Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Sodelavci in sodelavke » Upokojeni sodelavci in sodelavke

Vito Hazler

Dr. Vito Hazler
izredni profesor za področje etnologije
 
E: vito.hazler@ff.uni-lj.si
    vito.hazler@gmail.com
T:

Biografija

Rojen leta 1952 v Mariboru. Študij etnologije in umetnostne zgodovine je dokončal leta 1979 (diplomsko delo o načinu življenja prebivalcev zaselka Hrastje v Latkovi vasi) na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Doktoriral leta 1998 s tezo Zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. V naziv docenta je bil izvoljen leta 1999, v naziv izrednega profesorja leta 2005. Član ICOMOS-a in The International Organization of Folk Art, član Slovenskega etnološkega društva, Slovenskega konservatorskega društva, Slovenskega arheološkega društva in Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva.


Pedagoško delo

Predava Etnološko konservatorstvo, Kulturo bivanja in stavbarstva, Sodobno konservatorstvo in Razvoj podeželja. Pri predmetu Kultura stavbarstva in bivanja vodi seminar. 

Področja raziskovanja

Stavbarstvo, bivalna kultura, kulturna dediščina, etnološka regionalizacija, teorija in praksa v konservatorstvu, muzeologiji,  področja arhitekture, umetnostne zgodovine in varstva okolja,  aplikativna področja - dediščina in turizem, celostni in trajni razvoj podeželja, etnologija v osnovni in srednji šoli.

Regionalni interesi

Slovenija, srednja in jugovzhodna Evropa.

Bibliografija

(Celotna bibliografija na Cobissu)


Knjige

1999 Podreti ali obnoviti? Zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. Ljubljana: Rokus. 

2007 Vinske kleti na Slovenskem. 75 vinskih kleti vinorodnih dežel Podravja, Posavja in Primorske = Wine cellars in Slovenia. Review of 75 wine cellars in Slovenia. Ljubljana: Kmečki glas. 

2008 Mlinarjeva zidanica, Mali Vrh 33. Konservatorska izhodišča za obnovo. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (Zbirka Kulturna dediščina, 2), (dostopno na: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=73&id_informacija=440). 

2013 Ana Dimnik. Slovenska mati iz Trbovelj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zbirka Kulturna dediščina, zv. 8), (dostopno na: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=73&id_informacija=440). 

2013 Kulturna dediščina - izziv sodobnemu podjetništvu. Vsebinski program podjetja Zlati grič d.o.o. na področju kulture, turizma, gostinstva in primarne vinogradniške in sadjarske dejavnosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zbirka Kulturna dediščina, zv. 9), (dostopno na: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=73&id_informacija=440). 

 

Članki

2013 Varovanje dediščine v Triglavskem narodnem parku v razcepu med strokovnimi načeli, zakonodajo in vsakdanjo realnostjo. Traditiones, 42 (2): 27-48 (dostopno na:http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_42_2_separati/29_pdfsam_Traditiones
_42_2_TNP_web.pdf). 


2012 Perception of cultural heritage and monument protection. Traditiones 41 (2): 123-134 (dostopno na: http://isn.zrc-sazu.si/files/file/Traditiones/Traditiones_41_2_separati/125_pdfsam_Traditiones
_41_2_web.pdf).


2012 Celovitost in celostnost obravnave gradov, graščin, dvorcev in pripadajočih gospodarskih stavb v sodobni recepciji in percepciji kulturne dediščine. V: Preinfalk, Miha (ur.). Iz zgodovine slovenskih gradov. Kronika 60 (3): 761-790.

2010 Zaštita i prezentacija kulturne baštine u Triglavskom nacionalnom parku, regionalnim parkovima te parkovima prirode u Sloveniji = Protection and presentation of cultural heritage in the Triglav national park and in regional and landscape parks in Slovenia. Etnološka istraživanja 15: 35-67. 

2009 Poveznice među konzervatorstvom i muzeologijom. Pregled poveznica i postignuća u Republici Sloveniji = Links between conservation and museology. Overview of the linkages and achievements in the Republic of Slovenia. Etnološka istraživanja 14: 321-362. 

2009 Kmet in graščak. O gospodarstvu gradu Tuštanj. V: Preinfalk, Miha (ur.). Iz zgodovine gradu Tuštanj pri Moravčah. Kronika 57 (2): 419-430. 

2008 Varstvo kulturne (stavbne) dediščine. (Raz)korak s teorijo in prakso. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 48 (3/4): 9-17. 

2012 Na Gorenjskem je fletno! Pogledi na Gorenjsko in Kranjsko iz Spodnje Savinjske doline in drugih krajev. V: Porenta, Tita (ur.), Tercelj Otorepec, Mojca (ur.). Gorenjska.: Etnologija in pokrajine na Slovenskem na primeru Gorenjske ali kaj lahko etnologi in kulturni antropologi doprinesemo h kulturni podobi in razumevanju pokrajin na Slovenskem. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, str. 57-79. 

2008 Heritage strenghtening or disintegration? Old crafts heritage and the restoration of inherited buildings. V: Horjan, Goranka (ur.), Gačnik, Aleš (ur.). Traditional crafts - new attractions for cultural tourism. International conference procedings, 30th - 31st January 2008, Donja Stubica. Gornja Stubica: Muzeji Hrvatskog zagorja, str. 61-71. 

2014 O svetnikih, ki nam vinca rujnega dajó. V: Slavec Gradišnik, Ingrid (ur.), Jezernik, Božidar (ur.), Velikonja, Mitja (ur.). Praznična večglasja. Prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Zupaničeva knjižnica 39, str. 29-70. 

 

Datum zadnje spremembe: 11.5.2015

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki