Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Prva stopnja - dvopredmetni

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis na študijski program so skladni s členoma 38 in 38b Zakona o visokem šolstvu ter 115. členom Statuta Univerze v Ljubljani.

V prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program se lahko vpiše

 • kdor je opravil splošno maturo
 • kdor je opravil poklicno maturo in izpit iz enega od maturitetnih predmetov, vendar izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • kdor je opravil katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1.6.1995,
 • kdor je uspešno zaključil enakovreden študij v tujini.

Ob omejitvi vpisa so kandidati, ki so opravili maturo, izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Kandidati, ki so uspešno opravili poklicno maturo kateregakoli strokovnega področja in maturitetni preizkus pri predmetu po lastnem izboru, so izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (60 %),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %).

Kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 uspešno dokončali katerikoli štiriletni srednješolski program, bodo ob omejitvi vpisa izbrani glede na dosežene točke, izračunane na podlagi:

 • splošnega uspeha pri zaključnem izpitu (60 %),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %).

Glede na obliko srednješolskega izobraževanja bodo v primeru omejitve vpisa po opisanih kriterijih izbrani tudi kandidati, ki so zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Če je zanimanja za vpis več, kot je razpisanih mest in bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati razporejeni:

 • po merilih, ki jih predvidevata obe stroki, v katere se študent želi vpisati,
 • poenotenje teh meril.

Predvideno število vpisnih mest na prvo stopnjo dvopredmetnega študija Etnologije in kulturne antropologije je 30 za redne študente in 15 za izredne študente.

Natančna določila so vsako leto objavljena v Razpisu za vpis, ki ga objavi Ministrstvo za znanost in visoko šolstvo.

Ureja: Mojca Bele
Datum zadnje spremembe: 15. 12. 2017

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki