Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Sodelavci in sodelavke

Mirjam Mencej

Dr. Mirjam Mencej
redna profesorica za folkloristiko in primerjalno mitologijo

E: mirjam.mencej@ff.uni-lj.si  
T: 01 241 15 32

Biografija

Diplomirala je 1988 iz slovenskega jezika s književnostjo in sociologije kulture. Magistrirala (1996) in doktorirala (2000) je na Oddelku EIKA. Leta 2011 je bila izvoljena v naziv redne profesorice za folkloristiko in primerjalno mitologijo. Štirikrat ji je bila podeljena Humboldtova štipendija, s pomočjo katere se je od 2002 do 2003, 2013 in 2015 izobraževala na inštitutu Enzyklopädie des Märchens Akademije znanosti v Göttingenu, 2008 pa na Univerzi v Mannheimu. Na Univerzi v Edinburgu se je izpopolnjevala leta 2007 s štipendijo Traditional Cosmology Society in leta 2014 s štipendijo Royal Society of Edinburgh.

Predavala je na mnogih univerzah in drugih znanstvenih institucijah v Evropi (Makedonija, Slovaška, Srbija, Nemčija, Rusija, Poljska, Velika Britanija, Finska) in je redna predavateljica na doktorskem programu Univerze v Zagrebu.

Od 2016 je članica Izvršnega komiteja svetovne organizacije folkloristov International Society for Folk Narrative Research. Je predsednica Komiteja Belief Narrative Network pri International Society for Folk Narrative Research (2013-2016, 2016-2020), članica KomitejaTraditional Cosmology Society (2007-), dva mandata je bila članica Etnolingvističnega komiteja pri Mednarodnem komiteju slavistov (2003-2008, 2008-2014). Od 2010-2014 je bila glavna urednica revije Cosmos (Edinburgh). Je članica uredniških odborov revij Cosmos (Edinburgh), Fabula (Berlin), Ethnologia Slavica et Slovaca (Bratislava), Ethnoanhropozoom (Skopje), Kodovi slovenskih kultura (Beograd), Studia mythologica Slavica (Ljubljana, Udine), ter knjižnih zbirk Zupaničeve knjižnice in Slovenskega etnološkega društva.


Pedagoško delo


Predava Folkloristiko, Evropska tradicijska verovanja, Uvod v mitologijo in Etnologijo evropskega čarovništva.

 

Področja raziskovanja

Povedke, tradicijska verovanja, čarovništvo, vernakularna religija.

 

Bibliografija

(Celotna bibliografija na Cobissu)


Monografije

2017 Styrian Witches in European Perspective. Ethnographic Fieldwork. London, New York: Palgrave Macmillan.


2013 Sem vso noč lutal v krogu. Simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi. Ljubljana: ZRC SAZU.

2010 Pripovedi s Kozjanskega in Obsotelja (Narratives from Kozjansko and Obsotelje regions). Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Arts.

2007 Po poteh zgodb. Podsreda: Kozjanski park.

2006 Coprnice so me nosile. Raziskava vaškega čarovništva na podeželju vzhodne Slovenije ob prelomu tisočletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

2001 Gospodar volkov v slovanski mitologiji. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

1997 Voda v predstavah starih Slovanov o posmrtnem življenju in šegah ob smrti. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.Uredništvo

2010 (z Danom Podjedom) Ustvarjanje prostorov. Pontes academici. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

2008 (ur.) Space and Time in Europe: East and West, Past and Present. Zupaničeva knjižnica 25. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta.Članki

1. Something Came Over Him. Narratives on Being “Carried by Witches” and Altered States of Consciousness. Preternature, Vol. 7, No. 1 (2018): 50-87.

2. Magic and counter-magic in the 21th-century Bosnia. In: Cultures of Witchcraft in Europe: Middle Ages to the Present. Jonathan Berry, Owen Davies and Cornelie Usborne, eds. London: Palgrave Macmillan / Springer 2018. Pp. 249-268.

3. How and Why to Talk about Witchcraft? Discourses on Witchcraft and Uses of Bewitchment Narratives in 21st Century Rural Eastern Slovenia. Temenos 53/1 (2017): 143-179. https://journal.fi/temenos/article/view/65139

4. Discourses on witchcraft and uses of witchcraft discourse, Fabula 57 (3-4), 2016: 248-262

5. Unwitching. The Social and Magical Practice in Traditional European Communities. Western Folklore 74.2 (Spring 2015): 115-159.
 
6. Security Guards as Participants in and Mediators of the Ghost Tradition, Fabula 56, 2015.
 
7. Envie et sorcellerie dans la Slovénie rurale. Ethnologie française 42/2, 2012: 313-23
 
8. Connecting Threads, Folklore (Tartu, online) 48, 2011: 55-84. http://www.folklore.ee/folklore/vol48/mencej.pdf
 
9. Narrating about witches. V: Brednich, Rolf Wilhelm (ur.). Erzählkultur : Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Erzählforschung : Hans-Jörg Uther zum 65. Geburtstag. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2009: 207-22.
 
10. Wolf holidays among Southern Slavs in the Balkans, Acta Ethnographica Hungarica 54, 2009, 337-58.
 
11. Witchcraft in Eastern Slovenia. V: Pócs, Éva (ur.), Klaniczay, Gábor (ur.). Witchcraft mythologies and persecutions, (Demons, spirits, witches, vol. 3). Budapest, New York: Central European University Press, 2008: 295-314.
 
12. The night is yours, the day is mine! Functions of stories of night-time encounters with witches in eastern Slovenia, Estudos de literatura oral 13/14, (2007/2008): 189-206.


Datum zadnje spremembe: 22. 8. 2018

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki