Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Prva stopnja - samostojni

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis na dodiplomski študij etnologije in kulturne antropologije so določeni v skladu s členoma 38 in 38b Zakona o visokem šolstvu ter s 115. členom Statuta Univerze v Ljubljani.
Na dodiplomski študij se lahko vpiše:

  • kdor je uspešno opravil maturo
  • kdor je uspešno opravil poklicno maturo kateregakoli strokovnega področja in maturitetni preizkus pri predmetu po lastnem izboru, ki pa ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil na poklicni maturi
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program
  • ima priznano ekvivalentno stopnjo izobraževanja v tujini

Ob omejitvi vpisa so kandidati, ki so opravili maturo, izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi (60 % točk)
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk)

Kandidati, ki so uspešno opravili poklicno maturo kateregakoli strokovnega področja in maturitetni preizkus pri predmetu po lastnem izboru, so izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi (60 %)
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %)

Kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 uspešno dokončali katerikoli štiriletni srednješolski program, bodo ob omejitvi vpisa izbrani glede na dosežene točke, izračunane na podlagi:

  • splošnega uspeha pri zaključnem izpitu (60 %)
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 %)

Kandidatom, ki se jim pri vpisu prizna pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam, določenim v študijskem programu, se te lahko upošteva tudi kot merilo za izbiro ob omejitvi vpisa. V tem primeru lahko (po presoji komisije, ki jo imenuje predstojnik oddelka) uveljavljajo do 10 % točk k oceni mature in splošnega uspeha.
Natančna določila so vsako leto objavljena v Razpisu za vpis, ki ga objavi Ministrstvo za znanost in visoko šolstvo.

Predvideno število vpisnih mest na prvo stopnjo študija Etnologije in kulturne antropologije je 50 za redne študente in 25 za izredne.

 

Ureja: Mojca Bele
Datum zadnje spremembe: 21.2.2015   

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki