Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi » Prva stopnja - samostojni

Pogoji za napredovanje in dokončanje študija

Pogoji za napredovanje v višji letnik in pristop k diplomi
(1. stopnja, samostojno)

študijsko leto 2019/2020


PRESTOPNI POGOJI ZA VPIS V 2. LETNIK:

 1. Metodologija etnologije in kulturne antropologije (7 KT)
  • predmet je sestavljen iz predavanj in vaj
  • pri vajah mora študent opraviti 4 pisne kolokvije (opravljene vaje in kolokviji so pogoj za pristop k izpitu)

 2. Etnologija Evrope (6 KT)
  • predmet je sestavljen iz predavanj (3 KT)  in vaj (3 KT)

 3. Etnologija Slovenije 1 (4 KT)
  • predmet je sestavljen iz predavanj (3 KT) in vaj (1 KT)

 4. Kultura stavbarstva in bivanja (6 KT)

 5. Socialni spomin in kulturna dediščina (6 KT)

 6. Tuji jezik I (6 KT)
  • med lektorskimi vajami (nemški ali italijanski jezik) potekajo pisni kolokviji (opravljeni kolokviji so pogoj za pristop k izpitu)

 7. Zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije (3 KT)

 8. Etnologija Slovenije 2 (4 KT)
  • predmet je sestavljen iz predavanj (3 KT) in vaj (1 KT)

 9. Antropološke teorije (5 KT)

 10. Ekonomska antropologija (3 KT) 

 11. Etnologija Azije (5 KT)

 12. Praksa I – 30 ur (2 KT)

 13. Vizualna antropologija (3 KT)

 

ZA NAPREDOVANJE V DRUGI LETNIK MORA ŠTUDENT OPRAVITI ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI ZA 1. LETNIK V TOLIKŠNEM OBSEGU, DA DOSEŽEJO 85 ODSTOTKOV KT (kreditnih točk ali ECTS), PREDPISANIH S PREDMETNIKOM (51 OD 60 KT).

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona). Več informacij: http://www.ff.uni-lj.si/node/17615


ZA PONAVLJANJE LETNIKA MORA IMETI ŠTUDENT OPRAVLJENE OBVEZNOSTI V OBSEGU 42 KT.

Pogoje za ponavljanje letnika in pogoje za podaljšanje statusa študenta opredeljujejo Statut Univerze v Ljubljani, Pravila Filozofske fakultete in Izpitni red Filozofske fakultete.

 

PRESTOPNI POGOJI ZA VPIS V 3. LETNIK:

 1. Etnologija Amerik (5 KT)

 2. Folkloristika (5 KT)

 3. Teorije kulture, načini življenja in identitete (3 KT)

 4. Aplikativna antropologija in kulturni menedžment (3 KT)

 5. Etnologija Slovenije 3 (5 KT)
  • predmet je sestavljen iz predavanj (3 KT) in vaj (2 KT)

 6. Etnološka muzeologija (5 KT)

 7. Etnološko konservatorstvo (5 KT)

 8. Tuji jezik II (6 KT)
  • med lektorskimi vajami (nemški ali italijanski jezik) potekajo pisni kolokviji (opravljeni kolokviji so pogoj za pristop k izpitu)

 9. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki predavanj  (študent/ka izbere DVA predmeta iz spodnjega nabora)
  •  Antropologija spola in spolnosti (3 KT), Etničnost, nacionalizem, rasizem (3 KT), Geneza slovenske folkloristične teorije (3 KT), Slovensko ustno slovstvo (3 KT) 

 10. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki predavanj in vaj (študent/ka izbere en predmet iz spodnjega nabora)
  • Antropologija spodobne Slovenije (6 KT), Antropologija turizma (6 KT), Razvoj podeželja (6 KT)

 11. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki vaj (študent/ka izbere ene vaje iz spodnjega nabora)
  • Etnološka muzeologija – vaje (3 KT), Etnološko konservatorstvo – vaje (3 KT), Folkloristika - vaje (3 KT)

 12. Seminar I (3 KT)
  • dispozicija mora biti oddana v ISEKO in predstavljena v seminarju! 

 13. Seminar II (3 KT)
  • seminarska naloga mora biti oddana in zagovarjana v seminarju. 

 14. Praksa II – 30 ur (2 KT)

 

ZA NAPREDOVANJE V TRETJI LETNIK MORA ŠTUDENT OPRAVITI ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI ZA 2. LETNIK V TOLIKŠNEM OBSEGU, DA DOSEŽEJO 85 ODSTOTKOV KT, PREDPISANIH S PREDMETNIKOM (51 OD 60 KT) 2. LETNIKA, KAR SKUPAJ S CELOTNIMI OBVEZNOSTMI 1. LETNIKA (60 KT) POMENI ZBRANIH 111 KT. 

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona). Več informacij: http://www.ff.uni-lj.si/node/17615 

ZA PONAVLJANJE LETNIKA MORA IMETI ŠTUDENT/KA OPRAVLJENE OBVEZNOSTI V OBSEGU 42 KT, KI JIH PRIDOBI V TRETJEM IN ČETRTEM SEMESTRU ŠTUDIJA. MOREBITNE NEOPRAVLJENE OBVEZNOSTI IZ PRVEGA IN DRUGEGA SEMESTRA ŠTUDIJA MORA OPRAVITI DO VPISA V VIŠJI LETNIK.

 

POGOJI ZA PRISTOP K ZAGOVORU DIPLOMSKEGA DELA:

 1. Etnologija Afrike (5 KT)

 2. Etnologija Avstralije in Oceanije (5 KT)

 3. Sorodstvo in socialna struktura (3 KT)

 4. Simbolna antropologija (3 KT)

 5. Uvod v mitologijo (3 KT)

 6. Ekološka antropologija (5 KT)

 7. Urbana antropologija (3 KT)

 8. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki predavanj (študent/ka izbere en predmet iz spodnjega nabora)
  • Antropologija spola in spolnosti (3 KT), Etničnost, nacionalizem, rasizem (3 KT), Geneza slovenske folkloristične teorije (3 KT), Slovensko ustno slovstvo (3 KT)

 9. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki predavanj in vaj (študent/ka izbere en predmet iz spodnjega nabora)
  • Antropologija sodobne Slovenije (6 KT), Antropologija turizma (6 KT), Razvoj podeželja (6 KT)

 10. Strokovno-izbirni predmeti, ki se izvajajo v obliki vaj (študent/ka izbere ene vaje iz spodnjega nabora)
  • Etnološka muzeologija – vaje (3 KT), Etnološko konservatorstvo – vaje (3 KT), Folkloristika - vaje (3 KT)

 11. Praksa III – 30 ur (2 KT)

 12. Diplomski seminar (3 KT)
  • dispozicija mora biti oddana v ISEKO in predstavljena v seminarju!

 13. Diplomsko delo (7 KT)
  • ocena je sestavljena iz delne ocene dela (5 KT) in delne ocene zagovora (2 KT)

 14. Splošno-izbirni predmet (9 KT)

 

ŠTUDENT/KA LAHKO PRISTOPI K ZAGOVORU DIPLOMSKEGA DELA ŠELE TAKRAT, KO JE OPRAVIL VSE S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM PREDPISANE ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI.

 

Navodila za prijavo na zagovor diplomskega dela so dostopna na:

http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=71&id_informacija=563


IZREDNI ŠTUDIJ 

Obveznosti študentov in prestopni pogoji za prehod višji letnik so enaki kot za študente rednega študija, glede na letnik študija, v katerega so vpisani v tekočem študijskem letu.


Ureja: Mojca Bele
Datum zadnje spremembe: 13. 7. 2020   

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki