Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Seznam zagovarjanih del

Magistrsko delo - 2. stopnja bolonjskega študija

2017 


1.
BANČIČ, Domen
        Trajnostno bivanje urbanih skupnosti : primer stanovanjske zadruge Cornerstone v Leedsu : magistrsko delo / Domen Bančič. - Ljubljana : [D. Bančič], 2017. - 156 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 103-116. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

502:572(41 Leeds)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3727 BANČIČ D. Trajnostno
COBISS.SI-ID 66221154

2.
BENKO, Jurij
        Skupnost, identiteta, aktivizem in govor v virtualnem svetu : primer Anonymus : magistrsko delo / Jurij Benko. - Ljubljana : [J. Benko], 2017. - 76 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič, somentor Dan Podjed. - Bibliografija: f. 72-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

004.738.5:572
ETN MagB 3660 BENKO J. Skupnost
COBISS.SI-ID 64871778

3.
DOLES, Marko
        Muzej Radia Študent med obstoječim in mogočim : magistrsko delo / Marko Doles. - Ljubljana : [M. Doles], 2017. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: str. 82-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:39(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3700 DOLES M. Muzej
COBISS.SI-ID 65908066

4.
FIJAVŽ, Barbara
        Bralna kultura in dejavniki, ki vplivajo na izbiro gradiva v splošnih in javnih knjižnicah : primerjava med Slovenijo in Veliko Britanijo : magistrsko delo / Barbara Fijavž. - Ljubljana : [B. Fijavž], 2017. - 89 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 82-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

02:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3682 FIJAVŽ B. Bralna
COBISS.SI-ID 65144418

5.
GORIŠEK, Žiga
        Transhumantno pašništvo na razpotju sprememb : transhumanca in turizem kot strategiji preživetja v vasi Lukomir na Bjelašnici (BIH) : magistrsko delo / Žiga Gorišek. - Ljubljana : [Ž. Gorišek], 2017. - 113, XIV, 2 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: f. I-XIV. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

636:39(497.6)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3721 GORIŠEK Ž. Transhumantno
COBISS.SI-ID 66332002

6.
GOSENCA, Karmen
        Medkulturna mediacija : priložnost za boljšo zdravstveno oskrbo : magistrsko delo / Karmen Gosenca. - Ljubljana : [K. Gosenca], 2017. - 97 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 87-95. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:61(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3667 GOSENCA K. Medkulturna
COBISS.SI-ID 65189730

7.
GREGORINČIČ, Gita
        Ustvarjalni proces umetnika kot primer etnografske prakse : magistrsko delo / Gita Gregorinčič. - Ljubljana : [G. Gregorinčič], 2017. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 83-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

73:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3685 GREGORINČIČ G. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 65187682

8.
JERKIČ, Tija
        Odnos do narave v Sloveniji : iztrebljanje invazivnih vrst : magistrsko delo / Tija Jerkič. - Ljubljana : [T. Jerkič], 2017. - 121 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 104-120. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

581.524.2:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3690 JERKIČ T. Odnos
COBISS.SI-ID 65231970

9.
JEZERŠEK, Katja, 1990-
        Analiza sprejemnih in nastanitvenih centrov v Sloveniji v času begunskega koridorja : magistrsko delo / Katja Jezeršek. - Ljubljana : [K. Jezeršek], 2017. - 102 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: str. 91-101. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3654 JEZERŠEK K. Analiza
COBISS.SI-ID 64818274

10.
KOLMANIČ, Nadija
        Podzemne scene in trash metal v sanfranciškem Zalivu : magistrsko delo / Nadija Kolmanič. - Ljubljana : [N. Kolmanič], 2017. - 156 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 126-135. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

78:572
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3661 KOLMANIČ N. Podzemne
COBISS.SI-ID 64875106

11.
KORDIŠ, Petra, 1990-
        Splavati po splavu : različni vidiki prekinitve nosečnosti ter osebne izpovedi žensk, ki imajo izkušnjo z abortusom : magistrsko delo / Petra Kordiš. - Ljubljana : [P. Kordiš], 2017. - 88 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron. - Bibliografija: f. 72-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

618.39:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3668 KORDIŠ P. Splavati
COBISS.SI-ID 65190498

12.
KOSI, Petra, 1990-
        Antropološka raziskava položaja likovnih ustvarjalcev v sodobnem času : magistrsko delo / Petra Kosi. - Ljubljana : [P. Kosi], 2017. - 89 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič, somentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 83-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

73:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3684 KOSI P. Antropološka
COBISS.SI-ID 65185634

13.
KRANER, Janez, 1989-
        "Jürjovo je!" : oris rokovske inciative in skupine Dežurni krivci v Svetem Juriju ob Ščavnici / Janez Kraner. - Ljubljana : [J. Kraner], 2017. - 153 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 134-144. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

784.66(497.4 Sveti Jurij ob Ščavnici)
ETN MagB 3691 KRANER J. "Jürjovo je!"
COBISS.SI-ID 65235554

14.
MIHELIČ, Andreja, 1991-
        Ekovas Mokri Potok : magistrsko delo / Andreja Mihelič. - Kočevje : [A. Mihelič], 2017. - 81 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 71-81. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturna antropologijo

502.131.1:39(497.4 Kočevje)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3670 MIHELIČ A. Ekovas
COBISS.SI-ID 65051490

15.
NEMEC, Maja, 1985-
        Veganstvo na Slovenskem : avtoetnografski vpogled v življenje veganke / Maja Nemec. - Ljubljana : [M. Nemec], 2017. - 93 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 82-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

613.26:572
ETN MagB 3693 NEMEC M. Veganstvo
COBISS.SI-ID 65250146

16.
NOČ, Špela
        Mesto Celje v precepu družbenih in prostorskih sprememb : magistrsko delo / Špela Noč. - Ljubljana : [Š. Noč], 2017. - 114 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler, somentor Miha Kozorog. - Bibliografija: f. 104-114. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.4 Celje)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3676 NOČ Š. Mesto Celje
COBISS.SI-ID 65847138

17.
ODERLAP, Tadeja
        Gorski turizem v Nepalu : antropološki pogled vpliva gorskega turizma na območji Everesta in Manasluja : magistrsko delo / Tadeja Oderlap. - Mežica : [T. Oderlap], 2017. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 95-112. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

796.526:338.48(541.35)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3692 ODERLAP T. Gorski
COBISS.SI-ID 65248098

18.
PIŠKUR, Anja
        Mjanmar v obdobju konflikta : odnos med budistično večino in muslimansko manjšino v Mjanmaru : magistrsko delo / Anja Piškur. - Dunaj : [A. Piškur], 2017. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Boštjan Kravanja. - Bibliografija: str. 79-83. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

24:28(591)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3666 PIŠKUR A. Mjanmar
COBISS.SI-ID 65844834

19.
RAVNIHAR, Katarina
        "Tradicija je za Slovenceljne" : sodobne družine na Slovenskem, kontroverze in dileme : magistrsko delo / Katarina Ravnihar. - Ljubljana : [K. Ravnihar], 2017. - 80 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: f. 72-79. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

659.3:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3716 RAVNIHAR K. Tradicija
COBISS.SI-ID 66327650

20.
REBERNIK, Zarja
        "Službo, pokojnino in socialne pravice nasploh si moramo ustvariti sami." : prevzemanje individualne odgovornosti za družbeni problem (ne)zaposlenosti in socialnih pravic družboslovno in umetniško izobraženih mladih prekarnih delavk in delavcev v Ljubljani : magistrsko delo / Zrja Rebernik. - Ljubljana : [Z. Rebernik], 2017. - 84 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 77-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

331.5:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3683 REBERNIK Z. Službo
COBISS.SI-ID 65159010

21.
SELKO, Tamara
        Vloga in podoba žensk v trboveljskih rudarskih družinah med in po drugi svetovni vojni : magistrsko delo / Tamara Selko. - Ljubljana : [T. Selko], 2017. - 146 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: str. 122-127. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

622:39(497.4Trbovlje)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3722 SELKO T. Vloga
COBISS.SI-ID 66334562

22.
SLOVENC, Mateja
        Strategije družinskih kmetij v Sloveniji : trajnostni razvoj, generacije in spol : magistrsko delo / Mateja Slovenc. - Ljubljana : [M. Slovenc], 2017. - 126 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Alenka Bartulović. - Bibliografija: str. 107-126. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

631:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3715 SLOVENC M. Strategije
COBISS.SI-ID 66315106

23.
SOK, Marija
        Antropološka raziskava "črnega zlata" na primeru občine Kozje : magistrsko delo / Marija Manca Sok. - Ljubljana : [M. M. Sok], 2017. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 87-93. - Izvleček ; Excerpt. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo

502/504:572(497.4 Kozje)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3669 SOK M. M. Antropološka
COBISS.SI-ID 65047650

24.
ŠINKOVEC, Petra, 1991-
        Družabno življenje v Otočcu : magistrsko delo / Petra Šinkovec. - Ljubljana : [P. Šinkovec], 2017. - 175 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Mateja Habinc. - Bibliografija: str. 150-170. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Otočec)
ETN MagB 3663 ŠINKOVEC P. Družabno
COBISS.SI-ID 64877154

25.
TREBEŽNIK, Jernej
        Sodobne smernice kognitivne in lingvistične antropologije : nevroantropologija in primer nove obravnave hipoteze o jezikovnem relativizmu : magistrsko delo / Jernej Trebežnik. - Ljubljana : [J. Trebežnik], 2017. - 134 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 120-132. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

572:008
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3648 TREBEŽNIK J. Sodobne
COBISS.SI-ID 64084322

 

 


2016

1.
BABIČ, Eva, 1988-
        Predstave in dojemanja smrti v folklori - Haloze (Štajerska) : magistrsko delo / Eva Babič. - Ljubljana : [E. Babič], 2016. - 84 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 40-44. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
392(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3630 BABIČ E. Predstave
COBISS.SI-ID 63647074

2. COF, Katja
        Etnografija poliginije pri Dagombih v severni Gani : magistrsko delo / Katja Cof. - Ljubljana : [K. Cof], 2016. - 98 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Bojan Baskar, somentorica Sarah Lunaček Brumen. - Bibliografija: f. 89-96. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo
392(667.1)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3624 COF K. Etnografija
COBISS.SI-ID 63395682

3. FILAK, Manca
        Projekt Skopje 2014 : vpliv mestne prenove na identiteto mesta, socialni spomin in nacionalno zavest prebivalcev : magistrsko delo / Manca Filak. - Ljubljana : [M. Filak], 2016. - 114, XXXVII str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc, somentorja Rajko Muršič, Ljupčo Risteski. - Bibliografija: str. II-XIX. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
711.523:39(497.7 Skopje)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3546 FILAK M. Projekt
COBISS.SI-ID 63007586

4. JUHART, Iva
        Migracije in šport : vloga športa v življenju afriških in azijskih priseljencev v Sloveniji : magistrsko delo / Iva Juhart. - Ljubljana : [I. Juhart], 2016. - 125 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron, somentor Lev Kreft. - Bibliografija: str. 112-123. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
314.15:796(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3503 JUHART I. Migracije
COBISS.SI-ID 61475938

5. JUKIĆ, Anja
        Prečna flavta v slovenski popularni glasbi : magistrsko delo / Anja Jukić. - Ljubljana : [A. Jukić], 2016. - 95 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 81-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
780.641:572(497.4)
FRASCATI: 6-307
ETN MagB 3622 JUKIĆ A. Prečna
COBISS.SI-ID 63603554

6. LUKAN, Vilja
        Pogledi na rasno in kulturno mešanje pri Slovencih v času begunske krize : magistrsko delo = Perceptions of the racial and cultural mixing among Slovenians during "refugee crisis" / Vilja Lukan. - Ljubljana : [V. Lukan], 2016. - 87 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Bojan Baskar. - Bibliografija: str. 73-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropolgijo
314.15:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3626 LUKAN V. Pogledi
COBISS.SI-ID 63425122

7. MIKLAVEC, Katarina
        Gozdni vrtec na Krasu : predlog programske zasnove : magistrsko delo / Katarina Miklavec. - Ljubljana : [K. Miklavec], 2016. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 70-77. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
373.2:39(497.4 Kras)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3502 MIKLAVEC K. Gozdni
COBISS.SI-ID 61472866

8. PEPERKO, Teja
        Resevna - planinska točka nad Šentjurjem : družbeni pomen Planinskega doma na Resevni : magistrsko delo / Teja Peperko. - Ljubljana : [T. Peperko], 2016. - 103 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 95-102. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
796.5:39(497.4 Resevna)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3482 PEPERKO T. Resevna
COBISS.SI-ID 60982370

9. PETEK, Mira
        Gledališče kot popularna kultura : analiza produkcije avtorske predstave Ljubezenski vtisi v Pionirskem domu : magistrsko delo / Mira Petek. - Ljubljana : [M. Petek], 2016. - 116 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 109-113. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
398.54
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3640 PETEK M. Gledališče
COBISS.SI-ID 63686242

10. TURK, Sabina, 1990-
        Ideologija in prakse pristopa "naredi sam" (DIY) na pankovski sceni : magistrsko delo / Sabina Turk. - Ljubljana : [S. Turk], 2016. - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 103-114. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
316.344.7:572(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3545 TURK S. Ideologija
COBISS.SI-ID 63007074

11. ŽIVANOVIĆ, Ana
        Izbrisano otroštvo : kršenje pravic izbrisanim mladoletnikom : magistrsko delo / Ana Živanović. - Ljubljana : [A. Živanović], 2016. - 65 str. ; 30 cm + 1 CD

Mentorici Uršula Lipovec Čebron, Neža Kogovšek Šalamon. - Bibliografija: str. 59-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
342.71(497.4)(082)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3605 ŽIVANOVIĆ A. Izbrisano
COBISS.SI-ID 63166818


2015

1. BRICMAN, Tea
        Pedagogika revolucije ali revolucija pedagogoke? : primer Nacionalne šole Florestan Fernandes v São Paulu, Brazilija : magistrsko delo / Tea Bricman. - Ljubljana : [T. Bricman], 2015. - 83, 3 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Uršula Lipovec Čebron, somentor Darij Zadnikar. - Bibliografija: str. 72-83. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
37:572(81São Paulo)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3402 BRICMAN T. Pedagogika
COBISS.SI-ID 58303586

2. GORENC, Petra, 1989-
        "Gremo za Bežigrad!" : varstvo in obnova Plečnikovega stadiona za Bežigradom v Ljubljani z vidika etnoloških raziskav in interpretacij kulturne dediščine : magistrsko delo / Petra Gorenc. - Ljubljana : [P. Gorenc], 2015. - 86 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Mentor Vito Hazler. - Bibliografija: f. 74-86. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
725:394(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN D.1.6 3396 GORENC P. Gremo
COBISS.SI-ID 58199906

3. LUPINŠEK, Polona
        Poulična umetnost v Indoneziji : sporočilnosti ulic Jogjakarte : magistrsko delo / Polona Lupinšek. - Ljubljana : [P. Lupinšek], 2015. - 99 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič, somentor Jaka Repič. - Bibliografija: f. 88-96. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
7.011:572(1-21)(594Jogjakarta)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3373 LUPINŠEK P. Poulična
COBISS.SI-ID 58125154

4. PODGORNIK-Jakil, Žiga
        Ali se nasilje splača? : nove oblike vstajništva in represije na primeru slovenskih vstaj med letoma 2012 in 2013 : magistrsko delo / Žiga Podgornik-Jakil. - Ljubljana : [Ž. Podgornik-Jakil], 2015. - 179 f. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 161-178. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

323.264:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3413 PODGORNIK-JAKIL Ž. Ali se
COBISS.SI-ID 58384738

5. ŠEPUL, Natalija
        Začetki swinga, njegov preporod in novo obdobje v slovenskem prostoru : magistrsko delo / Natalija Šepul. - Ljubljana : [N. Šepul], 2015. - 100 f. ; 30 cm + 2 CD : ilustr.

Mentorja Rajko Muršič, Boštjan Kravanja. - Bibliografija: f. 86-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
394.3(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3365 ŠEPUL N. Začetki
COBISS.SI-ID 57164130

6. ŠKVARČ, Tea
        Glasba na ljubljanskih ulicah : magistrsko delo / Tea Škvarč. - Ljubljana : [T. Škvarč], 2015. - 104 f. ; 30 cm + 2 CD : ilustr.

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 85-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.3(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3372 ŠKVARČ T. Glasba
COBISS.SI-ID 58124898

2013

STRMČNIK, Marjana, Drugi : magistrsko delo  - Ljubljana : 2013.   - 134 f. ; + 1 CD COBISS.SI-ID 54376034


Posodobljeno: junij 2018
Uredila: Mihaela Hudelja

 

Nagrada OEIKA za najboljšo študentsko terensko fotografijo in za najboljši etnografski film v letu 2019_20


Komisija v sestavi Manca Filak, Žiga Goršek, Alenka Bartulović in Sarah... več »

Impresije epidemije


Se ti je življenje v zadnjih tednih obrnilo na glavo? Ali stalno pozablj... več »

Pedagoško in raziskovalno spremljanje sočasnega dogajanja v družbi ob epidemiji COVID-19 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL


  Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL smo se v času... več »

Informacije za bodoče študente


Glavne informacije o študiju na našem oddelku najdete na nasledn... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki