Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Druga stopnja - samostojni

Pogoji za napredovanje in dokončanje študija

Pogoji za napredovanje v višji letnik in pristop k diplomi
(2. stopnja, samostojno)

študijsko leto 2019/2020

PRESTOPNI POGOJI ZA VPIS V 2. LETNIK: 

 1. Antropologija Mediterana (5 KT)
  • predmet se izvaja v obliki predavanj in seminarja

 2. Etnologija Balkana (6 KT)
  • predmet se izvaja v obliki predavanj in vaj

 3. Evropska tradicijska verovanja (5 KT)
  • predmet se izvaja v obliki predavanj in seminarja

 4. Etnološke regionalne raziskave Slovenije (5 KT)
  • predmet se izvaja v obliki predavanj in seminarja

 5. Materialna kultura (3 KT)

 6. Politična antropologija (3 KT)

 7. Antropologija religije (5 KT)
  • predmet se izvaja v obliki predavanj in seminarja

 8. Urbana in transnacionalna antropologija (3 KT)

 9. Epistemologija vsakdanjega življenja (5 KT)
  • predmet se izvaja v obliki predavanj in seminarja

 10. Antropologija globalizacije (3 KT)

 11. Praksa (2 KT)

 12. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki predavanj  (študent/ka izbere dva predmeta iz spodnjega nabora)
  • Antropologija telesa in gibanja (3 KT), Antropologija popularne glasbe (3 KT), Etnologija evropskih posocialističnih dežel (3 KT), Lingvistična antropologija (3 KT), Psihološka antropologija (3 KT), Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji (3 KT)

 13. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki predavanj in vaj ( študent/ka izbere en predmet iz spodnjega nabora)
  • Antropologija prostora (6 KT), Sodobne migracije, državljanstvo in etnične manjšine (6 KT)

 14. Splošno-izbirni predmeti ( 3 KT)
  • Študentje opravijo obveznosti pri zunanjem predmetu po lastnem izboru v skupnem obsegu 3 KT (npr. predmete iz nabora programov Sociologija, Kulturologija, Komunikologija in Antropologija na Fakulteti za družbene vede ali predmete iz programov ostalih domačih in tujih fakultet).

 

ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK MORAJO ŠTUDENTJE OPRAVITI ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V OBSEGU 85 ODSTOTKOV KT, PREDPISANIH S PREDMETNIKOM (TOREJ 51 KT) ZA POSAMEZNI LETNIK. 

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona). Več informacij: http://www.ff.uni-lj.si/node/17615 

POGOJ ZA PONAVLJANJE LETNIKA V OKVIRU PREDLAGANEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA SO OPRAVLJENE OBVEZNOSTI V VIŠINI 70 % OZ. 42 KT IZ LETNIKA, KI GA ŠTUDENT/KA PONAVLJA.

 

POGOJI ZA PRISTOP K ZAGOVORU MAGISTRSKEGA DELA:

 1. Sodobno konservatorstvo (3 KT),

 2. Sodobna muzeologija (3 KT), 

 3. Vizualno v antropologiji (3 KT), 

 4. Medicinska antropologija (3 KT),  

 5. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki predavanj  (študent/ka izbere tri predmete iz spodnjega nabora)
  • Antropologija telesa in gibanja (3 KT), Antropologija popularne glasbe (3 KT), Etnologija evropskih posocialističnih dežel (3 KT), Lingivistična antropologija (3 KT), Psihološka antropologija (3 KT), Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji (3 KT)

 6. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki vaj ( študent/ka izbere ene vaje iz spodnjega nabora)
  • Medicinska antropologija-vaje, Vizualno v antropologiji-vaje

 7. Splošno-izbirni predmet (12 KT)
  Študentje opravijo obveznosti pri zunanjem predmetu po lastnem izboru v skupnem obsegu 12 KT (npr. predmete iz nabora programov Sociologija, Kulturologija, Komunikologija in Antropologija na Fakulteti za družbene vede ali predmete iz programov ostalih domačih in tujih fakultet).

 8. Magistrski seminar (3 KT)

 9. Magistrsko delo (21 KT)

 

ŠTUDENT/KA LAHKO PRISTOPI K ZAGOVORU MAGISTRSKEGA DELA ŠELE TAKRAT, KO JE OPRAVIL VSE S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM PREDPISANE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI.

 

Navodila za prijavo na zagovor magistrskega dela so dostopna na:

http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=515 

 

Izredni študij

Obveznosti študentov in prestopni pogoji za prehod višji letnik so enaki kot za študente rednega študija, glede na letnik študija, v katerega so vpisani v tekočem študijskem letu.

 

Datum zadnje spremembe: 13. 7. 2020
Ureja: Mojca Bele

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki