Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Prva stopnja - dvopredmetni

Pogoji za napredovanje in dokončanje študija

Pogoji za napredovanje v višji letnik in pristop k diplomi
(1. stopnja, dvopredmetno)

študijsko leto 2019/2020

 

 PRESTOPNI POGOJI ZA VPIS V 2. LETNIK:

 1. Metodologija etnologije in kulturne antropologije (8 KT)
  •    predmet je sestavljen iz predavanj in vaj
  •    pri vajah mora študent/ka opraviti 4 pisne kolokvije (opravljene vaje in kolokviji so pogoj za pristop k izpitu)

 2. Etnologija Slovenije 1 (4 KT)
  •    predmet je sestavljen iz predavanj (3 KT) in vaj (1 KT)

 3. Socialni spomin in kulturna dediščina (6 KT)

 4. Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije (3 KT)

 5. Etnologija Slovenije 2 (4 KT)
  •    predmet je sestavljen iz predavanj (3 KT) in vaj (1 KT)

 6. Antropološke teorije (5 KT)

 

ZA NAPREDOVANJE IZ PRVEGA V DRUGI LETNIK MORA ŠTUDENT OZ. ŠTUDENTKA OPRAVITI ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI ZA 1. LETNIK V TOLIKŠNEM OBSEGU, DA DOSEŽEJO 85 ODSTOTKOV KT, PREDPISANIH S PREDMETNIKOM IN POSAMEZNIMI UČNIMI NAČRTI ZA PRVI LETNIK, V OBSEGU 51 OD 60 KT. 

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona). Več informacij: http://www.ff.uni-lj.si/node/17615 

POGOJ ZA PONAVLJANJE LETNIKA V OKVIRU PREDLAGANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA SO OPRAVLJENE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI V SKUPNEM OBSEGU 15 KT (25 % SKUPNEGA ŠTEVILA KT ZA POSAMEZNI LETNIK).

 

PRESTOPNI POGOJI ZA VPIS V 3. LETNIK:

1. Folkloristika (5 KT)

2. Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 KT)

3. Etnologija Slovenije 3 (5 KT)

•    predmet je sestavljen iz predavanj ( 3 KT)  in vaj (2 KT)

4. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki predavanj  (študent/ka izbere en predmet iz spodnjega nabora)
•    Antropologija spola in spolnosti (3 KT), Aplikativna antropologija in kulturni menedžment (3 KT), Ekonomska antropologija (3 KT), Etničnost, nacionalizem, rasizem (3 KT),  Etnologija Evrope (3 KT), Geneza slovenske folkloristične teorije (3 KT), Slovensko ustno slovstvo (3 KT), Sorodstvo in socialna struktura (3 KT), Uvod v mitologijo (3 KT), Vizualna antropologija (3 KT)

5. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki predavanj in vaj (študent/ka izbere en predmet iz spodnjega nabora)
•    Antropologija sodobne Slovenije (6 KT), Antropologija turizma (6 KT), Razvoj podeželja (6 KT)

6. Seminar I (3 KT)
•    dispozicija mora biti oddana v ISEKO in predstavljena v seminarju!

7. Seminar II ( 3 KT)
•    seminarska naloga mora biti oddana in zagovarjana v seminarju!

8. Praksa I – 30 ur (2 KT)

 

ZA NAPREDOVANJE IZ DRUGEGA V TRETJI LETNIK MORA ŠTUDENT OZ. ŠTUDENTKA OPRAVITI ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI ZA 2. LETNIK, V TOLIKŠNEM OBSEGU DA DOSEŽEJO 85 ODSTOTKOV KT, PREDPISANIH S PREDMETNIKOM IN POSAMEZNIMI UČNIMI NAČRTI ZA DRUGI LETNIK, V OBSEGU 51 OD 60 KT, KAR SKUPAJ S CELOTNIMI OBVEZNOSTMI 1. LETNIKA (60 KT) POMENI ZBRANIH 111 KT. 

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona). Več informacij: http://www.ff.uni-lj.si/node/17615 

POGOJ ZA PONAVLJANJE LETNIKA V OKVIRU PREDLAGANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA SO OPRAVLJENE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI V SKUPNEM OBSEGU 15 KT (25 % SKUPNEGA ŠTEVILA KT ZA POSAMEZNI LETNIK).

 

 POGOJI ZA PRISTOP K ZAGOVORU DIPLOMSKEGA DELA:

 1. Ekološka antropologija (5 KT)

 2. Kultura stavbarstva in bivanja (3 KT)

 3. Simbolna antropologija (3 KT)

 4. Urbana antropologija (3 KT)

 5. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki predavanj (študent/ka izbere en predmet iz spodnjega nabora)
  •    Etnološko konservatorstvo (5 KT), Etnološka muzeologija (5 KT), Etnologija Afrike (5 KT), Etnologija Amerik (5 KT), Etnologija Avstralije in Oceanije (5 KT), Etnologija Azije (5 KT)

 6. Praksa II – 30 ur (2 KT)

 7. Diplomski seminar (3 KT)
  •    dispozicija mora biti oddana v ISEKO in predstavljena v seminarju!

 8. Diplomsko delo (6 KT)
  •    ocena je sestavljena iz delne ocene dela (4 KT) in delne ocene zagovora (2 KT)ŠTUDENT/KA LAHKO PRISTOPI K ZAGOVORU DIPLOMSKEGA DELA ŠELE TAKRAT, KO JE OPRAVIL VSE S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM PREDPISANE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI.

Navodila za prijavo na zagovor diplomskega dela so dostopna na:

http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=564 

Ureja: Mojca Bele
Datum zadnje spremembe: 13. 7. 2020

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki