Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi

Druga stopnja - samostojni

Drugostopenjski magistrski študijski program Etnologija in kulturna antropologija

Predstavitveni zbornik drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija.

Temeljni cilji programa

Študentke in študentje druge stopnje študijskega programa etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo in utrdijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.

Diplomanti in diplomantke so po končani drugi stopnji magistrskega študija usposobljeni za samostojno opravljanje strokovnih nalog z zgoraj omenjenih področij. Usposobljeni so za kulturno posredništvo in opravljanje koordinacijskih, vodstvenih in zahtevnih strokovnih nalog v kulturnih institucijah ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi. Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih.

Magistrski program etnologije in kulturne antropologije nadgrajuje znanja, veščine in kompetence, ki jih pridobijo na prvi stopnji, ter usposablja diplomante in diplomantke za samostojno raziskovalno, aplikativno in razvojno delo, najuspešnejšim pa omogoča vpis na doktorski študij.

Trajanje in kreditno ovrednotenje programa

Drugostopenjski magistrski študijski program Etnologija in kulturna antropologija traja 2 leti (4 semestre).

Študijske obveznosti  obsegajo v vsakem od dveh letnikov po 60 ECTS (v vsakem semestru po 30 kreditnih točk), skupaj 120 ECTS kreditnih točk.

Način izvajanja študija 

Drugostopenjski magistrski študijski program Etnologija in kulturna antropologija je mogoče študirati redno ali izredno.
Program se izvaja v obliki predavanj, seminarjev, vaj in terenskih vaj ter skladu s sodobnimi interaktivnimi in praktičnimi učnimi pristopi. Posebej velja poudariti veliko izbirnost študijskih vsebin ter individualen (mentorski) pristop pri nekaterih predmetih.

Predmetnik drugostopenjskega magistrskega študija Etnologija in kulturna antropologija vsebuje naslednje tipe predmetov:

Obvezni predmeti vključujejo temeljna znanja iz zgodovine vede, metodologije in ključnih strokovnih in regionalnih usmeritev. V drugem letniku študentka ali študent izbere mentorja in obiskujejo Magistrski seminar ter napiše in zagovarja Magistrsko delo.

Strokovno-izbirni predmeti poglabljajo znanja tako na teoretičnem kot praktičnem področju. Študentje in študentke imajo možnost izbire predavanj, predavanj z vajami in vaj, ki obsegajo tako terensko delo kot druge oblike dela. Predmeti se izvajajo skupaj za 1. in 2. letnik.

V okviru Splošno-izbirnih predmetov študentje in študentke opravijo obveznosti pri zunanjem predmetu po lastnem izboru na drugih programih Filozofske fakultete, drugih fakultet Univerze v Ljubljani ali drugih domačih in tujih univerzah.

Strokovni naziv

Po uspešno opravljenih študijskih obveznostih pridobi diplomantka oz. diplomant študijskega programa strokovni naziv magister etnologije in kulturne antropologije oz. magistrica etnologije in kulturne antropologije.

Okrajšan naslov: mag. etn. in kult. antrop.

Možnosti zaposlitve

Magistri in magistrice po programu Etnologija in kulturna antropologija se bodo lahko zaposlili v različnih institucijah s področja kulturnih dejavnosti in tudi v drugih organizacijah. Usposobljeni bodo za samostojno strokovno delo. Zaposlovali se bodo zlasti v znanstvenih, raziskovalnih, pedagoških javnih in zasebnih organizacijah ter kulturnih institucijah.
Po opravljenem drugostopenjskem program bodo delali kot kustosi v muzejih, kot konservatorji v spomeniškem varstvu in kot strokovnjaki na področju kulturne dediščine. Zaposlili se bodo lahko tudi v državni upravi (na primer kot svetovalci za področja zunanje politike, politike narodnih manjšin, migracijske in azilne politike itd.), kot izvedenci za različna področja (na primer medkulturnih stikov, religije, migracij itd.) v različnih segmentih državnega aparata, kot poznavalci družbenih in kulturnih značilnosti različnih regij pa se bodo lahko udejstvovali tudi na družbenih področjih in v gospodarstvu.
Zahvaljujoč poznavanju in razumevanju procesov in sestavin vsakdanjega življenja bodo lahko samostojno delovali tudi na področjih problematike življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacije, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, v dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.

Datum zadnje spremembe: 21.2.2015
Ureja: Mojca Bele

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki