Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Druga stopnja - dvopredmetni

Prijava na zagovor magistrskega dela

Navodila za prijavo na zagovor magistrskega dela na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo 

1. Študentka mora imeti pred prijavo na zagovor magistrskega dela potrjeno in veljavno temo
Obrazca za morebitno menjavo teme in/ali mentorice ter podaljšanje veljavnosti teme sta dostopna na spletni strani oddelka (https://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=376). Študentka in mentorica dodata na obrazec skenirana podpisa ali pa pošljeta potrditev po elektronski pošti (študentka mora pri tem uporabiti elektronski naslov naveden v VISu/mentorica mora uporabiti službeni naslov).

2. Ko je magistrsko delo vsebinsko primerno za zagovor, mentorica obvesti o tem preko elektronske pošte oddelčno tajništvo in študentko.

3. Študentka pošlje pdf končne verzije magistrskega dela po elektronski pošti v tehnični pregled v oddelčno knjižnico, kjer se pregleda:

- naslovnico,
- kazalo,
- naslov (slo. in ang.), izvleček (slo. in ang.), ključne besede (slo. in ang.),
- summary,
- citiranje (enotno družboslovno citiranje v celotni nalogi),
- izjavo o lektoriranju.

Priloga: tehnična priporočila in priloge

4. Oddelčna knjižnica obvesti oddelčno tajništvo, ko je tehnični pregled zaključen. Potrditev o opravljenem pregledu se vnese v VIS. 

5. Mentorica potrdi soglasje k oddaji dela v VISu. 

6. Študentka je obveščena o potrditvah po elektronski pošti in je pozvana k oddaji magistrskega dela in morebitnih prilog v VIS. Oddaja dela v ISEKO ni potrebna!

Podpisana soglasja informatorjev (ali staršev) oddajte v predal Dokumentacije pred knjižnico (predal Andraž Magajna - dokumentalist). Priloge (avtorske fotografije, transkripcije, avdio/video posnetke, risbe...) samostojno oddajte v sistem ISEKA v skladu z navodili za oddajo (link). V primeru vprašanj se obrnite na dokumentalista (andraz.magajna@ff.uni-lj.si, + 386 1 241 1584).

Navodila za oddajo v VIS: http://www.ff.unilj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/PrvaStopnja/pravilniki/navodila_za_oddaja_el_oblik_zakljucnih_del_v_vis_zaradi_preverjanja_podobnosti_vsebine-_studenti.pdf  - Pozorni bodite zlasti na točko 7!

Pazite, da se bosta popolnoma ujemala naslova magistrskega dela (slo. in ang.), ki ju boste vtipkali v VIS, z naslovoma v oddani pdf verziji naloge.

Z elektronsko oddajo naloge v VIS študentka odda tudi izjave in soglasja, ki so sicer navedena v pisni izjavi ob oddaji dela. 

7. Tajništvo oddelka sproži postopek preverjanja podobnosti vsebine. Poročilo se avtomatsko posreduje v pregled mentorici, ki poda odločitev o ustreznosti magistrskega dela. Če je delo ustrezno, študentka pristopi k prijavi na zagovor. V primeru popravkov mora študentka delo popraviti in ponovno oddati preko VIS-a.

8. Po potrjeni ustreznosti magistrskega dela, sledi prijava na zagovor, ob kateri tajništvo oddelka preveri, če ima študentka opravljene vse s študijskim programom predpisane študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k zagovoru

Oddaja dokumentacije ob prijavi na zagovor:

*obrazci 1, 2, 3 so dosegljivi na povezavi: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Pravilniki_obrazci

Obrazec 1: prijava teme 
Obrazec izpolnite in ga pošljite v podpis mentorici. Mentorica bo vstavila svoj podpis ali vam vrnila podpisan skeniran obrazec. V kolikor te možnosti nima, bo potrdila izjavo preko službenega e-naslova. 

obrazec 2: izjava mentorice o vsebinski ustreznosti magistrskega dela
Obrazec izpolnite in ga pošljite v podpis mentorici. Mentorica bo vstavila svoj podpis ali vam vrnila podpisan skeniran obrazec. V kolikor te možnosti nima, bo potrdila izjavo preko službenega e-naslova. 

obrazec 3prijava na zagovor magistrskega dela
Izpolnjen obrazec pošljete tajništvu po elektronski pošti (upošteva se, da je prijava zagovora podpisana, tudi če ni, če študentka obrazec pošlje preko e-maila, ki je naveden v VIS-u). V kopijo tega sporočila, naj študentka doda tudi mentorico. Mentorica naj z odgovorom na to sporočilo tajništvu potrdi po elektronski pošti (iz službenega e-maila), da soglaša s prijavo zagovora.

obrazec 4: izjava študentke ob oddaji magistrskega dela (na voljo v VISu, boste oddali naknadno, ko boste prinesli trdo vezan izvod naloge)

oddelčna izjava - zagovor zaključnega dela
Obrazec izpolnite in vstavite podpis ali pošljite podpisan skeniran obrazec. V kolikor te možnosti nimate, potrdite izjavo preko e-naslova, ki ga imate aktivnega v VISu. 

TRDO VEZAN IZVOD magistrskega dela za oddelčno knjižnico, z vezanim obrazcem o lektoriranju. 

Soglasje za uporabo e-naslova*

(boste oddali naknadno, ko boste prinesli trdo vezan izvod naloge)
*obrazec oddate v kolikor ga niste izpolnili ob vpisu v višji letnik

9. Mentorica sporoči člane komisije za zagovor in termin zagovora v oddelčno tajništvo. Člani komisije dostopajo do pdf verzije magistrskega dela preko VISa.

Mentorica, študentka in članice komisije se poleg tega dogovorijo tudi o tehnični izvedbi zagovora oziroma uporabi IKT orodja za izvedbo zagovora (Zoom, Skype, GoToMeeting, Cisco Webex, Teams…). Zagovor je lahko izveden tudi na Oddelku, v predavalnici. 

10. O dogovorjenem terminu zagovora so članice komisije za zagovor in študentke obveščene po elektronski pošti (avtomatsko obvestilo iz VISa). Mentorica ali predsednica komisije v primeru on-line zagovora posredujeta študentki (in ostalim članicam) povezavo do srečanja. Študentka naj pred javnim zagovorom testira delovanje povezave s članicami komisije. Študentka lahko povezavo posreduje morebitnim zainteresiranim, ki se lahko udeležijo virtualnega zagovora zaključnega dela. Ko komisija študentki zastavi vprašanja (ustno ali preko klepetalnice, če to platforma dopušča), si lahko študentka vzame krajši premor, da se pripravi na zagovor teh vprašanj. V tem času pa mora ostati pred zaslonom. 


Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo obvešča študentke, da se sami z mentorico dogovarjajo glede rokov za oddajo delovnih verzij magistrskih del. Končna verzija magistrskega dela mora biti potrjena s strani mentorice najkasneje v prvem tednu meseca septembra, da lahko zagotovimo izvedbo celotnega, zgoraj opisanega postopka, do konca meseca septembra.


Fakultetni pravilnik o zaključku drugostopenjskega študijahttp://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/studijske_zadeve_1._in_2._stopnja_-_pravilnik_o_mag._delu_in_zakljucku_stud._na_progr._druge_stopnje_-_cistopis_1_.pdf


V navodilih in fakultetnem pravilniku je uporabljen ženski slovnični spol (študentka, mentorica, itn.) se nanaša na kateri koli spol.


Informacije glede morebitnih stroškov zagovora magistrskega dela so dostopne na: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Navodila_postopki#Stro%C5%A1ki%20zagovora%20magistrskega%20dela

 

Ljubljana, 15. 9. 2020
Mojca Bele

 

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki