Univerza v Ljubljani Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Filozofska fakulteta

University of Ljubljana
Faculty of Arts
Department of Ethnology
and Cultural Anthropology
Aškerčeva 2
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 241 15 20
Email contact:
eika@ff.uni-lj.si


Search:


Lectures and Classes

12/15/2016
VABILO / INVITATION

V času od 10. do 12. januarja 2017 bo prof. dr. Tatiana Bužekova, Oddelek za etnologijo in muzeologijo, Filozofska fakulteta,

Univerza Comenius v Bratislavi, izvedla naslednja predavanja:

 

From 10-12 January 2017 Prof dr Tatiana Bužekova from the Department of Ethnology and Museology, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava will be delivering the following lectures:

 

EVROPSKA TRADICIJSKA VEROVANJA

Torek /Tuesday, 10. 1. 2017 ob / at 11.20-12.55 (predavalnica P3, lecture room P3):

Tradition and experts: legitimisation of neo-shamanic practices.

 

 

ETNOLOGIJA EVROPSKEGA ČAROVNIŠTVA

Sreda /Wednesday, 11. 1. 2017 ob / at 16.20-18.00 (predavalnica P4, lecture room P4):

Sorcery, witchcraft and possession in Slovak oral tradition.

 

Sreda /Wednesday, 11. 1. 2017 ob / at 18.00-19.35 (predavalnica P4, lecture room P4):

Witches' power and contamination beliefs.

 

Četrtek /Thursday, 12. 1. 2017 ob / at 16.20-18.00 (predavalnica P3, lecture room P3):

The enemy within: Witchcraft accusations and gossip.

 

Predavanja bodo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, Zavetiška 5.  
Lectures will take place at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Zavetiška 5.

 Vabljeni! /Welcome!

 

Vabljeni! /Welcome!

 

Lectures for Foreign Students in 2020/21


LECTURES IN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS AT THE D... more »

All News

Copyright © 2007 Univerza v Ljubljani, Filozofska Fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo