Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Mednarodni raziskovalni projekti

Bilateralni mednarodni projekti

 

01. 01. 2018 - 31. 12. 2020
National Borders and Social Boundaries in Europe: the case of Friuli

Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z oddelkom za antropologijo in sociologijo na Mednarodni doktorski šoli v Ženevi (
Institut de hautes études internationales, Département d'anthropologie et de sociologie du développement, Geneve)

Vodja projekta: Alessandro Monsutti, Département d'anthropologie et de sociologie du développement, Institut de hautes études internationales, Geneve
Bojan Baskar, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani

Financer: Fonds national Suisse de la recherche scientifique, Geneve

01. 01. 2018 - 31. 12. 2019
Sodobne oblike postsocialistične samoartikulacije: potrošnja, verovanja in domovanja

Mednarodni bilateralni projekt z ZDA BI-US/18-19-014 
Graduate School of Education, University of Pennsylvania, Philadelphia 

Vodja projekta: Veronika Aplenc

Vodja projekta v Sloveniji: Mirjam Mencej
Raziskovalka: Mateja Habinc


01. 08. 2018-30. 07. 2018
Kulti nacionalnih pesnikov in njihova narodotvorna vloga na Vzhodnem Jadranu

Vodja projekta: Bojan Baskar


IZVEDENI

01. 08. 2018-30. 07. 2018
Kulti nacionalnih pesnikov in njihova narodotvorna vloga na Vzhodnem Jadranu

Vodja projekta: Bojan Baskar

2016-2017 (01. 01 2016- 31. 12. 2017)
Vojna kot prelom v vrednotenju preteklih in sodobnih izkušenj.
Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z BiH (BI-AR/16-17-017)
Vodja projekta: Mateja Habinc

 

2015-2017 (01. 02 2015- 31. 12. 2017)
Umetnost v diaspori: antropološka raziskava ustvarjalnosti med Slovenci v Argentini im med povratnimi migranti.
Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Argentino (BI-AR/15-17-010)
Vodja projekta: Jaka Repič

 

2014-2015 (01.01.2014-31.12.2015)
Transformacije popularne glasbe po razpadu SFR Jugoslavije: povratne zveze med Bosno in Hercegovino in Slovenijo
Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Muzička akademija u Sarajevu. Odsjek za muzikologiju i etrnomuzikologiju (BI-BA/14-15-006)

Koordinatorja projekta Rajko Muršič in Jasmina Talam.

2010-2011
Vzorci in dileme kulturnih identitet »med Evropo in Azijo«. Etnografske analize in primerjave predstavljanja prostora v Makedoniji in Sloveniji.
Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Univerzitet Sv. Kirilij i Metodij Skopje. Prirodno matematički fakultet. Institut za etnologija i antropologija.
 
Koordinatorja projekta:  Ljupčo Ristestki  in Zmago Šmitek


2008-2009
Kulturna dediščina in evropske integracije
Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Univerzo Cluj-Napoca in Univerzo v Bukarešti (Romunija).

Koordinatorja pojekta: Nora Sava in Rajko Muršič

2007
Antropološka analiza odnosa prebivalcev Evropske unije do klimatskih sprememb in obnovljivih virov energije
British Council (Partnerships in Science) in ARRS. Oddelek za antropologijo Univerze v Durhamu (Velika Britanija) in Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Ljubljani.

Koordinatorja pojekta: Sandra Bell in Rajko Muršič

2005-2006
Etnografija modernizacije
Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Oddelkom za etnologijo in antropologijo Univerze sv. Cirila in Metoda v Skopju (Skopje, Makedonija).

Nosilec projekta: Rajko Muršič

2004-2006
Koncept časa in prostora v vzhodno- in zahodnoevropski folklori
Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Centro de Ciencias Humanes e Sociais, Universidade do Algarve, Faro (Faro, Portugalska).

Nosilka projekta: Mirjam Mencej

2004-2005
Koncept časa in prostora pri južnih Slovanih
Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Inštitutom za balkanologijo Srbske akademije znanosti in umetnosti v Beogradu (Beograd, Srbija in Črna gora). Medvladni program znanstveno-tehnološkega sodelovanja med republiko Slovenijo ter Srbijo in Črno goro za leto 2004-2005. 

Nosilka projekta: Mirjam Mencej
 
2001-2003
Raba in izraba tradicije
Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt s Katedro za etnologijo Univerze v Lodžu (Lodž, Poljska).

Nosilec projekta: Božidar Jezernik

2000-2003
Tradicijska kultura v Sloveniji in Makedoniji
Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Oddelkom za etnologijo Univerze sv. Cirila in Metoda v Skopju (Skopje, Makedonija).

Nosilec: Božidar Jezernik

2002-2002
Tradicijska kultura ob Sotli in kmečki turizem
Mednarodni bilateralni raziskovalni projekt z Oddelkom za etnologijo, Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu (Zagreb, Hrvaška).

Nosilec: Božidar Jezernik

Datum spremembe: marec 2018
Uredila: Mihaela Hudelja

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki