Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Opis

Opis dokumentacije in etnološkega informacijskega laboratorija

Naloga in poslanstvo etnografske dokumentacije  na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, je zbiranje, urejanje, hranjenje in trajno varovanje najrazličnejših zvrsti gradiva, ki je bilo zbrano v okviru terenskega dela oziroma raziskovalnega dela na terenu – dokumentov v pisni, vizualni in zvočni obliki.

Zbrano gradivo predstavlja neprecenljivo etnografsko dokumentarno bogastvo predvsem z vidika ohranjanja kulturne dediščine, ki ima znanstveni in strokovni pomen ne samo za slovenski kulturni, temveč tudi za evropski in svetovni prostor, kar je zlasti pomembno v današnjem času globalizacijskega razvoja družbe in kulture.

Dokumentacija Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo je začela nastajati že leta 1956, ko je prof. Vilko Novak v okviru pedagoškega in raziskovalnega dela začel ustvarjati fototečno in diatečno zbirko.

Etnografsko gradivo je bilo zbrano in se še zbira v okviru terenskega dela, ki poteka v okviru nekaterih študijskih predmetov (pedagoško delo), raziskovalnih taborov, etnoloških, antropoloških delavnic in  raziskovalnih projektov in programov  (znanstvenoraziskovalno delo), ki jih izvajajo učitelji, asistenti, raziskovalci in zunanji sodelavci oddelka.  Etnografska dokumentacija po svoji  vsebini predstavlja tudi informacijsko osnovo za nadaljna raziskovanja in izobraževanja.

Podatkovna baza ETNOINFOLAB, ki je začela nastajati leta 2006, vsebuje  popis  zbirk s podatki, ki pokrivajo celotno slovensko in  slovensko etnično zamejsko območje, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Makedonijo, in pokrivajo teme iz materialne, družbene in duhovne kulture, ter predstavlja časovno obdobje od konca 19. stoletja do danes. 

Gradivo, je dostopno najširšemu krogu prebivalcev, za raziskovalne, študijske ali splošno izobraževalne namene. 

Podatkovna baza in brskalnik EtnoInfoLab kot tudi  vsebina z vsemi tekstovnimi, slikovnimi in drugimi oblikami podatkov, je last Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je avtorsko zaščiteno. Nadaljna uporaba vsebine brskalnika Etnoinfolab (v smislu različnih oblik komercialnih uporab) je brez privolitve Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo strogo prepovedana. 

Naročila

Naročila za izposojo oziroma nakup avdio, vizualnega in slikovnega gradiva poteka v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov  ter Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

Pravilnik o uporabi dokumentacijskega gradiva

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki