Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Sodelavci in sodelavke

Anja Moric

Anja Moric
raziskovalka

E: anja.moric@ff.uni-lj.si
T: 01 241 15 18

 

Biografija

Rojena je bila v Ljubljani leta 1982, diplomirala iz politologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani (2007), kjer je tudi doktorirala (2016). Terensko delo za doktorsko nalogo Slovenski Nemci v diaspori je izvedla v Sloveniji, Avstriji, ZDA in Kanadi. Prejela je Priznanje profesorja Klinarja za najboljšo doktorsko disertacijo s področja etničnih skupin, migracij ali družbene slojevitosti (2016). V šolskem letu 2017/2018 zaključuje tudi študij etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Od 2016 je direktorica Zavoda Putscherle, centra za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, kjer pripravlja in koordinira projekte za interpretacijo in ohranjanje kulturne dediščine na Kočevskem. Je avtorica štiri-jezične participatorne mednarodne razstave Vitrine spomina o prebivalcih Kočevske, med drugim gostujoče v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Posavskem muzeju Brežice in Landesarchivu v Celovcu (2016-2018) in istoimenskega razstavnega kataloga. Sodelovala je pri razstavi in razstavnem katalogu EuroVisoinLab v Muzeju novejše zgodovine Slovenije (program EMEE), 2015, ki je 2016 prejela nagrado ICOM. V okviru delavnic Slovenskega etnološkega društva je sodelovala pri urejanju etnografskih zbirk Pr' Mnčkenih v Travi pri Dragi (2013), Zbirke Zajskih v Bezgovici pri Osilnici (2014) in zbirke Adamovih v gradu Turn pri Dragatušu (2016). Je avtorica treh etnografskih filmov. Predavala je na številnih znanstvenih in strokovnih simpozijih v Sloveniji in tujini, med drugim na povabilo Gottscheer Heritage and Genealogy Association na St. Michael's College-u v Torontu, Kanada (2015). Od 2017 je članica izvršnega odbora Slovenskega etnološkega društva.

Raziskovalno delo

- Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije; Filozofska fakulteta UL, Fakulteta za družbene vede UL, ZRC SAZU; Nosilec projekta: red, prof. dr. Božidar Jezernik; Obdobje izvajanja: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2018

- Slovensko-hrvaški raziskovalni projekt Peter Klepec- junak z dvema domovinama; Partnerja: ZRC SAZU in Inštitut za antropologiju Zagreb (2016-2017)

- opis dobrih praks na področju varovanja kulturne dediščine za projekt Etnofolk (Central Europe), ki ga je izvajal Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU; avtorica poglavja v izdani publikaciji (http://www.etnofolk.eu/sl/article/ethnographic-collection-pr%E2%80%99-mncknih) (2013)


Področja raziskovanja

(slovensko) izseljenstvo, identifikacijski procesi, manjšine, nacionalizem, medkulturni in medetnični odnosi, meje in obmejna območja, politična mitologija, spomin: spominjanje in pozabljanje, muzeologija, (kulturna) dediščina, interpretacija dediščine


Regionalni interesi

Slovenija, Evropa, ZDA, transnacionalnost

Bibliografija

(Celotna bibliografija na Cobissu)

Članki:

- Nesnovna kulturna dediščina kočevskih Nemcev: včeraj in danes, med staro in novimi domovinami = Intangible cultural heritage of Gottschee Germans: in times past and today, between old homeland and new homelands. V: ANDRES, Rok (ur.), et al. Slovanski jeziki na stičišču kultur: konferenčni e-zbornik. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija. 2016, str. 103-116. http://www.slov.si/wpcontent/uploads/2016/06/zbornik_mladih_slasvistov_2016.pdf.

- Peter Klepec: from a (local) hero to an allegory (national) of weakness. V: ŠABEC, Maja (ur.). Mit in pogled = El mito y la mirada = Le mythe et le regard = Myth and gaze, (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632, št. 9, 1). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, [Letn.] 9, [št.] 1, str. 204-226.


- Domovina globoko v srcu: Kočevski Nemci v diaspori. Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja. [Nova vrsta], 2014, letn. 24 = 75, str. 81-104. http://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/etnolog_24_moric_domovina_1.pdf.


- The maintenance of Gottscheerisch, the dialect of Gottschee Germans in Slovenia, Austria, Germany, Canada and the USA. Europa ethnica: Nationalitätenfragen, 2011, jg. 68, [Htf.]. 1/2, str. 21-31.


- Ohranjanje kočevarščine, narečja kočevskih Nemcev, v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Kanadi in ZDA. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, 2010, št. 61, str. 92-119.

- (skupaj z: ŽERJAL, Borut, CIGUT, Kaja, KOVEŠ, Urša, DEMŠAR FILA, Maša, ZELENC, Mirjam) Occupa, resiste y produce!: delavski prevzemi podjetij v Argentini in Sloveniji. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, 2015, 55, št. 1/2, str. 57-66

 

Strokovna monografija:

- MORIC, Anja (avtor, fotograf). Vitrine spomina : katalog k razstavi o prebivalcih Kočevske = Showcases of memory : catalogue of the exhibition on the inhabitants of the gottschee area = Vitrinen des Gedenkens : Katalog zur Ausstellung von den Einwohnern des Gottschee-Landes. Stara Cerkev: Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, 2017.


Izbrana filmografija: 

- Globoko v srcu jo čutimo. Kočevje, New York, Toronto, Celovec, Gradec: Zavod Putscherle, 2017.

- Papirnate rože. Bosljiva Loka, Ribjek: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2014.

- (S Petra Dremelj) Tlakovalci. Ljubljana: ZRC SAZU, 2014.

 

Datum zadnje spremembe: 20. 11. 2017

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki