Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Seznam zagovarjanih del

CREOLE - magistrska dela

2017
 
GUILLEMIN, Maxime

        The way out : a study on the alternative music scene in Sarajevo = Izhod : raziskava alternativne glasbene scene v Sarajevu / Maxime Guillemin. - Ljubljana : [M. Guillemin], 2017. - 112 f. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somerntor Olivier Givre. - Bibliografija: str. 105-109. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Universite Lumiere Lyon II, Department od social and cultural anthropology

78:572(497.6)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3644 GUILLEMIN M. The way out
COBISS.SI-ID 63705954

 

2016

1. MEH, Ela
        The health of migrants passing through Serbia : masterʼs thesis = Zdravje migrantov na poti čez Srbijo : magistrsko delo / Ela Meh. - Ljubljana : [E. Meh], 2016. - 142 str. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorica Uršula Lipovec Čebron, somentor Bojan Žikić. - Bibliografija: str. 129-141. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
314.15:572(497.11)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3606 MEH E. Health
COBISS.SI-ID 63157346

2. RUIZ Martinez, Rodrigo Alejandro
        Jedan Dan Života/ Un Día de Vida : Mexican cinema and music in post-second world war Yugoslavia : master thesis / Rodrigo Alejandro Ruiz Martinez. - Ljubljana : [R. A. Ruiz Martinez], 2016. - 153 str. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorji Mateja Habinc, Rajko Muršič, Elke Mader. - Bibliografija: str. 135-147. - Filmografija: str. 147-149. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
791:572(72)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3473 RUIZ MARTINEZ R. A. Jedan
COBISS.SI-ID 59886690

3. SVETEL, Ana
        Names between invention and convention : naming practices among mixed families in Iceland = Imena med invencijo in konvencijo : prakse poimenovanja pri mešanih družinah na Islandiji : magistrsko delo / Ana Svetel. - Ljubljana : [A. Svetel], 2016. - 140 str. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Jaka Repič. - Bibliografija: str. 123-138. - Abstract ; Izvleček ; Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
392.91(491.1)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3599 SVETEL A. Names
COBISS.SI-ID 63386722

 

2015

1. BARTEL, Tim Fabian
        Theatre as lifestyle : a case study in the independant theatre scene of Berlin with the Leien des Alltags Collective : materʼs thesis = Gledališče kot življenjski slog : obravnava primera neodvisne gledališke scene v Berlinu s kolektivom Leien des Alltags : magistrsko delo / Tim Fabian Bartel. - Ljubljana : [T. F. Bartel], 2015. - 177 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somentor Jorge Grau Rebollo. - Bibliografija: f. 154-159. - Abstract ; Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
572:792(430Berlin)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3470 BARTEL T. F. Theatre
COBISS.SI-ID 59864418

2. BOŽIČ, Petra, 1989-
        Shifting frames, shifting perceptions : the mechanisms of rhetoric in sex work : [master thesis] = Premiki okvirjev, premiki percepcij : mehanizmi retorike spolnega dela : magistrsko delo / Petra Božič. - Ljubljana : [P. Božič], 2015. - 74 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somentor A. Jamie Saris. - Bibliografija: f. 70-72. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
176.5:572(41)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3467 BOŽIČ P. Shifting
COBISS.SI-ID 59853410

3.
FOSSATI, Lea
        Transnational rehabilitation logic, local reinterpretations practices : [masterʼs thesis] = Transnacionalna rehabilitacijska logika, lokalne reinterpretacijske prakse : magistrsko delo / Lea Fossati. - Ljubljana : [L. Fossati], 2015. - 79 f. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somentorica Michele Cros. - Bibliografija: f. 71-78. - Abstract ; Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Universite Lumiere Lyon II, Department of social and cultural anthropology
364-78:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3583 FOSSATI L. Transnational
COBISS.SI-ID 63306082

4. KASTELIC, Špela, 1985-
        Never mind the mainstream : impressions on self-sufficiency at the crossroads of independent music production - illustrations from Ljubljana and Barcelona : master thesis = Never mind the mainstream : vtisi samozadosnosti na razpotjih neodvisne glasbene produkcije - primeri iz Ljubljane in Barcelone : magistrsko delo / Špela Kastelic. - Ljubljana ; Barcelona : [Š. Kastelic], 2015. - 165 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somentorica Montserrat Clua I Fainé. - Bibliografija: f. 135-152. - Abstract ; Izvleček : Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
78:655.41(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3457 KASTELIC Š. Never
COBISS.SI-ID 59812194

5. LIČEN, Daša
        Istrian culinary experts : discourses, taste, and market : masterʼs thesis = Eksperti istrske hrane : diskurzi, okus in trg : magistrsko delo / Daša Ličen. - Dunaj : [D. Ličen], 2015. - 108 str. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorja Bojan Baskar, Maria Dabringer. - Bibliografija: str. 92-107. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
612.39:572((497.57)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3427 LIČEN D. Istrian
COBISS.SI-ID 59596898

 6. PINTER, Matjaž, 1987-
        The formation of political consciousness in rural Nepal = Nastanek politične zavesti v ruralnem Nepalu : magistrsko delo / Matjaž Pinter. - Ljubljana : [M. Pinter], 2015. - 98 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorja Peter Simonič, Chandana Mathur. - Bibliografija: f. 94-97. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
323.2:572(541.35)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3412 PINTER M. Formation
COBISS.SI-ID 58379618


2014


1. GEROSA, Alberto
        After books : audio-visual practices beyond written ethnography = Po knjigah : avdio-vizualne prakse onkraj zapisane etnografije : magistrsko delo / Alberto Gerosa. - Ljubljana : [A. Gerosa], 2014. - 118 f. ; 30 cm : ilustr. + 2 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somentorica Helena Wulff. - Bibliografija: f. 108-117. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
572(084)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3298 GEROSA A. After
COBISS.SI-ID 56765282

2. KOVANDA, Marja
        Subversive and conformative perception of "the Other" in The little mermaid narrative : master thesis = Subverziven in konformističen pogled na "Drugega" v zgodbi Male morske deklice : magistrsko delo / Marja Kovanda. - Ljubljana : [M. Kovanda], 2014. - 110 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorica Mirjam Mencej. - Bibliografija: f. 99-108. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
398:316
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3294 KOVANDA M. Subversive
COBISS.SI-ID 56749154

3. MOHORIČ, Miha, 1983-
        Street children of Kathmandu : the choise of freedom : master thesis = Ulični otroci v Katmanduju : izbira svobode : magistrsko delo / Miha Mohorič. - Ljubljana : [M. Mohorič], 2014. - 87 f. ; 30 cm : ilustr. + 2 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorica Sarah Lunaček, mentor Jaka Repič, somentor Valenzuela Garcia Hugo. - Bibliografija: f. 72-84. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
364.682.42:572(084)(541.35Katmandu)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3367 MOHORIČ M. Street
COBISS.SI-ID 56923490

4. ŠKRINJARIĆ, Tea
        Activist ethnographic film : being engaged through film : [master thesis] / Tea Škrinjarić. - [S. l.] : [T. Škrinjarić], 2014?. - 85 f. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentorja Peter Simonič, Staffan Löfving. - Bibliografija: f. 77-85. - Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
572(084)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 3342 ŠKRINJARIĆ T. Activist
COBISS.SI-ID 57020002

5. VALENČIČ, Tamara, 1988-
        Construction of Catalan nationalism and national identity in public celebrations : Dia de Sant Jordi in Poblenou, Barcelona : master thesis = Konstrukcija katalonskega nacionalizma in nacionalne identitete v javnih proslavah : Dia de Sant Jordi v soseski Poblenau, Barcelona : magistrsko delo / Tamara Valenčič. - Ljubljana : [T. Valenčič], 2014. - 100 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Jaka Repič, somentorica Montserrat Clua. - Bibliografija: f. 95-100. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
394(460.23)
FRASCATI: 5-402
ETN MagB 3252 VALENČIČ T. Construction
COBISS.SI-ID 54491234

 

2013

1. SIMANAUSKAITE, Giedre
        Molokans in Armenia : closed religious community facing globalization = Molokani v Armeniji : zaprta religiozna družba v globalizaciji : magistrsko delo / Giedre Simanauskaite. - Ljubljana ; Stockholm ; Barcelona : [G. Simanauskaite], 2013. - 92 f. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Jaka Repič, somentor Hugo Valenzuela. - Bibliografija: str. 85-90. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
COBISS.SI-ID 54360930

2. VOLINZ, Lior
        Challenging national identity in Israel and Serbia : a comparative analysis of anti-war activism = Izpodbijanje nacionalne identitete v Izraelu in Srbiji : primerjalna analiza protivojnega aktivizma : masterʼs thesis - magistrsko delo / Lior Volinz. - Ljubljana : [L. Volinz], 2013. - 112 str. ; 30 cm : ilustr. + 1 CD

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Rajko Muršič, somentor Staffan Löfving. - Bibliografija: str. 104-112. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
COBISS.SI-ID 54464098

2012

1. ABRAM, Sandi
        Knowledges on the move : squatting in Barcelona and the Wandergesellen from Germany through cases of Can Masdeu and Axt und Kelle = Vednosti v premiku : skvotanje v Barceloni in nemški Wandergesellen skozi primera Can Masdeu in Axt und Kelle : magistrsko delo / Sandi Abram. - Ljubljana : [S. Abram], 2012. - 219 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Rajko Muršič, somentor Jorge Grau Rebollo. - Bibliografija: str. 178-198. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
COBISS.SI-ID 35145261

2. CVIJIĆ, Valter
        Violent borders : state racism and struggles of migrant workers in Slovenia = Nasilne meje : državni rasizem in boji migrantskih delavcev v Sloveniji : magistrsko delo / Valter Cvijić. - Ljubljana : [V. Cvijić], 2012. - 86 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Študijski program: KREOL - kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. - Mentor Jaka Repič, somentorica Verena Stolcke. - Bibliografija: str. 79-83. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 
COBISS.SI-ID 34754349

2011

1. BRODZICKA, Marta
        Visual anthropology in Poland in theses written between 1980 and 2009 = Vizualna antropologija na Poljskem v diplomskih in magistrskih nalogah, napisanih med letoma 1980 in 2009 : magistrsko delo / Marta Brodzicka. - Ljubljana : [M. Brodzicka], 2011. - 106 str. ; 30 cm + 1 CD : ilustr.
Mentor Rajko Muršič, somentorica Elke Mader. - Bibliografija: f. 98-105. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo COBISS.SI-ID 49509474

2. MURAUS, Barbara
        Masterminds of planned abundance : master degree = Veleumi namernega obilja : magistrsko delo / Barbara Muraus. - Ljubljana : [B. Muraus], 2011. - 122 str. ; 30 cm + 1 CD
Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 95-105. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Stockholm University, Faculty of social sciences, Department of social anthropology COBISS.SI-ID 49223010

3. NORMAN, Lisa, 1983-
        Made in EU = motivating cultural integration within the European union : master degree / Lisa Norman. - Stockholm ; Ljubljana : [L. Norman], 2011. - 107 f. ; 30 cm + 1 CD
Mentorja Karin Norman, Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 99-105. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Stockholm University, Faculty of social sciences, Department of social anthropology  COBISS.SI-ID 49531490


Posodobljeno: junij 2018
Uredila: Mihaela Hudelja

 

Nagrada OEIKA za najboljšo študentsko terensko fotografijo in za najboljši etnografski film v letu 2019_20


Komisija v sestavi Manca Filak, Žiga Goršek, Alenka Bartulović in Sarah... več »

Impresije epidemije


Se ti je življenje v zadnjih tednih obrnilo na glavo? Ali stalno pozablj... več »

Pedagoško in raziskovalno spremljanje sočasnega dogajanja v družbi ob epidemiji COVID-19 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL


  Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL smo se v času... več »

Informacije za bodoče študente


Glavne informacije o študiju na našem oddelku najdete na nasledn... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki