Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Predstavitev

Opis  knjižnice

Knjižnica Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo deluje skupaj z Oddelkom od leta 1945. Leta 1992 se je z Oddelkom preselila na Zavetiško 5, nasproti Gimnazije Vič.  

  


               

Zbirka obsega nekaj manj kot 17000 enot domačih in tujih monografskih in serijskih publikacij s področja etnologije, socialne in kulturne antropologije ter folkloristike. Knjižnica poleg slovenske etnološke in antropološke literature hrani tudi tuja temeljna dela za področje Balkana, Evrope in neevropskih dežel. Letno prejemamo preko 75 naslovov domačih in tujih specializiranih serijskih publikacij. Hranimo več kot 2700 doktorskih disertacij, magistrskih, diplomskih in seminarskih del študentov oddelka.

Knjižnični red

Pri vsakem obisku knjižnice morajo obiskovalci predložiti izkaznico OHK Filozofske fakultete; študenti Univerze v Ljubljani pa študentsko izkaznico, ki velja kot enotna knjižnična izkaznica za knjižnice omenjene univerze, NUK in CTK. Redni študentje poravnajo vpisnino ob vpisu v novo študijsko leto, ostali uporabniki enkrat letno v knjižnici, ki je izkaznico izdala. Izkaznica ni prenosljiva na drugo osebo.
Ker knjižnično gradivo, zaradi prostorske ureditve in varnostnih razlogov, ni v prostem pristopu, potrebujemo signaturo gradiva, da ga lahko poiščemo. V klasičnem ali računalniškem katalogu uporabnik poišče signaturo (primer : ETN B.4 9158 HAZLER V. Podreti) želene knjige in jo predloži izposojevalcu, ki poišče knjigo v skladišču. Od začetka študijskega leta 2004/2005 imamo kombinirano (ročno in avtomatizirano) izposojo, zato je potrebno, v primeru, ko knjiga ni vpisana v COBISS,  ob izposoji na dom izpolniti zadolžnico, ob izposoji v čitalnico pa izposojevalec vpiše gradivo v zvezek čitalniške izposoje.

Izposoja na dom

Ob izposoji gradiva z avtomatsko izposojo dobite listek s podatki o izposojenem gradivu in rokom o vrnitvi gradiva. Čas izposoje je odvisen od gradiva. Po izteku izposojevalnega roka mora uporabnik gradivo vrniti ali podaljšati rok izposoje. Podaljševanje je možno osebno v knjižnici. Po preteku izposojevalnega roka bralec prejme pisni opomin. Poravnati mora nastale stroške in zamudnino po veljavnem ceniku Filozofske fakultete. V knjižnici gradivo tudi rezerviramo. O prispeli rezervirani knjigi vas obvestimo po telefonu.

Na dom ne izposojamo

slovarjev, leksikonov, priročnikov, enciklopedij, serijskih publikacij, seminarskih, diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij. Navedeno gradivo lahko bralci uporabljajo v oddelčni čitalnici. Fotokopiranje je omejeno. Ob obisku čitalnice je potrebno torbe in plašče odložiti v garderobne omarice. Obiskovalec dobi ključ omarice ob predložitvi veljavne knjižnične ali študentske izkaznice.

Vse obiskovalce naprošamo, da pred vstopom izključijo mobilne telefone in, da s svojim vedenjem ne motijo ostalih obiskovalcev. V čitalnico ni dovoljeno prinašati hrane in pijače. Knjižnični red je obešen na vidnem mestu v knjižnici in ga morajo spoštovati vsi člani knjižnice.

Vrste katalogov, njihova uporaba in informacijska dejavnost

             

V knjižnici imamo listkovni abecedno-imenski katalog, ki ga še vedno dopolnjujemo, listkovni tematski katalog, ki smo ga opustili konec leta 1998 in računalniški katalog v sistemu COBISS od začetka študijskega leta 1998/1999.

V začetku leta 2000 smo s preureditvijo knjižnice pridobili čitalnico s 32-imi sedeži, kjer je na voljo 5 računalnikov, ki omogočajo dostop do interneta. Knjižnica je polnopravna članica sistema COBISS, kar pomeni, da kreira zapise v vzajemno bibliografsko bazo podatkov COBIB in hkrati gradi svojo lokalno bazo podatkov v tem sistemu (www.izum.si ali www.cobiss.si ).
Eden od servisov COBISS-a je nudenje dostopa do informacijskih virov: Web of Science (baze podatkov z indeksi citiranosti), OCLC FirstSearch – WorldCat (svetovni online katalog Library of congress), OCLC FirstSearch – Electronic Collections Online (polna besedila člankov), SwetScan (kazala tujih znanstvenih in strokovnih revij), Bell & Howell (UMI baze podatkov s polnimi besedili člankov in povzetki disertacij), Sciencedirect, eIFL direct, Proquest…
Sodelujemo pri izdelavi letne bibliografije sodelavcev Filozofske fakultete. Bibliografija je dostopna na domači strani OHK FF.

Na domači strani Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, lahko dostopate do naslednjih storitev knjižnice:
Bilten novosti pripravljamo šestkrat letno in ga pošiljamo sorodnim ustanovam. Od septembra 2007 je bilten dostopen na spletnih straneh Oddelka in omogoča preskok v vzajemni katalog Slovenije COBISS/OPAC.
Katalog seminarskih in diplomskih nalog obsega naloge študentov na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete do leta 1998 v programu Excel.
Pri informacijskih virih lahko dostopate do člankov revij in drugih informacijskih baz, ki so relevantni za področje etnologije, folkloristike in kulturne antropologije.
Pri informacijah za raziskovalce pa lahko zaposleni na Oddelku, dobijo osnovne informacije v zvezi z bibliografijami (povezave na ARRS, SICRIS, tipologijo, obrazec za vnos bibliografskih enot…).

Izobraževanje

Na željo uporabnikov nudimo individualno svetovanje glede uporabe informacijskih virov v knjižnici.

Razstavna dejavnost

V čitalnici je tudi 8 panojev, kjer študentje in zaposleni na Oddelku pripravljajo občasne razstave najrazličnejšega slikovnega gradiva.


 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki