Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

University of Ljubljana
Faculty of Arts
Department of Ethnology
and Cultural Anthropology
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
Email contact:
eika@ff.uni-lj.si


Search:


Conferences and other Events

4/11/2018
Conference MIGRATION EXPERIENCES AND MIGRATION CONTROL BETWEEN REALITY AND MEMORY

Vljudno vabljeni na mednarodno znanstveno konferenco / You are kindly invited to the International Academic Conference


SELITVENE IZKUŠNJE IN NADZOR NAD SELITVAMI MED REALNOSTJO IN SPOMINOM

MIGRATION EXPERIENCES AND MIGRATION CONTROL BETWEEN REALITY AND MEMORY


Ponedeljek, 16. april 2018 / Monday, 16 April 2018 
Fakulteta za humanistične študije Univerza na Primorskem, Titov trg 5, 
Koper-Capodistria, Levant 3.


PROGRAM / PROGRAMME

10.00–10.15 Otvoritev in pozdravni nagovori / Opening and welcome addresses

10.15–11.45 MED ZGODOVINO IN SODOBNOSTJO / BETWEEN HISTORY AND MODERNITY

MODERATOR / CHAIRMAN: Jure Gombač (ZRC SAZU ISIM)
Nadzor migracij: aktualno vprašanje z dolgo zgodovino / Migration Control: A Topical Issue with a Long History 
Aleksej Kalc (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije / Slovenian Migration Institute, Ljubljana; UP, Fakulteta za humanistične študije / University of Primorska, Faculty of Humanities, Koper-Capodistria)

Pripovedi o poročanju med migranti iz Zahodne Afrike v Parizu / Narratives on Conjugality among West African Migrants in Paris 
Stefan Le Courant (EHESS, Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain, France)

Zgodbe o smrti med prehajanjem meje / Stories of Death while Border Crossing 
Carolina Kobelinsky (CNR – Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, France)
Razprava / Discussion 
11.45–12.15 Odmor / Coffee break

12.15–14.15 NA STIČIŠČU VZHODA IN ZAHODA / IN THE CONTACT AREA BETWEEN THE WEST AND THE EAST

MODERATOR / CHAIRMAN: Jernej Mlekuž (ZRC SAZU ISIM)
Izpostavljanje "problematičnih" ljudi za "potrebe varnosti". Varnostni vidiki v diskurzu o optantih v okraju Koper / Targeting “Problematic People” for “Security Reasons”. The Aspects of Security in the “Optanti” Discourse in the District of Koper 
Jure Gombač (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije / Slovenian Migration Institute, Ljubljana)

Beg iz »svobode« - pojav ilegalne migracije iz Istre po drugi svetovni vojni / Escape from “Freedom” – The Phenomenon of Illegal Migration from Istria after WW II 
Igor Jovanović (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije / University of Primorska, Faculty of Humanities, Koper-Capodistria)

Določitev italijansko-jugoslovanske meje leta 1947 in spomin prebivalcev Loga pod Mangartom / The Establishment of the Italian-Yugoslav Border in 1947 and the Memory of the Community of Log pod Mangartom 
Marko Klavora (Goriški muzej / Regional museum Goriški muzej, Nova Gorica)

Vrata Zahoda. Izseljevanje iz Slovenije po drugi svetovni vojni / Doors to the West. Emigration from Slovenia after WW II 
Aleksander Panjek (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije / University of Primorska, Faculty of Humanities, Koper-Capodistria)

Razprava / Discussion

14.15–14.30 Odmor / Coffee break

14.30–16.00 DRUGA STRAN EKSODUSA V ISTRI / THE OTHER SIDE OF THE EXODUS IN ISTRIA

MODERATOR / CHAIRMAN: Stanko Pelc (UP PEF)

Repopulacija in družbena prenova slovenskega obalnega območja v 50ih letih 20. stoletja / The Repopulation and Social Restoration of the Slovenian Coastal Area in the 1950s 
Aleksej Kalc (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije / Slovenian Migration Institute, Ljubljana; Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije / University of Primorska, Faculty of Humanities, Koper -Capodistria)

Šop ključev. Spomini na množična izseljevanja in priseljevanja v Istri po drugi svetovni vojni / A Bunch of Keys. Memories of Massive Emigrations and Immigrations in Istria after WW II 
Katja Hrobat Virloget (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije / University of Primorska, Faculty of Humanities, Koper-Capodistria)

Storytelling v spornih mestnih središčih severne Istre / Storytelling in the Contested Urban Centres of Northern Istria
Neža Čebron Lipovec (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije / University of Primorska, Faculty of Humanities, Koper-Capodistria)

Razprava / Discussion

16.00 SKLEP / CONCLUSIONS

 

 

ORGANIZATOR KONFERENCE / CONFERENCE ORGANISATION:
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije / Research Centre of the Slovenian Accademy of Sciences and Arts, Slovenian Migration Institute.
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije / Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici / University of Primorska, Faculty of Humanities.

 

Organizirano v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije (ARRS J6-8250) in raziskovalnega programa Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij (ARRS P5- 0070). Vzporedna projekta Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva (J5-7161 in J5-8246). Organizatorja se 
zahvaljujeta ARRS za finančno podporo.

 

 

Lectures for Foreign Students in 2020/21


LECTURES IN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS AT THE D... more »

All News

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo