Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Stalna obvestila

9/20/2016
Obvestilo za študente, ki jim ne bo uspelo zaključiti študija po starem študijskem programu

Študenti, ki ne bodo uspeli zaključiti študija do 30.9.2016 po starih študijskih  programih bodo lahko zaključili študij s prehodom na bolonjski študijski program. Za prehod na bolonjski študijski program je potrebno oddati eno od dveh spodaj navedenih prošenj kadarkoli v študijskem letu.

V primeru, da je poteklo več kot dve leti od zadnjega statusa oziroma veljavnosti prošnje za nadaljevanje oz. dokončanje študija, študent odda preko sistema VIS prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija, v kateri navede, da želi dokončati študij po bolonjskem programu.

V primeru, da ima študent še veljavno odločbo za nadaljevanje oz. dokončanje študija (torej še nista potekli dve leti od datuma odločbe) odda preko sistema VIS prošnjo za prehod na bolonjski študijski program. 

Študent, ki želi diplomirati po novem, bolonjskem programu, mora biti v ta program tudi vpisan, in sicer vsaj v en (torej zadnji) tega študijskega programa. Na podlagi študentove prošnje oddelek določi diferencialne obveznosti in letnik, v katerega se lahko vpiše. V primeru, da želi študent zaključiti študij po enopredmetnem študijskem programu, mora to eksplicitno navesti v prošnji.

 

Več informacij glede oddaje prošenj se nahaja na povezavi http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/Studentske-prosnje.aspx .

 

V skladu  z XI. točko vsakoletnega razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe  se mora študent prijaviti za vpis po merilih za prehode v višji (ali isti)  letnik bolonjskega študijskega programa  tudi prek spletnega portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ .

Prijavni rok za vpis po merilih za prehode v tem študijskem letu traja od 1. do 16. septembra 2016. Pri vpisu na izredni študij je potrebno plačati šolnino. Šolnina se obračuna v skladu z veljavnim cenikom FF, in sicer sorazmerno z deležem neopravljenih obveznosti. 

Pri izračunu stroškov opravljanja manjkajočih obveznosti študija se upošteva vrednost kreditnih točk (KT) posameznega predmeta in višino šolnine (13. člen Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL) za letnik študijskega programa. Strošek opravljanja posameznega predmeta  se izračuna tako, da se določi vrednost kreditne točke glede na višino šolnine posameznega letnika (ena kreditna točka se ovrednoti kot ena šestdesetina šolnine), ki se pomnoži s številom kreditnih točk predmeta (16. člen Pravilnika).V primeru, da je manjkajočih obveznosti toliko, da znesek preseže polno šolnino za izredni študij, se obračuna šolnina za letnik izrednega študija.

Skladno s Cenikom FF za študijsko leto 2016/17  je potrebno za vsako manjkajočo KT plačati 46,67 evrov Šolnino je mogoče poravnati v dveh obrokih, polovico ob vpisu, drugo polovico sredi januarja.

Na bolonjskih študijskih programih se diplomske obveznosti ne plačujejo posebej in se glede plačila upoštevajo kot ena od izpitnih obveznosti.

 

Link na prevedbe

Referat za dodiplomski študij,  2016

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki