Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Prva stopnja - samostojni

Predmetnik in učni načrti predmetov

1. LETNIK

  1. semester

ECTS

EKA1 Metodologija etnologije in kulturne antropologije

 7

EKA1 Etnologija Evrope

 6

EKA1 Etnologija Slovenije I

 4

EKA1 Kultura stavbarstva in bivanja

 3

EKA1 Socialni spomin in kulturna dediščina

 3

EKA1 Vizualna antropologija  3

Tuji jezik I

 3

 Skupaj:

 29

 2. semester

 

EKA1 Zgodovina slovenske etnologije in   kulturne antropologije

 3

EKA1 Etnologija Slovenije II 

 4 

EKA1 Kultura stavbarstva in bivanja

 3

EKA1 Socialni spomin in kulturna dediščina

 3 

EKA1 Antropološke teorije

 5

EKA1 Ekonomska antropologija

 3

EKA1 Etnologija Azije

 5

Tuji jezik I

 3

EKA1 Praksa I

 2

 Skupaj:

 31

 

Tuji jezik I

Študent ali študentka izbire enega od dveh jezikov: 
EKA1 Italijanski jezik 1   
EKA1 Nemški jezik 1

 

2. LETNIK

 3. semester

ECTS

EKA1 Teorije kulture, način življenja in
 identitete

 3

EKA1 Folkloristika                               

 5

EKA1 Etnologija Amerik

 5 

EKA1 Seminar I

 3 

Strokovno-izbirni predmet                           

 6

EKA1 Etnološko konservatorstvo  5

Tuji jezik II

 3

 Skupaj:

 30 

 4. semester

 

EKA1 Seminar II

 3 

Strokovno-izbirni predmet                           

 9 

EKA1 Aplikativna antropologija in kulturni menedžment

 3
EKA1 Etnologija Slovenije III  5
EKA1 Etnološka muzeologija  5

Tuji jezik II

 3

EKA1 Praksa II

 2

 Skupaj:

 30 

 * V študijskem letu 2018/19 bo izvedena menjava semestrov izvedbe med obveznim predmetom Etnološko konservatorstvo (5 KT, 3. semester, 2. letnik) in obveznim predmetom Etnologija Amerik (5 KT, 4. semester, 2. letnik).

Tuji jezik II

Študent ali študentka izbire enega od dveh jezikov (nadaljevanje jezika, ki ga je izbral v 1. letniku!): 
EKA1 Italijanski jezik 2  
EKA1 Nemški jezik 2

Strokovno izbirni predmeti za 2. letnik študija

  •  študent/ka mora opraviti DVA strokovno izbirna predmeta, ki se izvajata v obliki predavanj iz spodnjega nabora:

EKA1 Antropologija spola in spolnosti (3 KT)
EKA1 Etničnost, nacionalizem, rasizem (3 KT)
EKA1 Etnologija evropskega čarovništva (3 KT)
EKA1 Etnološke raziskave Slovencev po svetu (3 KT)
EKA1 Kulture Latinske Amerike (3 KT)
EKA1 Pokolonialna antropologija (3 KT)
EKA1 Slovensko ustno slovstvo (3 KT)
EKA1 Geneza slovenske folkloristične teorije (3 KT)

  • študent/ka mora opraviti EN strokovno izbirni predmet, ki se izvaja v obliki predavanj in vaj iz spodnjega nabora:  

EKA1 Antropologija medijev (6 KT)
EKA1 Antropologija migracij (6 KT)
EKA1 Antropologija sodobne Slovenije (6 KT) 
EKA1 Antropologija turizma (6 KT)
EKA1 Družbena razmerja v Sloveniji (6 KT)
EKA1 Etnografsko raziskovanje (6 KT)
EKA1 Etnološka didaktika (6 KT)
EKA1 Kultura oglaševanja (6 KT)
EKA1 Kultura podjetništva in mednarodnih stikov (6 KT)
EKA1 Razvoj podeželja (6 KT)
EKA1 Regionalne raziskave in razvoj (6 KT)

  •  študent/ka mora opraviti EN strokovno izbirni predmet, ki se izvaja v obliki vaj iz spodnjega nabora:

EKA1 Aplikativna antropologija in kulturni menedžment - vaje (3 KT)
EKA1 Etnološka muzeologija - vaje (3 KT)
EKA1 Etnološko konservatorstvo - vaje (3 KT)
EKA1 Folkloristika - vaje (3 KT)  
EKA1 Urbana antropologija - vaje (3 KT)
EKA1 Vizualna antropologija - vaje (3 KT)


3. LETNIK

 5. semester

ECTS

EKA1 Etnologija Afrike                            

 5

EKA1 Simbolna antropologija  3
EKA1 Uvod v mitologijo  3
EKA1 Ekološka antropologija  5

Strokovno-izbirni predmet                             

 9

EKA1 Diplomski seminar

 3 

 Skupaj:

 28

 6. semester

 

EKA1 Etnologija Avstralije in Oceanije

 5

EKA1 Sorodstvo in socialna struktura

 3

EKA1 Urbana antropologija  3

Strokovno-izbirni predmet

 3 

Splošno-izbirni predmet

 9 

EKA1 Praksa III

 2 

EKA1 Diplomsko delo

 7 

  Skupaj:

 32

 

Strokovno izbirni predmeti za 3. letnik študija

  •  študent/ka mora opraviti EN strokovno izbirni predmet, ki se izvaja v obliki predavanj iz spodnjega nabora:

EKA1 Antropologija spola in spolnosti (3 KT)
EKA1 Etničnost, nacionalizem, rasizem (3 KT)
EKA1 Etnologija evropskega čarovništva (3 KT)
EKA1 Etnološke raziskave Slovencev po svetu (3 KT)
EKA1 Kulture Latinske Amerike (3 KT)
EKA1 Pokolonialna antropologija (3 KT)
EKA1 Slovensko ustno slovstvo (3 KT)
EKA1 Geneza slovenske folkloristične teorije (3 KT)

  • študent/ka mora opraviti EN strokovno izbirni predmet, ki se izvaja v obliki predavanj in vaj iz spodnjega nabora:  

EKA1 Antropologija medijev (6 KT)
EKA1 Antropologija migracij (6 KT)
EKA1 Antropologija sodobne Slovenije (6 KT) 
EKA1 Antropologija turizma (6 KT)
EKA1 Družbena razmerja v Sloveniji (6 KT)
EKA1 Etnografsko raziskovanje (6 KT)
EKA1 Etnološka didaktika (6 KT)
EKA1 Kultura oglaševanja (6 KT)
EKA1 Kultura podjetništva in mednarodnih stikov (6 KT)
EKA1 Razvoj podeželja (6 KT)
EKA1 Regionalne raziskave in razvoj (6 KT)

  •  študent/ka mora opraviti EN strokovno izbirni predmet, ki se izvaja v obliki vaj iz spodnjega nabora:

EKA1 Aplikativna antropologija in kulturni menedžment - vaje (3 KT)
EKA1 Etnološka muzeologija - vaje (3 KT)
EKA1 Etnološko konservatorstvo - vaje (3 KT)
EKA1 Folkloristika - vaje (3 KT)  
EKA1 Urbana antropologija - vaje (3 KT)
EKA1 Vizualna antropologija - vaje (3 KT)


Seminarji in Diplomsko delo

Študent ali študentka v 2. in 3. letniku obiskuje Seminar I, Seminar II in Diplomski seminar, v 3. letniku pa v okviru izbranega seminarja napiše in zagovarja diplomsko delo.

Seminarje in diplomsko delo izbere v okviru naslednjih predmetov:
     Antropologija migracij 
     Antropologija turizma 
     Aplikativna antropologija in kulturni menedžment 
     Etnologija Azije 
     Etnologija Evrope 
     Etnološka muzeologija 
     Folkloristika 
     Razvoj slovenskega kulturnega prostora (Etnologija Slovenije)
     Kultura stavbarstva in bivanja 
     Socialni spomin in kulturna dediščina 
     Teorije kulture, načini življenja in identitete
     Urbana antropologija 
     Vizualna antropologija

Splošno-izbirni predmeti

Študent ali študentka v 3. letniku prosto izbere splošno-izbirne predmete v skupnem obsegu 9 kreditnih točk. Kot splošni izbirni predmet lahko uveljavi katerikoli predmet, ki se izvaja na univerzitetnem dodiplomskem študiju v Sloveniji (iz študijskih programov drugih oddelkov Filozofske fakultete, drugih fakultet Univerze v Ljubljani – v prvi vrsti priporočamo programe Fakultete za družbene vede in Biotehnične fakultete – ali drugih univerz v Sloveniji) ali v tujini.


Praksa I, II in III

Študentke in študenti morajo vsako leto opraviti obvezno delovno prakso. Prakso v skupnem letnem obsegu 30 ur ali 6 dni, pri čemer se za delovni dan upošteva 5-urna obremenitev, opravljajo vsa tri leta študija v okviru terenskih raziskovalnih delavnic ali v ustanovah.

Kratki opisi predmetov

Kratki opisi posameznih predmetov so objavljeni v predstavitvenem zborniku prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija:
http://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski_studij_1_stopnja/predstavitveni_zborniki_studijskih_programov 

 

Ureja: Mojca Bele
Datum zadnje spremembe: 14. 12. 2018  

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki