Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

Študij

Študij etnologije in kulturne antropologije na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ponuja temeljno seznanitev z vedo o različnosti človeškega življenja in njene različne teoretske in praktične nadgradnje. Oddelek že od leta 1940 namenja pozornost tako domačemu kulturnemu okolju kot svetovnim primerjavam in se uvršča ob bok sorodnim oddelkom v Evropi. Študij etnologije in kulturne antropologije obsega veliko branja in pridobivanje teoretskih in strokovnih znanj, obenem pa ponuja tudi dinamične, uporabne in praktične terenske izkušnje doma in na tujem. 


Predbolonjski programi

  • Samostojni univerzitetni študijski program etnologije in kulturne antropologije, ki je bil nazadnje razpisan v študijskem letu 2007-2008, obsegal je štiri leta študija in leto absolventskega staža. Diplomanti in diplomantke so pridobili temeljna znanja za samostojno strokovno delo na področju etnologije in kulturne antropologije in se lahko zaposlujejo v spomeniškovarstvenih, muzejskih in drugih javnih in zasebnih institucijah.

    Študenti, ki niso uspeli zaključiti študija do 30. 9. 2016 po starih študijskih programih bodo lahko zaključili študij s prehodom na bolonjski študijski program.Več informacij je na voljo na povezavi: 
    http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Studenti_ki_niso_uspeli_zakljuciti_studija_po 
    Dodatne informacije lahko pridobite tudi v tajništvu oddelka EIKA. 


  • Do uvedbe bolonjskega študija ga je bilo mogoče nadaljevati s podiplomskim študijem za pridobitev naziva magister oz. magistrica znanosti. Znanstveni magisterij je usposabljal za samostojno znanstveno delo in ekspertno strokovno delo na področju etnologije in kulturne antropologije in omogoča prehod na doktorski študij. Po magisteriju se je bilo mogoče vpisati doktorski študij ali po drugem letu magistrskega študija pod določenimi pogoji vpisati enovit doktorski študij.

  • Z uvedbo bolonjskega študija lahko diplomanti univerzitetnega študijskega programa etnologija in kulturna antropologija nadaljujejo študij na Interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje

 

Prenovljeni (bolonjski) programi

Od študijskega leta 2008-2009 ponuja Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo prenovljene študijske programe po bolonjskem modelu:

Prvostopenjski program daje nujno potrebna znanja in veščine za nadaljevanje študija na drugi stopnji, diplomanti in diplomantke pa se lahko zaposlijo v kulturnih, upravnih, vladnih in nevladnih, gospodarskih in izobraževalnih institucijah na področjih, ki zadevajo poznavanje procesov in sestavin vsakdanjega življenja.

Drugostopenjski program usposablja za samostojno opravljanje strokovnega dela v muzejskih, spomeniškovarstvenih in drugih institucijah na področju kulture in družbenih dejavnosti.

Skupni magisterij Creole omogoča nadaljevanje študija na tretji stopnji in omogoča zaposlovanje v evropskem okviru.

Doktorski program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na 62 znanstvenih področjih področjih, ki jih znanstveno in pedagoško obravnavajo sodelujoče fakultete na doktorski ravni.


Ureja: Mojca Bele
Datum zadnje spremembe: 6. 5. 2018

 

Nova oddelčna spletna stran


Obveščamo vas, da se selimo na novo oddelčno spletno stran. Dostopni sm... več »

Predstavitveni film Oddelka o etnologiji, antropologiji, folkloristiki


Predstavitveni film o etnologiji, antropologiji in folkloristiki avtoric... več »

Klub diplomantov etnologije


Na povezavi http://etnologija.etnoinfolab.org/
sl/informacija.asp?id_meta... več »

Vsa obvestila

ISEKA Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije

 

 


E-učilnice OEKA

 

 

Vabimo vse sedanje in bivše študente, da se pridružijo skupini EIKA na Facebooku.

 

 

Blog Angažirana etnografija

http://angart-etnograf.blogspot.com/

Copyright © 2019 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Politika zasebnosti in piškotki