
Mala vsakdanja dejanja prisilnega vedenja skozi pripoved Erasmus študentov

Čajnica   
Miha Mohorič, 2012, 7min
Potek vsakdanjih dejavnosti v čajnici v stari četrti Istambula Taralabai, predvideni za rušenje; posnet na observacijski način
http://www.hiddenwords.net/?p=1014

Trije dnevi
Jerica Lorenci, 2011, 12 min

Mali dogodek za Mali
Rok Košir, Fabris Šulin, Marjana Strmčnik, Tea Ilič, Liljana Geček, Janja Kovač, 2012,cca 30 min

11.45-12.00 odmor

12.00-14.00 (filmi 89 min plus max 30min za pogovor)

Roaming Anthropology
Natalija Šepul in Anja Jukič, 2012, 32 min
Predstavitev študentskega seminarja Roaming anthropology, ki je letos potekal v Ljubljani v organizaciji študentov OEKA.

Odnesel te bom na morje
Manca Filak, 2012, 35 min
Subtilen prikaz doživljanja, partnerstva in življenja Nine, ki je oseba s cerebralno paralizo.

Osvoboditev/Zasedba (vizualno urejeno gradivo)
Miha Novak, 2012, 22 min
Video gradivo iz Zasedbe oziroma Osvoboditve filozofske fakultete od 23.11. 2011 do 23.1.2012 urejeno v smiselno pripoved o dogodkih

VABLJENI TUDI NA DRUGE DOGODKE V PETEK V OKVIRU TEDNA UL NA FF

Od 14 do 15h sledi predstavitev združenja Kula, v Modri sobi (5.nadstropje)

Od 15 do 17h bo delavnica Moč: osebna ali institucionalna, ki jo bo vodil Primož Časl v P4.

Vsak dan med 12 in 13 uro so projekcije fotografij iz ekskurzij na velikem platnu v avli FF.

Vabljeni!

6.12.2012

Odprtost tajništva

Zaradi Shoda zaposlenih in študentov UL bo tajništvo Oddelka v četrtek 6.12.2012 odprto od 13.00-15.00 ure.

6.12.2012

Predavanja pri doc. dr. Hudalesu

Doc. dr. Jože Hudales obvešča študente, da bo zaradi shoda zaposlenih in študentov UL s predavanji v četrtek 6.12.2012 pričel predvidoma po 13.00 uri.

6.12.2012

Shod Univerze pred Državni zbor RS

Spoštovani študenti in zaposleni na Univerzi v Ljubljani!

Univerza v Ljubljani želi izraziti svoje nestrinjanje z ukrepi, ki bodo temeljito posegli v delovanje in s tem imeli negativne posledice na celotno družbo. Načrtujemo zbor študentov in zaposlenih jutri, v četrtek, 6. decembra 2012 pred Državnim zborom RS v času zasedanja. Tam bomo kulturno izrazili nestrinjanje in opozorili na škodljive posledice aktualnih sprememb.

Zbrali se bomo ob 9.50 pred stavbo UL na Kongresnem trgu in nato skupaj krenili pred Državni zbor. Zato, ker je časa malo, aktivnost pa pomembna, vas vljudno prosim, da prosite vaše profesorje in asistente, da danes, v sredo, 5.12.2012, ob predavanjih in vajah obvestijo študente o tej akciji in jim sporočijo o zboru študentov in zaposlenih v četrtek ob 9.50 pred UL.

Hkrati vas obveščam, da se akciji pridružuje Univerza v Mariboru, Univerzo na Primorskem in Univerzo v Novi Gorici pa smo pravkar obvestili.
Pismo rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Radovana Stanislava Pejovnika, ki ga je poslal vsem zaposlenim in študentom Univerze v Ljubljani , v katerem je opis stanja in izjava, za katero smo prosili zaposlene in študente, da jo podpišejo in s tem izrazijo podporo skupni akciji UL.

6.12.2012

Shod Univerze pred Državni zbor RS in pismo rektorja

Spoštovani študenti in zaposleni na Univerzi v Ljubljani!

Univerza v Ljubljani želi izraziti svoje nestrinjanje z ukrepi, ki bodo temeljito posegli v delovanje in s tem imeli negativne posledice na celotno družbo. Načrtujemo zbor študentov in zaposlenih jutri, v četrtek, 6. decembra 2012 pred Državnim zborom RS v času zasedanja. Tam bomo kulturno izrazili nestrinjanje in opozorili na škodljive posledice aktualnih sprememb.

Zbrali se bomo ob 9.50 pred stavbo UL na Kongresnem trgu in nato skupaj krenili pred Državni zbor. Zato, ker je časa malo, aktivnost pa pomembna, vas vljudno prosim, da prosite vaše profesorje in asistente, da danes, v sredo, 5.12.2012, ob predavanjih in vajah obvestijo študente o tej akciji in jim sporočijo o zboru študentov in zaposlenih v četrtek ob 9.50 pred UL.

Hkrati vas obveščam, da se akciji pridružuje Univerza v Mariboru, Univerzo na Primorskem in Univerzo v Novi Gorici pa smo pravkar obvestili.
Pismo rektorja Univerze v Ljubljani, prof. dr. Radovana Stanislava Pejovnika, ki ga je poslal vsem zaposlenim in študentom Univerze v Ljubljani , v katerem je opis stanja in izjava, za katero smo prosili zaposlene in študente, da jo podpišejo in s tem izrazijo podporo skupni akciji UL.

5.12.2012

Etnološke regionalne raziskave Slovenije

V torek 11.12.2012 bo na seminarju Etnološke regionalne raziskave Slovenije gostovala dr. Kristina Toplak s predavanjem z naslovom Podobe migracij - Slovenci v Avstraliji.

4.12.2012

Odpoved predavanj Uvod v mitologijo

Red. prof. dr. Mirjam Mencej obvešča študente, da v sredo 5.12.2012 zaradi Zbora zaposlenih in študentov na FF odpadejo predavanja iz Uvod v mitologijo. Vabljeni na Zbor: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=82&id_informacija=4040.

4.12.2012

Zbor zaposlenih in študentov

Sklican je zbor zaposlenih in študentov Filozofske fakultete, ki bo jutri, v sredo, 5. 12. 2012, ob 12.00 uri pred fakulteto na Aškerčevi c. 2.

Na zboru nam bodo spregovorili:

 • Aljoša Dujmić
 • Jože Vogrinc
 • Marko Marinčič
  (glasbeni vložek: Katarina Juvančič in Dejan Lapanja, kantavtorja)
 • Mojca Svetek
 • Zdravko Kobe
 • Gorazd Kovačič
 • Agata Šega
 • Dušan Plut
 • Valentin Kalan
 • Boris A. Novak
 • Gaber Aleš
 • Rajko Muršič
 • Uršula Lipovec Čebron
 • Luka Omladič
 • Darja Gros

4.12.2012

Odpoved pedagoških obveznosti pri doc. dr. Simoniču
Zaradi bolezni v družini, v sredo, 5. 12. 2012, odpadejo predavanja in vaje pri dr. Petru Simoniču.

4.12.2012

Zbor zaposlenih in študentov

Sklican je zbor zaposlenih in študentov Filozofske fakultete, ki bo jutri, v sredo, 5. 12. 2012, ob 12.00 uri pred fakulteto na Aškerčevi c. 2.

Na zboru nam bodo spregovorili:

 • Aljoša Dujmić
 • Jože Vogrinc
 • Marko Marinčič
  (glasbeni vložek: Katarina Juvančič in Dejan Lapanja, kantavtorja)
 • Mojca Svetek
 • Zdravko Kobe
 • Gorazd Kovačič
 • Agata Šega
 • Dušan Plut
 • Valentin Kalan
 • Boris A. Novak
 • Gaber Aleš
 • Rajko Muršič
 • Uršula Lipovec Čebron
 • Luka Omladič
 • Darja Gros

4.12.2012

Odprtost knjižnice

Zaradi udeležbe na zboru zaposlenih in študentov FF bo v sredo, 5. 12. 2012, knjižnica Oddelka odprta od 10.00 do 11.00 ure in 15.00 do 17.00 ure.

4.12.2012

Dogodki v tednu FF - spremembe

PROGRAM ODDELKA ZE ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIOJO

Vsak dan od 12-13 ure, v avli v pritličju: projekcija fotografij iz strokovnih ekskurzij Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Pripravil doc.dr. Peter Simonič.

Pon, 3.12. ob 14h v Modri sobi:  Predstavitev Zupaničeve knjižnice; asist.dr. Boštjan Kravanja in avtorji ter avtorice PRESTAVLJENO NA ČETRTEK OB 11H!

Sre, 5.12. ob 13h, v Modri sobi: Predstavitev knjige Zgodbe izbrisanih prebivalcev, ki sta jo uredili Uršula Lipovec Čebron in Jelka Zorn. Knjiga, ki jo sestavlja 27 zgodb, so izbrisane osebe napisale skupaj s študenti in študentkami Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete in Fakultete za socialno delo. Blaž Bajič, Miša Hrib, Anja Muhvič in Beja Protner bodo predstavili problematiko izbrisa iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije, njegove posledice in aktualne dogodke ter ponudili vpogled v nekatere aspekte življenj izbrisanih prebivalcev. PRESTAVLJENO NA ČETRTEK OB 11H!

Pet, 7.12. od 9. do 14ure, (didaktična učilnica FF, 1.nad. prizidka) Predstavitev etnografskih in drugih filmov študentov in študentk Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; Sarah Lunaček in avtorji ter avtorice
Pet, 7.12. od 14. do 15.ure, Modra soba, Predstavitev Slovenskega etnološkega in antropološkega združenja Kula; Rajko Muršič, Natalija Šepul in člani, članice društva

Pet, 7.12 od 15. Do 17.ure, v P4: delavnica ´Moč: osebna ali institucionalna´? Vodi Primož Časl

VABLJENI!

4.12.2012

Odprtost tajništva

Obveščam vas, da bo v sredo 5.12.2012 tajništvo Oddelka zaprto zaradi udeležbe na Zboru zaposlenih in študentov Filozofske fakultete, ki bo potekal od 12.00 ure dalje pred Filozofsko fakulteto.

4.12.2012

Odpoved pedagoških obveznosti pri doc. dr. Simoniču
Zaradi bolezni v družini, v sredo, 5. 12. 2012, odpadejo predavanja in vaje pri dr. Petru Simoniču.

4.12.2012

Okrogle mize

Ob izidu tematske številke Časopisa za kritiko znanosti z naslovom Otrok in Otroštvo: Preteklost, sedanjost in prihodnost, Vas vljudno vabimo na okrogle mize v Mariboru (7.12.2012), Ljubljani (12.12.2012) in Kopru (18.12.2012).
 
Številko so uredile Katarina Majerhold, Teja Močnik in Barbara Turk Niskač.

23.11.2012

KREATIVNI DIALOG: S kreativnostjo do medkulturnega dialoga

Društvo Matafir vabi na GLEDALIŠKE DELAVNICE

Ker je na voljo še nekaj prostih mest, smo rok za prijavo podaljšali do srede, 5.12.2012.

Na delavnicah boste na zabaven in ustvarjalen način spoznali osnove gledaliških tehnik, ki se bodo navezovale na aktualne družbene teme (medkulturni dialog, stereotipi, človekove pravice ipd.). Udeleženci in udeleženke delavnic bodo dobili priložnost, da izbrane tematike in težave, s katerimi se soočajo, na kreativen način predstavijo svojim vrstnikom in širši javnosti v obliki kratke gledališke predstave. Delavnice bosta vodila kulturna antropologinja in uveljavljeni gledališki režiser.
 
KOMU SO DELAVNICE NAMENJENE:
•         mladim med 14. in 21. letom 
KDAJ IN KJE:
•         10., 11., 12. in 17., 18. 19. decembra 2012 od 17 - 20h v Ljubljani (AKC Metelkova mesto)
 PRIJAVA:
•         najkasneje do 1. decembra 2012 na info@matafir.org pošlji izpolnjeno prijavnico.
 POMEMBNO:
•         udeležba na delavnicah je brezplačna, gledališko predznanje ni potrebno, število mest je omejeno!!!
 VEČ INFORMACIJ:
•           info@matafir.org  ali 041-868-342
 
 Vabilo in prijavnica sta v priponki!

4.12.2012

Odpoved predavanj pri doc. dr. Hudalesu

Doc. dr. Jože Hudales obvešča, da bodo v ponedeljek 10.12. 2012 odpadla  njegova predavanja iz Etnološke muzeologije zaradi udeležbe na mednarodni znanstveni konferenci o TNP.

Doc. dr. Jože Hudales obvešča, da bodo v četrtek 13.12. 2012 odpadla  njegova predavanja in vaje iz Historične antropologije na mednarodni znanstveni konferenci o historični demografiji.

4.12.2012

Dogodki v tednu FF

Sreda, 5. 12. 2012

• 13.00–15.00: Predstavitev knjige Zgodbe izbrisanih prebivalcev (Modra soba)
Predstavitev knjige Zgodbe izbrisanih prebivalcev, ki sta jo uredili Uršula Lipovec Čebron in Jelka Zorn. Knjiga, ki jo sestavlja 27 zgodb, so izbrisane osebe napisale skupaj s študenti in študentkami Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete in Fakultete za socialno delo. Blaž Bajič, Miša Hrib, Anja Muhvič in Beja Protner bodo predstavili problematiko izbrisa iz registra stalnih prebivalcev Republike Slovenije, njegove posledice in aktualne dogodke ter ponudili vpogled v nekatere aspekte življenj izbrisanih prebivalcev.

• od 13.00 dalje: Slovanska čajanka (hodnik v 2. nadstropju)

• 14.00–19.00: Čajanka tutorjev študentov (hodnik v 4. nadstropju)

• 16.00–18.00: Predstavitev projektov študentske ekipe na mednarodnem tekmovanju iz sintezne biologije iGEM na univerzi MIT in Znanje za prihodnost: Nova generacija raziskovalcev ved o življenju (Velika predavalnica Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, Ljubljana)

• 16.30–18.00: Kitajski literarni večer (Modra soba)
Sodelujejo Maja Lavrač, Nina Dekleva, Tina Ilgo, Helena Motoh in Andrej Stopar, v organizaciji Oddelka za azijske in afriške študije.

• 18.00–20.00: Recital prevodov iz antične književnosti (Modra soba)
 (Vabilo s sodelujočimi je v priponki), v organizaciji Oddelka za klasično filologijo

• Vsak dan od 3. do 7. 12. med 13.00 in 14.00 uro: Predstavitveni film programov Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje (Avla FF)

• do 7. 12.: Razstava Slovenska dramatika (v 2. nadstropju)

• do 7. 12. med 12.00 in 13.00 uro: Projekcija fotografij s strokovnih ekskurzij Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo (Avla FF)

• do 7. 12.: Razstava o prof. dr. Dragotinu Cvetku (v 5. nadstropju pri njegovem kipu)

• do 20. 12.: Razstava Narodne galerije »Narodna galerija na obisku – Gledaš me – gledam te« (Avla FF) V organizaciji  Oddelka za umetnostno zgodovino in Narodne galerije

• Od 4. 12. dalje: Stojnica zapisovanja starih pisav (Avla FF) V organizaciji Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje

Jutri in v četrtek bo v Avli FF tudi stojnica s knjigami, na kateri bo Knjigarna FF ponujala knjige po znižanih cenah.

3.12.2012

Karierni dogodki

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na naslednje dogodke:

- na okroglo mizo z delodajalci Kaj lahko že v času študija storim za boljšo zaposljivost?, ki bo v ponedeljek, 10. 12., od 10.00 do 12.00 v Mini teatru, Križevniška ulica 1, Ljubljana. Prijavite se TUKAJ

in na

- delavnico Svetovalne ure za pripravo pisne predstavitve potencialnim delodajalcem (priprava CV-ja in motivacijskega pisma), ki bo 12.12., od 9.30 do 12.30 v računalniški učilnici na Rektoratu Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12,  Ljubljana. Prijavite se TUKAJ

3.12.2012

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 5. decembra 2012

bo v okviru Seminarja iz Teorij kulture, načinov življenja in identitet

ob 18.00

v klubu Channel Zero (Metelkova mesto)

zagovarjala diplomsko nalogo kolegica

Eva Podlogar:


Kulturna percepcija magije v sodobni družbi: percepcija magije v black metalski subkulturi

Vabljene in vabljeni!

3.12.2012

Odpoved govorilnih ur pri doc. dr. Uršuli Lipovec Čebron

Doc. dr. Uršula Lipovec Čebron obvešča študente, da zaradi bolezni v družini odpadejo njene govorilne ure v ponedeljek 3.12.2012.

3.12.2012

Dogodki v tednu FF

Torek, 4. 12. 2012

• 10.00–11.30: Pogovor ob izidu knjige Militarizem – druga stran globalizacije (Modra soba)

• 11.20–13.00: Posebna edicija oddaje Risanka Radia Študent (predavalnica 18)
Oživite črte, pike in barve z Dr. Horowitzem v posebni ediciji Risanke Radia Študent z naslovom »Kaj pa Evropski parlament?«
Risanko bodo od 12.00 prenašali tudi v živo na Radiu Študent oz. na 89,3 FM! Vaša prisrčna gostitelja bosta Rok Kušlan in Arnold Marko.
Risanka Radia Študent je uveljavljena in priljubljena oddaja Radia Študent, ki dinamično in humorno, a vendar skrajno resno, obravnava pereče družbeno-politične, socialne in kulturne tematike. Tokrat bo ilustrator in stripar Dr. Horowitz risal po navodilih študentov in drugih obiskovalcev Filozofske fakultete ter poslušalcev Radia Študent. Skupaj bodo v realnem času oblikovali risanko, ki jo boste lahko ves čas spremljali na www.radiostudent.si. D. E. P. R. A. ali Dogodkovnik Evropskega parlamenta – radijska aktualizacija je projekt Radia Študent, ki se s celotnim imenom glasi Dogodkovnik Evropskega parlamenta –Prevpraševanje in razvoj idej o Evropskem parlamentu, politikah in državljanstvu skozi serijo dogodkov Radia Študent (v ang: Re-eventing the European Parliament – Re-inventing and Developing Ideas on European Parliament, Politics and Citizenship through a series of Events produced by Radio Student). Projekt sofinancira Evropski parlament. Kontakt: Ana Plemenitaš, Vodja projektne pisarne Radia Študent, T: 01/242 88 11, E: ana.plemenitas@radiostudent.si

• 11.30–13.00: Okrogla miza Degradirana območja, pedagoški in raziskovalni izziv za geografe (Modra soba)
Tematika okrogle mize, ki jo pripravlja Oddelek za geografijo, so degradirane površine. Gre za (tudi v javnosti) odmevni projekt, ki so ga aktivno izpeljali študenti v sodelovanju z zaposlenimi. Predstavili bodo problematiko, metodologijo, stanje v Sloveniji in primere dobre prakse oz uspešnih sanacij.

• 13.00–14.30: »Poetry Slam Duell: Klaus Lederwasch vs. Mario Tomic« (»Literarno tekmovanje: Klaus Lederwasch proti Mariu Tomicu«)
(Modra soba)
V organizaciji Oddelka za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko v sodelovanju z Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana. Dogodek bo potekal v nemškem jeziku.

• 18.00–20.00: Večer pesnikov komparativistov (predavalnica 2)
FF – VALILNICA POEZIJE
Filozofska fakulteta ni le ena izmed ustanovitvenih članic Univerze v Ljubljani ter najpomembnejši izobraževalni zavod humanistike na Slovenskem, temveč vse od svoje ustanovitve pred dobrimi devetdesetimi leti tudi največja valilnica literarnih ustvarjalcev. V torek, 4. decembra, bo ob 18. uri v predavalnici 2 (Avla v pritličju)

Filozofska fakulteta s slavnostnim literarnim večerom počastila vrhunske pesnice in pesnike našega časa, pesnice in pesniki pa bodo z branjem svojih pesmi počastili fakulteto, kjer so študirali in se v veliki meri tudi formirali. Na vabilo dekana FF, prof. dr. Andreja Černeta, bodo nastopili Ifigenija Simonović, Marjan Strojan, Barbara Korun, Maja Vidmar, Barbara Pogačnik, Miljana Cunta in Boris A. Novak, ki bo večer tudi moderiral. Kot pesnik in kantavtor bo nastopil Matej Krajnc. Uveljavljenim vzornicam in vzornikom se bodo pridružile nove moči, talenti s predmeta »kreativno pisanje« druge stopnje študija na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo: Anja Radaljac, Aljaž Krivec, Helena Čehovin, Aljaž Koprivnikar, Tea Bricman in Larisa Javernik. Slišali bomo tudi najmlajše glasove, večinoma iz prvega letnika primerjalne književnosti, nastopili bodo Grega Ulen, Laura Repovž, Lara Gea Vurnik, Anja Kralj Železnik, Zarja Vršič, Janja Kavčič pa morda še kdo.
Prisrčno vabljeni!

• 19.30–21.00: Pogovorni večer z dr. Zoranom Jelencem (Modra soba)
Pogovor z andragogom in psihologom dr. Zoranom Jelencem v organizaciji Oddelka za pedagogiko in andragogiko. Z njim se bodo pogovarjali o njegovem življenju, karieri in odločitvah, ki so ga vodile do tega, da je postal eden najvztrajnejših borcev za boljši položaj področja izobraževanja odraslih v Sloveniji. Kot ustanovitelj Andragoškega centra Slovenije je s prizadevanji za uveljavitev izobraževanja odraslih začel pred desetletji, v njem pa vztraja še danes.

Vsak dan od 3. do 7. 12. med 13.00 in 14.00 uro: Predstavitveni film programov Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje (Avla FF)

Od 3. do 7. 12.: Razstava Slovenska dramatika (v 2. nadstropju)

Vsak dan od 3. do 7. 12. med 12.00 in 13.00 uro: Projekcija fotografij s strokovnih ekskurzij Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo (Avla FF)

Od 3. do 7. 12.: Razstava o prof. dr. Dragotinu Cvetku (v 5. nadstropju pri njegovem kipu)

Od 1. 12. do 20. 12.: Razstava Narodne galerije
»Narodna galerija na obisku – Gledaš me – gledam te«
(Avla FF) V organizaciji Oddelka za umetnostno zgodovino in Narodne galerije

Od 4. 12. dalje: Stojnica zapisovanja starih pisav (Avla FF) V organizaciji Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje

3.12.2012

Bralni krožek

V priponki boste našli članek, katerega bomo analizirali prihodnji četrtek 06. decembra 2012.

Gre za tekst Aparecide Vilace "Chronically Unstable Bodies - Reflections on Amazonian Corporalities" iz leta 2005, ki se navezuje na članek Eduarda Viveirosa de Castra, ki smo ga brali prejšnji teden.

Srečali se bomo v četrtek ob 13h a ne na EIKA, temveč v dvorani Zemljepisnega muzeja (nekoč trgovina Kod in Kam). Dvorana Zemljepisnega muzeja se nahaja na Gosposki 16, nasproti Križank, le da je vhod iz Gosposke.

3.12.2012

AngartFilm

Danes smo priča prestrukturiranju in ekspanziji kapitalističnega sistema, ki načine ustvarjanja in prečrpavanja bogastva ter razmerja moči vrača na raven pred drugo svetovno vojno. Cilj teh procesov je povrnitev absolutne moči in bogastva kapitalističnim lastniškim elitam, ki so – zaradi stagnacije tradicionalnih načinov proizvodnje in izčrpanih možnosti za širjenje dobička – v sedemdesetih letih 20. stoletja poiskale nove načine akumulacije kapitala. Med drugim s pomočjo novega organiziranega napada na (že tako okrnjene) človeške in delavske pravice ter s privatizacijo javnega dobrega. Zato namesto o polni socialni državi blaginje (ki jo je poznal socializem) in minimalni socialni državi blaginje (ki jo je dopustil zahodni kapitalizem v fazi sklepanja začasnega in kontroliranega socialnega miru), govorimo o korporativni državi blaginje. (Resolucija proti privatizaciji javnega visokošolskega izobraževanja 2012)

Ta četrtek, 6. 12. 2012, ob 20h, se bomo, na AngartFilmu v Infoshopu na Metelkovi, skupaj z Lilijano Burcar, Primožem Krašovcem in Goranom Lukičem, posvetili kritiki razpada socialne države v času post-socializma.
Prikazali bomo tudi filmček, v katerem so posamezniki in posameznice odgovarjali na vprašanje: ´´Kdaj po vašem mnenju socialna država preneha biti socialna država?´´

Vljudno vabljene in vabljeni!

3.12.2012

Anthropology Student Sessions (ASS)

Projekcija filma: Odnesel te bom na morje
Sreda, 5. december 2012 ob 19h
Infoshop, AKC Metelkova Mesto
 
Tokrat si bomo ogledali etnografski film Odnesel te bom na morje Mance Filak, študentke etnologije in kulturne antropologije. Film se osredotoča na dojemanje telesa in problematiko stigme drugačnosti, s katero se soočajo osebe s hudimi telesnimi obolenji.
 
»Nina in Domen sta skupaj že dobro leto. Nina je na vozičku, saj ima diagnosticirano spastično cerebralno paralizo, ki krči njene mišice, Domen pa je pred 18 leti preživel hudo prometno nesrečo. Oba imata za seboj močno izkušnjo preživetja, ovir, ki jih lahko prinese fizična poškodba ter drugačnosti, ki jo kot tako sprejema (in hkrati določa) družba. Film z veliko mero intimnosti gledalca popelje skozi njun odnos, s poudarkom na njunih prvih skupnih počitnicah na morju. Prvič sama, prvič kot par in prvič kot ´´vsi ostali´´.« - Manca Filak, avtorica
 
Film je dolg 35 minut, projekciji bo sledila diskusija.
 
Vabljene in vabljeni!

Za dodatne informacije ali prispevanje idej, predlogov kontaktirajte:
anja.ipsilon@gmail.com
rejc.jernej@gmail.com

3.12.2012

KULA - Strokovna ekskurzija na Slijeme, Hrvaška - 15.,16.12.2012

Spoštovani člani, članice, študentke in študenti, mladi raziskovalci

Vljudno vabljeni na prvo strokovno srečanje med slovenskimi in hrvaškimi študenti etnologije in kulturne antropologije, ki ga bomo izvedli med vikendom: od sobote 15.12. do nedelje 16.12. Srečanje bo namenjeno medsebojnem druženju in spoznavanju, izmenjavi idej, načrtov, raziskovalnemu povezovanju in bo eno izmed srečanj v tem šolskem letu. Potekalo bo v planinskem domu Runolist na Slijemenu, na Medvjednici, le 30 minut vožnje od Zagreba. Prevoz na srečanje bo sofinanciran s strani društva, ceno nočitve in obrokov vam sporočimo kasneje odvisno od interesa.

Iščemo študente/ke, diplomante/ke, doktorske študente in druge interesente, ki bi bili pripravljeni pripravit krajšo 20-30 minutno predstavitev svojega dela. Ta je lahko v obliki predavanja, članka, video gradiva, etnografskega filma in se lahko dotika katerekoli interesne sfere etnologije in kulturne antropologije, ter širše. Skratka, predstavite lahko karkoli vas zanima oz. s čimerkoli se ukvarjate in mislite, da bi to zanimalo koga drugega.

Točen spored plenarnih predavanj, diskusij in tematik, vam sporočim konec naslednjega tedna. Do konca tega tedna se lahko vpišete na seznam nalepljen na oglasni deski, hkrati pa vpišite tudi okviren naslov svoje predstavitve.  Ime, priimek, naslov predstavitve in kratek povzetek (5-10 stavkov) pa pošljite tudi na naš naslov: kulaorg@gmail.com do četrtka 6.12. Odločitev o izvedbi eno- oz. dvodnevne ekskurzije vam sporočimo konec tedna, glede na število prijavljenih in interes gostiteljev.


Za vas

KULA, Slovensko etnološko in antropološko združenje

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki