Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Aplikativni, razvojni in drugi projekti

 

IZVEDENI


2016-2018
Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem.

Vodja projekta
: Uršula Lipovec Čebron 
Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve RS
Obdobje izvajanja: 19. 06. 2016 -18.01.2018

Izšel je večjezični priročnik, ki bo omogočal lažje sporazumevanje med pacienti, ki ne govorijo slovensko, in zdravstvenimi delavci

V okviru projektov pomoči pri vključevanju tujcev v slovensko družbo je nastal večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu. Priročnik je nastal v okviru projekta, ki poteka prek Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF, izšel pa je pri Znanstveni založbi FF. Vodja projekta je doc. dr. Uršula Lipovec Čebron, s FF pa so pri njem sodelovale še: red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn, doc. dr. Tamara Mikolič Južnič, doc. dr. Nataša Hirci, Sara Pistotnik in Simona Jazbinšek.

Priročnik je bogato opremljen s 'pitogrami' (sličicami, ki ji olajšajo razumevanje zastavljenih vprašanj ali navodil), obsega štiri knjižice, od katerih vsaka obsega del v slovenskem jeziku ter besedilo v enem ali dveh jezikih. Gradivo je pripravljeno v slovensko/angleško/francoski, slovensko/rusko/kitajski, slovensko/arabsko/farsi in slovensko/albanski različici.

 Priročnik je natisnjen v omejeni nakladi 250 izvodov vsake od različic, v obliki, primerni za tiskanje, pa prosto dostopen tudi na spletu - na povezavi: 

http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/ .


Obvestilo, januar 2018

V okviru projekta "Izdaja slovarja, namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem" je izšel Večjezični priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu v osmih jezikih (v slovenščini, angleščini, francoščini, ruščini, kitajščini, arabščini, perzijščini in albanščini). 

 Priročnik pripomore k boljši komunikaciji pri osnovni zdravstveni obravnavi in je namenjen tako zdravstvenim delavcem/-kam, ki delajo v različnih zdravstvenih ustanovah Slovenije, kot osebam, ki ne razumejo slovenskega jezika in potrebujejo zdravstveno oskrbo v Sloveniji.

 Priročnik je brezplačno dostopen na spletni strani:

http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/,

 kjer je na voljo več informacij o projektu.

 

V projektu so sodelovale Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani ter Nacionalni inštitut za javno zdravje in Zdravniška zbornica Slovenije. Projekt sta sofinancirala Evropska Unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Ministrstvo za notranje zadeve.

Odmevnost projekta;

Potrebujem-pomoc-me-razumeš

Trkom-se-ne-moremo-izogniti

 

2010-2012
Festivali skozi pogled kulturne antropologije: vloga novih festivalov pri ustvarjanju lokalnosti
Podoktorski projekt, ARRS, šifra: Z6-3661

Nosilec projekta: asist. dr. Miha Kozorog
Obdobje izvajanja: maj 2010 - maj 2012


2009-2010
Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem - DEDI II

Koordinator projekta: XLAB d.o.o.
Partnerji: Filozofska fakulteta (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za umetnostno zgodovino, Oddelek za geografijo), Sinergise, Hruška, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geodetski inštitut Slovenije, Narodna univerzitetna knjižnica, Zavod za gradbeništvo.

Vodja projekta na FF: Božidar Jezernik.

Povzetek
Raziskovalno razvojni projekt DEDI II je namenjen zasnovi večmedijske digitalne predstavitve slovenske naravne in kulturne dediščine. Prosto dostopna aplikacija bo omogočila pregled vseh štirih vrste dediščine  (nepremično, premično in živo kulturno ter naravno dediščino) v 3 okoljih: v sklopu digitalne enciklopedije, v interaktivnem spletnem atlasu Geopedija ter v tri-razsežnostnem geografskem informacijskem sistemu Gaea+. Poudarki projekta so novi pristopi k digitalni predstavitvi naravne in kulturne dediščine najširši javnosti ter njene umeščenosti v prostor (2D, 3D) in čas. Poleg tega bo DEDI v obliki dodajanja več medijskih gradiv (t.i. deditek) omogočal aktivno vključitev javnosti v soustvarjanje naše dediščine, kar predstavlja pomemben prispevek na področju aktiviranja civilne družbe pri gradnji nacionalne identitete.
Povezava na spletno stran: http://www.dedi.si/


2007-2008
Z jeziki umetnosti po zakladnici kulturne dediščine


Nosilec projekta
: Vrtec Vodmat.
Partner: Lea Kužnik, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF


2006-2007
Primerjalna analiza in primeri dobre prakse glede urejanja romske kulturne problematike v evropskih državah.
(tekst v pdf formatu)

Vodja projekta: Jaka Repič
Avtorji in sodelujoči: Jana Drašler, Tina Glavič, Alenka Janko Spreizer, Božidar Jezernik, Tjaša Pavšič, Tanja Skale
Naročnik: Ministrstvo za kulturo RS
Obdobje izvajanja: 2006-2007Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva v občini Žalec

Nosilka projekta: Občina Žalec

Partnerji: Savinjska razvojna agencija, Hmezad Import-export d. d. Žalec Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete

2006
Tečaj o spoznavanju kulture, zgodovine in ustavne ureditve Republike Slovenije za prosilce za azil
Izvaja: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve RS
 
2005
Raziskava Benigarjeve rokopisne zbirke v Neuquenu (Argentina)
 
Raziskava Benigarjeve korespondence in dokumentarnega gradiva v Argentini, Sloveniji in na Hrvaškem ter pridobitev pravic za objavo in prenos rokopisne zbirke. Kulturni projekt »Slovenci zunaj RS« - Slovenci po svetu za leto 2005, Ministrstvo za kulturo RS.

Oddelčna koordinatorica projekta
:
Uršula Lipovec Čebron

Povzetek:
Namen projekta "Utrjevanje narodnostne identitete Slovencev v Argentini skozi ovrednotenje in promoviranje zapuščine slovenskega izseljenca v Argentino - Janeza Ivana Benigarja" je zaščititi, evidentirati, analizirati ter objaviti bogato rokopisno zapuščino slovenskega izseljenca Janeza Ivana Benigarja (1883-1950).

2004-2007
Razvojno partnerstvo za področje poklicne in socialne integracije prosilcev za azil.
Equal .

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL je podprl vključitev društva Matafir k sodelovanju v mreži društev in organizacij (Fundacija GEA 2000, Konzorcij Živa, Slovenska filantropija, JRS, Fakulteta za socialno delo, Mirovni inštitut).

Koordinator projekta
:
Fundacija GEA 2000

Datum spremembe: januar 2018
Uredila: Mihaela Hudelja

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki