Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Arhiv

Obvestila - Avgust

31.8.2011

RAZPIS ZA ŠTUDIJSKE IZMENJAVE ERASMUS V 2. SEMESTRU

Dragi študentje in študentke,
v mednarodni pisarni FF so se odločili, da pred začetkom študijskega leta 2011/2012 – tako kot lani – ponovijo razpis za študijske izmenjave Erasmus v 2. semestru študijskega leta 2011/2012. Prijava je možna le za drugi semester se pravi največ za 6 mesecev.

V kolikor se želite prijaviti na izmenjavo, izpolnite prijavnico, ki jo najdete pod PRIJAVA NA ERASMUS ŠTUDIJSKO IZMEJAVO, na spletni strani Mednarodne pisarne Filozofske fakultete (glej povezavo spodaj). Na tej strani je tudi povezava do seznama univerz oziroma oddelkov, s katerimi ima Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo podpisane bilateralne pogodbe za Erasmus izmenjave in kamor se lahko prijavite glede na število prostih mest.

Izpolnjeno prijavnico v pisni obliki oddajte v predal koordinatorke za mednarodne izmenjave na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Sarah Lunaček najpozneje do 28.9.2011, ali pa jo prinesite na govorilne ure.
Obenem prijavo pošljite po elektronski pošti na naslov sarah_lunacek@yahoo.com.
Več informacij o prijavi  in prijavnico  najdete na spletni strani: 
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/MednarodnaPisarna/Mobilnost/Erasmus/ErasmusRazpis.html
To je šele prvi korak v prijavi. Potem ko bodo vaše prijave potrjene, sledi prijava na izbrano partnersko univerzo in podpis študijskega sporazuma. Več o nadaljnjih korakih, ki bodo sledili prijavi si preberite  na spletni strani mednarodne pisarne:
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/MednarodnaPisarna/Mobilnost/Erasmus/Erasmus.html
in na spletni strani oddelka:
http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=82&id_informacija=2902

Za vprašanja sem na voljo v času govorilnih ur, te bodo v septembru ob sredah ob 10h.

Sarah Lunaček


31.8.2011

GOVORILNE URE PRI SARAH LUNAČEK

V septembru bodo govorilne ure pri Sarah Lunaček ob sredah ob 10h (začenši s 6.9.).

Sarah Lunaček


30.8.2011

ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE

V torek, 6. septembra 2011
bo v okviru Seminarja iz Etnološke muzeologije
ob 13.00 v predavalnici P3

predstavila diplomsko nalogo kolegica

Veronika Zavratnik:


Dediščina v vsaki pori našega življenja.
Muzejske zbirke v Halozah.


Vabljene in vabljeni!

 

29.8.2011

GOVORILNE URE PRI LEKTORICI SAŠI PODGORŠEK

Govorilne ure bodo v petek, 2. 9. ob 9.30 v sobi pred vhodom v knjižnico.

Lektorica Saša Podgoršek

29.8.2011

DODATNI KOLOKVIJ IN PISNI IZPIT ZA NEMŠKI JEZIK I

Dodatni rok za kolokvij iz Nemškega jezika I je 7. september 2011 ob 14h v P1.
3. rok za pisni izpit je 12. september 2011 ob 9h v P1.

Govorilne ure bodo v petek, 2. 9. ob 9.30 v sobi pred vhodom v knjižnico.

Lektorica Saša Podgoršek


26.8.2011

SPREMEMBA GOVORILNIH UR PRI RED. PROF. DR. BOJANU BASKARJU

Naslednje govorilne ne bodo 30.8., temveč 31.8. od 13h do 15h.


26.8.2011

ODPRTOST TAJNIŠTVA

V petek, 2.9. 2011, bo tajništvo v času uradnih ur zaprto zaradi letnega dopusta.

Hvala za razumevanje!


25.8.2011

GOVORILNE URE PRI MIRJAM MENCEJ

V naslednjem mesecu bodo govorilne ure potekale v naslednjih terminih:

31. avgusta od 9.00-10.00
5. septembra od 9.00-10.00
14. septembra od 9.00-10.00
21. septembra od 9.00-10.00
26. septembra od 9.00-10.00

Za predstojniške govorilne ure se prosim oglasite ob koncu vsakokratnih govorilnih ur (okoli 9.45).

Mirjam Mencej


25.8.2011

GOVORILNE URE PRI DOC. DR. PETRU SIMONIČU

Govorilne ure bodo spet v torek, 30. avgusta od 9. do 11. ure.

24.8.2011

STIKI MED TRADICIJSKO GLASBO IN PLESOM IN EVROPSKO GLASBENO KULTURO V RAZLIČNIH OKOLJIH IN OBDOBJIH

4. mednarodni simpozij Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete UL

Prijazno Vas vabimo na 4. mednarodni simpozij Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Stiki med tradicijsko glasbo in plesom in evropsko glasbeno kulturo v različnih okoljih in obdobjih. Simpozij bo med 25. in 28. avgustom 2011 gostila Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, ob sodelovanju Ustanove Imago Sloveniae, Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija, Slovenskega muzikološkega društva, Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU in Glasbene matice Ljubljana. Ob simpoziju bodo potekali štirje koncerti. S simpozijem bomo med drugim zaznamovali tudi začetek štiriletnega bivanja pisarne Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (International Council for Traditional Music, ICTM), vodilnega svetovnega združenja etnomuzikologov, v Ljubljani.

Tradicijska glasba je bila v ospredju raziskav predstavnikov obeh predhodnic moderne etnomuzikologije: glasbenega narodopisja in primerjalne muzikologije. Glasbeni narodopisci so se praviloma osredotočali na ljudsko glasbo podeželjskega prebivalstva v lastnem nacionalnem okolju, primerjalni muzikologi pa na glasbe zunaj Evrope in sicer t.i. primitivnih ljudstev in t.i. visokih kultur Orienta. Sodobni etnomuzikologi v svojih raziskavah upoštevajo obstoj tako raznovrstnih tradicijskih glasb in plesov kot tudi evropske glasbene kulture v različnih delih sveta in v različnih časih. Simpozija se udeležujejo tako etnomuzikologi kot tudi muzikologi in predstavniki drugih strok znotraj humanistike in družbenih ved, ne glede na prostorske in časovne fokuse njihovih raziskav. Tradicijsko glasbo in ples povezuje z zapuščinama kolonializma in nacionalnih gibanj ter s koncepti, kot so identiteta, hibridnost, moč, konflikt, globalizacija in drugi.
 
Več o programu v priponki.


Nasvidenje na simpoziju,

Prof. dr. Svanibor Pettan


24.8.2011

VPISI IN ŠTUDENTSKE PROŠNJE


Vpis novincev

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/DodiplomskiStudij/Vpis/
VpisNovincev.html


Vpis v višje letnike bolonjskih študijskih programov

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/DodiplomskiStudij/Vpis/
VpisVisjiLetnikBolonjski.html


Ponovni vpis v isti letnik

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/DodiplomskiStudij/Vpis/
VpisPonovniLetnik.html


Postopek vpisa v absolventski staž in podaljšanje absolventskega staža

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/DodiplomskiStudij/Vpis/
VpisAboslventskiStaz.html


Obvestilo v zvezi s študentskimi prošnjami

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/DodiplomskiStudij/Obvestila/Obvestilo
_StudentskeProsnje.html


Vpis v višji letnik z manjkajočimi KT (bolonjski študij)

Študente opozarjamo, da je vpis v višji letnik z manjkajočimi do 6 KT možen le na podlagi pozitivno rešene prošnje, ki jo morajo študenti oddati v referatu za študentske zadeve FF najkasneje do 23.9.2011 (http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/DodiplomskiStudij/Obvestila/Obvestilo
_StudentskeProsnje.html
).


Testiranje indeksa (na Oddelku EiKA)

Pred vpisom v višji letnik ali za ponavljanje letnika (bolonjski študij) morate NUJNO opraviti testiranje indeksa v tajništvu oddelka in sicer v času uradnih ur od 1. septembra 2011 dalje.

Ne pozabite, da morate imeti v obeh indeksih (klasičnem in elektronskem) ob vpisu vpisane vse ocene. V klasičnem indeksu morajo biti ocene podpisane s strani nosilcev predmetov. Elektronski indeks mora biti urejen na način, da bodo v njem le ocene predmetov, ki ste jih opravljali. Izbirne predmete, ki jih niste opravljali morate odstraniti/izbrisati iz elektronskega indeksa. V nasprotnem primeru vam bo sistem kazal, da nimate opravljenih vseh obveznosti za posamezen letnik študija. Prav tako morate pridobiti žig knjižnice, da imate poravnane vse obveznosti


Študentom 4. letnika, ki se prvič vpisujejo v absolventski staž na Oddelku ne bomo preverjali pogojev in testirali indeksov, zato upoštevajte navodilo: http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/DodiplomskiStudij/Vpis/
VpisAboslventskiStaz.html
.


24.8.2011

GOVORILNE URE PRI MR BARBARI TURK NISKAČ

MR Barbara Turk Niskač sporoča, da bo imela zadnje govorilne ure pred porodniškim dopustom 7.9.2011 ob 9h, ko bo tudi vpisovala ocene vaj.


24.8.2011

POROČILO O IZBRANEM ETNOLOGU/KULT. ANTROPOLOGU PRI PREDMETU ZGODOVINA ETNOLOGIJE IN KULTURNE ANTROPOLOGIJE

Doc. dr. Jože Hudales opozarja študente, da je pogoj za pristop k opravljanju izpita Zgodovina etnologije in kulturne antropologije poročilo o izbranem etnologu in kulturnemu antropologu, ki mu ga morate poslati.


23.8.2011

GOVORILNE URE PRI SARAH LUNAČEK DANES OD 14H

Danes so govorilne ure napovedane ob 15h. Ker naj bi bila že ob 17h v Škofji Loki na okrogli mizi o suženjstvu (v Sokolskem domu, če koga zanima), bodo govorilne ure že od 14h (do 16h).

Hvala za razumevanje!
Sarah Lunaček


22.8.2011

PRESTAVITEV IZPITNEGA ROKA IZ PREDMETA FOLKLORISTIKE

Izr. prof. dr. Mirjam Mencej obvešča študente, da bo izpitni rok iz predmeta Folkloristike prestavljen na petek, 26.8.2011 ob 10.30.

Hvala za razumevanje!


22.8.2011

GOVORILNE URE PRI MIRJAM MENCEJ

Govorilne ure bodo v petek, 26.8.2011 ob 13. uri.


19.8.2011

Razvoj podeželja – izbirne vaje

Rok za oddajo dopolnjenih izdelkov je 30.8. 2011 (v predal). Vpis ocen in govorilne ure bodo v torek, 6.9.2011 ob 17. uri.

Tadeja Primožič


18.8.2011

PRESTAVITEV IZPITNEGA ROKA PRI PREDMETU ETNOLOŠKA MUZEOLOGIJA IN PRI PREDMETU ZGODOVINA SLOVENSKE ETNOLOGIJE IN KULTURNE ANTROPOLOGIJE

Doc. dr. Jože Hudales sporoča, da bo namesto v ponedeljek,  29. 8. imel izpita iz Etnološke muzeologije in iz Zgodovine slovenske etnologije in kulturne antropologije v četrtek, 1.9. ob 12.00 in 14.00.


18.8.2011

GOVORILNE URE PRI DOC. DR. JOŽETU HUDALESU

Doc. dr. Jože Hudales sporoča, da bo namesto v ponedeljek,  29. 8. imel govorilne ure v četrtek, 1.9. od 9.00 do 11.00.


17.8.2011

Call for Participation: Alexandria Education Convention - Deadline 15 September

Dear friends,

We would like to inform you of the upcoming organization of the Alexandria Education Convention. This is an initiative that the ALF is organizing in partnership with the Swedish Institute in Alexandria.

The Alexandria Education Convention will take place on 30 to 31 October 2011 with the main objective to lay the basis for the development of an education programme for intercultural and democratic citizenship in the Euromed region, targeting both the formal and informal sector.

The ALF and the Swedish Institute will cover the participation of around 30 participants coming from various countries of the region and to be selected through an open Call for Participation with the deadline for applicants on the 15 September 2011.

The complete Call and Application Form can be found on the ALF website at http://www.euromedalex.org/fields/education-youth/alexandria-education-convention

Should you require any clarification on this initiative please do not hesitate to write to education.convention@euromedalex.org

Best regards and have a good summer,

ALF team


17.8.2011

GOVORILNE URE

Asist. mag. Uršula Lipovec Čebron sporoča, da bodo govorilne ure v ponedeljek, 29.8.2011 od 12.00 do 13.00. V času govorilnih ur bo vpisovala in potrjevala tudi prakso.


17.8.2011

ŠTIPENDIJE COPERNICUS ZA NEMČIJO

Opozarjamo na razpis za štipendije Copernicus za študente prava, ekonomije, družboslovja ali humanistike.
Copernicus je študentska pobuda, ki vsak semester podeli ca. 12 štipendij srednje in vzhodnjeevropskim študentkam in študentom.
Štipendija obsega enosemestrski obisk ene od univerz v Hamburgu, Münchnu ali Berlinu, kateremu sledi dvomesečna praksa v nemških podjetjih ali javnih institucijah. Štipendija vključuje nastanitev, mesečno žepnino ter krije stroške zdravstvenega zavarovanja in potne stroške.
Rok za prijavo je *1. september 2011*. Več informacij na spletni strani mendarodne pisarne Filozofske fakultete (Razpisi) in na:
http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/


16.8.2011

15th Annual Mediterranean Studies Association Congress

Mediterranean Studies Association
August 8, 2011

Call for Papers 
 
15th Annual Mediterranean Studies Association Congress

Juraj Dobrila University, Pula, Croatia
Sveuciliste Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska
 
May 30 - June 2, 2012
 
  
The Mediterranean Studies Association´s 15th annual International Congress will be held on May 30 - June 2, 2012, at Juraj Dobrila University, Pula, Croatia. As is the case each year, papers and sessions on all subjects relating to the Mediterranean region and Mediterranean cultures around the world from all periods are encouraged. Following optional excursions, the Congress will open with a plenary session and reception on the evening of Wednesday, May 30, 2012. Over the course of the next days over 150 scholarly papers will be delivered before an international audience of about 250 scholars, academics, and experts in a wide range of fields. Held in the historic city of Pula, the official languages of the Congress are English and Croatian. In addition, complete sessions in any Mediterranean language are welcome. A number of special events are being planned for Congress participants that will highlight the unique cultural aspects of Croatia.
 
The Congress is sponsored by the Mediterranean Studies Association, the Juraj Dobrila University, Utah State University, the University of Massachusetts Dartmouth, and the University of Kansas. Selected revised papers will be considered for publication in the Association´s journal, Mediterranean Studies, published by Penn State University Press.
The Mediterranean Studies Association is an interdisciplinary organization that promotes the scholarly study of Mediterranean cultures in all aspects and disciplines. It is particularly concerned with the ideas and ideals of western Mediterranean cultures from Late Antiquity to the Enlightenment and their influence beyond these geographical and temporal boundaries.
Proposals for papers and sessions are now being solicited. Papers and proposals for sessions with a Mediterranean theme, from any period and any discipline, will be considered. Proposals for roundtable discussions of a topical work or theme are also welcome. The typical panel will include three-four papers, each lasting twenty minutes, a chair, and (optionally) a commentator. For examples of paper and session topics, and the range of subjects, see the programs from Lisbon (1998), Coimbra (1999), Salvador (2000), Aix-en-Provence (2001), Granada (2002), Budapest (2003), Barcelona (2004), Messina (2005), Genoa (2006), Évora (2007), Lüneburg (2008),  Cagliari (2009), Salamanca (2010), and Corfu (2011).
Proposals should include a 200-word abstract in English for each paper and a one-page curriculum vitae for each participant, including chairs and commentators. (If you have participated in a previous congress, you need not submit your cv again; we have it on file.) Each participant´s name, e-mail and regular address, and phone number should also be listed.
If you have questions, please contact Ben Taggie at medstudiesassn@umassd.edu
NOTE: The MSA regrets that no funding is available to support travel and other costs of participants.

Benjamin Taggie
Mediterranean Studies Association


16.8.2011

OBVESTILO ŠTUDENTOM

Izpitni rok iz Folkloristike dne 25. 8. 2011 bo morda prestavljen na 26. 8. 2011. Dokončno obvestilo o izpitnem roku boste dobili v ponedeljek, 22. 8. 2011 dopoldan – prosim, bodite pozorni.

Hvala za razumevanje.

Mirjam Mencej

 

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki