Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Stalna obvestila

24. 10. 4670
Oddaja dispozicija diplomske naloge na prvi stopnji študija

Za oddajo dispozicije diplomske naloge je v VIS-u razpisan izpitni rok in sicer zadnji dan prvega semestra (17. 1. 2020). Študenti se morajo na razpisan rok pravočasno prijaviti. Študenti natisnjeno dispozicijo, ki mora biti ... več »

20. 07. 2020
Menjave notranjih in zunanje izbirnih predmetov (novosti v letu 2020/21)

Študenti bodo z novim študijskim letom 2020/2021 v tajništvu oddelka lahko le enkrat zamenjali zunanji in enkrat notranji izbirni predmet, v letniku, v katerem so vpisani, pri čemer so roki ... več »

12. 05. 2020
Zagovori diplomskih del

PRAVILNIK O ZAKLJUČKU ŠTUDIJA NA UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH PRVE STOPNJE 4. člen (razpisovanje rokov za zagovor) Diplomski izpiti in zagovori diplomskih in zaključnih seminarskih del v študijskih programih prve stopnje ... več »

16. 03. 2020
Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/presern_nagrade/pravilnik_o_podeljevanju_nagrad_studentom_ul_ff_cistopis_senat_maj_2019_final.pdf) pozivamo ... več »

8. 01. 2020
Izbira mentorja/mentorice in priprava dispozicije magistrskega dela

Študenti po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi delavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno izberejo morebitnega somentorja ali zunanjega mentorja. Glede na lastne ... več »

10. 07. 2019
Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija

VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE Vpis v višji letnik: 1. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Vpis_v_visji_letnik_ponovni  2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis  Za ... več »

6. 06. 2019
Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

 V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/presern_nagrade/pravilnik_o_podeljevanju_nagrad_studentom_ul_ff_cistopis_senat_maj_2019_final.pdf) pozivamo ... več »

7. 12. 2018
Izbira mentorja/mentorice in priprava dispozicije magistrskega dela

Študenti po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi delavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno izberejo morebitnega somentorja ali zunanjega mentorja. Glede na lastne ... več »

7. 12. 2018
Dispozicije - 2. in 3. letnik (študenti na izmenjavi)

Študenti 2. in 3. letnika, ki ste na izmenjavi v tujini, morate prav tako kot drugi študenti oddati dispozicijo seminarske oziroma diplomske naloge ter se pravočasno prijaviti v VISu za Seminar I oziroma Diplomski seminar (ta rok bo 18. ... več »

7. 12. 2018
Oddaja dispozicija diplomske naloge na prvi stopnji študija

Za oddajo dispozicije diplomske naloge je v VIS-u razpisan izpitni rok in sicer zadnji dan prvega semestra (18. 1. 2019). Študenti se morajo na razpisan rok pravočasno prijaviti. Natisnjeno dispozicijo, ki mora biti potrjena s strani ... več »

1. 10. 2018
Gesla za vstop v oddelčni študentski sistem (ISEKA) – 1. letnik

Študente prvega letnika obveščamo, da vstopajo v oddelčni študentski sitem preko povezave: http://iseka.ganesh.si/    Uporabniško ime in geslo se razlikujeta od tistega za vstop v VIS! Uporabniško ime ... več »

1. 10. 2018
MENTORJI LETNIKOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

1. stopnja 1. letnik: red. prof. dr. Rajko Muršič 2. letnik: izr. prof. dr. Jože Hudales 3. letnik: izr. prof. dr. Peter Simonič 2. stopnja 1. letnik: izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron 2. letnik: red. prof. dr. Bojan Baskar ... več »

17. 07. 2018
Navodila glede vpisa, prošenj, prijav na razpis in zaključevanja študija

VPISI V VIŠJI LETNIK IN PROŠNJE Vpis v višji letnik:1. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu/Vpis_v_visji_letnik_ponovni  2. stopnja: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis  Za ... več »

1. 06. 2018
Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

 V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/presern_nagrade/novi_pravilnik_studentske_nagrade_lekt.pdf) pozivamo diplomante ... več »

20. 03. 2018
MERILA ZA REŠEVANJE ŠTUDENTSKIH PROŠENJ ZA ŠTUDENTE PRVE IN DRUGE STOPNJE (s potrjenimi popravki na seji Senata FF dne 28. 2. 2018)

Celoten pravilnik je dostopen na: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Pravilniki_merila/Merila_za_resevanje_studentskih_prosenj   Bodite pozorni tudi na spremembe v 11. členu, ki se nanaša na MENJAVO IZBIRNIH PREDMETOV:   Študenti ... več »

22. 02. 2018
Stroški zagovora magistrskega dela

V skladu s 7. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za 2017/18 in v povezavi s 128. členom Statuta UL, oseba brez statusa študenta, ki dokončuje študij po prekinitvi, plača stroške, ... več »

21. 12. 2017
MERILA ZA REŠEVANJE ŠTUDENTSKIH PROŠENJ ZA ŠTUDENTE PRVE IN DRUGE STOPNJE

Točka 11: MENJAVA IZBIRNIH PREDMETOV   Študenti lahko zamenjajo izbirne predmete:   -  najkasneje do 30. oktobra tekočega študijskega leta, če se predmet izvaja v zimskem semestru, in   -  najkasneje v tridesetih ... več »

21. 12. 2017
Spremembe v Pravilniku o izpitnem redu

PRIJAVA IN ODJAVA OD IZPITOV (za študente 1. in 2. stopnje) V skladu z novim Statutom UL in Študijskim redom UL se je spremenil 18. člen PRAVILNIKA O IZPITNEM REDU FF, ki pravi:Rok za prijavo na izpit ne sme biti daljši od treh ... več »

20. 12. 2017
Dispozicije - 2. in 3. letnik (študenti na izmenjavi)

ŠTUDENTI 2. IN 3. LETNIKA, KI STE NA IZMENJAVI V TUJINI, MORATE PRAV TAKO KOT DRUGI ŠTUDENTI V ISEKO ODDATI DISPOZICIJO SEMINARSKE OZIROMA DIPLOMSKE NALOGE TER SE PRAVOČASNO PRIJAVITI V VIS ZA SEMINAR I. OZIROMA DIPLOMSKI SEMINAR (ta rok ... več »

15. 11. 2017
Oddaji dispozicij diplomske naloge na prvi stopnji študija

Za oddajo dispozicije diplomske naloge je v VIS-u razpisan izpitni rok in sicer zadnji dan prvega semestra (19. 1. 2018). Študenti se morajo na razpisan rok pravočasno prijaviti. Natisnjeno dispozicijo, ki mora biti potrjena s strani ... več »

16. 10. 2017
Obvestilo študentom glede možnosti koriščenja pravic in ugodnosti iz naslova statusa študenta v skladu z 69. členom ZViS

Obveščamo vas, da je na spletni strani portala eVŠ objavljena osnovna informacija za študente v zvezi s pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic iz statusa študenta (na primer prehrana, prevozi, štipendiranje): http://portal.evs.gov.si/splosno-o-drugih-pravicah-in-ugodnosti-studentov. Študenti, ... več »

4. 10. 2017
Menjave izbirnih predmetov

Menjava izbirnih predmetov je v tekočem študijskem letu mogoča v oddelčnem tajništvu do 30. oktobra in najkasneje v tridesetih dneh po začetku letnega semestra, če se predmet izvaja v letnem semestru. Izvede se preko poslane prošnje ... več »

4. 10. 2017
Seznam tutork študentk v študijskem letu 2017/18

Andreja Špitalar - oddelčna koordinatorica in uvajalna tutorka, spitalar.andreja@gmail.com Maja Valant- uvajalna tutorka, valantmaja1@gmail.com Jerneja Šubelj - uvajalna tutorka, jerneja.subelj@gmail.com Kaja Cigut -  uvajalna tutorka, ... več »

2. 10. 2017
Gesla za vstop v oddelčni študentski sistem (ISEKA) – 1. letnik

Študente prvega letnika obveščamo, da vstopajo v oddelčni študentski sitem preko povezave: http://iseka.ganesh.si/     Uporabniško ime in geslo se razlikujeta od tistega za vstop v VIS!   Uporabniško ... več »

15. 06. 2017
Plačilo stroškov zagovora zaključnega dela na študiju 1. in 2. stopnje

Obveščamo vas, da je Upravni odbor Filozofske fakultete na seji, 12. 6. 2017 sprejel sklep, da se v prehodnem obdobju od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 stroškov zagovora magistrskega dela NE zaračuna osebam, ki delo oddajo v roku 24 mesecev ... več »

23. 11. 2016
Menjava zunanje izbirnih predmetov

Menjava izbirnih predmetov je v tekočem študijskem letu mogoča do 30. oktobra v oddelčnem tajništvu, in sicer pod pogojem, da so pri predmetu še prosta mesta. Po tem datumu je menjava mogoča le ob pozitivno rešeni prošnji, ... več »

11. 10. 2016
Izbira mentorja/mentorice in priprava dispozicije magistrskega dela

Študenti po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi delavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno izberejo morebitnega somentorja ali zunanjega mentorja. Glede na lastne ... več »

10. 10. 2016
Dispozicija diplomske naloge (1. stopnja, 3. letnik)

V VIS-u je razpisan izpitni rok za oddajo dispozicije diplomske naloge in sicer zadnji dan prvega semestra (20. 1. 2017). Prosim, če se na razpisan rok pravočasno prijavite. Natisnjeno dispozicijo, ki mora biti potrjena s strani mentorja, ... več »

5. 10. 2016
Seznam tutork študentk v študijskem letu 2016/17

Ana Klobučar - uvajalna tutorka, anaklobucar95@gmail.com Klara Božnik - uvajalna tutorka, klaraboznikk@gmail.com  Maša Tramšek - uvajalna tutorka, masa.tutoreika@gmail.com Andreja Špitalar - oddelčna koordinatorka in ... več »

5. 10. 2016
MENTORJI LETNIKOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

1. stopnja: 1. letnik: izr. prof. dr. Peter Simonič 2. letnik: doc. dr. Jože Hudales 3. letnik: red. prof. dr. Bojan Baskar 2. stopnja: 1. letnik: red. prof. dr. Rajko Muršič 2. letnik: doc. dr. Uršula Lipovec Čebron Doktorski ... več »

20. 09. 2016
Obvestilo za študente, ki jim ne bo uspelo zaključiti študija po starem študijskem programu

Študenti, ki ne bodo uspeli zaključiti študija do 30.9.2016 po starih študijskih  programih bodo lahko zaključili študij s prehodom na bolonjski študijski program. Za prehod na bolonjski študijski program ... več »

27. 06. 2016
DOKONČANJE ŠTUDIJA PO STARIH UNIVERZITETNIH DODIPLOMSKIH PROGRAMIH

Študenti, ki so študij prekinili za več kot dve leti in še nimajo potrjenega sklepa o nadaljevanju oz. dokončanju študija, oddajo najprej prošnjo. Navodila so dostopna na naslednji povezavi:http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/Nadaljevanje-in-dokoncanje-studija-po-prekinitvi.aspx   Zadnja ... več »

30. 03. 2016
PRIJAVA NA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA OZIROMA DIPLOMSKI IZPIT (na starih univerzitetnih programih)

Prijave za diplomske izpite v JUNIJSKEM ROKU oddajte od torka 3. maja 2016, do (vključno) ponedeljka 16. maja 2016, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI! Vse formularje, ... več »

17. 02. 2016
DODATNI PRIJAVNI ROKI NA DIPLOMSKE OBVEZNOSTI(na starih univerzitetnih programih)

Poleg rednih rokov za prijavo na zagovor diplomskega dela oziroma diplomski izpit (na starih univerzitetnih programih), ki so: 1.3. – 15.3. 2016, 3.5. – 16.5. 2016 in 1.7. – 15.7.2016, smo odprli dodatne prijavne roke na diplomske ... več »

15. 02. 2016
PRIJAVA NA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA OZIROMA DIPLOMSKI IZPIT (na starih univerzitetnih programih)

Prijave za diplomske izpite v APRILSKEM ROKU oddajte od torka 1. marca 2016, do (vključno) torka 15. marca 2016, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI! Vse formularje, ki ... več »

10. 12. 2015
Nove študentske ankete 2015/2016

V tekočem študijskem letu se je spremenil način anketiranja zato vas seznanjan z nekaterimi glavnimi prilagoditvami:     1. Anketi za posamezni predmet sta po novem DVE, ena pred izpitom, druga po izpitu. Anketiranje se izvaja tudi ... več »

9. 12. 2015
Dispozicija diplomske naloge (1. stopnja, 3. letnik)

V VIS-u je razpisan izpitni rok za oddajo dispozicije diplomske naloge in sicer zadnji dan prvega semestra (22.1.2016). Prosim, če se na razpisan rok pravočasno prijavite. Natisnjeno dispozicijo, ki mora biti potrjena s strani mentorja, morate oddati ... več »

17. 11. 2015
PRIJAVA NA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA OZIROMA DIPLOMSKI IZPIT(na starih univerzitetnih programih)

Prijave za diplomske izpite v FEBRUARSKEM ROKU oddajte od ponedeljka   4. januarja 2016, do (vključno) petka 15. januarja 2016, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI! Vse ... več »

5. 10. 2015
Gesla za vstop v oddelčni študentski sistem (ISEKA) – 1. letnik, prva in druga stopnja

Študenti vstopate v oddelčni informacijski sistem preko povezave: http://iseka.ganesh.si/. Uporabniško ime in geslo se razlikujeta od tistega za vstop v VIS!    Uporabniško ime je sestavljeno iz prve črke imena in ... več »

24. 09. 2015
Seznam tutork študentk v študijskem letu 2015/16

Ana Klobučar - uvajalna tutorka, anaklobucar95@gmail.com Tjaša Struna - uvajalna tutorka, tjasika.284@gmail.com Andreja Špitalar - uvajalna tutorka + tutorska za študente z posebnimi potrebami, spitalar.andreja@gmail.com Maša ... več »

22. 09. 2015
MENTORJI LETNIKOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

1. stopnja: 1. letnik: doc. dr. Jože Hudales 2. letnik: red. prof. dr. Bojan Baskar 3. letnik: red. prof. dr. Rajko Muršič 2. stopnja: 1. letnik: doc. dr. Uršula Lipovec Čebron 2. letnik: doc. dr. Peter Simonič Doktorski študij: ... več »

4. 09. 2015
PRIJAVA NA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA OZIROMA DIPLOMSKI IZPIT (na starih univerzitetnih programih)

Prijave za diplomske izpite v NOVEMBRSKEM ROKU oddajte od torka 6. oktobra 2015, do (vključno) petka 16. oktobra 2015, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI! Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, ... več »

30. 06. 2015
Opravljanje obveznosti za višji letnik študija

Korespondenčna seja Sveta oddelka EIKA, 21.1.2015 (sklep 5): Ponovno vpisan študent ali študent brez statusa lahko na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo izjemoma obiskuje organizirane oblike študija za višji ... več »

20. 05. 2015
PRIJAVA NA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA OZIROMA DIPLOMSKI IZPIT (na starih univerzitetnih programih)

Prijave na zagovor diplomskega dela oziroma diplomski izpit v SEPTEMBRSKEM ROKU oddajte od srede 1. julija, do (vključno) srede 15. julija 2015, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI! Vse formularje, ... več »

17. 04. 2015
Izbira mentorja/mentorice in priprava dispozicije magistrskega dela

Študenti po vpisu v prvi letnik magistrskega študija izberejo mentorja/mentorico med pedagoškimi delavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo; sočasno izberejo morebitnega somentorja ali zunanjega mentorja. Glede na lastne ... več »

1. 04. 2015
MENTORJI LETNIKOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

1. stopnja: 1. letnik: red. prof. dr. Bojan Baskar 2. letnik: red. prof. dr. Rajko Muršič 3. letnik: doc. dr. Uršula Lipovec Čebron 2. stopnja: 1. letnik: doc. dr. Peter Simonič 2. letnik: doc. dr. Jože Hudales Doktorski študij: ... več »

18. 03. 2015
OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV (na starih univerzitetnih programih)

Prijave za diplomske izpite v JUNIJSKEM ROKU oddajte od ponedeljka 4. MAJA 2015, do (vključno) petka 15. maja 2015, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI! Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, ... več »

17. 12. 2014
Prijave na zagovor diplome v februarskem roku (star program)

OBVESTILO ZA PRIJAVO DIPLOMSKIH IZPITOV (na starih univerzitetnih programih)Prijave za diplomske izpite v FEBRUARSKEM ROKU oddajte od ponedeljka 5. januarja 2015, do (vključno) petka 16. januarja 2015, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH ... več »

11. 12. 2014
ROK ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA PO STARIH UNIVERZITETNIH DODIPLOMSKIH PROGRAMIH

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – ZViS-D (Uradni list RS, št. 63/04) navaja v 48. Členu prehodnih in končnih določb, da študenti, ki so se vpisali v visoko šolstvo pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev ... več »

8. 12. 2014
OBVESTILO ŠTUDENTOM

Po sklepu seje sveta Oddelka s 17.1.2012 imajo študenti možnost popoldanske uporabe predavalnice P1 za montažo filmov ali študij (v predavalnici v popoldanskem času ni predavanj). V izpitnem obdobju, ko predavanj ni, lahko študenti v ta namen uporabljajo ... več »

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki