Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

University of Ljubljana
Faculty of Arts
Department of Ethnology
and Cultural Anthropology
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
Email contact:
eika@ff.uni-lj.si


Search:


» Archive

News - March

22.03.2019

GOVORILNE URE IN INDIVIDUALNE KONZULTACIJE IZVAJALCEV PEDAGOŠKEGA PROCESA V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 – drugi semester

Govorilne ure so edini možni uradni način komunikacije. Elektronska pošta je v uporabi le pri tistih izvajalcih, ki to želijo. (sklep seje sveta oddelka, 12.5.2009)

 

Individualne konzultacije - doktorski študij; izredni študij in tuji študenti. Na individualne konzultacije se morajo študentke in študenti predhodno najaviti.

 

Tekoče odpovedi in spremembe govorilnih ur in konzultacij so objavljene na spletni strani oddelka.

 

 

Doc. dr. Alenka Bartulović
Ponedeljek, 14.40-15.40

Govorilne ure za Erasmus outgoing študente: četrtek, 14.40-15.40 (obvezna najava)

 

Red. prof. dr. Bojan Baskar
sreda, 13.30-14.30
torek, 14.40-15.40 (doktorski, izredni študij – obvezna najava)

 

Doc. dr. Mateja Habinc
ponedeljek, 11.30-12.30

 

Izr. prof. dr. Jože Hudales
sreda, 14.30-15.30 (zaželjena predhodna najava)

 

Red. prof. dr. Božidar Jezernik
četrtek, 9.00- 10.00
četrtek, 10.00 (doktorski študij – obvezna najava)

 

doc. dr. Miha Kozorog
petek, 8.30-9.30

 

doc. dr. Boštjan Kravanja 
sreda, 14.40

 

izr. prof. dr. Uršula Lipovec Čebron
petek, 10.00-11.00

 

doc. dr. Sarah Lunaček Brumen
četrtek, 11.00-12.00
četrtek 12.00-12.50 (Erasmus incoming študenti)

 

Red. prof. dr. Mirjam Mencej
sreda, 13.00

 

Red. prof. dr. Rajko Muršič
torek, 18.00-19.00

 

Izr. prof. dr. Jaka Repič
torek, 11.00
torek, 9.00 (predstojniške govorilne ure v oddelčnem tajništvu – obvezna najava)

 

izr. prof. dr. Peter Simonič
ponedeljek, 18.00-19.00
ponedeljek, 8.00-9.30 (Kreol, izredni študij – obvezna najava)

 

asist. Ana Svetel
sreda, 11.20 (obvezna predhodna najava)


 

lektorica mag. Kaja Katarina Brecelj
torek, 11.10 in četrtek, 12.50

 

doc. dr. Neža Čebron Lipovec
četrtek – po predavanjih (od 19.30 dalje), toda po predhodnem dogovoru po elektronski pošti neza.cl@fhs.upr.si

 

izr. prof. dr. Vito Hazler
po predhodnem dogovoru na: vito.hazler@gmail.com  

 

lektorica dr. Saša Podgoršek
sreda, 10.30-11.15 (kabinet 324, Aškerčeva 2) in četrtek, 8.45-9.30 v knjižnici oddelka EIKA

 

doc. dr. Dan Podjed, znanstveni sodelavec
ponedeljek, 12.00-13.00

 

asist. dr. Tadeja Primožič
po predhodnem dogovoru na: tadeja.primozic@guest.arnes.si

 

izr. prof. dr. Marko Terseglav
po predhodnem dogovoru na: marko.terseglav@gmail.com

 

Datum zadnje spremembe: 22. 3. 2019
Uredila: Mojca Bele

26.02.2019

CONTACT HOURS IN THE STUDY YEAR 2018/2019 – second semester

Assist. prof. Alenka Bartulović, PhD
Monday, 14.40-15.40


prof. Bojan BASKAR, PhD

Wednesday, 13.30-14.30
Tuesday, 14.40-15.40 (part-time study, doctoral study: obligatory announcement via e-mail)

 
Assist. prof. Mateja HABINC, PhD
Monday, 11.30-12.30


Assos. prof. Jože HUDALES, PhD
Wednesday, 14.30-15.30 (announcement via e-mail)


prof. Božidar JEZERNIK, PhD
Thursday, 9.00-10.00
Thursday, 10.00 (doctoral study: obligatory announcement via e-mail)

 
Assist. prof. Miha KOZOROG, PhD
Friday, 8.30-9.30


Assist. prof. Boštjan KRAVANJA, PhD
Wednesday, 14.40


Assoc. prof. Uršula LIPOVEC ČEBRON, Phd
Friday, 10.00-11.00


Assist. prof. Sarah LUNAČEK BRUMEN, PhD 
Thursday, 11.00-12.00
Thursday, 12.00-12.50 (Erasmus incoming students)
 

prof. Mirjam MENCEJ, PhD
Wednesday, 13.00

 
prof. Rajko MURŠIČ, PhD  
Tuesday, 18.00-19.00


Assos. prof. Jaka REPIČ, PhD
Tuesday, 11.00
Hours of the Head of the Department: Tuesday, 9.00 (in the departmental secretary’s office)


Assos. prof. Peter SIMONIČ, PhD
Monday, 18.00-19.00
Monday, 8.00-9.30 (Creole, part-time study – obligatory announcement)


Assist. Ana Svetel
Wednesday, 11.20 (obligatory announcement via e-mail)

 


lector Kaja Katarina Brecelj, M.A.   
Tuesday, 11.10 and Thursday, 12.50


assist. prof. Neža Čebron Lipovec, PhD
after previous arrangement via neza.cl@fhs.upr.si


assoc. prof. Vito Hazler, Phd
after previous arrangement via vito.hazler@gmail.com

 
lector Saša Podgoršek, PhD
Wednesday, 10.00-11.00 (room 324, Aškerčeva 2) and Thursday, 9.00-9.30 (departmental library)


Assist. prof. and research advisor Dan Podjed, PhD
Monday, 12.00-13.00


Assist. Tadeja Primožič, PhD
after previous arrangement via tadeja.primozic@guest.arnes.si


assoc. prof. Marko Terseglav, PhD
after previous arrangement via marko.terseglav@gmail.com

 


Last modified: 22. 3. 2019
Mojca Bele 

21.03.2019

Socijalizam na klupi 2019./Socialism on the Bench 2019

Četvrti međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi
KONTINUITETI I INOVACIJE
Pula, 26-28. rujna 2019.

4th International Conference Socialism on the Bench
CONTINUITIES AND INNOVATIONS
Pula, September 26-28, 2019

POZIV NA SUDJELOVANJE
https://ckpis.unipu.hr/ckpis/socijalizam_na_klupi/2019


CALL FOR PAPERS
https://ckpis.unipu.hr/ckpis/en/socialism_on_the_bench/2019


Rok: 1. travnja 2019.
Deadline: April 1, 2019
ckpis.conf@gmail.com

 

Pozvani predavači / Keynote speakers
Muriel Blaive
Marie-Janine Calic
Catherine Samary

Veselimo se vašim prijavama!
We are looking forward to your submissions!

CKPIS

--
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma
Centre for Cultural and Historical Research of Socialism
https://ckpis.unipu.hr/
https://ckpis.unipu.hr/ckpis/en
https://www.facebook.com/ckpis.unipu.hr/
https://twitter.com/CentarKPIS

06.03.2019

CONTACT HOURS SARAH LUNAČEK

On Thursday, 7.3., contact hours are cancelled, due to Days of Ethnographic Film.  In this time there will be a lecture of Prof. Peter Crawford, at Hall of Geographic museum, Gosposka 16, in English).

06.03.2019

CONTACT HOURS SARAH LUNAČEK

On Thurdsday, 7.3., contact hours are canceled, due to Days of Ethnographic Film.  In ths time there will be a lecture of Prof. Peter Crawford, at Hall of Geographic museum, Gosposka 16, in English).

 

Lectures for Foreign Students in 2020/21


LECTURES IN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS AT THE D... more »

All News

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo