Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi

Prva stopnja - dvopredmetni

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija 

Predstavitveni zbornik prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija:
http://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski_studij_1_stopnja/predstavitveni_zborniki_studijskih_programov 

Temeljni cilji programa

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija daje nujno potrebna znanja in veščine za nadaljevanje študija na drugi stopnji v okviru kateregakoli programa humanistike in družboslovja – eno- ali dvopredmetnega, omogoča pa tudi praktično uporabna znanja za tiste, ki se zaposlijo takoj po diplomi.

Študentke in študentje prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študiskega programa Etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje pri opravljanju pomožnih in strokovno manj zahtevnih del v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki – v navezavi s pridobljenim znanjem in veščinami druge discipline – zadeva poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.

Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je seznanitev z neposrednim soočanjem z ljudmi v njihovem vsakdanjem življenju v različnih kulturnih kontekstih.

Trajanje in kreditno ovrednotenje programa

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk, 90 ECTS za vsako disciplino.

Način izvajanja študija

Prvostopenjski dvopredmetni program etnologije in kulturne antropologije je mogoče študirati redno ali izredno.
Program se izvaja v obliki predavanj, seminarjev, vaj in terenskih vaj ter skladu s sodobnimi interaktivnimi in praktičnimi učnimi pristopi. Posebej velja poudariti veliko izbirnost študijskih vsebin ter individualen (mentorski) pristop pri nekaterih predmetih.

Predmetnik študijskega programa vsebuje naslednje tipe predmetov:

Obvezni predmeti vključujejo temeljna znanja iz zgodovine vede, njene metodologije in ključnih strokovnih usmeritev. Pri predmetih Seminar I, Seminar 2, Diplomski seminar in Diplomsko delo študentje izberejo mentorja in obiskujejo njegov seminar ter napišejo in zagovarjajo seminarsko nalogo oziroma diplomsko delo. Mentor pri diplomskem delu je lahko v dogovoru s študentom in izvajalcem izbranega seminarja tudi učitelj, ki ne izvaja seminarja.


Strokovno-izbirni predmeti poglabljajo znanja tako na teoretičnem kot praktičnem področju. Študentje in študentke imajo možnost izbire predavanj in predavanj z vajami.

Del študijskega programa je tudi obvezna delovna praksa, ki jo morajo študentke in študenti opraviti v drugem in tretjem letniku v skupnem letnem obsegu 30 ur ali 6 dni. Namen delovne prakse je seznanjanje študentov in študentk z delovnim okoljem – predvsem z ljudmi, zaposlenimi v institucijah, ki zaposlujejo naše diplomante – in pridobivanje delovnih ter terenskih raziskovalnih izkušenj. Z delovno prakso študentke in študenti uporabljajo znanje in utrjujejo veščine, ki jih pridobivajo med študijem.
 
Študentje in študentke večino vsebin poslušajo oz. obiskujejo po semestrih, nekaterih predmetov pa ni mogoče izvajati drugače kot skozi celo študijsko leto.

Strokovni naslov

Po končanem študiju pridobi diplomant oziroma diplomantka naziv diplomirani etnolog in kulturni antropolog (UN) in … oz. diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja (UN) in ..., pri čemer je polni naslov odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske discipline.

Okrajšan strokovni naslov: dipl. etn. in kult. antrop. (UN) in ....

Možnosti zaposlitve

Dvopredmetna diploma po triletnem programu jim ponuja odlično izhodišče za nadaljevanje študija na katerihkoli smereh dvopredmetnega študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in na katerihkoli drugih drugostopenjskih študijih humanistične in družboslovne usmeritve. Tiste, ki se odločijo končati študij z diplomo, usposobi za opravljanje temeljnih in specifičnih strokovnih in administrativnih opravil v različnih kulturnih in drugih institucijah.

Tisti diplomati in diplomantke, ki se bodo odločili končati študij po prvi stopnji, se bodo lahko zaposlili v različnih dejavnostih na področju humanistike, v prvi vrsti v tistih institucijah, ki so že doslej zaposlovale etnologe in etnologinje ter kulturne antropologe in antropologinje, to so nacionalni, pokrajinski, lokalni in tematski muzeji ter muzejske zbirke, Zavod RS za varstvo kulturne dediščine in različne kulturne institucije. Svoje delo bodo uspešno opravljali opremljeni z znanjem drugega dvopredmetnega področja.

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa etnologija in kulturna antropologija bodo lahko opravljali delo v različnih dokumentacijskih enotah zgoraj omenjenih institucij ter se zaposlovali v vseh pomembnejših državnih in nevladnih institucijah za varovanje, promocijo in upravljanje s kulturno dediščino. Znašli se bodo tudi v neposrednem delu z ljudmi v najrazličnejših okoliščinah, posebej v tistih kulturnih dejavnostih, ki izhajajo iz poznavanja slovenske in evropskih tradicionalnih kultur.

Diplomanti in diplomantke prvostopenjskega univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa etnologije in kulturne antropologije bodo lahko poiskali zaposlitev tudi v t. i. terciarnem sektorju, npr. na področjih stikov z javnostmi, oglaševanja, ljubiteljske kulture, na poslovnem in upravnem področju, v urbanizmu, založniški dejavnosti, v medijih, turizmu ter razvojnih projektih.  

Ureja: Mojca Bele
Datum zadnje spremembe: 15. 12. 2017

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki