Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Mednarodni raziskovalni projekti

Drugi mednarodni projekti

SENSOTRAČutne transformacije in transgeneracijski okoljski odnosi v Evropi med letoma 1950 in 2020

Številka raziskave: ERC‐2015‐AdG 694893

Evropski program: Program za raziskave in inovacije Horizon 2020, Evropski raziskovalni svet (ERC)

Trajanje projekta: 2016-2021

Spletna stran http://www.uef.fi/en/web/sensotra/ljubljana 

Koordinatorica in vodja raziskave: Helmi Järviluoma, University of Eastern Finland, Kuopio, Finska

Koordinator za Slovenijo: Rajko Muršič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana

Raziskovalca: Blaž Bajič (Ljubljana), Sandi Abram (Kuopio, Finska)

Izvedeni dogodek: Seminar SENSOTRA in Poletna šola CREOLE 2017


Sprehod mobitel generacije 
https://radiostudent.si/kultura/kulturne-novice/sprehod-mobitel-generacije                         


Sensotra Project Presentation
   

https://www.youtube.com/watch?v=M_Tq6_W-yO8&list=PLlYTIk-YR0sbnndjA9-onj6vPGH-i6ywl&index=1

                      

 

 

 


 IZVEDENI:

„East-West”. Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions

Številka raziskave:  324214

Evropski program: Program za raziskave in inovacije CORDIS Evropski raziskovalni svet (ERC)

Trajanje projekta : 2015-2018

Spletna stran: https://cordis.europa.eu/project/rcn/109231_en.html

Koordinatorica in vodja raziskave: Magyar Ttdomanios Akademia Bolceszttudomanyi  Kutakozpont, Budapest, Madžarska

Raziskovalka: Mirjam Mencej

 WebWise
: podpora Web 2.0. pri razvijanju visokošolskih učnih scenarijev za skupinsko učenje
WebWise: Web 2.0. supported Higher Education Institutional Learning Scenarios for Collaborative Learning

Št. projekta: 510453-LPP-1-2010-DE-ERASMUS-EMHE

Evropski program: Erasmus - modernizacija visokošolstva

Trajanje projekta: oktober 2010 - september 2012

Spletna stran: www.webwise.odl.org

Koordinator: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, ILI FIM: Institut for Innovation and Learning

Partnerji: VB: University College London, TrueBlue Consultancy; NEM: Univerza v Madgeburgu; BO: Univerza v Sofiji; GR: National School of Public Health; ITA: Scienter, Mednarodna mreža Menon; SLO: Univerza v Ljubljani.

Oddelčni vodja: red. prof. dr. Rajko Muršič

Raziskovalki: mag. Uršula Lipovec Čebron, Jana Šimenc

Povzetek:
Zdravstvo in izobraževanje se dandanes soočata s številnimi sistemskimi spremembami, ki jih poskušata izvajati, da bi se prilagodila sodobnim družbenim, ekonomskim in političnim zahtevam sodobne evropske družbe. Pri projektu so združeni mednarodni strokovnjaki tako s področja izobraževanja v zdravstvu kot tudi z dejavnosti razvijanja inovacij v izobraževanju. Skupaj bodo razvijali identificirali podobnosti in težave pri izvajanju izobraževanja. Izoblikovali bodo metodologijo učnih scenarijev in analizirali, kako je možno uporabljati inovativne pedagoške instrumente za izboljšanje izobraževanja v zdravstvu ter tudi povečati dostopnost do izobraževanja (npr. v primeru zaposlenih, ki imajo omejen čas za študij). Za večji učinek in aplikativnost rezultatov bodo skozi celotni postopek upoštevana določila bolonjskega procesa.
Glavni cilj projekta WebWise je torej preizkusiti in razviti inovativne učne scenarije, ki bi lahko izboljšali učne procese na področju zdravstva. Razvili bodo še metodološka priporočila, ki bodo posredovana Evropskim in nacionalnim institucijam, ki igrajo odločilno vlogo pri spremembah v izobraževanju.     

Več informacij: letak    


Projekt VAB – Vrednotenje obštudijskih izkušenj
Project VAB – VAluing experience Beyond university

Projekt v okviru evropskega projekta vseživljenjskega učenja
(Life Long Learning programme

Časovni okvir projekta: 1.10.2009 – 31.9.2011

Oddelčni koordinator: Rajko Muršič

Raziskovalca: Dan Podjed in Tina Glavič

Povzetek:

V večini držav Evropske unije se spopadajo z nezaposlenostjo mladih, ki se zaradi pomanjkanja izkušenj soočajo z dolgotrajnim iskanjem dela. Cilj projekta VAB je priprava modela za prepoznavanje izkušenj ter znanj in veščin, ki jih študenti pridobijo izven izobraževalnega sistema. Projekt bo omogočili večjo prepoznavnost izkušenj, pridobljenih z neformalnim izobraževanjem, in s tem lažjo zaposljivost mladih. Tako bomo premostil vrzeli med univerzitetnim izobraževanjem in trgom dela.

V središču projekta bo priprava sistema za ovrednotenje neformalnega in priložnostnega izobraževanja ter osebnih, družbenih, kulturnih, strokovnih in poklicnih izkušenj. Projektni partnerji bodo oblikovali merila za usposabljanje ocenjevalcev neformalnega izobraževanja ter oblikovali model e-portfolija, v katerem se bodo znanja zbirala in klasificirala. V vseh petih državah, iz katerih so projektni partnerji, se bodo vzpostavili strokovni sveti, ki bodo vključevali strokovnjake s področja izobraževanja in vseživljenjskega učenja, poklicnega svetovanja in zaposlovanja, ter delodajalce in bodoče uporabnike sistema. S svojimi predlogi bodo pripomogli k uresničevanju ciljev projekta, mreženju povezav in uporabi rezultatov projekta ter integraciji projekta v evropskem prostoru.

Partnerji:

•   Francija, University of Evry Val d'Essonne, vodja projekta,
    http://www.univ-evry.fr/fr/index.html
•   Francija, The Institute for Research and Information on
    Volunteering (IRIV), koordinator projekta, http://www.iriv.net/
•   Irska, University of Limerick, http://www.ul.ie/
•   Grčija, Hellenic Open University, http://www.eap.gr/
•   Avstrija, Die Berater, http://www.dieberater.com/
•   Slovenija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
    http://www.ff.uni-lj.si/ 

WHOLE- e-izobraževalno okolje na področju zdravstva (WHOLE-Web-based Health Organisations Learning Environment) (2007 – 2009)

  

Evropski program vseživljenjskega izobraževanja Erasmus (Lifelong Learning Programme)

Št. projekta: 134301-LPP-1_2007-1-DE-ERASMUS-EVC 

Spletna stran
: www.whole-academy.eu  

Koordinator: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Oddelčni koordinator
: Rajko Muršič.

Raziskovalki
: Uršula Lipovec Čebron in Jana Šimenc.

Povzetek:
Področje inovacij v evropskih sistemih javnega zdravstva se razvija zelo hitro, spodbujata ga tudi Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska unija. Samo razvoj posameznih tehnologij pa ni dovolj: za njihovo uspešno, korektno in kvalitetno uporabo, za dostopnost in odprtost informacij pri izobraževanju državljanov in zaposlenih v zdravstvu, pa je nujno potrebno preseganje državnih meja. Odlično orodje za doseganje teh ciljev so tudi informacijsko komunikacijske tehnologije, ki so v zdravstvenem sektorju že razkrile svoj potencial in dokazale uspešnost (npr. s spektakularnim razvojem e-zdravja po celem svetu).
S projektom WHOLE želimo zapolniti vrzel na področju združevanja inovacij, možnosti sodelovanja in izmenjave dobrih praks v evropskem sektorju javnega zdravstva ter v ta namen razviti virtualen prostor srečevanja. Platforma znanja in izkušenj bo presegala politična, družbena in kulturna omejevanja. več... 

Arhiv in katalog portugalskih legend (Archive and Catalogue of Portugese Legends (2007-2010)
Nosilec projekta: Centro de Estudos Ataide Oliviera, Universidade do Algarve, Portugal. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo vključen kot partner.
Sodelavka: Mirjam Mencej

Etnološka stičišča/Ethnological Contacts (1988-2000)
Večletno sodelovanje med Oddelkom za etnologijo na Univerzi v Lodžu (Poljska) in Oddelkom za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s skupnim izvajanjem terenskega dela in ekskurzij v Sloveniji in na Poljskem ter z organizacijo znanstvenih in strokovnih srečanj pod nazivom Etnološka stičišča/Ethnological Contacts.

Posodobljeno: marec 2018
Uredila: Mihaela Hudelja

 

Nagrada OEIKA za najboljšo študentsko terensko fotografijo in za najboljši etnografski film v letu 2019_20


Komisija v sestavi Manca Filak, Žiga Goršek, Alenka Bartulović in Sarah... več »

Impresije epidemije


Se ti je življenje v zadnjih tednih obrnilo na glavo? Ali stalno pozablj... več »

Pedagoško in raziskovalno spremljanje sočasnega dogajanja v družbi ob epidemiji COVID-19 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL


  Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL smo se v času... več »

Informacije za bodoče študente


Glavne informacije o študiju na našem oddelku najdete na nasledn... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki