Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Prva stopnja - dvopredmetni

Predmetnik in učni načrti predmetov

1. LETNIK

 1. semester

ECTS

EKA1 Metodologija etnologije in kulturne
antropologije

8

EKA1 Etnologija Slovenije I

4

EKA1 Socialni spomin in kulturna dediščina

3

 Skupaj:

15

 2. semester

 

EKA1 Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije

3

EKA1 Etnologija Slovenije II

EKA1 Socialni spomin in kulturna dediščina

EKA1 Antropološke teorije

5

 Skupaj:

152. LETNIK

 3. semester

ECTS

EKA1 Teorije kulture, načini življenja in identitete      

3

EKA1 Folkloristika

5

EKA1 Seminar I

Strokovno-izbirni predmet                           

3

 Skupaj:

14

 4. semester

 

EKA1 Seminar II

EKA1 Etnologija Slovenije III
5

Strokovno-izbirni predmet                           

6

EKA1 Praksa I

2

 Skupaj:

16

Strokovno izbirni predmeti za 2. letnik študija:

  • študent/ka mora opraviti EN strokovno izbirni predmet, ki se izvaja v obliki predavanj iz spodnjega nabora:

EKA1 Antropologija spola in spolnosti (3 KT)
EKA1 Aplikativna antropologija in kulturni menedžment (3 KT)
EKA1 Etničnost, nacionalizem, rasizem (3 KT)
EKA1 Ekonomska antropologija (3 KT)
EKA1 Etnologija Evrope (3 KT)
EKA1 Etnologija evropskega čarovništva (3 KT)
EKA1 Etnološke raziskave Slovencev po svetu (3 KT)
EKA1 Geneza slovenske folkloristične teorije (3 KT)
EKA1 Kulture Latinske Amerike (3 KT)
EKA1 Pokolonialna antropologija (3 KT)
EKA1 Slovensko ustno slovstvo (3 KT)
EKA1 Sorodstvo in socialna struktura (3 KT)
EKA1 Uvod v mitologijo (3 KT)
EKA1 Vizualna antropologija (3 KT)

  • študent/ka mora opraviti EN strokovno izbirni predmet, ki se izvaja v obliki predavanj in vaj iz spodnjega nabora:

EKA1 Antropologija medijev (6 KT)
EKA1 Antropologija migracij (6 KT)
EKA1 Antropologija sodobne Slovenije (6 KT)
EKA1 Antropologija turizma (6 KT)
EKA1 Družbena razmerja v Sloveniji (6 KT)
EKA1 Etnografsko raziskovanje (6 KT)
EKA1 Etnološka didaktika (6 KT)
EKA1 Kultura oglaševanja (6 KT)
EKA1 Kultura podjetništva in mednarodnih stikov (6 KT)
EKA1 Razvoj podeželja (6 KT)
EKA1 Regionalne raziskave in razvoj (6 KT)

 

3. LETNIK

 5. semester

ECTS

EKA1 Ekološka antropologija                     

5

EKA1 Kultura stavbarstva in bivanja

3

EKA1 Simbolna antropologija 3
EKA1 Diplomski seminar                                     

 Skupaj:

14

 6. semester

 

EKA1 Urbana antropologija

3
Strokovno-izbirni predmet 5
EKA1 Diplomsko delo
6

EKA1 Praksa II

  Skupaj:

16


Strokovno izbirni predmeti za 3. letnik študija:

  • študent/ka mora opraviti EN strokovno izbirni predmet, ki se izvaja v obliki predavanj iz spodnjega nabora:


EKA1 Etnologija Afrike (5 KT)
EKA1 Etnologija Amerik (5 KT)
EKA1 Etnologija Avstralije in Oceanije (5 KT)
EKA1 Etnologija Azije (5 KT)
EKA1 Etnološka muzeologija (5 KT)
EKA1 Etnološko konservatorstvo (5 KT)
       

Seminarji in Diplomsko delo

Študent ali študentka v 2. in 3. letniku obiskuje Seminar I, Seminar II in Diplomski seminar, v 3. letniku pa v okviru izbranega seminarja napiše in zagovarja diplomsko delo.

Seminarje in Diplomsko delo izbere v okviru naslednjih predmetov:
     Antropologija migracij
     Antropologija turizma
     Aplikativna antropologija in kulturni menedžment
     Etnologija Azije
     Etnologija Evrope
     Etnološka muzeologija
     Folkloristika
     Etnologija Slovenije
     Kultura stavbarstva in bivanja
     Socialni spomin in kulturna dediščina
     Teorije kulture, načini življenja in identitete
     Urbana antropologija
     Vizualna antropologija


Praksa I, II

Študentke in študenti morajo opraviti obvezno delovno prakso v drugem in tretjem letniku. Prakso v skupnem letnem obsegu 30 ur ali 6 dni, pri čemer se za delovni dan upošteva 5-urna obremenitev, opravljajo v drugem in tretjem letniku študija v okviru terenskih raziskovalnih delavnic ali v ustanovah.

 

Kratki opisi predmetov

Kratki opisi posameznih predmetov so objavljeni v predstavitvenem zborniku prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija:
http://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski_studij_1_stopnja/predstavitveni_zborniki_studijskih_programov 

 

Učni načrti predmetov
(veljavni od vključno študijskega leta 2016/17 dalje)

Učne načrte predmetov si lahko ogledate na naslednji povezavi

 

Ureja: Mojca Bele
Datum zadnje spremembe: 7. 2. 2018  

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki