Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Prva stopnja - dvopredmetni

Prijava na zagovor diplomskega dela

Navodila za prijavo na zagovor diplomskega dela na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

 

1. Študentka mora imeti pred prijavo na zagovor diplomskega dela potrjeno in veljavno temo

Obrazca za morebitno menjavo teme in/ali mentorice ter podaljšanje veljavnosti teme sta dostopna na spletni strani oddelka (https://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=376). Študentka in mentorica dodata na obrazec skenirana podpisa ali pa pošljeta potrditev po elektronski pošti (študentka mora pri tem uporabiti elektronski naslov naveden v VISu/mentorica mora uporabiti službeni naslov).


2. Ko je diplomsko delo vsebinsko primerno za zagovor, mentorica obvesti o tem preko elektronske pošte oddelčno tajništvo in študentko.


3. Študentka pošlje pdf končne verzije diplomskega dela po elektronski pošti v tehnični pregled v oddelčno knjižnico, kjer se pregleda:

- naslovnico,
- kazalo,
- naslov (slo. in ang.), izvleček (slo. in ang.), ključne besede (slo. in ang.),
- summary,
- citiranje (enotno družboslovno citiranje v celotni nalogi),
izjavo o lektoriranju.

Priloga: tehnična priporočila in priloge


4. Oddelčna knjižnica obvesti oddelčno tajništvo, ko je tehnični pregled zaključen. Potrditev o opravljenem pregledu se vnese v VIS.


5. Mentorica potrdi soglasje k oddaji dela v VISu.


6. Študentka je obveščena o potrditvah po elektronski pošti in je pozvana k oddaji diplomskega dela in morebitnih prilog v VIS. Oddaja dela v ISEKO ni potrebna!

Podpisana soglasja informatorjev (ali staršev) oddajte v predal Dokumentacije pred knjižnico (predal Andraž Magajna - dokumentalist). Priloge (avtorske fotografije, transkripcije, avdio/video posnetke, risbe...) samostojno oddajte v sistem ISEKA v skladu z navodili za oddajo (link). V primeru vprašanj se obrnite na dokumentalista (andraz.magajna@ff.uni-lj.si, + 386 1 241 1584).

Navodila za oddajo v VIS: http://www.ff.uni.lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Studij/magistrski_studij/dokumenti/navodila_za_oddaja_el_oblik_zakljucnih_del_v_vis_zaradi_preverjanja_podobnosti_vsebine-_studenti_-_2020.pdf Pozorni bodite zlasti na točko 7!

Pazite, da se bosta popolnoma ujemala naslova diplomskega dela (slo. in ang.), ki ju boste vtipkali v VIS, z naslovoma v oddani pdf verziji naloge.

Z elektronsko oddajo naloge v VIS študentka odda tudi izjave in soglasja, ki so sicer navedena v pisni izjavi ob oddaji dela.


7. Tajništvo oddelka sproži postopek preverjanja podobnosti vsebine. Poročilo se avtomatsko posreduje v pregled mentorici, ki poda odločitev o ustreznosti diplomskega dela. Če je delo ustrezno, študentka pristopi k prijavi na zagovor. V primeru popravkov mora študentka delo popraviti in ga ponovno oddati preko VIS-a.


8. Po potrjeni ustreznosti diplomskega dela sledi prijava na zagovor, ob kateri tajništvo oddelka preveri, če ima študentka opravljene vse s študijskim programom predpisane študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k zagovoru.  

Oddaja dokumentacije ob prijavi na zagovor:

*obrazci 1, 2, 3 so dosegljivi na povezavi: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Pravilniki_merila/Pravilnik_o_zakljucku_studija_na_studijskih (na koncu pravilnika)

Obrazec 1: prijava teme (praviloma shranjen v oddelčnem tajništvu, preverimo ob prijavi)

obrazec 2: izjava mentorice o vsebinski ustreznosti diplomskega dela
Obrazec izpolnite in ga pošljite v podpis mentorici. Mentorica bo vstavila svoj podpis ali vam vrnila podpisan skeniran obrazec. V kolikor te možnosti nima, bo potrdila izjavo preko službenega e-naslova. 

- obrazec Obvestilo o oceni seminarske naloge (praviloma shranjen v oddelčnem tajništvu, preverimo ob prijavi)

oddelčna izjava - zagovor zaključnega dela
Obrazec izpolnite in vstavite podpis ali pošljite podpisan skeniran obrazec. V kolikor te možnosti nimate, potrdite izjavo preko e-naslova, ki ga imate aktivnega v VISu. 

obrazec 3prijava na zagovor diplomskega dela
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete tajništvu po elektronski pošti. V kopijo tega sporočila, naj študentka doda tudi mentorico. 

obrazec 4: izjava študentke ob oddaji diplomskega dela (na voljo v VISu, boste oddali naknadno, ko boste prinesli trdo vezan izvod naloge) 

TRDO VEZAN IZVOD diplomskega dela za oddelčno knjižnico, z vezanim obrazcem o lektoriranju. 

Soglasje za uporabo e-naslova*

(boste oddali naknadno, ko boste prinesli trdo vezan izvod naloge)
*obrazec oddate v kolikor ga niste izpolnili ob vpisu v višji letnik


9. 
Mentorica sporoči imena članic komisije za zagovor in termin zagovora v oddelčno tajništvo. Članice komisije dostopajo do pdf verzije diplomskega dela preko VISa.

Mentorica, študentka in članice komisije se poleg tega dogovorijo tudi o tehnični izvedbi zagovora oziroma uporabi IKT orodja za izvedbo zagovora (Zoom, Skype, GoToMeeting, Cisco Webex, Teams…). Zagovor lahko poteka tudi v predavalnici. 


10. O dogovorjenem terminu zagovora so članice komisije za zagovor in študentke obveščene po elektronski pošti (avtomatsko obvestilo iz VISa). Mentorica ali predsednica komisije posredujeta v primeru on-line zagovora študentki (in ostalim članicam) povezavo do srečanja. Študentka naj pred javnim zagovorom testira delovanje povezave s članicami komisije. Študentka lahko povezavo posreduje morebitnim zainteresiranim, ki se lahko udeležijo virtualnega zagovora zaključnega dela. Ko komisija študentki zastavi vprašanja (ustno ali preko klepetalnice, če to platforma dopušča), si lahko študentka vzame krajši premor, da se pripravi na zagovor teh vprašanj. V tem času pa mora ostati pred zaslonom.

  

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo obvešča študentke, da se sami z mentorico dogovarjajo glede rokov za oddajo delovnih verzij diplomskih del. Končna verzija diplomskega dela mora biti potrjena s strani mentorice najkasneje v prvem tednu meseca septembra, da lahko zagotovimo izvedbo celotnega, zgoraj opisanega postopka, do konca meseca septembra.

Zadnji dan za izvedbo zagovorov je v tekoćčem študijskem letu petek, 25. 9. 2020. 


Fakultetni pravilnik o zaključku prvostopenjskega študija: 
http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Pravilniki_merila/Pravilnik_o_zakljucku_studija_na_studijskih

V navodilih in fakultetnem pravilniku je uporabljen ženski slovnični spol (študentka, mentorica, itn.) se nanaša na kateri koli spol.

 

Ljubljana, 15. 9. 2020
Mojca Bele 

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki