Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Seznam zagovarjanih del

Magistrsko delo2016

1. AJNIK, Eva, 1978-
       
Podobe destinacije : japonski turisti na območju zahodnega Balkana : magistrsko delo / Eva Ajnik.- Ljubljana : [E. Ajnik], 2016. - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 129-139. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
338.48:572(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13224 AJNIK E. Podobe
COBISS.SI-ID 60073314

 2. FRLIC, Špela
        Sodobno pripovedovanje folklornih pripovedi v slovenskem prostoru : magistrsko delo / Špela Frlic. - Ljubljana : [Š. Frlic], 2016. - 192 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorica Mirjam Mencej, somentorica Barbara Ivančič Kutin. - Bibliografija: str. 182-191. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Etnologija in kulturna antropologija, področje Folkloristika
398(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13278 FRLIC Š. Sodobno
COBISS.SI-ID 63430754

 3. KONDA, Helena, 1974-
        Grafiti v sodobnem urbanem okolju Ljubljane : magistrsko delo / Helena Konda. - Ljubljana : [H. Konda], 2016. - 256 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič, somentor Milan Erič. - Bibliografija: f. 224-256. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
003.6.079:572(1-21)(497.4 Ljubljana)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13283 KONDA H. Grafiti
COBISS.SI-ID 63447138

 4. KOSTRIC Grubišić, Maja
        Pedagoško delo etnologov v muzejih in v javnem življenju : magistrsko delo / Maja Kostric Grubišić. - Ljubljana : [M. Kostric Grubišić], 2016. - 157 f. ; 30 cm : graf. prikazi

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 112-127. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
069:37
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13180 KOSTRIC GRUBIŠIĆ M. Pedagoško

COBISS.SI-ID 62252386

 5. MERC, Polona
        Gibanja in aktivisti za svobodo izražanja : magistrsko delo / Polona Tepina. - Ljubljana : [P. Tepina], 2016. - 117 str. ; 30 cm

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: str. 102-116. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
659.3:572
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13276 TEPINA P. Gibanja
COBISS.SI-ID 63411298

 6. PAHOR, Špela
        Mesto Piran skozi življenjske zgodbe njegovih prebivalcev : magistrsko delo / Špela Pahor. - Piran : [Š. Pahor], 2016. - 188 str. ; 30 cm

Mentorica Mirjam Mencej, somentor Janez Bogataj. - Bibliografija: str. 159-188 in z opombami na dnu str. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
39(497.4Piran)"19" 908(497.4Piran)"19"
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13279 PAHOR Š. Mesto
COBISS.SI-ID 4498615

 7. PARK, Jung Hyun
        Podoba balkanskih držav z zornega kota kulture : primerjalna raziskava promocijskih strategij v javnem diskurzu : magistrsko delo = Image of the Balkan countries from the cultural point of view : comparative study of promotional strategies in public discourse : master's thesis / Jung Hyun Park. - Ljubljana : [J. H. Park], 2016. - 122 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Rajko Muršič, somentor Antonio Miguel Nogués Pedregal. - Bibliografija: f. 116-122. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
572:33(497.1)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13277 PARK J. H. Podoba
COBISS.SI-ID 63429474

 8. PISANEC, Anuša
        František Foit : po poteh akademskega kiparja, zbiratelja in laičnega etnologa v Afriki : magistrsko delo / Anuša Pisanec. - Ljubljana : [A. Pisanec], 2016. - 117 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Jože Hudales. - Bibliografija: f. 89-102. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
7:39(676.2)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13281 PISANEC A. František Foit
COBISS.SI-ID 63438946

 9. SEREC Hodžar, Anja
        Trženje kulturne dediščine v Prlekiji : magistrsko delo / Anja Serec Hodžar. - Ljubljana : [A. Serec Hodžar], 2016. - 132 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 83-89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39:658.8(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN Mag 13282 SEREC HODŽAR A. Trženje
COBISS.SI-ID 63442018

2014

1. JERIN, Anja 
        Dokumentarna vrednost dela Frana Vesela, fotografa z začetka 20. stoletja : magistrsko delo / Anja Jerin. - Kamnik : [A. Jerin], 2014. - 179 f. ; 30 cm : ilustr. 
Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 157-166. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 
77:39F. Vesel 
FRASCATI: 5-402 
ETN Mag 13037 JERIN A. Dokumentarna 
COBISS.SI-ID 56627554

2. PUNGARTNIK, Tadej, etnolog 
        Zaton helenskih knapov : rudarska skupnost v vasi Podpeca : magistrsko delo / Tadej Pungartnik. - Mežica : [T. Pungartnik], 2014. - 155 f. : ilustr. ; 30 cm 
Mentor Janez Bogataj. - Bibliografija: f. 141-148. - Izvleček ; Abstract. - Slovar. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 
39(497.4Helena) 
FRASCATI: 5-402 
ETN Mag 13088 PUNGARTNIK T. Zaton 
COBISS.SI-ID 57757538 

3. VODA, Vlasta, 1971- 
        Protokolarni red ob sprejemanju visokih gostov v Ljubljani : magistrsko delo / Vlasta Vidovič. - Ljubljana : [V. Vidovič], 2014. - 172 str. ; 30 cm 
Mentor Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 166-172. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo 
394.44(497.4Ljubljana) 
FRASCATI: 5-402 
ETN Mag 12982 VIDOVIČ V. Protokolarni 
COBISS.SI-ID 54932322


2012
1. PATERNOSTER, Špela, Razvoj starega mestnega jedra Ljubljane : magistrsko delo. - Ljubljana, 2012. - 188 str. ; COBISS.SI-ID 49747810
2. PUKL, Adela, Etnološki vidik funkcionalne izrabe grajske dediščine na Slovenskem : magistrsko delo. - Vrhpolje : 2012. - 103 f. : ilustr. COBISS.SI-ID 50452066
2011
1. PEZDIR, Tatjana. Migracijske prakse Bošnjakov v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana : [T. Pezdir], 2011. - 126 f. : ilustr.
2. ROTAR, Tjaša. Družabno življenje prebivalcev Jesenic : magistrsko delo. Ljubljana : [T. Rotar], 2011. - 244 f. : ilustr.
3. VOLARIČ, Tina. Kombinacija lutkarskih dob, podob in prispodob : primerjava italijanskega, slovenskega in češkega ljudskega lutkarstva : magistrsko delo. Most na Soči, Ljubljana : [T. Volarič], 2011. - 275 f. : ilustr.
2010
1. ČERMELJ, Ksenija. Kultura Kalašev v severozahodnem Pakistanu : magistrsko delo. Ljubljana : [K. Čermelj], 2010. - 274 f. ;  ilustr.
2. GOBBO, Živa. Med kulturnim esencializmom in nevladnimi organizacijami : drugost priseljencev iz Zelenortskih otokov v Lizboni : magistrsko delo. Ljubljana : [Ž. Gobbo], 2010. - 140 f. ;  ilustr.
3. ŠKEDELJ, Viktor. Človek in narava : kulturnoantropološki prgled : magistrsko delo. Ljubljana : [V. Škedelj Renčelj], 2010. - 126 f. ; ilustr.
2009
1. BATISTA, Eva. Simbolno nasilje in kolektivna identiteta : primerjava Oranžnih maršev na Severnem Irskem in ljubljanskih procesij : magistrsko delo = Colective violence and collective identity : a coparative analysis of the Orange twelfth parade in Northern Ireland and the corpus Christi procession in Ljubljana : master thesis. Ljubljana: [E. Batista], 2009. 182 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 40868706]
2. ES, Ajda. Transnacionalni plesalci in utelešeni gib : magistrsko delo = Transnational dancers and embodied movement : master's degree thesis. Ljubljana: [A. Es], 2009. 190 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 43232098]
3. GOLOB, Tea. Slovenski in irski emigranti ter njihovi potomci : magistrsko delo = Slovene and Irish returned emigrants and their descendants. Ljubljana: [T. Golob], 2009. 194 f. [COBISS.SI-ID 40868962]
4. JELOVŠEK, Marjeta. Odnos do glasbene vzgoje in glasbe pri osnovnošolcih : večplastnost glasbene izkušnje v šoli in zunaj nje : magistrsko delo. Drenov Grič: [M. Jelovšek], 2009. 160 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 41962850]
5. ŠTEPEC DOBERNIK, Dušan. Identificiranje in vrednotenje kulturne dediščine : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Štepec], 2009. 252 f., [1] zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 41963618]
6. TKALČIČ, Anja. Igre spolov v sodobni kulturi : primerjava dogajanj v kontekstu elektronske plesne glasbe : magistrska naloga. Ljubljana: [A. Tkalčič], 2009. 100 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39539042]
7. TROJAR, Petra. Regionalne variante slovenskih legend : magistrsko delo. Škofja Loka:  [ P. Trojar ], 2009. 171f., 128 f. pril.  [COBISS. SI-ID 39537762]
2008
1. GNEZDA, Mirjam. Muzejska prezentacija idrijske čipke : magistrsko delo. Idrija: [M. Gnezda], 2008. 121 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 39537250]
2. HLAČER, Teja. Kulturna dediščina in njena nova vsebina : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Hlačer], 2008. 169 f.,[22] f. pril., ilustr. [COBISS.SI--ID 37076834]
2007
1. DELAK KOŽELJ, Zvezda. Etnologija in varstvo naravne in kulturne dediščine : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Koželj], 2007. 111 f. [COBISS.SI-ID 240889]
2. PUSTOSLEMŠEK, Miran. Vpliv tradicionalne kulture na samopodobo oseb z nevrotskimi motnjami : magistrska naloga. Maribor: [M. Pustoslemšek], 2007. 94 str. [COBISS.SI-ID 36464994]
3. ŠTERBENC SVETINA, Barbara. Ljubljanski mestni park Tivoli v 20. stoletju : preživljanje prostega časa in družabno življenje v parku do druge svetovne vojne : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Šterbenc Svetina], 2007. 114 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 27530541] 1. 2006
2006
1. FERKOV, Katerina. Lepota, spol, potrošnja : soustvarjalke in bralke priloge Ona kot ogledalo izkušenj sodobnosti. Ljubljana: [K. Ferkov], 2006. 152 str. [COBISS.SI-ID 33519202]
2. GREGORAČ, Andrej. Mehanizmi socialne reprodukcije morale : antropološki pristopi k analizi institucionalnih vzgojnih praks : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gregorač], 2006. 219 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 32337506] 


2005 - 2000

Posodobljeno: avgust 2017
Uredila: Mihaela Hudelja

 

Nagrada OEIKA za najboljšo študentsko terensko fotografijo in za najboljši etnografski film v letu 2019_20


Komisija v sestavi Manca Filak, Žiga Goršek, Alenka Bartulović in Sarah... več »

Impresije epidemije


Se ti je življenje v zadnjih tednih obrnilo na glavo? Ali stalno pozablj... več »

Pedagoško in raziskovalno spremljanje sočasnega dogajanja v družbi ob epidemiji COVID-19 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL


  Na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL smo se v času... več »

Informacije za bodoče študente


Glavne informacije o študiju na našem oddelku najdete na nasledn... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki