Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Stalna obvestila

3/30/2016
PRIJAVA NA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA OZIROMA DIPLOMSKI IZPIT (na starih univerzitetnih programih)

Prijave za diplomske izpiteJUNIJSKEM ROKU oddajte od torka 3. maja 2016, do (vključno) ponedeljka 16. maja 2016, v Referatu za dodiplomski študij. PREPOZNO ODDANIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI!

Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom o oceni diplomske oziroma seminarske naloge, ki ga izpolni mentor). Potrebno je predložiti tudi POTRDILO O OPRAVLJENIH IZPITIH, ki ga natisnete sami iz vašega elektronskega indeksa. Za zadnji diplomski izpit prijavi priložite indeks in spričevalo z oceno diplomskega dela.

Pred prijavo morajo biti opravljeni VSI STROKOVNI in eden od OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (filozofija, sociologija ali politologija). 

Ob prijavi na diplomski izpit, ne glede za katero prijavo gre, morate imeti na prijavni mapi zaznamek oddelka o izpolnjevanju pogojev za pristop k diplomskem izpitu ter datum in žig oddelka.

Ob opravljanju zadnje diplomske obveznosti (po zagovoru oziroma diplomskem izpitu) morate  na oddelku poleg indeksa pustiti tudi študentsko izkaznico (v skladu z 10. in 11. členom Pravilnika o študentski izkaznici).

V primeru, da na diplomski izpit niste pristopili, ste se odjavili ali bili negativno ocenjeni, morate ponoviti celoten postopek prijave na diplomski izpit.

Klavzurni izpiti v Junijskem roku bodo v sredo 1. junija 2016 ob 8. uri.

Datumi ustnih diplomskih izpitov bodo objavljeni naknadno.

Vsi kandidati, ki jim je od izgube statusa preteklo več kot dve leti in imajo sklep o nadaljevanju in dokončanju študija plačajo diplomske obveznosti v višini 621,30 eur. Stroški morajo biti v celoti poravnani pred zaključkom študija.

REFERAT ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

 

 

DODATNI PRIJAVNI ROKI NA DIPLOMSKE OBVEZNOSTI (na starih univerzitetnih programih)

Poleg rednih rokov za prijavo na zagovor diplomskega dela oziroma diplomski izpit (na starih univerzitetnih programih), ki so:

1.3. – 15.3. 2016,

3.5. – 16.5. 2016 in

1.7. – 15.7.2016,

smo odprli dodatne prijavne roke na diplomske obveznosti ki so:

1.4. – 7.4.2016,

1.6. – 6.6.2016 in

22.8.- 7.9.2016.

 

Vse formularje, ki so potrebni za prijavo, dobite v knjigarni Filozofske fakultete (vključno s spričevalom o oceni diplomske oziroma seminarske naloge, ki ga izpolni mentor). Potrebno je predložiti tudi POTRDILO O OPRAVLJENIH IZPITIH, ki ga natisnete sami iz vašega elektronskega indeksa. Za zadnji diplomski izpit prijavi priložite indeks in spričevalo z oceno diplomskega dela.

Pred prijavo morajo biti opravljeni VSI STROKOVNI in eden od OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV (filozofija, sociologija ali politologija). 

Ob prijavi na diplomske obveznosti, ne glede za katero prijavo gre, morate imeti na prijavni mapi zaznamek oddelka o izpolnjevanju pogojev za pristop k diplomskim obveznostim, ter datum in žig oddelka.

Ob opravljanju zadnje diplomske obveznosti (po zagovoru oziroma diplomskem izpitu) morate  na oddelku poleg indeksa pustiti tudi študentsko izkaznico (v skladu z 10. in 11. členom Pravilnika o študentski izkaznici).

V primeru, da na diplomske obveznosti niste pristopili, ste se odjavili ali bili negativno ocenjeni, morate ponoviti celoten postopek prijave.

Vsi kandidati, ki jim je od izgube statusa preteklo več kot dve leti in imajo sklep o nadaljevanju in dokončanju študija, plačajo diplomske obveznosti v višini 621,30 eur.Stroški morajo biti v celoti poravnani pred zaključkom študija.

 

Na Oddelku za muzikologijo so odprli možnost opravljanja pisnega diplomskega izpita (klavzure) še v dveh dodatnih terminih.

V prijavnem roku od 1. 4. do 7. 4. 2016 se bo mogoče prijaviti na pisni diplomski izpit (klavzuro), ki bo 3. 5. 2016 ob 8. uri in v prijavnem roku od 1. 6. do 6. 6. 2016 na pisni diplomski izpit (klavzuro), ki bo 4. 7. 2016 ob 8. uri.

Tretji dodatni prijavni rok, ki ga je odprla Filozofska fakulteta in ga lahko zasledite na fakultetnih spletnih straneh (22. 8. – 7. 9. 2016) za študente Oddelka za muzikologijo ne pride v poštev, saj bo zadnji diplomski izpit potekal 1. 9. 2016.  

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo  opozarja, da tretji dodatni prijavni rok, ki ga je odprla Filozofska fakulteta in ga lahko zasledite na fakultetnih spletnih straneh (22. 8. – 7. 9. 2016), pride za študente oddelka za primerjalno književnost  v poštev samo za prijave na zagovor diplomskega dela in ne za prijavo na pisni diplomski izpit (klavzuro). Zadnji pisni diplomski izpit (klavzura) bo namreč potekal 1.9.2016 in nanj se morajo študentje prijaviti v julijskem prijavnem roku.

Oddelek za romanske jezike in književnosti dodatnih rokov diplomskih izpitov ne bo razpisal, so pa odprti dodatni roki za prijavo na diplomske izpite, ki pridejo v poštev samo za prijavo na ustne dele diplomskih izpitov in ne za prijavo na klavzure. Pogoj za pristop na ustni del je pozitivno opravljen pisni del.

V dodatnih rokih, ki jih je razpisala Filozofska fakulteta 1.4. – 7.4.2016, 1.6. – 6.6.2016  in 22.8.- 7.9.2016  se bo možno prijaviti na:

- ustni del iz dipl. izpita iz francoske književnosti (pogoj za prijavo je pozitivno opravljen dipl. izpit iz fr. jezika pisni in ustni del ter klavzura (pisni del iz fr. književnosti), ki je predvidoma vsaj 14 dni po pisnem delu (po 14.4., 14.6. in 14.9.)

- ustne dele iz italijanske književnosti in jezika (pogoj za prijavo je pozitivno opravljen klavzurni izpit), ki so predvidoma vsaj 14 dni po pisnem delu (po 14.4., 14.6. in 14.9.) - ustni izpit iz španskega jezika in književnosti, ki bo predvidoma v drugi polovici meseca aprila, junija in septembra.    

 

Referat za dodiplomski študij

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki