Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi

Druga stopnja - dvopredmetni

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija 

Predstavitveni zbornik drugostopenjskega magistrskega dvopredmetnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija. 

Temeljni cilji programa

Študentke in študentje drugostopenjskega magistrskega dvopredmetnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo in utrdijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje v navezavi z izobrazbo, pridobljeno z drugo disciplino. V prvi vrsti se bodo lahko vključevali v delovanje kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucij na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja. Poleg tega se bodo lahko uspešno uveljavili tudi v zaposlitvah, povezanih z življenjem v ruralnih in urbanih okoljih, s komunikacijami, mediji in jezikom, spolom, migracijami, manjšinami, človekovimi pravicami, zdravstveno kulturo, religijo, popularne kulturo, založništvom, trženjem kulture, varovanjem in ukvarjanjem s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.

Magistrski program etnologije in kulturne antropologije nadgrajuje znanja, veščine in kompetence, ki jih pridobijo na prvi stopnji, ter usposablja diplomante in diplomantke za samostojno raziskovalno, aplikativno in razvojno delo, najuspešnejšim pa omogoča vpis na doktorski študij.

Trajanje in kreditno ovrednotenje

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk, 60 ECTS za vsako disciplino.

Način izvajanja študija

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija je mogoče študirati redno ali izredno.
Program se izvaja v obliki predavanj, seminarjev, vaj in terenskih vaj ter skladu s sodobnimi interaktivnimi in praktičnimi učnimi pristopi. Posebej velja poudariti veliko izbirnost študijskih vsebin ter individualen (mentorski) pristop pri nekaterih predmetih.

Predmetnik študijskega programa vsebuje naslednje tipe predmetov:

Obvezni predmeti
vključujejo temeljna znanja iz zgodovine vede, njene metodologije in ključnih strokovnih usmeritev. V drugem letniku študentka ali študent izbere mentorja in obiskujejo Magistrski seminar ter napiše in zagovarja Magistrsko delo.

Strokovno-izbirni predmeti poglabljajo znanja tako na teoretičnem kot praktičnem področju. Študentje in študentke imajo možnost izbire predavanj in predavanj z vajami.

Splošno-izbirni predmeti vključujejo vsebine drugih programov Filozofske fakultete, drugih fakultet Univerze v Ljubljani (posebej priporočamo izbiro predmetov na Fakulteti za družbene vede in Biotehnični fakulteti) ali drugih domačih in tujih univerz.

Strokovni naslov

Po uspešno opravljenih študijskih obveznostih drugostopenjskega magistrskega dvopredmetnega programa Etnologija in kulturna antropologija pridobi diplomantka oziroma diplomant študijskega programa strokovni naslov magistrica etnologija in kulturne antropologije in ... oz.  magister etnologije in kulturne antropologije in ..., pri čemer je polni naslov odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske discipline.

Okrajšan naslov: mag. etn. in kult. antrop. in ...

Možnosti zaposlitve

Diplomanti drugostopenjskega magistrskega dvopredmetnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija bodo v navezavi s študijem druge discipline zaposljivi na širšem področju humanistike in družboslovja, družbenih dejavnosti, delovanja v kulturi in gospodarstvu, usposobljeni pa bodo tudi za ekspertno, strokovno in znanstveno delo (doktorski študij).
Zaposlovali se bodo zlasti v znanstvenih, raziskovalnih, pedagoških, državnih, paradržavnih, zasebnih podjetjih in kulturnih institucijah. Kot strokovnjaki se bodo lahko zaposlili v muzejih in zavodih za varstvo kulturne dediščine ter v drugih dejavnostih na področju kulture. Izjemoma bodo lahko našli zaposlitev v drugih dejavnostih, na primer v državni upravi (denimo na področjih zunanje politike, politike narodnih manjšin, migracijske in azilne politike itd.), novinarstvu, na področju medkulturnih stikov, religije, migracij itd. Kot poznavalci družbenih in kulturnih značilnosti različnih regij pa se bodo lahko udejstvovali tudi na družbenih področjih in v gospodarstvu, urbanizmu, v založniški dejavnosti, turizmu, kulturni dejavnosti, športu ter pri razvojnih projektih.

Izobrazba na magistrski (drugi) stopnji omogoča po eni strani široke možnosti zaposlitve, po drugi pa je nujna za vse, ki nameravajo delati na znanstvenih in strokovnih področjih etnologije in kulturne antropologije.

Datum zadnje spremembe:15. 12. 2017
Ureja: Mojca Bele 

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki