Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta
» Študijski programi

Prva stopnja - samostojni

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija  

Predstavitveni zbornik prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Etnologija in kulturna antropologija.

Temeljni cilji programa

Program daje nujno potrebna znanja in veščine za nadaljevanje študija na drugi stopnji. Študentke in študentje prve stopnje študijskega programa etnologija in kulturna antropologija poleg splošnih humanističnih in družboslovnih kompetenc pridobijo specifične kompetence, ki izhajajo iz poznavanja načinov življenja in kulturne raznolikosti ter omogočajo diplomantom in diplomantkam zaposlovanje v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja, na primer problematiko življenja v ruralnih in urbanih okoljih, komunikacij, medijev in jezika, spolov, migracij, manjšin, človekovih pravic, zdravstvene kulture, religije, popularne kulture, založništva, trženja kulture, varovanja in ukvarjanja s kulturno dediščino ter ljudsko kulturo v spomeniškem varstvu in muzejih, dokumentacijskih centrih, knjižnicah itd.

Posebna odlika študija etnologije in kulturne antropologije je pridobitev usposobljenosti za terensko delo in delo z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih.

Trajanje in kreditno ovrednotenje programa

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Etnologija in kulturna antropologija traja 3 leta (6 semestrov).

Študijske obveznosti obsegajo v vsakem od treh letnikov po 60 ECTS kreditov (v vsakem semestru 30 kreditnih točk), skupaj 180 ECTS kreditov.

Način izvajanja študija

Prvostopenjski program etnologije in kulturne antropologije je mogoče študirati redno ali izredno.
Program se izvaja v obliki predavanj, seminarjev, vaj in terenskih vaj ter skladu s sodobnimi interaktivnimi in praktičnimi učnimi pristopi. Posebej velja poudariti veliko izbirnost študijskih vsebin ter individualen (mentorski) pristop pri nekaterih predmetih.

Predmetnik prvostopenjskega univerzitetnega študija Etnologija in kulturna antropologija vsebuje naslednje tipe predmetov:

Obvezni predmeti vključujejo temeljna znanja iz zgodovine vede, metodologije in ključnih strokovnih in regionalnih usmeritev. Pri predmetih Seminar I, Seminar 2, Diplomski seminar in Diplomsko delo študentje izberejo mentorja in obiskujejo njegov seminar ter napišejo in zagovarjajo seminarsko nalogo oziroma diplomsko delo. Mentor pri diplomskem delu je lahko v dogovoru s študentom in izvajalcem izbranega seminarja tudi učitelj, ki ne izvaja seminarja.

 
Strokovno-izbirni predmeti poglabljajo znanja tako na teoretičnem kot praktičnem področju. Študentje in študentke imajo možnost izbire predavanj, predavanj z vajami in vaj, ki obsegajo tako terensko delo kot druge oblike dela. Predmeti se izvajajo skupaj za 2. in 3. letnik.

Splošno-izbirni predmeti vključujejo vsebine drugih programov Filozofske fakultete, drugih fakultet Univerze v Ljubljani ali drugih domačih in tujih univerz.

Del študijskega programa je tudi obvezna delovna praksa, ki jo morajo študentke in študenti opraviti vsako leto v skupnem obsegu 30 ur ali 6 dni. Namen delovne prakse je seznanjanje študentov in študentk z delovnim okoljem – predvsem z ljudmi, zaposlenimi v institucijah, ki zaposlujejo naše diplomante – in pridobivanje delovnih ter terenskih raziskovalnih izkušenj. Z delovno prakso študentke in študenti uporabljajo znanje in utrjujejo veščine, ki jih pridobivajo med študijem.

Študentje in študentke večino vsebin poslušajo oz. obiskujejo po semestrih, nekaterih predmetov pa ni mogoče izvajati drugače kot skozi celo študijsko leto.

Strokovni naslov

Po končanem študiju pridobi diplomant oziroma diplomantka naziv diplomirani etnolog in kulturni antropolog (UN) oz.
diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja (UN).

Okrajšan strokovni naslov: dipl. etn. in kult. antrop. (UN).

Možnosti zaposlitve 

Diplomanti in diplomantke lahko opravljajo različne naloge v kulturnih institucijah, še posebej v muzejih in v spomeniškem varstvu, ter nevladnih organizacijah, povezanih z administrativno-strokovnimi dejavnostmi, zbiranjem, evidentiranjem in dokumentiranjem podatkov in informacij, prenosom znanj in informacij ter njihovo uporabo v praksi. Usposobljeni so tudi za različna dela na področjih turizma, protokola, stikov z javnostmi, oglaševanja, medijev, založništva in kulturne animacije ter lahko sodelujejo tudi v programih socialnega skrbstva. Diplomanti in diplomantke so usposobljeni za pisanje različnih poročil, seznanjeni so s temelji kulturnega mendžmenta in se lahko uspešno vključujejo tudi v projektno delovanje nevladnih organizacij. 

Datum zadnje spremembe: 21.2.2015
Ureja: Mojca Bele

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki