Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Druga stopnja - samostojni

Pogoji za vpis

Pogoj za vključitev v magistrsko (drugo) stopnjo študija je uspešno dokončana dodiplomska (prva) stopnja ustreznega strokovnega področja, to je programa etnologije in kulturne antropologije.
Študenti, ki so končali kateregakoli od drugih dodiplomskih študijskih programov, ovrednotenih s 180 kreditnimi točkami, se lahko vpišejo na magistrski študij etnologije in kulturne antropologije pod naslednjimi pogoji:

Študenti, ki so končali kateregakoli od dodiplomskih študijev humanistične ali družboslovne usmeritve (prvo stopnjo, 180 KT), morajo dodatno pridobiti še 9 KT temeljnega etnološkega modula, ki je sestavljen iz naslednjih predmetov:

Študenti, ki so končali kateregakoli od dodiplomskih študijev tehnične in naravoslovne usmeritve (prvo stopnjo, 180 KT), morajo dodatno pridobiti še 29 KT temeljnega etnološkega modula, ki je sestavljen iz naslednjih predmetov:

 • Metodologija etnologije in kulturne antropologije (6 KT);
 • Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije (3 KT);
 • Antropološke teorije (5 KT);
 • Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 KT);
 • Etnografsko raziskovanje (3 KT);
 • Etnologija Evrope (3 KT);
 • Etnologija Slovenije 1 (3 KT);
 • Etnologija Slovenije 2 (3 KT).

Študenti, ki končajo dodiplomski študijski program, ovrednoten z 240 krediti, morajo opraviti temeljni etnološki modul (9 ECTS, če so dokončali katerikoli študij na humanistični smeri ali v družboslovju) in 14 ECTS, če so končali študijski program naravoslovja ali tehnike (temeljni etnološki modul in predmet Antropološke teorije). Izmed dotlej opravljenih študijskih obveznosti se jim lahko priznajo tiste, ki korespondirajo s predmetnikom magistrskega študija etnologije in kulturne antropologije, zlasti pri naboru splošno-izbirnih predmetov. Pri tem se jim lahko priznajo dotlej opravljene izpitne obveznosti v obsegu največ 12 KT. O vsakem posamičnem primeru presoja Svet Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo in izdela individualni študijski program.

Študentje, ki so končali nebolonjski štiriletni univerzitetni program etnologije in kulturne antropologije, se lahko vpišejo v nov program druge stopnje. Pri tem se jim priznajo opravljene študijske obveznosti druge stopnje v obsegu do največ 60 kreditnih točk. Odločitev o priznavanju opravljenih obveznosti posameznega študenta iz novega programa sprejme komisija, ki jo imenuje svet oddelka.

Študenti, ki so končali študijski program visoke strokovne izobrazbe, sprejet od 1.1.1994 do 11.6.2004, morajo dodatno pridobiti še 58 KT temeljnega etnološkega modula, ki je sestavljen iz naslednjih predmetov:

 • Metodologija etnologije in kulturne antropologije (6 KT);
 • Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije (3 KT); 
 • Antropološke teorije (5 KT);
 • Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 KT);
 • Etnografsko raziskovanje (6 KT);
 • Etnologija Evrope (3 KT);
 • Etnologija Slovenije 1 (3 KT); 
 • Etnologija Slovenije 2 (3 KT);
 • Folkloristika (5 KT);
 • Socialni spomin in kulturna dediščina (6 KT);
 • Etnološka muzeologija (5 KT);
 • Etnološko konservatorstvo (5 KT);
 • Etnologija Afrike, Etnologija Amerik, Etnologija Azije ali Etnologija Avstralije in Oceanije  (5 KT).

Pogoji za vpis na drugostopenjski študij etnologije in kulturne antropologije izpolnjujejo tudi študentje, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini. Enakovrednost izobrazbe se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje študija. Postopek vodi pooblaščena oseba Univerze v Ljubljani, vsebinsko pa o priznanju v tujini pridobljene izobrazbe odloča senat Filozofske fakultete.

Ob omejitvi vpisa bo upoštevana dosežena povprečna ocena na dodiplomskem študiju.

Natančna določila so vsako leto objavljena v Razpisu za vpis, ki ga pripravi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.


Določitev diferencialnih izpitov:
Kandidati oddajo na Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo pisno prošnjo za določitev diferencialnih izpitov. V prošnji je potrebno obvezno navesti: 
- program na katerega se kandidat želi vpisati
- EMŠO številko
- kontaktne podatke
- kopijo diplomske listine in priloge k diplomi ali izpis ocen na prvostopenjskem študiju.

 

Datum zadnje spremembe: 19.3.2015
Ureja: Mojca Bele

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki