Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Druga stopnja - CREOLE

Pogoji za napredovanje in dokončanje študija

Pogoji za napredovanje v višji letnik in pristop k diplomi
(2. stopnja, Kreol)

študijsko leto 2019/2020
  

PRESTOPNI POGOJI ZA VPIS V 2. LETNIK:

 1. Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji (6 KT)
  • predmet se izvaja v obliki predavanj in seminarja

 2. Epistemologija vsakdanjega življenja (9 KT)
  • predmet se izvaja v obliki predavanj, seminarja in vaj

 3. Antropologija Mediterana (6 KT)
  • predmet se izvaja v obliki predavanj in seminarja

 4. Etnologija Balkana (6 KT)
  • predmet se izvaja v obliki predavanj in vaj

 5. Evropska tradicijska verovanja (3 KT) 

 6. Izbirni predmeti - modul 1 (študent/ka izbere predmete iz spodnjega nabora v skupni vrednosti 15 KT)
  • Antropologija popularne glasbe (5 KT), Antropologija prostora (5 KT), Antropologija religije (5 KT), Antropologija telesa in gibanja (5 KT), Etnologija evropskih posocialističnih dežel (5 KT), Materialna kultura (5 KT), Politična antropologija (5 KT), Sodobne migracije, državljanstvo in etnične manjšine (5 KT), Urbana in transnacionalna antropologija (5 KT), Vizualno v antropologiji (5 KT). 

 7. Intenzivni program (10 KT)

 8. Predavanja predavateljev s partnerskih univerz (5 KT)

POGOJ ZA NAPREDOVANJE V 2. LETNIK ŠTUDIJA JE DOSEŽENIH VSAJ 85 % PREDPISANIH OBVEZNOSTI, TOREJ 51 KT. POLEG TEGA MORAJO ŠTUDENTJE IN ŠTUDENTKE PRED VPISOM V DRUGI LETNIK IZBRATI PODROČJE MAGISTRSKEGA DELA IN NAPISATI DISPOZICIJO. Če se odločijo končati študij – z zagovorom magistrskega dela – na enem od partnerskih oddelkov, morajo za prehod v drugi letnik, ki ga deloma ali v celoti izvedejo zunaj Univerze v Ljubljani, obvezno zbrati 60 KT. 

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona). Več informacij: http://www.ff.uni-lj.si/node/17615

 

Napredovanje v študijskem letu 2020/2021 z doseženimi manj kot 51 KT: http://www.ff.uni-lj.si/node/17615 

 

ZA PONAVLJANJE LETNIKA MORA ŠTUDENT ALI ŠTUDENTKA OPRAVITI VSAJ 70 % OBVEZNOSTI OZIROMA 42 KT OBVEZNOSTI IZ LETNIKA, KI GA PONAVLJA.

 

POGOJI ZA PRISTOP K ZAGOVORU MAGISTRSKEGA DELA:

 1. Izbirni predmeti – modul 2 (15 KT)

 2. Terenska raziskava za magistrsko delo (15 KT)

 3. Magistrski seminar (5 KT)

 4. Magistrsko delo (20 KT)

 5. Zagovor magistrskega dela (5 KT)

Študenti morajo v tujini na eni od partnerskih univerz opraviti dva semestra študija ter naslednje predmete: Izbirni predmeti, modul 2 (15 KT), Terensko raziskavo za magistrsko delo (15 KT), Magistrski seminar (5 KT) in v sodelovanju s somentorjem napisati in predstaviti Magistrsko delo (20 KT). Priznavanje Magistrskega dela potrdi tudi domači mentor. Končni zagovor poteka na domači univerzi.

 

ŠTUDENT/KA LAHKO PRISTOPI K ZAGOVORU MAGISTRSKEGA DELA ŠELE TAKRAT, KO JE OPRAVIL VSE S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM PREDPISANE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI.

 

Navodila za prijavo na zagovor magistrskega dela so dostopna na:

http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=567

     


Datum zadnje spremembe: 13. 7. 2020
Ureja: Mojca Bele

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki