Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

University of Ljubljana
Faculty of Arts
Department of Ethnology
and Cultural Anthropology
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
Email contact:
eika@ff.uni-lj.si


Search:


» Archive

News - November

30.11.2010

Odpoved pedagoških obveznosti pri red. prof. dr. Baskarju/Cancellation of lectures and tutoring hours with prof. dr. Baskar

Red. prof. dr. Bojan Baskar obvešča študenta, da zaradi bolezni odpadejo v torek 30.11.2010 njegove pedagoške obveznosti in govorilne ure.

 Prof. dr. Bojan Baskar is informing the students that the lecture Anthropology of Mediterranean and his tutoring hours on November 30, 2010 are cancelled due to illness.

 

30.11.2010

Odpoved pedagoških obveznosti pri red. prof. dr. Baskarju/Cancellation of lectures and tutoring hours with prof. dr. Baskar

Red. prof. dr. Bojan Baskar obvešča študenta, da zaradi bolezni odpadejo v torek 30.11.2010 njegove pedagoške obveznosti in govorilne ure.

 Prof. dr. Bojan Baskar is informing the students that the lecture Anthropology of Mediterranean and his tutoring hours on November 23, 2010 are cancelled due to illness.

 Contact hours in the study year 2010/2011

Full prof. Bojan BASKAR, PhD
Undergraduate study: Tuesday 15.00-16.00
Doctoral study: Tuesday 16.00-17.00 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Tuesday 17.00-18.00 – obligatory announcement via e-mail


Assist. prof. Mateja HABINC
Undergraduate study: Monday 11.30-12.30


Assos.  prof. Vito HAZLER, PhD
Undergraduate study:
Wednesday 9.40 – 11.15
Doctoral study: Thursday 11.20 (first semester), Thursday 9.40 (second semester) – obligatory announcement via e-mail
Creole: Thursday 11.20 (first semester), Thursday 9.40 (second semester) – obligatory announcement via e-mail


Assist. prof. Jože HUDALES, PhD
Undergraduate study: Monday 14.30-15.30
Doctoral study: Tuesday 8.00-8.45 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Tuesday 11.15-12.00 – obligatory announcement via e-mail

Monday 14.30-15.30  Tuesday 8.00-8.45 – obligatory announcement via e-mail Tuesday 11.15-12.00 – obligatory announcement via e-mail


Full prof. Božidar JEZERNIK, PhD

Undergraduate study: Thursday 8.30-10.00
Doctoral study: Thursday 10.00 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Thursday 10.00 – obligatory announcement via e-mail


Assist. Simona KLAUS, researh fellow
Undergraduate study: Monday 13.00-14.00


Assist. Boštjan KRAVANJA, PhD

Undergraduate study: Tuesday 12.00 – 13.00
Creole: Tuesday 18.00 – obligatory announcement via e-mail


Assist. Ambrož KVARTIČ, researh fellow
Undergraduate study: Wednesday 13.00 – 14.00 (second semester)


Assist. Uršula LIPOVEC ČEBRON, MA
Undergraduate study: Thursday 10.20 – 11.20
Creole: Monday 11.20 – obligatory announcement via e-mail

Thursday 10.20 – 11.20 Monday 11.20 – obligatory announcement via e-mail

Assist. Sarah LUNAČEK, PhD
Undergraduate study: Tuesday 13.30 - 14.30
Creole: Tuesday 12.30 – obligatory announcement via e-mail
 

Assos. prof. Mirjam MENCEJ, PhD
Undergraduate study: Monday 8.30-9.30
Hours of the Head of the Department: Tuesday 13.00-14.00
Doctoral study: Tuesday 12.00-13.00 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Tuesday 19.30-20.30 – obligatory announcement via e-mail


Full prof. Rajko MURŠIČ, PhD
 
Undergraduate study: Tuesday 18.00-19.00, Thursday 10.00-11.00
Doctoral study: Tuesday 15.00-16.00 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Tuesday 8.15-9.00 – obligatory announcement via e-mail


Assist. Dan PODJED, PhD, researcher

Undergraduate study: Monday 13.30-14.30 (first semester), obligatory announcement via e-mail (second semester)
Creole: Monday 13.30-14.30 (first semester), obligatory announcement via e-mail (second semester)


Assist. prof. Jaka REPIČ, PhD
Undergraduate study: Wednesday 10.00 – 11.30
Doctoral study: Wednesday 9.00 – 10.00 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Wednesday 9.00 – 10.00 – obligatory announcement via e-mail


Assist. Peter SIMONIČ, PhD

Undergraduate study: Monday 11.00-12.30 (first semester), Wednesday 12.00-13.00 (second semester)
Creole: Monday 18.00-19.00 (first semester), Wednesday 8.30-9.30 (second semester) – obligatory announcement via e-mail


Full prof. Zmago Šmitek, PhD

Undergraduate study: Monday 16.30
Doctoral study: Monday 18.00-19.00 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Monday 18.00-19.00 – obligatory announcement via e-mail


Assist. Barbara TURK NISKAČ, researh fellow
Undergraduate study: Wednesday 9.00-10.00
Creole: Wednesday 10.00-11.00 – obligatory announcement via e-mail


Lector Kaja Katarina BRECELJ
Tuesday: 11.20 and Thursday: 12.50


Lector Christiane LESKOVEC REDEK

Wednesday 11.30 - 12.30 (at the Faculty of Arts, room 118), Thursday 13.00 - 13.30 (at the Department)


Lector Saša PODGORŠEK, MA

Tuesday 9.45-10.30


Assist. Tadeja PRIMOŽIČ, PhD
after previous arrangement via tadeja.primozic@guest.arnes.si


Assist. prof. Karmen ŠTERK, PhD


Assos. prof. Marko TERSEGLAV, PhD
after classes at the Department or after previous arrangement at SAZUContact hours in the study year 2010/2011

Full prof. Bojan BASKAR, PhD
Undergraduate study: Tuesday 15.00-16.00
Doctoral study: Tuesday 16.00-17.00 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Tuesday 17.00-18.00 – obligatory announcement via e-mail


Assist. prof. Mateja HABINC
Undergraduate study: Monday 11.30-12.30


Assos.  prof. Vito HAZLER, PhD
Undergraduate study:
Wednesday 9.40 – 11.15
Doctoral study: Thursday 11.20 (first semester), Thursday 9.40 (second semester) – obligatory announcement via e-mail
Creole: Thursday 11.20 (first semester), Thursday 9.40 (second semester) – obligatory announcement via e-mail


Assist. prof. Jože HUDALES, PhD
Undergraduate study: Monday 14.30-15.30
Doctoral study: Tuesday 8.00-8.45 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Tuesday 11.15-12.00 – obligatory announcement via e-mail

Monday 14.30-15.30  Tuesday 8.00-8.45 – obligatory announcement via e-mail Tuesday 11.15-12.00 – obligatory announcement via e-mail


Full prof. Božidar JEZERNIK, PhD

Undergraduate study: Thursday 8.30-10.00
Doctoral study: Thursday 10.00 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Thursday 10.00 – obligatory announcement via e-mail


Assist. Simona KLAUS, researh fellow
Undergraduate study: Monday 13.00-14.00


Assist. Boštjan KRAVANJA, PhD

Undergraduate study: Tuesday 12.00 – 13.00
Creole: Tuesday 18.00 – obligatory announcement via e-mail


Assist. Ambrož KVARTIČ, researh fellow
Undergraduate study: Wednesday 13.00 – 14.00 (second semester)


Assist. Uršula LIPOVEC ČEBRON, MA

Undergraduate study: Thursday 10.20 – 11.20
Creole: Monday 11.20 – obligatory announcement via e-mail


Assos. prof. Mirjam MENCEJ, PhD

Undergraduate study: Monday 8.30-9.30
Hours of the Head of the Department: Tuesday 13.00-14.00
Doctoral study: Tuesday 12.00-13.00 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Tuesday 19.30-20.30 – obligatory announcement via e-mail


Full prof. Rajko MURŠIČ, PhD
 
Undergraduate study: Tuesday 18.00-19.00, Thursday 10.00-11.00
Doctoral study: Tuesday 15.00-16.00 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Tuesday 8.15-9.00 – obligatory announcement via e-mail


Assist. Dan PODJED, PhD, researcher

Undergraduate study: Monday 13.30-14.30 (first semester), obligatory announcement via e-mail (second semester)
Creole: Monday 13.30-14.30 (first semester), obligatory announcement via e-mail (second semester)


Assist. prof. Jaka REPIČ, PhD
Undergraduate study: Wednesday 10.00 – 11.30
Doctoral study: Wednesday 9.00 – 10.00 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Wednesday 9.00 – 10.00 – obligatory announcement via e-mail


Assist. Peter SIMONIČ, PhD

Undergraduate study: Monday 11.00-12.30 (first semester), Wednesday 12.00-13.00 (second semester)
Creole: Monday 18.00-19.00 (first semester), Wednesday 8.30-9.30 (second semester) – obligatory announcement via e-mail


Full prof. Zmago Šmitek, PhD

Undergraduate study: Monday 16.30
Doctoral study: Monday 18.00-19.00 – obligatory announcement via e-mail
Creole: Monday 18.00-19.00 – obligatory announcement via e-mail


Assist. Barbara TURK NISKAČ, researh fellow
Undergraduate study: Wednesday 9.00-10.00
Creole: Wednesday 10.00-11.00 – obligatory announcement via e-mail


Lector Kaja Katarina BRECELJ
Tuesday: 11.20 and Thursday: 12.50


Lector Christiane LESKOVEC REDEK

Wednesday 11.30 - 12.30 (at the Faculty of Arts, room 118), Thursday 13.00 - 13.30 (at the Department)


Assist. Sarah LUNAČEK, PhD
Tuesday 13.30 - 14.30


Lector Saša PODGORŠEK, MA
Tuesday 9.45-10.30


Assist. Tadeja PRIMOŽIČ, PhD
after previous arrangement via tadeja.primozic@guest.arnes.si


Assist. prof. Karmen ŠTERK, PhD


Assos. prof. Marko TERSEGLAV, PhD
after classes at the Department or after previous arrangement at SAZU

19.11.2010

ODPOVED GOVORILNIH UR/CANCELLATION OF CONTACT HOURS

V ponedeljek, 22. novembra 2010, bodo zaradi promocije na Univerzi v Ljubljani odpadle govorilne ure pri asist. dr. Danu Podjedu.

 On Monday, 22 November 2010, contact hours of Assist Dr Dan Podjed will be cancelled.

 

19.11.2010

Odpoved predavanja Antropologija Mediterana/Cancellation of lecture Anthropology of Mediterranean

Red. prof. dr. Bojan Baskar obvešča študente, da v torek 23.11.2010 odpadejo predavanja iz Antropologije Mediterana.

 Prof. dr. Bojan Baskar is informing the students that the lecture Anthropology of Mediterranean on November 23, 2010 is cancelled. 

 

19.11.2010

Odpoved predavanj pri red. prof. dr. Jezerniku/Cancellation of lectures with prof. dr. Jezernik

Red. prof. dr. Božidar Jezernik obvešča študente, da danes 19.11.2010 odpadejo predavanja iz Etnologije Balkana zaradi bolezenskih težav. Hvala za razumevanje!


 

Prof. dr. Božidar Jezernik is informing the students that today lectures on Ethnology of the Balkans are cancelled due to illness. Thank you for understanding!

17.11.2010

Predavanja iz Antropologije popularne glasbe/Anthropology of popular music(Kreol, Erasmus)

Predavanja iz Antropologije popularne glasbe bodo potekala v naslednjih terminih:
2.12.2010, 13.00-18.00, predavalnica P2 (Zavetiška 5)
9.12.2010, 13.00-18.00, predavalnica P2 (Zavetiška 5)
16.12.2010, 13.00-18.00, predavalnica P2 (Zavetiška 5)

 Lectures will be held on the following dates:
December 2, 2010, 13.00-18.00, lecture room P2 (Zavetiška 5)
December 9, 2010, 13.00-18.00, lecture room P2 (Zavetiška 5)
December 16, 2010, 13.00-18.00, lecture room P2 (Zavetiška 5)

 

2.11.2010

Epistemology of Daily Life - Lectures

Dear colleagues,

The lectures in Epistemology of daily life will be held in the following days:

October 19

November 2, 16 and 30

December 14

January 4 and 18

The fist part of lectures (at 14.40) is organised in the room 307 (3rd floor), the second part (at 16.20) in the room P3 in the ground floor.

Rajko Muršič

2.11.2010

Epistemology of Daily Life - lectures

Dear colleagues,

The lectures in Epistemology of daily life will be held in the following days:

October 19

November 2, 16 and 30

December 14

January 4 and 18

The fist part of lectures (at 14.40) is organised in the room 307 (3rd floor), the second part (at 16.20) in the room P3 in the ground floor.

Rajko Muršič

 

Lectures for Foreign Students in 2020/21


LECTURES IN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS AT THE D... more »

All News

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo