Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Stalna obvestila

6/27/2016
DOKONČANJE ŠTUDIJA PO STARIH UNIVERZITETNIH DODIPLOMSKIH PROGRAMIH

Študenti, ki so študij prekinili za več kot dve leti in še nimajo potrjenega sklepa o nadaljevanju oz. dokončanju študija, oddajo najprej prošnjo. Navodila so dostopna na naslednji povezavi:http://www.ff.uni-lj.si/1/Oddelki-in-studij/Dodiplomski-studij/Obvestila-in-navodila/Nadaljevanje-in-dokoncanje-studija-po-prekinitvi.aspx

 

Zadnja dva prijavna roka na zagovor diplome sta 1.7. – 15.7.2016 in 22.8.- 7.9.2016.

K prijavi lahko pristopi kandidat, ki ima opravljene vse študijske obveznosti ter oddano in potrjeno dispozicijo diplomskega dela.

 

Prijavo opravite na naslednji način:

- v knjigarni FF kupite mapo za prijavo na zagovor diplomskega dela.

- v knjižnici oddelka pridobite žig, ki potrjuje, da nimate neporavnanih obveznosti in da ste oddali obe seminarski nalogi.

- mentor vam potrdi prijavo s podpisom obrazca »Obvestilo o oceni diplomske naloge« (v diplomski mapi) in obrazca »Izjava ob oddaji diplomskega dela« (v priponki). Izjavo je potrebno dodati prijavi, ker je priporočen rok za oddajo naloge (s strani KDMŠ FF) 6. 7. 2016. 

- mapo skupaj z indeksom v času prijavnih rokov prinesete v oddelčno tajništvo. Priložite še naslednje obrazce: natisnjeno potrdilo o opravljenih izpitih, dva obrazca »Obvestilo o oceni seminarske naloge«, potrjeno »Obvestilo o oceni diplomske naloge«, potrjen obrazec »Izjava ob oddaji diplomskega dela«.

- V tajništvu preverim, ali ste opravili vse izpitne obveznosti in ali imate urejena papirnati in elektronski indeks (oba morata biti popolna). S strani tajništva potrjeno diplomsko mapo in indeks oddate na Referatu za študentske zadeve FF in s tem opravite uradno prijavo na zagovor.

 

O datumu zagovora se dogovorite z mentorjem. Glede na veliko število zagovorov v avgustu in septembru 2016 vam priporočamo, da se z mentorjem čim prej dogovorite za časovnico glede oddaje naloge, popravkov, zagovora…

 

Na dan zagovora oddate trdo vezan izvod naloge in CD (word in pdf) v oddelčno knjižnico. Nalogo oddate tudi na ISEKO. Seboj prinesete papirnati indeks in študentsko izkaznico. 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – ZViS-D (Uradni list RS, št. 63/04) navaja v 48. Členu prehodnih in končnih določb, da študenti, ki so se vpisali v visoko šolstvo pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe (bolonjskih), se izobražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, torej po starih univerzitetnih dodiplomskih programih, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16. Študenti starih univerzitetnih dodiplomskih programov morajo torej svoj študij zaključiti do 30.9.2016.

 

Če boste imeli še kakšna dodatna vprašanja, se oglasite v času uradnih ur ali po elektronski pošti. Zaradi letnega dopusta bom odsotna od 1. 8. do vključno 19. 8. 2016.

 

Mojca Bele, 27. 6. 2016

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki