Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Nagrade in priznanja

2019

Magistrici etnologije in kulturne antropologije, Neža Hvale in Larisa Petrič, sta prejeli nagradi 17. natečaja Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za najboljša zaključna dela, obe za področje Slovencev po svetu.
Neža Hvale je prejela nagrado za magistrsko delo z naslovom Migracije Slovencev v Berlin v času Socialistične federavtivne republike Jugoslavije: Gastarbajterstvo, ki je nastalo pod mentorstvom doc. dr. Mateje Habinc. 
Larisa Petrič pa za magistrsko delo z naslovom Domači okusi v novih okoljih: Kako in zakaj jih iščemo?, ki je nastalo pod mentorstvom red. prof. dr. Bojana Baskarja in somentorstvom doc. dr. Mateje Habinc. 


Študent Jaro Veselinović je prejel oddelčno nagrado za najboljšo študentsko terensko fotografijo v letu 2018/2019. Nagrado je prejel za fotografijo Vasilica, posneto v Kuratici, Makedonija, 12.1. 2019.

 

2018

Študent Žiga Gorišek je prejel Dekanovo nagrado FF UL za magistrsko nalogo z naslovom Transhumantno pašništvo na razpotju sprememb:Transhumanca in turizem kot strategiji preživetja v vasi Lukomir na Bjelašnici (BiH). Naloga je nastala pod mentorstvom red. prof. dr. Bojana Baskarja. 

Študentka Mateja Slovenc je prejela 2. nagrado na natečaju Mladinskega sveta Slovenije za najboljše magistrsko delo s področja mladih, in sicer za magistrsko nalogo z naslovom Strategije družinskih kmetij v Sloveniji: Trajnostni razvoj, generacije in spol

 

2017

Manca Filak je prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete v Ljubljani za magistrsko nalogo Projekt Skopje 2014: Vpliv mestne prenove na identiteto mesta, socialni spomin in nacionalno zavest prebivalcev (mentorica: doc. dr. Mateja Habinc, mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič).

Zbornik Ljudje in kraji v gibanju s prispevki uveljavljenih avtoric in avtorjev – uredila sta ga doc. dr. Nataša Gregorič Bon (ZRC SAZU) in izr. prof. dr. Jaka Repič (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) - se je v okviru projekta Odlični v znanosti, Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v okviru promocije znanosti, uvrstil med najvidnejše dosežki s področija humanistike in družboslovja.

 

2016

Anja Moric je prejela Priznanje profesorja Klinarja za najboljšo doktorsko disertacijo s področja etničnih skupin, migracij ali družbene slojevitosti. Naslov disertacije: Slovenski Nemci v disapori.

Knjiga zaslužnega prof. dr. Zmaga Šmitka, Mandale, je bila nominirana za knjigo leta na Slovenskem knjižnem sejmu in razglašena za najlepše ilustrirano delo.

Monografija S Slovani za mizo, ki jo je napisal zaslužni prof. dr. Janez Bogataj, je prejela nagrado Gourmand v kategoriji vzhodneevropskih kuhinj.

 

2015

Izr. prof. dr. Vito Hazler je prejel priznanje Filozofske fakultete za življenjsko delo. 

Red. prof. dr. Božidar Jezernik je prejel Murkovo nagrado Slovenskega etnološkega društva za življenjsko delo na področju etnologije in kulturne antropologije. 

Zaslužni prof. dr. Janez Bogataj je prejel Red za zasluge in sicer za prispevek k prepoznavnosti in visokemu vrednotenju slovenske etnografske dediščine. 

Irina Bird je prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete v Ljubljani za magistrsko nalogo Divjina na našem pragu : antropološki pogled na pomene in rabe gozdov v Triglavskem narodnem parku na primeru vasi Gorjuše in Koprivnik (mentor: doc. dr. Peter Simonič).

Monografija zaslužnega prof. dr. Janeza Bogataja Mojstrovine s kranjsko klobaso iz Slovenije je prejela nagrado združenja Gourmand International gourmand best of the best (1995–2014) v kategoriji kuharskih knjig z eno sestavino.

Monografija Vina Slovenije avtorjev prof. dr. Janeza Bogataja in dr. Julija Nemaniča  je prejela  nagrado združenja Gourmand International best of the best (1995–2014) za najboljši vinski vodnik na svetu v kategoriji knjig s področja vina in vinske kulture.

 

2014

Red. prof. dr. Božidar Jezernik je za knjigo Kava – čarobni napoj  prejel nagrado Gourmand v kategoriji »pijače – kava«.

Monografija »Potice iz Slovenije« zaslužni prof. dr. Janeza Bogataja zmagala v kategoriji Best Eastern European Cuisine Cookbook.

 

2013

Doc. dr. Mateja Habinc je prejela priznanje ŠSFF za nadpovprečno pedagoško delo.

Doc. dr. Alenka Bartulović in red. prof. dr. Božidar Jezernik sta prejela priznanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za izjemna znanstvena dosežka.

Izr. prof. dr. Mojca Ramšak je prejela priznanje Ministrstva za zdravje Slovaške republike za znanstveno monografijo Spoločensko-kultúrne reflexie rakoviny prsníka v Slovinsku.

Zaslužni prof. dr. Zmago Šmitek je prejel Murkovo nagrado za življenjsko delo.

Rok Košir je prejel študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete v Ljubljani za diplomsko nalogo Od vodnega insekta do nacionalnega simbola : vloga maske kanaga v reifikaciji dogonskega kozmološkega mita (mentor: doc. dr. Jože Hudales).


2012

Senat Univerze v Ljubljani je sprejel sklep o podelitvi univerzitetnih priznanj za leto 2012. Naziv »zaslužni profesor« je tako na podelitvi nazivov, ki je bila 5. decembra 2012, prejel tudi prof. dr. Zmago Šmitek. 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo je prejel priznanje ŠSFF za posebne dosežke.

Doc. dr. Miha Kozorog je prejel priznanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za izjemni znanstveni dosežek na področju socialne in kulturne antropologije.
  

2011  

Senat Univerze v Ljubljani je sprejel sklep o podelitvi univerzitetnih priznanj za leto 2011. Naziv »zaslužni profesor« je tako na podelitvi nazivov, ki je bila 1. decembra 2011, prejel tudi prof. dr. Janez Bogataj.    

Doc. dr. Dan Podjed je prejel priznanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za izjemni znanstveni dosežek na področju socialne in kulturne antropologije.


2010

Senat Univerze v Ljubljani je sprejel sklep o podelitvi 25 univerzitetnih priznanj za leto 2010. Naziv »zaslužni profesor« je tako na podelitvi nazivov, ki je bila 2. decembra 2010, prejel tudi prof. dr. Vekoslav Kremenšek.   

Asist. mag. Uršula Lipovec Čebron je prejela priznanje Filozofske fakultete za pedagoško delo.

Sam. strok. delavka Mojca Bele je prejela priznanje ŠSFF za nadpovprečno uspešno strokovno delo.


2009

Maja Dolinar je prejela študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete v Ljubljani za diplomsko nalogo Arabska skupnost in njen jezik: jezikovne prakse v Maroku (mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič).

Ambrož Kvartič je prejel študentsko Prešernovo nagrado Filozofske fakultete v Ljubljani za diplomsko nalogo »Danes burek nič več …«: Sodobne povedke v Velenju (mentor: izr. prof. dr. Mirjam Mencej. 


2008

Samostojna strokovna delavka Mojca Bele je prejela Veliko priznanje Filozofske fakultete za kakovostno in zavzeto strokovno delovanje ter koordinacijo konference EASA. 

Priznanje Filozofske fakultete so prejeli: asist. Katja Hrobat, asist. dr. Peter Simonič, asist. Dan Podjed, asist. dr. Jaka Repič in Urša Štrukelj.

Izr. prof. dr. Rajko Muršič je prejel univerzitetno zlato plaketo za področje razvijanja znanstvenega in pedagoškega dela ter krepitev ugleda univerze.

Izr. prof. dr. Vito Hazler je prejel Murkovo nagrado za bogato raziskovalno, pedagoško in praktično delo na področju etnološkega konservatorstva v Sloveniji.

Sara Arko je prejela fakultetno Prešernovo nagrado za študijsko leto 2007/2008 za diplomsko nalogo Konstrukcije in politizacije etnične identitete: Torbeši v zahodnomakedonski vasi (mentor red. prof. dr. Bojan Baskar).

Red. prof. dr. Janez Bogataj je soavtor knjige Janez Bratovž – Zemlja, morje – okusi iz Slovenije, ki je prejela nagrado 'Creativity 2008' v New Yorku.


2007

Zala Pezdir je prejela univerzitetno Prešernovo nagrado za študijsko leto 2006/2007 za diplomsko nalogo Moški in balet – misija mogoče? (mentor: izr. prof. dr. Rajko Muršič).

Barbara Turk je prejela fakultetno Prešernovo nagrado za študijsko leto 2006/2007 za diplomsko nalogo Kaos in kozmos med albanskim in makedonskim prebivalstvom v Gostivarju, v Makedoniji (mentor: izr. prof. dr. Rajko Muršič).

Red. prof. dr. Božidar Jezernik je prejel univerzitetno zlato plaketo.  

Izr. prof. dr. Vito Hazler je marca 2007 po sklepu Krščanske kulturne zveze v Celovcu prejel Janežičevo priznanje za dolgoletno delo na področju etnologije in konservatorstva na Koroškem.

Red. prof. dr. Janez Bogataj je aprila 2007 dobil Special Award of the Jury za knjigo Cuisine of Slovenia, Gourmand World Awards 2006, Beijing.

Asist. dr. Jaka Repič je aprila 2007 prejel prvo nagrado Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za najboljšo disertacijo Migracijski procesi in konstruiranje ter oblikovanje transnacionalnih skupnosti in identifikacij med argentinskimi priseljenci v Evropi in slovenskimi priseljenci v Argentini na natečaju za najboljše diplomske naloge, magistrska dela in doktorske disertacije.


2006

Študentke Tina Kene, Teja Močnik, Mateja Panjan, Saša Starec in Urša Valič so prejele zlato priznanje Eureka! 2005 v kategoriji Inovacija prinaša koristno novost za razvojni elaborat za oživitev obrežja Ljubljanice z naslovom Čolnarčkova pot.

Ksenija Batič je prejela fakultetno Prešernovo nagrado za diplomsko nalogo K"Virbavih 189 let": zgodovina družine iz Lokavca pod Čavnom (mentor: izr. prof. dr. Rajko Muršič).

 

2005

Petra Stefanovič je prejela fakultetno Prešernovo nagrado za diplomsko nalogo Vzporednice med Titovo Jugoslavijo in Francovo Španijo (mentor: izr. prof. dr. Rajko Muršič).

Jana Drašler je prejela fakultetno Prešernovo nagrado za diplomsko nalogo Na robu mesta, v središču sveta: diskurz o cirkusu (mentor: izr. prof. dr. Borut Brumen).

Red. prof. dr. Zmago Šmitek je prejel Murkovo priznanje za knjigo Mitološko izročilo Slovencev. Omenjena knjiga se je uvrstila med najvidnejše znanstvene dosežke po kriterijih ARRS.

 

2000

Prof. dr. Janez Bogataj je prejel Zlato plaketo Univerze v Ljubljani.

 

1999

Red. prof. dr. Zmago Šmitek je prejel Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge.

 

1994

Red. prof. dr. Vekoslav Kremenšek je prejel priznanje ob 75-letnici Univerze.

 

1987

Doc. dr. Zmago Šmitek je prejel Kajuhovo nagrado za knjigo Klic daljnih svetov.

 

 


Datum zadnje spremembe: 18. 4. 2019
Ureja: Mojca Bele

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki