Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Druga stopnja - CREOLE

Pogoji za vpis in prijava na študij

Predvideno število vpisnih mest na magistrsko (drugo) stopnjo rednega študija Kreol je 6 na vsaki od partnerskih institucij (skupno torej 36); izredni študij ni predviden.

Pogoj za vključitev v program Kreol je uspešno dokončana prva stopnja študija humanistične ali družboslovne usmeritve (180 ECTS).

Študentje in študentke, ki so končali prvo stopnjo kateregakoli od študijev tehnične ali naravoslovne usmeritve, morajo dodatno pridobiti še 28 ECTS temeljnega modula s prve stopnje programa Etnologija in kulturna antropologija:

- Metodologija etnologije in kulturne antropologije (6 ECTS);
- Antropološke teorije (5 ECTS);
- Etnografsko raziskovanje (6 ECTS);
- Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 ECTS):
- Etnologija Evrope (3 ECTS);
- Etnologija Afrike, Etnologija Amerik, Etnologija Azije ali Etnologija Avstralije in Oceanije (študent/ki izbere enega izmed njih; vsak od naštetih je vreden 5 ECTS).


Študentje in študentke, ki so končali nebolonjski štiriletni univerzitetni program Etnologija in kulturna antropologija, se lahko vpišejo v program druge stopnje Kreol. Pri tem se jim lahko priznajo opravljene študijske obveznosti druge stopnje v obsegu do 60 ECTS.

Študentje in študentke, ki so končali nebolonjski štiriletni univerzitetni program humanistične ali družboslovne usmeritve, se lahko vpišejo v program druge stopnje Kreol. Pri tem se jim lahko priznajo opravljene študijske obveznosti druge stopnje v obsegu do 30 ECTS.

Študentje in študentke, ki so končali druge univerzitetne nebolonjske programe ali katerega od visokošolskih strokovnih študijskih programov, morajo za vpis na program Kreol opraviti enake obveznosti, ki so zgoraj navedene za študente in študentke, ki so končali prvo stopnjo kateregakoli od študijev tehnične ali naravoslovne usmeritve.

Pogoje za vpis v program Kreol izpolnjujejo tudi tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. Vpisujejo se pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate in kandidatke, ki so zaključili študij v Sloveniji.

Vpis poteka v dveh korakih: najprej s prijavo za vpis, nato z dokončnim vpisom.

Prijava za vpis (glej informacije) poteka do:

- za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane R Slovenije in EU mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 1. 9. 2020 (rok za prijavo: 31. 8. 2020);

- za prijavo na razpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 17. 7. 2020 (rok za prijavo: 16. 7. 2020);

- za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 22. 9. 2020 (rok za prijavo: 21. 9. 2020);

- na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 16. 9. 2020; prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 15. 9. 2020.

 

Pri prijavi morajo kandidati in kandidatke oddati:

  1. življenjepis (pol strani),

  2. dokazilo o opravljenem predhodnem študiju,

  3. dokazilo o znanju angleškega jezika ali dokazilo o zaključenem predhodnem izobraževanju v angleškem jeziku,

  4. priporočilno pismo mentorja s predhodnega študijskega programa (pismo nima predpisane oblike),

  5. okvirni študijski načrt (Predlog za stebre programa Creole in izbirnih predmetov; načrt terenskega dela.),

  6. spremni dopis z navedenimi motivi za študij ( Razlaga osebnih razlogov za študij in pričakovanj pri opravljanju terenskega dela, skupaj s poznavanjem področij socialne antropologije. Kratek opis interesnih področij, želene opcije za mobilnost. Navedeni naj bosta dve alternativni partnerski instituciji, prva kot prednostna ter ime načrtovanih mentorjev na domači in na partnerski univerzi.).

Merilo za izbiro ob omejitvi vpisa je študijska uspešnost na prvostopenjskem (oziroma dodiplomskem študiju). Pri tem se upošteva povprečna ocena in ocena diplomskega dela.

Kandidate in kandidatke za študij izberejo na vsaki od partnerskih institucij programa CREOLE (v Sloveniji je to Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani). Končna odločitev o izboru je prepuščena konzorciju programa CREOLE.

 

Datum zadnje spremembe: 31. 3. 2020
Ureja: Mojca Bele

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki