Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Temeljni raziskovalni projekti

 

 


IZVEDENI

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Projekt ARRS, šifra: J6-7173

Partnerja: Fakulteta za družboslovje UL, ZRC SAZU

Nosilec projekta: Božidar Jezernik

Obdobje izvajanja: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2018

Elaborat študentov: Spomeniki prve svetovne vojne2013-2016


Angažirana preteklost: socialnoantropološka analiza transformacij popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije

Projekt ARRS, šifra: J6-5557

Partnerja
: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta in ZRC Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Sekcija za interdisciplinarno raziskovanje.

Nosilec projekta: Rajko Muršič

Raziskovalci in raziskovalke: FF: Miha Kozorog, Rajko Muršič, Urša Valič, Tina Glavič (strokovna sodelavka); ZRC SAZU: Ana Hofman, Tanja Petrović, Martin Pogačar.

Obdobje izvajanja
: avgust 2013 – september 2016

Projektni blog: Trans-Yu-Formator

Povzetek
:
Predlagana socialno- in kulturnoantropološka, historičnoantropološka in etnomuzikološka raziskava zadeva premišljanje sodobnih kulturnih procesov na območju nekdanje Jugoslavije, upoštevajoč jugoslovansko in socialistično preteklost držav, ki so nastale na njenem ozemlju. S projektom želimo prikazali in analizirati zgodovinsko kontinuiteto družbenega dogajanja v različnih družbenih sistemih ter ponuditi nov premislek odnosa med socializmom, kapitalizmom in vsakdanjim življenjem (v luči sodobne družbenoekonomske krize), ki lahko poteka precej neodvisno od družbenega sistema.

Temeljni teoretski problem, ki ga naslavlja predlagani projekt, je odnos med prevladujočim družbenim redom (in ideologijo), še posebej socializmom in njegovimi kasnejšimi transformacijami v kapitalistični sistem, ter razvojem popularne glasbe z vidika njenih robov, če jih vzamemo skozi njihove vsakdanje kulturne vidike estetskih preferenc, vsakdanje rabe in sistematičnega odpora prevladujočim težnjam. Na prvi pogled trivialno popularno glasbo jemljemo kot izhodišče za analizo tistih temeljev spontane (ne le kulturne) ustvarjalnosti, ki bi lahko ponudili drugačen premislek o izhodih iz trenutne splošne krize celotne družbe.

Raziskovalci in raziskovalke se bomo z uporabo etnografskih, historiografskih, glasbenoanalitičnih in primerjalnih metod, izhajajoč iz dosedanjih svetovnih in lokalnih raziskav uporabe preteklih jugoslovanskih popularnoglasbenih zvrsti v sodobnem času, med katerimi je doslej prevladovala predvsem poljudna literatura, usmerili predvsem na doslej zapostavljena področja in teme: nacionalizacijo in internacionalizacijo popularne glasbe, položaj manjšin in žensk ter mladih skozi razvoj lokalnih variant popularne glasbe, njenega transnacionalnega, festivalskega in digitalnega življenja ter razmerja med popularno glasbo in družbenim sistemom (socializmom in kapitalizmom).Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi
Projekt ARRS, šifra: J6-5558

Nosilec projekta: Božidar Jezernik

Raziskovalci in raziskovalke: FF: Božidar Jezernik.

Partner
: ZRC SAZU:ZRC SAZU: Babič Saša , Fikfak Jurij, Huzjan Vanja, Lavrič Anica, Miladinović Zalaznik Mira, Podjed Dan, Poljak Istenič Saša, Slavec Gradišnik Ingrid, Stanonik Marija, Šlibar Neva, Vrečko Janez.

Obdobje izvajanja: 1. 8. 2013 - 30. 9 . 2016

Povzetek:
Raziskovalni projekt tematizira vlogo izjemnih posameznikov v zgodovini oz. različnih časih in krajih, pri čemer se posebej posveča Sloveniji kot delu srednjeevropskega kulturnega prostora. Pri tem odgovarja na vprašanja, kdo, zakaj in kdaj (lahko) postane junak, kakšne so značilnosti junaške osebnosti ter zakaj ljudje sploh potrebujemo junake. Poleg tega bo projekt pojasnil, kakšne so razsežnosti spominjanja in pozabljanja, zamolčevanja in zabrisovanja junakov.

Projekt ne obravnava le junakov, ki so s svojimi prelomnimi deli pomembno soustvarjali lokalne in nacionalne zgodovine, temveč tudi slavne posameznike, med njimi tudi takšne, ki so »vsebinsko prazni«, saj slovijo predvsem zaradi svoje slave, a imajo kljub temu pomembno vlogo pri ustvarjanju javnega in medijskega prostora. Z analizo dejavnosti slavnih osebnosti na različnih družbenih ravneh ugotavljamo, kakšno vlogo imajo takšni posamezniki v sodobnem svetu. So morda v celoti nadomestili junake iz preteklosti, mitološka bitja in božanstva, ki so nekoč bili v središču družbene pozornosti? So takšni posamezniki proizvod kapitalizma in porabništva, ki namesto »pravih«, »nepotvorjenih« junaških dejanj množicam ponujata fiktivne, uprizorjene psevdo-dogodke? Je v sodobnem svetu sploh še kaj prostora za junake ali pa so jih umetno ustvarjene slavne osebnosti že povsem nadomestile?
Projekt bomo izvedli v štirih delovnih sklopih, ki se vsebinsko nadgrajujejo.

V prvem delovnem sklopu bomo pripravili pregled in analizo splošnih značilnosti herojev in slavnih osebnosti, in sicer tako z diahrone kot tudi sinhrone perspektive. Pri tem ne bomo upoštevali zgolj etnoloških vidikov, temveč tudi antropološke, sociološke, zgodovinske, jezikoslovne, literarno komparativne itd. Ta delovni sklop bo torej povezoval različna področja projekta, v njem pa se bodo izoblikovala teoretska izhodišča, ki jih bodo uporabili raziskovalci v drugih treh delovnih sklopih.

V drugem delovnem sklopu se posvečamo historičnim vidikom posameznikov, ki so pomembno preoblikovali svoj čas in prispevali k formiranju naroda. Takšni ljudje so imeli izredno pomembno vlogo v procesu »izumljanja tradicij«, saj so predstavljali najboljše oziroma najbolj želene lastnosti in najbolj imenitne dosežke naroda ter pomagali ljudem oblikovati njihov odnos do preteklosti. V projektu bomo predstavili takšne izjemne posameznike, ki so bili najbolj izpostavljeni v času »prebujanja« naroda. Proučili bomo načine in strategije njihove »rabe« ter njihovo recepcijo v 19. in 20. stoletju.

V tretjem delovnem sklopu se osredotočamo na imaginarne junake, predvsem literarne in folklorne like, ki imajo prav tako kot dejanske osebnosti pomembno pozicijo med Slovenci in pri ustvarjanju slovenstva. Podrobneje bomo obravnavali vlogo in podobo Črtomirja v Prešernovem Krstu pri Savici, v polju slovstvene folklore bomo opazovali vprašanje herojstva oz. junaštva na primeru različnih folklornih junakov (Kralj Matjaž, Peter Klepec, Lepa Vida) in literarnih junakov v procesu folklorizacije (Martin Krpan, Črtomir, Bogomila, Pehta), v polju ritualnega pa bomo predstavili posebno mesto sv. Miklavža med Slovenci ter ga primerjali z vlogama Božička in Dedka Mraza.

V četrtem delovnem sklopu se posvečamo ustvarjanju slavnih osebnosti v sodobnem času s pomočjo medijev in novih tehnologij ter analiziramo strategije ustvarjanja zvezdniškega statusa pri slovenskih estradnikih, politikih in športnikih. V tem delovnem sklopu je naša izhodiščna hipoteza, da pomeni biti zvezda – pa naj bo to na področju estrade, politike ali športa – izstopati iz povprečja, hkrati pa ostati del omrežja, ki posameznika opredeljuje in podpira ter ohranja njegov poseben status.

V projektnih raziskavah bomo s tem obdelali tako historične kot sodobne vidike herojstva in zvezdništva ter preučili družbeno in kulturno vlogo dejanskih in imaginarnih posameznikov, ki so imeli ali pa imajo pomembno vlogo v Sloveniji in srednjeevropskem kontekstu

2011 - 2014
Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja, rešitve.
 ARRS, šifra J6-4310

Nosilec projekta: Jurij Fikfak

Partner: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo: Mateja Habinc, Vito Hazler, Jože Hudales, Božidar Jezernik,, Boštjan Kravanja, Dan Podjed, Jaka Repič, Peter Simonič.
Povzetek:

2011-2014
Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah

ARRS, šifra J6-4210

Nosilec projekta:  Bojan Baskar
Povzetek:


2011-2014
Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem.

ARRS, šifra J6-4007

Nosilec projekta: Božidar Jezernik
Povzetek:

2009-2012
Primerjalna analiza slovenske antropologije v evropskem raziskovalnem prostoru: preteklost, sedanjost in prihodnost ARRS, šifra J6-2273-0581-09

Nosilec projekta: dr. Rajko Muršič

Povzetek:
Projekt prinaša refleksijo razvoja socialne oz. kulturne antropologije v Sloveniji na podlagi njene primerjalne umestitve v širši evropski prostor in strateškega premisleka njene perspektive v bližnji prihodnosti. ...več


2008-  2011
Primerjalna analiza konstruiranja in redefiniranja prostorskih konceptov v procesih slovenske integracije v nadnacionalne okvire ARRS, šifra J6-0374-0581-08

Nosilka projekta:  Mirjam Mencej

Povzetek:
Vpliva procesov konstrukcije prostora na oblikovanje in utemeljevanje posameznikovih in skupinskih identitet smo se v družboslovju in humanistiki začeli zavedati v devetdesetih letih 20. stoletja. Temeljno raziskovalno vprašanje je zato postalo razumevanje ustvarjanja in spreminjanja pomenov kulturnih identitet, ki izhajajo iz prostorskih kategorij (skupnost, ozemlje, meje, nacionalnost …)...
več


2008- junij 2010
Državne in kulturne meje v jugovzhodni Evropi (Integracija ekspertnega znanja in revizija politik odpravljanja konfliktov).  ARRS, šifra J6-9660.

Nosilec projekta:  Bojan Baskar

Povzetek:
Antropološki raziskovalni projekt o konfliktnostih državnih mej in ozemeljskih terjatev ter o vlogi, ki jo imajo konstruiranje kulturnih mej in pravljanje s kolektivnimi spomini ter nacionalnimi dediščinami v erpetuiranju medetničnih konfliktov v Jugovzhodni Evropi v širšem okviru Mediterana.


2004-2007
Etnološke analize reprezentacij identitet in dediščine Temeljni raziskovalni projekt, ARRS (prej MŠZŠ), šifra J6-6139.

Nosilec projekta:  Svanibor Pettan

Povzetek:
Program Slovenske identitete v kontekstu evropskega in globalnega
prostora je logično nadaljevanje dosedanjega raziskovalnega dela RS. Je temeljni raziskovalni program, usmerjen tako v analitično globino kritičnega pretresa identitet kot v obravnavo raznolikosti načinov življenja v širših razsežnostih. ...več 

2001-2003
Etnološke raziskave slovenskih in drugih kultur  Temeljni raziskovalni projekt, ARRS (prej MŠZŠ), šifra  J6-3134.
Nosilec projekta:  Zmago Šmitek
Povzetek:

1996-2000
Etnološke raziskave Slovencev Temeljni raziskovalni projekt, ARRS (prej MŠZŠ), šifra J6-7694.
Nosilec projekta:  Janez Bogataj

1996-2000
Multikulturne raziskave Temeljni raziskovalni projekt, ARRS (prej MŠZŠ), šifra J6-7814.
Nosilec projekta:  Zmago ŠmitekDatum zadnje spremembe: avgust 2017  
Uredila: Mihaela Hudelja

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki