Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Delovna praksa

Namen prakse, kreditna vrednost in oddelčna koordinacija

Študijski program etnologije in kulturne antropologije se izvaja v obliki predavanj, seminarjev, vaj in terenskih vaj. Del programa pa je tudi delovna praksa. Z delovno prakso študentke in študenti pridobivajo nove izkušnje ter uporabljajo znanja, ki so jih pridobili med študijem. Namen delovne prakse je tudi seznanjanje študentov in študentk z delovnim okoljem – predvsem z ljudmi, zaposlenimi v institucijah, ki zaposlujejo ali bi lahko zaposlovale naše diplomante.


Študentke in študenti morajo opraviti delovno prakso glede na zahteve študijskega programa:

1. stopnja enopredmetni:
 Praksa 1, 2, 3 (v vsakem letniku 30-urna praksa – 2 ECTS/leto).

1. stopnja dvopredmetni: Praksa 1 in 2 (30-urna praksa v 2. in 3. letniku – 2 ECTS/leto).

2. stopnja enopredmetni: Praksa (30-urna praksa v 1. letniku – 2 ECTS).

Letni nabor ur delovne prakse lahko študent sestavi z delom v največ dveh različnih organizacijah in/ali projektih.

Koordinatorka prakse: 
Ana Svetel

Govorilne ure: sreda, 11.20 (obvezna predhodna najava po elektronski pošti)
T: 01 241 15 18
E: ana.svetel@ff.uni-lj.si

 

Priznane oblike delovne prakse 

Delovna praksa je obveznost, ki jo lahko opravite povsod, kjer boste pridobili nova znanja in izkušnje tako s področja etnologije in kulturne antropologije kot tudi drugih področij, ki bodo koristna za nadaljevanje študija, raziskovanje ali za načrtovano zaposlitev. Izberete lahko delo v zavodih, društvih, inštitutih, podjetjih, mednarodnih organizacijah ali projektih. V vseh primerih se za priznanje prakse zahteva aktivna udeležba, posebnosti pa se razrešijo s koordinatorko delovne prakse, izjemoma z oddelčnim predstojnikom. Študente spodbujamo, da predlagate in odpirate nova področja povezovanja z najrazličnejšimi organizacijami in mentorji.

Prakso lahko opravljate kadar koli v tekočem letniku. Večina za to izkoristi čas med semestralnimi počitnicami.

Osnovne usmeritve in primeri praks, ki se priznajo kot študijska obveznost:

-          Terenska, kabinetno raziskovalna ali dokumentacijska praksa v organizacijah, ki v okviru svojih rednih dejavnosti po zakonu vključujejo in razvijajo znanja in veščine s področja etnologije in kulturne antropologije. Največkrat gre za delovne prakse v pokrajinskih ali regionalnih muzejih, v Slovenskem etnografskem muzeju, v Zavodih za varstvo kulturne dediščine, v Inštitutu za slovensko narodopisje, Glasbenonarodopisnem inštitutu SAZU, ipd. Na enak način je mogoče delati tudi v lokalnih muzejih, razvojnih agencijah, različnih projektnih pisarnah, medijskih hišah, založbah ipd., kjer seveda vključujejo antropološka znanja, vendar jih zakon k temu ne zavezuje.

-          Drugi javni in zasebni (kulturni, humanitarni, zdravstveni, športni idr.) zavodi in društva: delo v nevladnih in neprofitnih okoljih: prostovoljstvo, projektno delo, organizacija dogodkov, sodelovanje pri raziskavah, taborih, akcijah ipd.

-          Terenske vaje doma in na tujem, organizirane zunaj rednega pedagoškega procesa: kakršnokoli organizirano etnografsko delo, ki poteka v obliki različnih poletnih etnoloških/antropoloških raziskovalnih taborov, poletnih šol in drugih oblik organiziranega dela doma in na tujem: ob posebni privolitvi predstojnika tudi v okviru raziskovalnih projektov pod mentorstvom pedagoških delavcev Oddelka.

-          Male in velike cehovske (obrtniške, industrijske, finančne) združbe in organizacije.

-          Znanstvene konference in drugi javni nastopi: potrebno je aktivno sodelovati s prispevkom. 

-          Objava besedil v dnevnem časopisju ali v strokovni in znanstveni periodiki. Po dogovoru s koordinatorko lahko opravite prakso v obliki objavljenih reportaž s terena ali potovanj, poročil z znanstvenih srečanj, znanstvenih ali strokovnih člankov, recenzij knjig, itd. Objavljena besedila ne smejo biti identična tistim, ki so nastala pri seminarjih in vajah. Kopije objavljenega besedila morate oddati koordinatorki kot dodatno dokazilo o opravljeni praksi. 

-          Mednarodne organizacije: Ministrstvo za zunanje zadeve, Združeni narodi, Evropska unija, NATO, Združeni narodi, Greenpeace, Amnesty International in številne druge organizacije, ki delujejo doma ali v tujini. 

-          Delo v zamejskih in izseljeniških organizacijah Slovencev in drugih narodov ter etničnih skupin.

-          Knjižnica ali dokumentacija Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo.

-          Prakso lahko opravite tudi s predstavitvijo svoje študijske raziskave oziroma potopisa na osnovni ali srednji šoli (priznano do 30 ur delovne prakse, glede na izvedeno in dokumentirano predavanje). 

-          Študenti, ki so redno zaposleni, lahko ob odobritvi oddelčnega koordinatorja uveljavljajo tudi posebna dela v službi. 

Praksa je dragocen del študijskih obveznosti tudi z vidika vaših zaposlitvenih možnosti. Zato vam svetujemo, da prakso opravljate v raznovrstnih institucijah. Spremljajte tako Razpise in informacije o praksah kot oglasno desko na oddelku. Ob tem pa tudi sami iščite priložnosti za opravljanje prakse doma in v tujini ter kontaktirajte primerne institucije. Samoiniciativnost in angažiranost pri študentski praksi je lahko prvi korak do kasnejše zaposlitve. 

 

Postopek za opravljanje delovne prakse

1.     Najava opravljanja delovne prakse in izjava: koordinatorki (ana.svetel@ff.uni-lj.si ) pravočasno pošljite obvezne podatke: 
·          Priimek in ime
·          Naslov (ulica, hišna št., štev. pošte)
·          Ime in naslov institucije, kjer boste opravljali delovno prakso
·          Ime in kontaktni podatki mentorja
·          Predvidena datuma začetka in konca delovne prakse.

Najavo je potrebno poslati do 15. v mesecu preden boste začeli s prakso. Primer: Če boste prakso opravljali decembra, oddajte podatke najpozneje do 15. novembra, ker mora koordinatorka predhodno urediti vaše zdravstveno zavarovanje.

Hkrati morate do 15. v mesecu oddati tudi izjavo o odgovornem delu in upoštevanju mentorjevih navodil (povezava). Izpolnjeno in podpisano izjavo oddajte v oddelčni poštni predalček koordinatorke prakse.


2. Izvedba prakse

3. Pridobitev potrdila institucije: Ob zaključku prakse pri ustanovi in mentorju zaprosite za izpolnjeno in podpisano POTRDILO MENTORJA o opravljeni praksi.
POTRDILO MENTORJA (pdf)

4. Poročilo o delovni praksi: Uredite gradivo in vtise ter spišite POROČILO O DELOVNI PRAKSI v obsegu 2-3 strani (5000-7000 znakov s presledki; Times New Roman, velikost črk 12, razmik 1,5). Poročilo oddajte v ISEKO najkasneje 5 delovnih dni pred izpitnim rokom. Na naslovnici poročila navedite ključne podatke o univerzi, fakulteti, oddelku, avtorju (tudi elektronski naslov), mentorju/koordinatorju; na dnu naslovnice navedite datum in kraj nastanka poročila. Besedilo naj bo jezikovno ustrezno in slovnično pravilno. Če navajate vire, upoštevajte pravila citiranja.
Poročilo naj ne bo dnevnik, prav tako vanj ne vnašajte impresij v smislu: “Delo mi je bilo všeč, ker je bila mentorica tako prijazna in vedno nasmejana.” Zanimajo nas vaše strokovne izkušnje in znanstvena spoznanja (o organizaciji dela; o temah in o uporabljenih metodah dela, o mentorstvu, novih veščinah, njihovi uporabnosti v etnologiji, itd.). 

5. Prijava na VIS: Na Visu se prijavite na želeni izpitni rok: 
29. januar 2020 ob 11.00
1. junij 2020 ob 11.00
10. junij 2020 ob 11.00
31. avgust 2020 ob 11.00
11. september 2020 ob 11.00

Poročila o praksi oddate koordinatorki v predalček in na ISEKO najkasneje v ponedeljek, 27. 1./v ponedeljek, 8.6./v sredo, 9.9. Na izpit prinesete potrdilo mentorja na vpogled.

6. Izpitni rok: Na izpitni rok v kabinet koordinatorke (Zavetiška 5, 3. nadstropje, kabinet 306) prinesite podpisano in ožigosano potrdilo mentorja. Poročila o delovni praksi ni potrebno prinašati. Koordinatorka vpiše oceno v elektronski indeks.

7. Shranite vsa potrdila o opravljenih praksah kot dokaz delovnih izkušenj. Pri iskanju zaposlitve vam bodo v pomoč.

 

Prosimo, da dosledno upoštevate navodila za opravljanje prakse. Prepoznih in nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. Za kakršna koli dodatna vprašanja ali napotke se obrnite na koordinatorko.

 

Datum zadnje spremembe: 9. 1. 2020

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki