Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Arhiv

Obvestila - September

30.9.2011

GOVORILNE URE PRI RED. PROF. DR. BOJANU BASKARJU

Govorilne ure bodo namesto v torek, 4.10. v sredo, 5.10 od 13.30 do 14.30.

 

30.9.2011

SPREJEM ŠTUDENTOV NA MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA (2. stopnja)

Uvodni sestanek na magistrskem študijskem programu Etnologija in kulturna antropologija bo v torek, 11.10 ob 9.00 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, Zavetiška 5, predavalnica P2.
Predavanja po urniku se bodo začela v sredo, 12.10.2011.


30.9.2011

SPREJEM ŠTUDENTOV NA MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM KREOL (2. stopnja)

Uvodni sestanek na magistrskem študijskem programu KREOL bo v torek, 11.10 ob 10.00 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, Zavetiška 5, predavalnica P2.
Predavanja po urniku se bodo začela v sredo, 12.10.2011.29.9.2011

Govorilne ure pri doc. Hudalesu
Doc. dr. Jože Hudales sporoča, da bo namesto v ponedeljek 3. oktobra imel govorilne ure v sredo 5. otobra 2011 od 11.30 do 12.30.

29.9.2011

GOVORILNE URE PRI DOC. DR. MATEJI HABINC

Gov. ure pri doc. dr. Mateji Habinc bodo namesto v ponedeljek, 3. 10. (ob 8.15) v torek, 4. 10. ob 10.30.

 

28.9.2011

PROŠNJE ZA ZAMENJAVO SEMINARJEV IN STROKOVNO - IZBIRNIH PREDMETOV (PREDAVANJ IN VAJ)

Zadnji rok za oddajo prošenj za zamenjavo seminarjev in strokovno -izbirnih predmetov je sreda, 12. oktober. Prošnja mora biti utemeljena s tehtnimi razlogi.

 

28.9.2011

ANTROPOLOGIJA GLASBE

Oddelek za muzikologijo je za študente z našega Oddelka rezerviral posebno kvoto v zunanji izbirni košarici. Tisti, ki bi želeli poslušati MU1 Antropologijo glasbe - glasbe sveta se oglasite v tajništvu OEIKA.

 

27.9.2011

ZAGOVOR MAG. DELA (KREOL)

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Filozofske fakultete v Ljubljani
Vas vljudno vabi

 na zagovor magistrskega dela iz socialne in kulturne antropologije (KREOL)
kandidatke

Barbare Muraus

z naslovom

»Veleumi namernega obilja«.


Zagovor bo v četrtek, 29. 9. 2011 ob 12.00,
v predavalnici P3 (pritličje)
Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo
na Zavetiški 5.

Vljudno vabljeni!

 

 

27.9.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 28.9.2011 bo v okviru Seminarja iz Kulture stavbarstva in bivanja ob 10.30 v predavalnici P3
zagovarjala diplomsko nalogo kolegica


Janja Hiti:


Zelišča v prehrani na Goriškem.

 

Vabljene in vabljeni!

 

23.9.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 28.9.2011 bo v okviru Seminarja iz Kulture stavbarstva in bivanja ob 9.00 v predavalnici P3

zagovarjala diplomsko nalogo kolegica


Lucija Ocvirk:


Živeti v Celju: Celjsko industrijsko delavstvo 20. stoletja.Vabljene in vabljeni!

 

27.9.2011

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Filozofske fakultete v Ljubljani
Vas vljudno vabi

 na zagovor doktorske disertacije

Uršule Lipovec Čebron,

z naslovom

»Izbrisani prebivalci brez zdravstvenega državljanstva: medicinsko-antropološka študija«.


Zagovor bo v petek, 30. 9. 2011 ob 9.30,
v predavalnici P3 (pritličje)
Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo
na Zavetiški 5.

Vljudno vabljeni!

 

27.9.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 28.9.2011 bo v okviru Seminarja iz Geneze slovenskega kulturnega prostora
ob 9.00 v predavalnici P4
zagovarjala diplomsko nalogo kolegica

 

Anja Jukić:


Pihalni orkester Krško in tovarna Vipap Videm Krško.

 


Vabljene in vabljeni!

 

22.9.2011

OBVESTILO ŠTUDENTOM MAG. URŠULE LIPOVEC ČEBRON

Vsem svojim študentom bi rada sporočila, da se bodo:
- vaje antropologije migracij (2. in 3. letnik) začele že v ponedeljek, 10. 10. ob 11.20 (v P4). Vsi študenti, ki so si izbrali te vaje morajo biti nujno prisotni, saj bodo na tem uvodnem srečanju dobili vse ključne informacije o vajah.
- vaje metodologije etnologije in kulturne antropologije (1. letnik) se bodo - pri mojih dveh skupinah - začele 12. in 13. 10.
- predavanja iz Simbolne antropologije (2. in 3. letnik) se bodo začela 25. 10.
- predavanja iz Etnologije Amerik (2. letnik) se bodo začela 24. 10.

Nadomeščanja bodo izvedena v dogovoru z izvajalko.


ASIST. MAG. URŠULA LIPOVEC ČEBRON

 

27.9.2011

GOV. URE PRI DOC. DR. MATEJI HABINC

Doc. dr. Mateja Habinc obvešča študente, da bo imela jutri, 28.9. (izredne) govorilne ure ob 9.30.


27.9.2011

GOVORILNE URE PRI DOC. DR. PETRU SIMONIČU

Zaradi sestanka uredniškega odbora revije ARS & HUMANITAS, bo imel doc. dr. Peter Simonič 27. septembra 2011 govorilne ure od 12.30 do 14.00.


23.9.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V ponedeljek, 26.9.2011 bo v okviru Seminarja iz Folkloristike
ob 11.30 v predavalnici P2

zagovarjala diplomsko nalogo kolegica


Tina Mertik:


Bejžte, bejžte, Matjaš ide!
Folklora skozi funkcijo vzgajanja in poučevanj.


Vabljene in vabljeni!

 

 

23.9.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V četrtek, 29.9.2011 bo v okviru Seminarja iz Neevropske etnologije ob 16.00 v kavarni Geonavtika
zagovarjala diplomsko nalogo kolegica


Renata Ceglar:


Brazilija in njeni staroselci: Življenje etnične skupine Patašo na Bahiji.

 

Vabljene in vabljeni!


22.9.2011

Vaje Popularna kultura in javne podobe
 Vse študente, ki ste opravili vaje obveščam, da je potrebno elaborate in fotografije oddati tudi na ISEKo.
 
Lep pozdrav,
MR Barbara Turk Niskač

22.9.2011

GOVORILNE URE PRI MAG. URŠULI LIPOVEC ČEBRON

Mag. asist. Uršula Lipovec Čebron sporoča, da bo imela govorilne ure v
torek, 27.9. od 12.30 do 13.30.

 

21.9.2011

ODPRTOST KNJIŽNICE
Zaradi delavnice OHK, bo jutri, 22. septembra 2011, knjižnica odprta od 10.30 ure dalje.

21.9.2011

VPISOVANJE OCEN PRI PROF. DR. ZMAGU ŠMITKU

Prof. dr. Zmago Šmitek bo jutri, 22.9.2011 ob 17. uri vpisoval ocene v papirnate indekse, in sicer v P2.

 

20.9.2011

GOVORILNE URE PRI IZR. PROF. DR. VITU HAZLERJU

Govorilne ure pri izr. prof. dr. Hazlerju so v času počitnic od 8.00 do 10.00, v začetku študijskega procesa pa so govorilne ure po objavljenem seznamu.

 

19.9.2011

Obvestilo glede izbirnih predmetov

Študenti bolonjskih programov Filozofske fakultete morajo ob vpisu izbrati izbirne predmete – zunanje iz skupne košarice in strokovno izbirne iz notranjega nabora. Če želijo iz kakršnega koli razloga ta izbirni predmet zamenjati, lahko to storijo do konca oktobra v ustreznem tajništvu oddelka, če le-ta  ugotovi, da je na določenem predmetu še prostor. Po tem datumu spremembe niso več mogoče.


Študenti drugih fakultet in univerz, ki bi želeli izbrati zunanji izbirni predmet iz naše ponudbe zunanjih izbirnih predmetov, se morajo v prvem tednu oktobra prijaviti na tajništvu oddelka, kjer predmet izvajajo.  V primeru da so na predmetu še prosta mesta, tajništvo kandidata vnese v študentski informacijski sistem VIS v rubriki »občan«, tako da je možna prijava na izpit in izstavljanje potrdila o opravljenem izpitu v elektronski obliki.

 

19.9.2011

V e r b a l n a n o t a
Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije pozdravlja Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije in ima čast sporočiti naslednje:
Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) nudi po naročilu Zvezne republike
Nemčije za leto 2012 oz. za študijsko leto 2012/2013 naslednje štipendije:
1. Raziskovalne štipendije za doktorande in mlade znanstvenike
do 3 štipendije za obdobje od 7 – 12 mesecev
do 2 štipendiji za obdobje do 6 mesecev
zadnji rok za oddajo prošenj: 15.11.2011 (poštni žig)
2. Raziskovalna bivanja za visokošolske učitelje in znanstvenike
do 3 štipendije
zadnji rok za oddajo prošenj: 15.11.2011 (poštni žig)
3. Študijske štipendije za graduirance z vseh znanstvenih področij
do 1 štipendija
zadnji rok za oddajo prošenj: 15.11.2011 (poštni žig)
4. Ponovna povabila za nekdanje štipendiste
nekvotirano
zadnji rok za oddajo prošenj: 15.11.2011 (poštni žig)
ali oddaja prošenj neposredno pri DAAD do 31.12.2011
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
L j u b l j a n a
5. Štipendije za umetnike
A: Študijske štipendije
Pomembno: Sprejem prošenj neposredno pri DAAD v Bonnu
vsako leto do 15.11. (žig prejema) za umetnike
vsako leto do 01.11. za arhitekte
B: Delovna bivanja za visokošolske učitelje
nekvotirano
zadnji rok za oddajo prošenj: 15.11.2011 (poštni žig)
6. Štipendije za obisk visokošolskih poletnih tečajev
za študente višjih letnikov
do 11 štipendij
zadnji rok za oddajo prošenj: 15.11.2011 (poštni žig)
7. Študijska potovanja in študijska praksa
slovenskih študentov v Nemčijo oz. v Nemčiji
nekvotirano
zadnji rok za oddajo prošenj: celo leto, prejem prošnje pri portalu DAAD vsako leto
01.11., 01.02. in 01.05.
8. Praktikantska mesta za slovenske študente s področja naravoslovnih in inženirskih
znanosti ter kmetijstva in gozdarstva
do 2 štipendiji
informacije daje IAESTE Slovenia v Ljubljani
e-mail: slovenia@iaeste.org
www.iaeste-zveza.si
Prošnje tujcev, ki že bivajo v Nemčiji, pridejo za pridobitev štipendije v poštev samo, če
prosilke ali prosilci v trenutku, ko so vložili prošnjo, niso v Nemčiji živeli že več kot eno leto.
Formularji za prijavo in nadaljnje informacije so na voljo na internetu na naslovu
http://www.daad.de/stipendien .
Predhodno izbiro za podelitev štipendij bo opravil nemško-slovenski odbor, v katerega
bo med drugim povabljen tudi predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republike Slovenije.
Ta komisija bo v začetku decembra 2011 opravila predhodni izbor na podlagi
predloženih prošenj. V okviru predhodnega izbora izbrane prošnje za štipendijo morajo biti
predložene DAAD v Bonnu do 31.12.2011.
Iz tega časovnega načrta izhaja, da mora biti razpis štipendij objavljen dovolj zgodaj.
Veleposlaništvo predlaga, da Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo obvesti
slovenske študente o razpisu ob začetku visokošolskih aktivnosti s tiskovno informacijo v
dnevnih časopisih
(npr. Večer in Delo) ter prek interneta. Istočasno bi bilo treba na primeren način in čim bolj
opazno opozoriti na to ponudbo tudi na univerzah oz. fakultetah.
Popolne prošnje je z izjemo študijskih štipendij za umetnike ter prošenj za študijska
potovanja in študijsko prakso treba poslati neposredno na Veleposlaništvo Zvezne republike
Nemčije (Prešernova 27, 1000 Ljubljana). Veleposlaništvu morajo biti predložene najkasneje
do 15. novembra 2011 (poštni žig).
Kopije te verbalne note s prilogami po elektronski pošti prejmejo:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Rektorat Univerze v Ljubljani in posamezne fakukltete
Rektorat Univerze v Mariboru in posamezne fakultete
Rektorat Univerze na Primorskem in posamezne fakultete
Rektorat Univerze v Novi Gorici in posamezne fakultete
Gospod Kristian Donko, Univerza v Ljubljani
Gospa Dafinka Georgieva-Meola, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije izkorišča to priložnost, da Ministrstvu za
zunanje zadeve Republike Slovenije ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, 01.09.2011
L.S.

19.9.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 21. septembra 2011 bo v okviru
Seminarja Kultura stavbarstva in bivanja
ob 10.00 v predavalnici P3
predstavila diplomsko nalogo kolegica


Bernardka Rupnik:

 

»Življenje brez praznikov je kakor dolga pot brez gostiln«.


Vabljene in vabljeni!

 

19.9.2011

GOVORILNE URE PRI DOC. DR. MATEJI HABINC

Govorilne ure pri doc. dr. Mateji Habinc bodo namesto v ponedeljek, 26. 9. ob 11.30 v torek, 20. 9. ob 11.30.

 

19.9.2011

GOVORILNE URE PRI RED. PROF. DR. BOJANU BASKARJU

Red. prof. dr. Bojan Baskar bo imel preostala dva torka v septembru govorilne ure od 13.30 do 15.00.

 

16.9.2011

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Zaradi kolegija bo tajništvo v torek, 20.9. odprto od 12.00 do 14.00.

 

16.9.2011

ODPRTOST KNJIŽNICE

Zaradi gradbenih del bo knjižnica za izposojo zaprta še v ponedeljek, 19. septembra 2011.

 

16.9.2011

GOVORILNE URE PRI ASIST. MAG. URŠULI LIPOVEC ČEBRON

Govorilne ure bodo v torek, 20.9.2011 od 12.30 do 13.30. V tem času bo vpisovala tudi prakso.

 

16.9.2011

POTRJEVANJE PRAKSE ZA IZPITNI ROK 15.9.

Glede na to, da ISEKA v zadnjih dneh ne dela zaradi gradbenih del prosim vse študente, ki so se prijavili na zadnji izpitni rok za potrjevanje prakse (15.9.) in v VIS-u še niso dobili potrditve prakse, da nemudoma oddajo svoja poročila na el. naslov: ursula.lipovec@gmail.com.

 

16.9.2011

ISEKA

Zaradi gradbenih del Iseka trenutno ne deluje.

Hvala za razumevanje!

 

15.9.2011

Vabilo k sodelovanju na Indijanskem poletju v Arboretumu Volčji Potok

V Arboretumu Volčji Potok v nedeljo, 25. 9., prirejamo celodnevni dogodek za otroke z naslovom Indijansko poletje. Topli in sončni dnevi kar kličejo k obisku našega parka, zato smo se odločili, da najmlajšim obiskovalcem popestrimo začetek šolskega leta z ´indijanskimi´ delavnicami. Pomoč bi potrebovala kadarkoli med 10:00 in 16:00.
Ker smo javni zavod z omejenimi sredstvi, mora biti zadeva izpeljana s čim manj stroški. K sodelovanju  zato vabim prostovoljce, ki se želijo preizkusiti v delu z otroci. Potrebovala bi namreč pomoč pri zasnovi ´indijanske vasice´, pri izvedbi nagradnega kviza in morda pri izvedbi delavnic na temo severnoameriških staroselcev.
Zakaj severnoameriški staroselci? Ker vem, da bodo pritegnili obiskovalce, ker so povezani z mnogimi predstavami (pogosto napačnimi) in ker imamo v parku precej severnoameriških dreves, katerih zgodbe so zelo zanimive. Dogodek tako združi prijetno s poučnim.
Etnologe in kulturne antropologe vabim k sodelovanju zaradi njihovega poznavanja etnologije Amerike in kreativnih zamisli, ki bi pripomogle k boljšemu poznavanju staroselske kulture in načina življenja - bodisi v preteklosti bodisi v sedanjosti. 

Vse ideje so zaželene!

Če bi vas zanimalo, me prosim kontaktirajte na GSM 031 692 580.

Lep pozdrav!


Aleksandra Zidar,
strokovna svetovalka za odnose z javnostmi in izobraževalne dejavnosti

 

15.9.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V torek, 20. septembra 2011 bo v okviru Seminarja iz sodobnih teorij o družbi in kulturi ob 17.00
v predavalnici P2
zagovarjal diplomsko nalogo kolega


Tomaž Simetinger:


Kultura plesa na Koroškem od 18. do srede 20. stoletja, s poudarkom na Mežiški dolini.

 

Vabljene in vabljeni!

 

15.9.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V torek, 20. septembra 2011 bo v okviru Seminarja iz Teorij kulture, načinov življenja in identitet ob 16.00
v predavalnici P2

zagovarjala diplomsko nalogo prve stopnje kolegica


Sara Berginc:


Sodobna vzreja pasemskih psov in pasje razstave.

 


Vabljene in vabljeni!

 

15.9.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V torek, 20. septembra 2011 bosta v okviru Seminarja iz sodobnih teorij o družbi in kulturi ob 15.00
v predavalnici P2
zagovarjala diplomsko nalogo kolega

Gregor Vellacher
in
Andraž Magajna:


Antropologija na nož v kiberprostoru: anarhizem in Second Life

 

Vabljene in vabljeni!

 

13.9.2011

ODPRTOST KNJIŽNICE

Zaradi menjave oken, bo knjiznica OEiKA v sredo, 14. septembra 2011 odprta od 10.00 do 13.00. V četrtek in petek, 15. in 16. septembra 2011, pa bo zaprta za izposojo. V knjižnici lahko v tem času knjige vračate, podaljšujete in uporabljate internet.

 

14.9.2011

Pripovedovalski Variete in Lutkovno gledališče Ljubljana vabita v Celoletno šolo pripovedovanja

Pripovedovalski Variete se s polno paro in svežo glavo pripravlja na novo sezono. Letošnja novost je Celoletna šola pripovedovanja, ki jo pripravljamo skupaj z Lutkovnim gledališčem Ljubljana. Potekala bo med oktobrom 2011 in majem 2012. Namenjena pa je dijakom in študentom ter ostalim interesentom med 15. in 30. letom starosti.
Šolo bosta vodili pripovedovalki Ana Duša in Špela Frlic, med gostujočimi predavatelji in mentorji pa bodo pisatelj in pesnik Andrej Rozman – Roza, prevajalec in raper Boštjan Gorenc – Pižama, igralka Alenka Marinič, plesalka in vokalistka Irena Tomažin ter skladateljica in pianistka Polona Janežič.
Izobraževanje se bo osredotočalo na sledeče segmente pripovedovanja: zgodovina pripovedovanja, uvod v teorijo ljudskih besedil, izbor in avtorska priredba zgodbe, tehnike pripovedovanja, glas pripovedovalca, telo pripovedovalca na odru, jezik pripovedi, pripoved z glasbeno spremljavo.
Šola bo potekala enkrat tedensko po dve šolski uri v prostorih Lutkovnega gledališča Ljubljana. Cena delavnice je 20 EUR mesečno. Vpis je mogoč do 30. 9. 2011 na blagajni Lutkovnega gledališča Ljubljana, Krekov trg 1, ali po telefonu (01 3000 982; 080 2004) oz . elektronski pošti (blagajna@lgl.si).
Več informacij poiščite v priponki ter na internetnih straneh www.pripovedovalskivariete.si in www.lgl.si

Upamo, da se srečamo, in želimo prijetno jesen!
 
Pripovedovalski Variete

 

13.9.2011


ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 14.9.2011 bo v okviru Seminarja iz Geneze slovenskega kulturnega prostora
ob 10.00 v predavalnici P3
zagovarjala diplomsko nalogo kolegica


Vesna Kuralt:


Promocija gastronomije Slovenije v Ljubljani: Center gastronomije Slovenije.


Vabljene in vabljeni!

 

13.9.2011

GOVORILNE URE PRI RED. PROF. DR. RAJKU MURŠIČU

Red. prof. dr. Rajko Muršič obvešča študente, da bodo govorilne ure v četrtek, 15.9. ob 12. uri.

 

12.9.2011

OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV

Prijave za diplomske izpite v NOVEMBRSKEM ROKU oddajte od ponedeljka 03.10.2011, do (vključno) petka 14.10.2011, v Referatu za dodiplomski študij.

Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom o oceni diplomske oziroma seminarske naloge, ki ga izpolni mentor).

Potrebno je predložiti tudi POTRDILO O OPRAVLJENIH IZPITIH, katerega si natisnete sami iz vašega elektronskega indeksa.

Za zadnji diplomski izpit prijavi priložite indeks in spričevalo z oceno diplomskega dela.

Hkrati vas obveščamo, da morate ob zaključku študija (po zagovoru oziroma diplomskem izpitu) na oddelku poleg indeksa pustiti tudi študentsko izkaznico (v skladu z 10. in 11. členom Pravilnika o študentski izkaznici).

Pred prijavo morajo biti OPRAVLJENI VSI STROKOVNI IN eden od SKUPNIH IZBIRNIH PREDMETOV (filozofija, sociologija ali politologija).

Pogoje pregledajo v tajništvu oddelka in dajo zaznamek na mapo.

Vsakič ko se prijavljate na diplomski izpit, ne glede za katero prijavo gre, morate imeti na prijavni mapi zaznamek oddelka o izpolnjevanju pogojev za pristop k diplomskem izpitu ter, datum in žig oddelka.

V primeru, da na diplomski izpit niste pristopili, se odjavili ali bili negativno ocenjeni, morate ponoviti celoten postopek prijave na diplomski izpit.

PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI!

Klavzurni izpiti bodo v torek 15.11.2011 ob 8. uri.

Datumi ustnih diplomskih izpitov bodo objavljeni naknadno.

P.S.:                                                                                                              

Skladno s sklepom UO FF bodo od 1.10.2007 diplomske obveznosti plačevale vse osebe brez statusa (ne glede na čas od izgube statusa), če v času statusa študenta niso opravile vseh izpitnih obveznosti.

Vsi kandidati, ki jim je od izgube statusa preteklo več kot dve leti in imajo sklep o nadaljevanju in dokončanju študija plačajo diplomske obveznosti v višini 575,50 eur.

REFERAT ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

POMEMBNO OBVESTILO!

Študenti, ki se nameravajo prijaviti na diplomske izpite, naj se oglasijo v tajništvo, da pregledamo opravljene obveznosti, najmanj tri delovne dni pred zadnjim rokom za oddajo prijavne mape na Referat za dodiplomski študij.


12.9.2011

IZPITNI ROK PRI ITALIJANŠČINI 1

Lektorica Kaja Katarina Brecelj obvešča, da bo jutri pisni del izpita potekal ob 11.20, skupaj z 2. drugimi letniki.


12.9.2011

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Obveščam vas, da bo zaradi gradbenih del tajništvo jutri, 13. 9. 2011 odprto od 9.30 do 11.30 ure.


12.9.2011

OBVESTILO GLEDE ODDAJE ŠTUDENTSKIH PROŠENJ

Pri prošnjah za vpis v višji letnik s spregledom pogoja ali kreditnih točk, je potrebno OBVEZNO PRILOŽITI IZTIS ELEKTRONSKEGA INDEKSA. Samo tako je prošnja popolna. Mnenje oddelka ni potrebno.


12.9.2011

DODATNI IZPITNI ROK PRI DOC. DR. JOŽETU HUDALESU

Doc. dr. Jože Hudales obvešča študente, da je razpisal še dodatni izpitni rok pri vajah iz Etnološke muzeologije in Etnološkega konservatorstva (star program), Etnološkega praktikuma (muzeologija in konservatorstvo) in iz Geneze slovenskega kulturnega prostora - vaje, ki je 18.9.2011. Nanj se prijavite tudi tisti, ki ste popravili ocene.

 

12.9.2011

GOVORILNE URE PRI IZR. PROF. DR. VITU HAZLERJU

Izr. prof. dr. Vito Hazler obvešča študente, da bodo v sredo govorilne ure od 8.00 do 9.00.

 

12.9.2011

ODPOVED GOVORILNIH UR PRI DOC. DR. PETRU SIMONIČU

Doc. dr. Peter Simonič obvešča študente, da v torek govorilne ure odpadejo zaradi bolniške odsotnosti.

 

6.9.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V ponedeljek, 19.9.2011 bo v okviru
Seminarja iz Aplikativne antropologije in kulturnega menedžmenta
 ob 11.00 v predavalnici P4

zagovarjala diplomsko nalogo kolegica

Mojca Zajc:


Po Jurčičevi poti
.


Vabljene in vabljeni!

 

12.9.2011

ODPOVED GOVORILNIH UR PRI RED. PROF. DR. BOJANU BASKARJU

Ta teden govorilne ure zaradi nujne zadržanosti odpadejo.


9.9.2011

GOVORILNE URE PRI IZR. PROF. DR. VITU HAZLERJU

Namestnik predstojnice izr. prof. dr. Vito Hazler bo izjemoma imel predstojniške govorilne ure v ponedeljek, 12.9. ob 8.00.


9.9.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 14.9.2011 bo v okviru Seminarja iz Geneze slovenskega kulturnega prostora
ob 15.30 v predavalnici P3
zagovarjala diplomsko nalogo kolegica


Tadeja Oderlap:


Alpinizem na Koroškem in Franc Oderlap.


Vabljene in vabljeni!

 

9.9.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V sredo, 14.9.2011 bo v okviru Seminarja iz Urbane antropologije
 ob 9.00 v predavalnici P3
zagovarjala diplomsko nalogo kolegica


Julija Dornik:

»Začarani krog muslimanskih imigrantk. Maročanke ujete med spolno diskriminacijo lastne kulture in multiplo diskriminacijo v Španiji«.


Vabljene in vabljeni!

 

9.9.2011

GOVORILNE URE PRI DOC. DR. MATEJI HABINC

Doc. dr. Mateja Habinc obvešča študente, da bodo namesto gov. ur 19. 9., te v sredo, 14. 9. ob 12.00.


8.9.2011

GOVORILNE URE PRI MAG. URŠULI LIPOVEC ČEBRON

Govorilne ure pri mag. asist. Uršuli Lipovec Čebron bodo v petek, 16. 9. od 13.30 do 14.30. V tem terminu bom tudi vpisovala prakso.


8.9.2011

GOVORILNE URE PRI DOC. DR. MATEJI HABINC

Govorilne ure v ponedeljek, 19. 9. odpadejo, nadomeščanje bo javljeno.


7.9.2011

VABILO NA OKROGLO MIZO OB IZIDU KNJIGE ZGODBE IZBRISANIH PREBIVALCEV

Petek, 9. 9. 2011 ob 19.00
Škratova čitalnica (Metelkova)
 
4. 7. 2011 je pri založbi Sanje izšla knjiga Zgodbe izbrisanih prebivalcev, ki sta jo uredili Uršula Lipovec Čebron in Jelka Zorn, avtorji pa so študentje z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete in s Fakultete za socialno delo ter nekateri izbrisani prebivalci Slovenije. Kljub dolgoletni prisotnosti izbrisa v medijih je to prva priložnost, da iz prve roke dobimo informacije o tem, kaj pomeni pravno ne-obstajati. Knjiga vsebuje 27 življenjskih zgodb, opremljenih s teoretskimi opombami, ki individualne zgodbe postavljajo v širši družbeno-politični kontekst.

Na okrogli mizi bodo sodelovali: Blaž Bajič, Andrea Feher, Maruša Golob, Anja Muhvič, Beja Protner, Vid Milivojša – Vice in Mario.

Okroglo mizo bomo zaključili s projekcijo filma Izbrisani avtorja Macieja Rafińskega.

Vljudno vabljeni!


6.9.2011

Vaje popularna kultura in javne podobe

Vse študente, ki ste v letih 2009/2010 in 2010/2011 obiskovali vaje Popularna kultura in javne podobe obveščam, da sem razpisala dodatni izpitni rok 21.9.2011. Ker je zamudnikov kar nekaj, se prosim vsi, ki nameravati opravljati vaje prijavite na ta izpitni rok, nalogo pa lahko oddate do 30.9.2011, kot smo se dogovorili. Zaradi odhoda na porodniški dopust po tem datumu izpitnih nalog ne bom več sprejemala. Nalogo s prilogami oddajte na gmail in ISEKO.
 
Lep pozdrav,
MR Barbara Turk Niskač

6.9.2011

Vabilo na okroglo mizo, kjer bomo razkrivali obraze institucionalnega rasizma
Amnesty International Slovenije v okviru Poster festivala Ljubljana ´11: Razkriti obrazi rasizma v petek, 16. septembra 2011, ob 10.00 v Kinodvoru v Ljubljani pripravlja okroglo mizo INSTITUCIONALNI RASIZEM: SKRITI OBRAZ RASNE DISKRIMINACIJE.
Z gosti bomo razkrivali obraze institucionalnega rasizma, ki ga pogosto najtežje prepoznamo in se z njim soočimo, še posebej, ko diskriminatorno delujejo institucije in vlade, ki zase menijo, da niso rasistične. Slišali bomo dve življenjski zgodbi s popolnoma različnim ozadjem, a skupnim izzivom – z bojem proti institucionalnemu rasizmu. Svoje izkušnje bosta z nami delili gostji, mati najstnika, ki je bil v Londonu umorjen v rasno motiviranem napadu, Doreen Lawrence in Mirjana Učakar, profesor Gorazd Kovačič s Filozofske fakultete pa bo nam predstavil pojem institucionalnega rasizma. Okroglo mizo bo povezovala Metka Naglič z Amnesty International Slovenije.
Okrogla miza je le eden od dogodkov Poster festivala Ljubljana ´11, ki ga organizira Fundacija Brumen, Amnesty International Slovenije pa v projektu sodeluje z delavnicami, natečajem risanja plakatov, okroglo mizo in s predavanjem. Več informacij o projektu najdete na spletni strani poster.amnesty.si.
Vse organizacije, ki se borite proti rasni diskriminaciji, diskriminaciji migrantov in diskriminaciji etničnih manjšin, ste vljudno vabljene, da svoje delo z gradivi (letaki, brošure, publikacije itd.) predstavite na stojnici, ki bo v Kinodvoru postavljena pred in med okroglo mizo. Za dodatne informacije, prosimo, kontaktirajte Amy Skinner na amy.skinner@amnesty.si.
Vabilo na okroglo mizo najdete v priponki (tudi v angleščini), za vsa vprašanja in dodatne informacije o okrogli mizi pa smo vam z veseljem na voljo na naslovu amy.skinner@amnesty.si in telefonski številki 01/426-93-77.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite in z nami razkrijete obraze rasizma!

Prijazen pozdrav,
Amnesty International Slovenije

6.9.2011

Rezultati kolokvijev za Italijanski jezik

18090139    5
18940494    6
18081124    5
18081063    5
18090498    56.9.2011

Vprašalnica ETNOFOLK

V Pragi so za projekt ETNOFOLK pripravili vprašalnik v zvezi z iskanjem informacij o kulturni dediščini na spletu. Prosijo, da anketo izpolni čim več ljudi iz Slovenije.

Anketa je objavljena tukaj:

www.etnofolk.eu/survey.htm

Najlepša hvala in prav lep pozdrav!

Dr. Barbara Ivančič Kutin
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU
Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel. +386 1 47 06 293

 

6.9.2011

GOVORILNE URE PRI RED. PROF. DR. RAJKU MURŠIČU

četrtek, 8.9. bodo govorilne ure ob 9.00.

 

6.9.2011

GOVORILNE URE PRI DOC. DR. PETRU SIMONIČU

Dr. Peter Simonič ima v septembru 2011 govorilne ure ob torkih, 10h - 12h.

Peter Simonič


5.9.2011

ODPRTOST TAJNIŠTVA

V sredo, 7.9.2011, bo tajništvo v uradnih urah med 11.00 in 13.00 zaprto zaradi sestanka na Filozofski fakulteti. Popoldanske uradne ure od 15.00 do 17.00 bodo potekale normalno.


5.9.2011

GOVORILNE URE PRI RED. PROF. DR. BOJANU BASKARJU

Govorilne bodo ta teden v četrtek, 8.9.2011, od 14h do 15h.


1.9.2011

IZPITNA ROKA PRI PROF. DR. ZMAGU ŠMITKU

Izpitna roka pri predmetih Etnologija Azije in Etnologija Amerik bosta v petek, 16.9.2011 ob 17. uri v P2.


1.9.2011

GOVORILNE URE PRI PROF. DR. ZMAGU ŠMITKU

Prof. dr. Zmago Šmitek obvešča študente, da bo imel govorilne ure v četrtek, 15.9.2011 ob 16. uri.


1.9.2011

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE

Še enkrat objavljamo obvestilo v zvezi z razpisom za vpis na 2. stopnjo:

Obveščamo vas, da je bil danes, 1. 6. 2011 , na spletnih straneh Univerze v Ljubljani objavljen Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2011/12. Razpis je dostopen na http://www.uni-lj.si/studij_na_univerzi/podiplomski_studij_2_stopnja/razpis_za_vpis_20112012.aspx.

Obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh naše fakultete: http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/PodiplomskiStudij/RazpisZaVpis/Razpis.html, kjer so dostopni tudi pogoji za vpis in povezave na vaše oddelčne strani, kjer so objavljene informacije o posameznem študijskem programu.

Rok za prijavo na razpis je 10. september 2011.

Prijava je elektronska in dostopna na: http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/PodiplomskiStudij/RazpisZaVpis/PrijavaNaRazpis.html (trenutno še ne deluje)

Ko študent izpolni elektronski obrazec za prijavo na študij, ga natisne, podpiše in skupaj s prilogami pošlje na naslov:

Filozofska fakulteta
Referat za magistrski študij (2. stopnja)
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
S pripisom: »prijava na razpis za vpis – 2. stopnja«


Priložiti mora naslednje PRILOGE:
        .        kratek življenjepis
        .        kopija vseh pridobljenih diplomskih listin
        - kandidati, ki ne bodo diplomirali do 10. septembra, prijavi priložijo potrdilo fakultete o datumu zagovora diplomskega dela (zagovor mora biti opravljen najkasneje do 30.9.2010)
        - če diploma še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju
        - če je diploma pridobljena v tujini, kandidati priložijo tudi odločbo o priznavanju v tujini pridobljene diplome
        .        potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene in ocene diplomskega dela (potrdila ni potrebno priložiti diplomantom Filozofske fakultete UL, ki imajo elektronski indeks)
        .        izjava o plačniku šolnine (če šolnino krije npr. delodajalec)
        .        drugo (če to zahteva program; npr. potrdilo o znanju tujega jezika...)

Morebitni diferencialni izpiti morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo opravljeni PRED vpisom v program.

Vpis bo elektronski in bo potekal do 30. septembra 2011.

Študenti lahko dodatne informacije dobijo tudi v Referatu za magistrski študij (2. stopnja):
-  v času uradnih ur (vsak dan od 11:00 – 13:00, ob sredah tudi od 15:00 – 17:00)
- na telefonskih številkah: 01/241-1042 in 01/241-1043
- po elektronski pošti: magistrski.studij@ff.uni-lj.si

 

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki